საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის 29 აპრილის სხდომა

 

თბილისი                         აკადემიის საკონფერენციო დარბაზი                         12 საათი

 

დ ღ ი ს         წ ე ს რ ი გ ი

1. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების წევრების მონაწილეობის შესახებ ქალაქის განაშენიანება-განვითარების, ეროზიული და მეწყრული პროცესების პრევენციული ღონისძიებების გეგმის და პროექტის განხილვაში.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

2. აკადემიის მიერ საერთაშორისო და ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაფორმებული მემორანდუმების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

3. აკადემიის მუდმივმოქმედი გამოფენის ორგანიზაციის სრულყოფის ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე; აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

4. ინფორმაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის ინსტიტუტის მიერ 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის ინსტიტუტის დირექტორი, აკადემიკოსი ნუგზარ ბაღათურია.

5. მიმდინარე საკითხები

1. საგანმანათლებლო პროგრამა „სატყეო საქმის“ შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიკოსი გიორგი გაგოშიძე.

მრგვალი მაგიდა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში

2021 წლის 23 აპრილს 13 საათზე დედამიწის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით

ჩატარდება მრგვალი მაგიდა თემაზე:

თბილისის გარემოსდაცვითი ღონისძიებები“.

           

      პასუხისმგებელი შესრულებაზე: გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება.

მისამართი: თბილისი ივ. ჯავახიშვილის ქუჩა 51, II სართული, საქართველოს სოფლის

მეურნეობის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;   Web-site-www.gaas.dsl.ge

;

სამეცნიერო განყოფილებების სხდომები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2021 წლის 27 აპრილის სხდომის

თბილისი     დღის წესრიგი   დასაწყისი 12 საათ

1. საქართველოში ცხოველთა კეთილდღეობაზე ზრუნვის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი;

2. მეცხოველეობაში გამოყენებული ელექტრო მექანიზაციის შესახებ.

მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი რევაზ რუსეიშვილი.

3. მიმდინარე საკითხები.

* * * * * * * 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების

2021 წლის 22 აპრილის სხდომის

თბილისი     დღის წესრიგი     დასაწყისი 12 საათზე

1. კადემიკოს ალექსანდრე დიდებულიძის ანგარიში 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. ბუჩქოვანი მცენარეების ფესვთა სისტემის  დამქუცმაცებელი მანქანის შესახებ.

მომხსენბელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ზაზა მახარობლიძე.

3. მიმდინარე საკითხები.

              * * * * * * * 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო   განყოფილების 2021 წლის 23 აპრილის სხდომის

თბილისი   დღის წესრიგი დასაწყისი 12 საათზე

1. ნიადაგის ძირითადი ფიზიკური თვისებების, წყალგამტარობის ცვალებადობის დინამიკაზე ჭრების გავლენის შესახებ.

მომხსენებელი: გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე;

2. ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებების  გამოყენება  აზიური  ფაროსანას Halyomorpha halys-წინააღმდეგ საქართველოში.

მომხსენებელი: . გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი, ბიოლოგიის დოქტორი მედეა ბურჯანაძე;

3. მიმდინარე საკითხები.

              * * * * * * * 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2021 წლის 26 აპრილის სხდომის

თბილისი       დღის წესრიგი       დასაწყისი 12 საათზე

  1. 1.კვების მრეწველობის ინსტიტუტის მიერ 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნუგზარ ბაღათურია;

  1. 2.მარცვლეულის წარმოება _ ქვეყნის დამოუკიდებლობის გარანტი.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი პაატა კოღუაშვილი;

  1. 3.აკადემიკოს რეზო ჯაბნიძის ანგარიში 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.
  1. მიმდინარე საკითხები.

              * * * * * * * 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2021 წლის 19 აპრილის სხდომის

თბილისი       დღის   წესრიგი       დასაწყისი 12 საათზე

1. აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის    ანგარიში 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. საქართველოს სატყეო კოდექსის შესახებ.    

მომხსენებელი: აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;

3. აკადემიკოს ნოდარ ჭითანავას ანგარიში 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

4. მიწის რესურსების მართვა.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა;

  1. მიმდინარე საკითხები.

              * * * * * * * 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიის

სამეცნიერო საბჭოს 2021 წლის 16 აპრილის სხდომის

თბილისი                   დღის წესრიგი              დასაწყისი 13 საათზე

1. რეგიონის ეკონომიკის ინკლუზიურ ზრდაში აგრარული სექტორის ინტენსიური განვითარების შესაძლებლობების შესახებ.

მომხსენებელი: GEORGIAN GAP (კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა) სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გოჩა ცოფურაშვილი;

2.  საქართველოში 2020-2021 წლებში პურ-პროდუქტების მდგომარეობის შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგროინჟინერიის დეპარტამენტის უფროსი მალხაზ დოლიძე;

3. მიმდინარე საკითხები.

              * * * * * * * 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემი

აგრარული ინოვაციების კომისიის 2021 წლის 14 აპრილის სხდომის

თბილისი              დღის წესრიგი             დასაწყისი 15 საათზე

1. აგროსტარტაპების პროდუქტებისა და დაფინანების მეთოდების შესახებ - ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა სოფლის მეურნეობაში“.

მომხსენებელი: შოთა გონგლაძე - სერვის ექსპერტი, აგრო და საოჯახო მეურნეობები, ბიზნესებისთვის ღირებულებების შექმნა და ხარისხის მართვა, სს თიბისი ბანკი.

