საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

* * *

Giorgadze A

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი:

ანატოლი გიორგაძე, სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

 

Lolishvili Rსოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიის, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავებისა და ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი:

რეზო ლოლაშვილი სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

 

Barvenashviliსოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების, აგროსაინჟინრო და სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი:

მარინა ბარვენაშვილი სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა კვალიფიკაციის
ამაღლების სასწავლო ცენტრი

ხელმძღვანელი: სსმმა აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი


საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
აგრობიომრავალფეროვნების საკოორდინაციო ცენტრი.

ხელმაძღვანელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე,

მოადგილე: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე,

მოადგილე: დოქტორი დავით მაღრაძე.

მენიუ

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com