საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შემადგენლობა

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსების (ნამდვილი წევრების) და აკადემიის სტიპენდიატების შემადგენლობა 2023 წლის მდგომარეობით

დოკუმენტი იხ. ბმულზე 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო და უცხოელი წევრები   იხ.  ბმულზე

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(სსმმ აკადემიის გარდაცვლილი წევრები იხილეთ ბმულზე)

აჭარის სამეცნიერო-საკოორდინაციო ცენტრი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა

აკადემიის აჭარის სამეცნიერო-საკოორდინაციო ცენტრი

ხელმძღვანელი - აკადემიკოსი ფუტკარაძე ზაურ ნოდარის ძე

Putkaradze Zსაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

დაბადების თარიღი  -  20.03.1962,  საქართველოს მოქალაქე      

განათლება - ინჟინერ მექანიკოსი, ფილოსოფიის დოქტორი      

(სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია), საქართველოს სოფლის   

მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი,

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა    აკადემიის პრეზიდიუმის წევრი.

სამეცნიერო შრომების რაოდენობა – 42;

მოღვაწეობის მიმართულება - სოფლის მეურნეობის  მექანიზაცია

ბინის მისამართი, ტელეფონი  _ . ბათუმი, წერეთლის 17/4;

                    +995 (422) 22 42 24 (ბინა) 568 23-00-55 (მობ.)

       მოადგილეაკადემიკოსი ჯაბნიძე რეზო ხასანის-ძე

Jabnidze 1საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის აკადემიკოსი

დაბადების თარიღი –18.01.1954;  საქართველოს მოქალაქე,

განათლება - სუბტროპიკული მეურნეობის სწავლული 

აგრონომი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი,

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

ნამდვილი წევრი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის

მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის

მოადგილე;

სამეცნიერო შრომების რაოდენობა – 212;

მოღვაწეობის მიმართულება - აგრონომია (ჩაი და ციტრუსები)

ბინის მისამართი, ტელეფონი -  . ბათუმი, ბაგრატიონის 140, .25.
 
ტელ. 577-17-97-58, 555-12-64-58

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com