საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ინტერნეტ სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

განცხადება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილება „ვეტერინარი ექიმის საერთაშორისო დღესთან“ დაკავშირებით ატარებს ინტერნეტ სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას თემაზე: „საქართველოს მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო პრიორიტეტები “.

კონფერენციის ჩატარების თარიღი - 28-29 აპრილი, 2021 წელი.

კონფერენციის მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ მოხსენების თეზისები სსმმ აკადემიის მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილებაში არაუგვიანეს 2021 წლის 27 აპრილისა განყოფილების სწავლულ მდივანთან (დოქტ. მარინე ბარვენაშვილი, ელექტრონული მისამართი: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტში რედაქტირების შემდეგ სტატიის ელექტრონული ვერსია დაიშვება სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის სამეცნიერო შრომებში დასაბეჭდად.

კონფერენციის შრომათა კრებულის ელექტრონული ვერსია დაეგზავნება სტატიის ავტორს/ავტორებს კონფერენციის ჩატარებიდან არა უგვიანეს 10 დღისა. კონფერნციაში მონაწილე სტატიის ავტორი/ავტორები აგრეთვე მიიღებენ სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაში მონაწილეობის ელექტრონულ სერთიფიკატებს.

(სტატიის ელექტრონული ვერსიის წარმოდგენის წესი იხილეთ ბმულზე).

ინოვაციების კომისიის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

საკონფერენციო დარბაზში ოთხშაბათს, 2021 წლის 14 აპრილს, 15 საათზე გაიმართება აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა # 16

                                           დღისწესრიგი

მოხსენება:  აგროსტარტაპების მხარდაჭერა და აგრობიზნესის დაფინანსების ახალი მიდგომები;

მომხსენებელი: შოთა გონგლაძე - ბიზნეს სეგმენტების მართვის ლიგის წევრი, სს თიბისი ბანკი.

კომისიის თავმჯდომარე - აკად. ალექსანდრე დიდებულიძე

მისამართი: თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული,

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

ტელ. (+995 32) 294 13 21, ვებ-გვერდი:  www.gaas.dsl.ge

ინოვაციების კომისიის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

საკონფერენციო დარბაზში ოთხშაბათს, 2021 წლის 24 მარტ, 15 საათზე გაიმართება აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა # 15

დღის      წესრიგი

მოხსენება: გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის საქმიანობა საქართველოში

 

მომხსენებელი: მარუაშვილი ჯუბა - საქართველოში ფაო-ს პოლიტიკის მრჩეველი

კომისიის თავმჯდომარე - აკად. ალექსანდრე დიდებულიძე

მისამართი: თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული,

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

ვებ-გვერდი:  www.gaas.dsl.ge

საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის   მეცნიერებათა აკადემიის

2021 წლის 26 მარტის საერთო კრების

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

ქ. თბილისი                                                                                            დასაწყისი 12 საათზე

1. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა   აკადემიის მიერ აკადემიის სტიპენდიატების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

2.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატების ასარჩევად გამოცხადებული კონკურსის მაღალორგანიზებულად მომზადებისა და ჩატარების მიზნით აკადემიის პრეზიდენტის ბრძანებით შექმნილი საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის დასკვნის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა

3.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აკადემიის სტიპენდიატების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად არჩევნების ჩატარება.

(ფარული კენჭისყრა).

4. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ 2020 წელს გაწეული მუშაობისა და 2021 წლის აგრარული მეცნიერების ძირითადი ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე;

თანამომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;

5. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების და აკადემიის აჭარის სამეცნიერო-საკონსულტაციო ცენტრის მიერ 2020 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2021 წლის ამოცანების შესახებ.  

მომხსენებლები: აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნები: გ. მარგველაშვილი, ჯ. გუგუშვილი, რ. მახარობლიძე, რ. ჩაგელიშვილი, ზ. ცქიტიშვილი, ო. ქეშელაშვილი და აკადემიის აჭარის სამეცნიერო-საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი აკად. ზ. ფუტკარაძე.

6. მიმდინარე საკითხები

ტყის საერთაშორისო დღე

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში

2021 წლის 19 მარტს 14 საათზე ჩატარდება ტყის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი

თემატური სხდომა:

საქართველოს დაცული ტერიტორიების არსებული მდგომარეობის და

პერსპექტივების შესახებ“.

             თემატური საღამოს ორგანიზატორი:    აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება;

                                                                           დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე თომა დეკანოიძე;

მისამართი: თბილისი ივ. ჯავახიშვილის ქუჩა 51, II სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის          
                       მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; ვებ გვერდი-www.gaas.dsl.ge.

პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმის 2021 წლის 31 მარტის სხდომის

 დღის წესრიგი

                თბილისი                                                                                         დასაწყისი 12 საათზე     

1. აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის" მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის” მთავარი რედაქტორი, აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის" პასუხისმგებელი მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი;

2. აკადემიის საინფორმაციო-სარეკლამო ბიულეტენის "აკადემიის მაცნეს რედაქტორების მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის საინფორმაციო-სარეკლამო ბიულეტენის "აკადემიის “მაცნეს" რედაქტორი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; გაზეთ "მაცნეს" რედაქტორის მოადგილე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე

3. აკადემიის მიერ 2020 წელს გამოცემული რეკომენდაციების, აგროწესების, ინსტრუქციების, ბუკლეტების, ბროშურების და სხვა ბეჭდვითი და ელექტრონული სამეცნიერო-საინფორმაციო გამოცემების მდგომარეობისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე

4. აკადემიის ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2021 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე

5. მიმდინარე საკითხები.

გაყოფილების სხდომები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო   განყოფილების 2021 წლის

30 მარტ  სხდომის

      

თბილისი                     დღის   წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1. აკადემიკოს ნოდარ ჭითანავას ანგარიშ 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

 

2. მიწის რესურსების მართვა.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა;

 

3. მიმდინარე საკითხები.

                                                                                                                                       

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

       აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების

    2021 წლის 24 მარტის სხდომის

      

 

თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1.   აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ანგარიში 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. სოფლის მეურნეობის ჰიდრომელიორაციის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორის ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ედუარდ კუხალაშვილის ანგარიში.

მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ედუარდ კუხალაშვილი.

3.მიმდინარე საკითხები.

 

              

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილება

მრგვალი მაგიდა

    

თბილისი                         2021 წლის 23 მარტი                   დასაწ. 14 საათზე

დღის წესრიგი:

 

  თემა:ჭეოს მომზადების ინოვაციური ტექნოლოგიის საწარმოო ათვისების შესახებ.“

პასუხისმგებელი ჩატარებაზე: მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილება; მეცხოველეობის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი   გიორგი მაძღარაშვილი.

 

        საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების

 2021 წლის 23 მარტის სხდომის

      

თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1. ვეტერინარიის მიმართულების ეროვნულ კოორდინატორთა ჯგუფის 2020 წლის ანგარიში;

 

მომხსენებელი: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი.

2. საკვებწარმოების თანამედროვე მდგომარეობისა და მისი შემდგომი განვითარების პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი იოსებ სარჯველაძე.

მიმდინარე საკითხები.

 

            საქართველოს სოფლის მეურნეობს მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2021 წლის

22 არტის სხდომის

      

 თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

 1.  აკადემიკოს ნუგზარ ბაღათურიას ანგარიში 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2ნაკლებად დაჟანგული ღვინის წარმოების ტექნოლოგიის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნუგზარ ბაღათურია.

მიმდინარე საკითხები.

              

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

       გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო  განყოფილების

                      2021 წლის 19 მარტის სხდომის

      

თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1. გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2020 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის და 2021 წლის სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორები, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი, გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე.

2. მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სხდომები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

2021 წლის 26 თებერვლი

თბილისი                                                 ღის წესრიგი                           დასაწყისი 12 საათი

1. აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის ანგარიში 2020 წელს გაწეული მუშაობისა და 2021 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნაპოლეონ ქარქაშაძე;

თავჯდომარის მოადგილე აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამეცნიერო-საკოორდინაციო ცენტრის მიერ 2020 წელს გაწეული მუშაობისა და 2021 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამეცნიერო-საკოორდინაციო ცენტრის დირექტორი, აკადემიკოსი ზაურ ფუტკარაძე.   

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2021 წლის

23 თებერვლის სხდომის

თბილისი                                                 ღის წესრიგი                           დასაწყისი 12 საათი

 1. ინფორმაცია აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

2. ინფორმაცია აკადემიკოს გიორგი გაგოშიძის ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი გიორგი გაგოშიძე. 

3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიატთა ასარჩევ კონკურსში (გარემოს დაცვა და სატყეო საქმე - 1 ვაკანსია) მონაწილე კანდიდატის (დოქტორი ზვიად ტიგინაშვილი) მოხსენების მოსმენა.

4.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიატთა ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემა (ფარული კენჭისყრა).

5.მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროინჟინერიისსამეცნიერო განყოფილების 2021 წლის

19 თებერვლის სხდომის

თბილისი                                                 ღის წესრიგი                           დასაწყისი 12 საათი

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიატთა ასარჩევ კონკურსში (აგროინჟინერია - 1 ვაკანსია) მონაწილე კანდიდატთა (დოქტორები: შორენა კუპრეიშვილი, ხვიჩა გოჭოშვილი, მამუკა ბენაშვილი, ივანე კაპანაძე) მოხსენებების მოსმენა.

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიატთა ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემა (ფარული კენჭისყრა).

 3.მიმდინარე საკითხები

აკადემიკოს ოთარ ნათიშვილის ხსოვნა

     ნათიშვილის სურათისაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ღრმა მწუხარებით იუწყება, რომ  2021 წლის 23 იანვარს, ხანმოკლე და ვერაგი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი, ტექნიკის  მეცნიერებათა  დოქტორი,  პროფესორი

                                                     

ოთარ ნათიშვილი

 

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მთელი შემადგენლობა სამძიმარს უცხადებს განსვენებულის ოჯახს,    ბატონი ოთარის ახლობლებს,   მეგობრებსა და კოლეგებს.