საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ოქმი # 7. 21 ივლისი2016 წ.

მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან ბატონ ალექსანდრე ჯეჯელავასთან შეხვედრის შედეგების შესახებ.
დაადგინეს: ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად და ორი კვირის ვადაში წარმოდგენილი იქნას აკადემიაში დამუშავებული საინვესტიციო პროექტები სამინისტროში წარსადგენად.

მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს კანონის _ “საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ”, საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად და ივლისის ბოლომდე წარმოდგენილი იქნას კანონის გარშემო გამოთქმული წინადადებები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებისსამინისტროში წარსადგენად.

მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია 2016 წლის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები მდგრადი სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის” მზადების შესახებ.
დაადგინეს:
1. 
წარმოდგენილი ინფორმაცია და შესრულებული სამუშაო შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად.
2. გაფორმდეს ხელშეკრულებები ინდ. მეწარმეებთან, კონფერენციის მიმდინარეობის დროს 2016 წლის 28, 29 და 30 სექტემბერს გამოფენა-გაყიდვის ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ.

მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის დირექტორის, დოქტორ ლევან უჯმაჯურიძის მოხსენება სამეცნიერო –კვლევითი ცენტრის 2015 წლის საქმიანობის შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად, გათვალისწინებული იქნას აკადემიის აკადემიური საბჭოს წევრების მიერ გამოთქმული შენიშვნები და სამეცნიერო ცენტრის 2015 წლის საქმიანობა შეფასდეს დადებითად.

მენიუ

წინა წლების დადგენილებები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com