საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

დებულებები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  პრეზიდენტის
არჩევის 2018 წლის დროებითი
  დ ე ბ უ ლ ე ბ ა  იხილეთ ბმულზე   დ3

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტისა და
კადემიკოს-მდივნის არჩევის დროებითი დ ე ბ უ ლ ე ბ ა   იხილეთ ბმულზე   დ2

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრების (აკადემიკოსების),
  უცხოელი წევრებისა და საპატიო აკადემიკოსების, აკადემიის პრეზიდიუმის  სხვა წევრების,
აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნების
არჩევნების ჩატარების დებულება
    იხილეთ ბმულზე   დ1.

 

 სსმმ აკადემიის წესდება იხილეთ ბმულზე

 

 

აგრარულ   დარგში  საუკეთესო  ფუნდამენტური,  გამოყენებითი  და საგანმანათლებლო  ხასიათის  ნაშრომისათვის  საქართველოს  ს.მ. მეცნიერებათა  აკადემიის  პრემიის  მინიჭების  დებულება   იხილეთ  ბმულზე   – „პრემია"


 

 

 

      აგრარულ დარგში წლის საუკეთესო ფუნდამენტალური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენი კონკურსის ჩატარების დებულება, დამტკიცებული სსმმა აკადემიური საბჭოს მიერ 21.02.2017წ., ოქმი #2. (დეულება იხილეთ ბმულზე).

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com