საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

პრეზიდიუმი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის  შემადგენლობა

ალექიძე გურამი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;

საქათველოს მეცნიერებათა ეროვნული  აკადემიის აკადემიკოსი;   

ჯაფარიძე გივი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცეპრეზიდენტი, აკადემიკოსმდივანი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;
ქარქაშაძე ნაპოლეონი აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;
ასათიანი რევაზი

შპს “საქართველოს მელიორაცია”, სამეთვალყურეო    საბჭოს  თავმჯდომარე;  სსმმ აკადემიის   აკადემიკოსი;

გიორგაძე ანატოლი

აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე,    ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი,

სსმმ აკადემიის   აკადემიკოსი;

გუგუშვილი ჯემალი

აკადემიის მეცხოველეობისა და ვეტერინარიისა  სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი;

მარგველაშვილი გოგოლა

აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;

მახარობლიძე რევაზი 

აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, საქართველოსაგრარული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;

უჯმაჯურიძე ლევანი

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი, სოფლის    მეურნეობის აკადემიური  დოქტორი;  

პაპუნიძე გურამი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;
ფუტკარაძე ზაური

 აკადემიის აჭარის სამეცნიერო-საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, სსმმ აკადემიის  აკადემიკოსი;                          

ქეშელაშვილი ომარი  აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი, აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;  

შაფაქიძე ელგუჯა 

აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიური   დეპარტამენტის უფროსი, სსმმ აკადემიის   აკადემიკოსი;              

ჩაგელიშვილი რევაზი 

აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის  სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი,  სსმმ აკადემიის  აკადემიკოსი;

ჩხარტიშვილი ნოდარი
  ი. გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;

ცანავა ვალერიანი 

 

ცქიტიშვილი ზურაბი

 

ჭითანავა ნოდარი

 

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ჩაის და სუბტროპიკული კულტურების ინსტიტუტის ლაბორატორიის გამგე, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;

აკადემიის სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;

 

  სსმმ აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველი, სსმმ   აკადემიის  აკადემიკოსი.

 

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com