ინტერნეტ სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

განცხადება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილება „ვეტერინარი ექიმის საერთაშორისო დღესთან“ დაკავშირებით ატარებს ინტერნეტ სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას თემაზე: „საქართველოს მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო პრიორიტეტები “.

კონფერენციის ჩატარების თარიღი - 28-29 აპრილი, 2021 წელი.

კონფერენციის მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ მოხსენების თეზისები სსმმ აკადემიის მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილებაში არაუგვიანეს 2021 წლის 27 აპრილისა განყოფილების სწავლულ მდივანთან (დოქტ. მარინე ბარვენაშვილი, ელექტრონული მისამართი: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტში რედაქტირების შემდეგ სტატიის ელექტრონული ვერსია დაიშვება სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის სამეცნიერო შრომებში დასაბეჭდად.

კონფერენციის შრომათა კრებულის ელექტრონული ვერსია დაეგზავნება სტატიის ავტორს/ავტორებს კონფერენციის ჩატარებიდან არა უგვიანეს 10 დღისა. კონფერნციაში მონაწილე სტატიის ავტორი/ავტორები აგრეთვე მიიღებენ სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაში მონაწილეობის ელექტრონულ სერთიფიკატებს.

(სტატიის ელექტრონული ვერსიის წარმოდგენის წესი იხილეთ ბმულზე).

ინოვაციების კომისიის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

საკონფერენციო დარბაზში ოთხშაბათს, 2021 წლის 14 აპრილს, 15 საათზე გაიმართება აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა # 16

                                           დღისწესრიგი

მოხსენება:  აგროსტარტაპების მხარდაჭერა და აგრობიზნესის დაფინანსების ახალი მიდგომები;

მომხსენებელი: შოთა გონგლაძე - ბიზნეს სეგმენტების მართვის ლიგის წევრი, სს თიბისი ბანკი.

კომისიის თავმჯდომარე - აკად. ალექსანდრე დიდებულიძე

მისამართი: თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული,

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

ტელ. (+995 32) 294 13 21, ვებ-გვერდი:  www.gaas.dsl.ge

ინოვაციების კომისიის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

საკონფერენციო დარბაზში ოთხშაბათს, 2021 წლის 24 მარტ, 15 საათზე გაიმართება აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა # 15

დღის      წესრიგი

მოხსენება: გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის საქმიანობა საქართველოში

 

მომხსენებელი: მარუაშვილი ჯუბა - საქართველოში ფაო-ს პოლიტიკის მრჩეველი

კომისიის თავმჯდომარე - აკად. ალექსანდრე დიდებულიძე

მისამართი: თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული,

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

ვებ-გვერდი:  www.gaas.dsl.ge

საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის   მეცნიერებათა აკადემიის

2021 წლის 26 მარტის საერთო კრების

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

ქ. თბილისი                                                                                            დასაწყისი 12 საათზე

1. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა   აკადემიის მიერ აკადემიის სტიპენდიატების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

2.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატების ასარჩევად გამოცხადებული კონკურსის მაღალორგანიზებულად მომზადებისა და ჩატარების მიზნით აკადემიის პრეზიდენტის ბრძანებით შექმნილი საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის დასკვნის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა

3.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აკადემიის სტიპენდიატების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად არჩევნების ჩატარება.

(ფარული კენჭისყრა).

4. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ 2020 წელს გაწეული მუშაობისა და 2021 წლის აგრარული მეცნიერების ძირითადი ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე;

თანამომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;

5. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების და აკადემიის აჭარის სამეცნიერო-საკონსულტაციო ცენტრის მიერ 2020 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2021 წლის ამოცანების შესახებ.  

მომხსენებლები: აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნები: გ. მარგველაშვილი, ჯ. გუგუშვილი, რ. მახარობლიძე, რ. ჩაგელიშვილი, ზ. ცქიტიშვილი, ო. ქეშელაშვილი და აკადემიის აჭარის სამეცნიერო-საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი აკად. ზ. ფუტკარაძე.

6. მიმდინარე საკითხები

ტყის საერთაშორისო დღე

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში

2021 წლის 19 მარტს 14 საათზე ჩატარდება ტყის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი

თემატური სხდომა:

საქართველოს დაცული ტერიტორიების არსებული მდგომარეობის და

პერსპექტივების შესახებ“.

             თემატური საღამოს ორგანიზატორი:    აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება;

                                                                           დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე თომა დეკანოიძე;

მისამართი: თბილისი ივ. ჯავახიშვილის ქუჩა 51, II სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის          
                       მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; ვებ გვერდი-www.gaas.dsl.ge.

პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმის 2021 წლის 31 მარტის სხდომის

 დღის წესრიგი

                თბილისი                                                                                         დასაწყისი 12 საათზე     

1. აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის" მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის” მთავარი რედაქტორი, აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის" პასუხისმგებელი მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი;

2. აკადემიის საინფორმაციო-სარეკლამო ბიულეტენის "აკადემიის მაცნეს რედაქტორების მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის საინფორმაციო-სარეკლამო ბიულეტენის "აკადემიის “მაცნეს" რედაქტორი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; გაზეთ "მაცნეს" რედაქტორის მოადგილე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე

3. აკადემიის მიერ 2020 წელს გამოცემული რეკომენდაციების, აგროწესების, ინსტრუქციების, ბუკლეტების, ბროშურების და სხვა ბეჭდვითი და ელექტრონული სამეცნიერო-საინფორმაციო გამოცემების მდგომარეობისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე

4. აკადემიის ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2021 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე

5. მიმდინარე საკითხები.

გვერდი 1    43-დან