საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადება

UEAA

 

Prezident UEAAსაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ღრმა მწუხარებით იუწყება, რომ 2020 წლის 19 მარტს კორონავირუსის ინფექციის შედეგად იტალიაში გარდაიცვალა ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის პრეზიდენტი, იტალიის გეორგოფილის აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მოდენას და რეჯიო ემილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ანტონიო მიშელე სტანსა.

პროფ. ანტონიო მიშელე სტანცა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დიდი მეგობარი იყო. იგი აქტიურად მონაწილეობდა 2019 წლის ოქტომბერში აკადემიაში ჩატარებულ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მუშაობაში თემაზე: „ხორბალი ევროპის ქვეყნებში და საქართველო, როგორც ხორბლის წარმოშობის ერთ-ერთი კერა“. მისი უშუალო ინიაციტივით 2020 წლის სექტემბერში დაგეგმილი იყო საქართველოში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში, ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის გენერალური ასამბლეის სხდომისა და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია ევროპაში და პერსპექტივები“ ჩატარება.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი სამძიმარს უცხადებს განსვენებულის - პროფ. ანტონი მიშელე სტანცას ოჯახსა და

ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის მთელ შემადგენლობას.

პრეზიდიუმის 2020 წლის 28 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმის  2020 წლის   28 თებერვლის   სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი                                                       დასაწყისი 12  საათზე

 

1. აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის ანგარიში 2019 წელს გაწეული მუშაობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე აკადემიკოსი ნაპოლეონ ქარქაშაძე.

 აკადემიკოსი

2. ინფორმაცია ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის ასამბლეისა და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია და ტექნოლოგიები ევროპის ქვეყნებში და პერსპექტივები“  მოსამზადებელი სამუშაოების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; ვიცე-პრეზიდენტი   აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე, აკადემიკოს-მდივანი; აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

3. მიმდინარე საკითხები.

 

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 27 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის  სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

27 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                           დასაწყისი 12 საათზე

 

1. აკადემიკოს  გივი ჯაფარიძის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

2. აკადემიკოს  გიორგი გაგოშიძის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

 

აგრარული ინოვაციების კომისიის 2020 წლის 26 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემი

აგრარული ინოვაციების კომისიის  2020 წლის 26 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                     დასაწყისი 16 საათზე

1.     ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული ტექნიკა სოფლის მეურნეობისათვის.

მომხსენებელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი გელა ჯავახიშვილი.

 

2.    მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 26 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

26 თებერვლის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                           12 საათი

1. აკადემიკოს ზაურ ჩანქსელიანის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. აკადემიკოს ვალერიან ცანავას ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3. მიმდინრე საკითხები:

         3.1.   სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორის იოსებ სარჯველაძის განცხადების შესახებ.

 

 

    განცხადებები

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2020 წლის 21 თებერვლის საერთო კრების

დღის წესრიგი            

თბილისი                                                                 დასაწყისი 13 საათზე

1.  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის აგრარული მეცნიერების ამოცანების შესახებ.

მომხსენებლები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე;

აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

 

2.  აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

 

3.  აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი:აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი.

 

4.  აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი:აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე.

 

5.  აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი:აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი.

 

6.  აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი:აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი.

 

7.  აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი:აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

 

8.  მიმდინარე საკითხები.

 

 

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 19 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 
2020 წლის 19 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                           დასაწყისი 12 საათზე

 

1.   აკადემიკოს თენგიზ  ყურაშვილის ანგარიში 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო მუშობის შესახებ.

2.  აკადემიკოს გურამ ტყემალაძის ანგარიში 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო მუშობის შესახებ.

3.   მიმდინარე საკითხები.

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 18 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის  სამეცნიერო

განყოფილების  2020 წლის 18 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                დასაწყისი 12 საათზე

1.  აკადემიკოს გურამ პაპუნიძის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.  აკადემიკოს თემურ რევიშვილის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.   მიმდინარე საკითხები.

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 17 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის  სამეცნიერო განყოფილების

2020 წლის 17 თებერვლის სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                დასაწყისი 12 საათზე

1.            აკადემიის აგროინჟინერიის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის აგროინჟინერიის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორები.

2. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში აგროინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შესახებ.

                                       

მომხსენებელი:  ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი დიმიტრი ნატროშვილი.

 

     3.    მიმდინარე საკითხები.

  1. სამეცნიერო საბჭოს 2020 წლის 14 თებერვლის სხდომა
  2. ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 12 თებერვლის სხდომა
  3. სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გაფართოებული სხდომა
  4. აგრარული ინოვაციების კომისიის 2020 წლის 29 იანვრის სხდომა
  5. სსმმა პრეზიდიუმის 2020 წლის 29 იანვრის სხდომა
  6. ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 28 იანვრის სხდომა
  7. სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 27 იანვრის სხდომა
  8. აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 24 იანვრის სხდომა
  9. მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 23 იანვრის სხდომა
  10. სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 21 იანვრის სხდომა