საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

პრეზიდიუმი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის  შემადგენლობა

ალექსიძე გურამი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;
ჯაფარიძე გივი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცეპრეზიდენტი, აკადემიკოსმდივანი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;
ქარქაშაძე ნაპოლეონი აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;
ბაღათურია ნუგზარი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი, აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;
გუგუშვილი ჯემალი აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი;
კუნჭულია თამაზი აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;
მარგველაშვილი გოგოლა აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოსმდივანი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;
მახარობლიძე რევაზი აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;
პაპუნიძე გურამი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;
ქეშელაშვილი ომარი აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი, ფერმერთა და სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლების სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი, აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;
შაფაქიძე ელგუჯა აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;
ჩაგელიშვილი რევაზი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი;
ჩხარტიშვილი ნოდარი ი. გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;
ცანავა ვალერიანი საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ჩაის და სუბტროპიკული კულტურების ინსტიტუტის ლაბორატორიის გამგე, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;
ცქიტიშვილი ზურაბი აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოსმდივანი, სსმმ აკადემიის
აკადემიკოსი.
გიორგაძე ანატოლი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
პრეზიდენტის მოადგილე, სოფლის მეურნეობის დოქტორი.
უჯმაჯურიძე ლევანი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com