საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
საკონფერენციო  დარბაზში  2019  წლის  24  აპრილს  16  საათზე გაიმართება

აგრარული  ინოვაციების  კომისიის  სხდომა  # 4

დღის   წესრიგი

1. აგრარული  პროდუქცის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ და ახალ ჯიშთა რეგისტრაციის სფეროში მოვლენების ანალიზი.

 მომხსენებლები: დავით გაბუნია, მერაბ კუცია (საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“).

2. მიმდინარესაკითხები.

კომისიის თავმჯდომარე აკად. ალექსანდრე დიდებულიძე

მისამართი: თბილისი .ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული,

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m         web-site:  www.gaas.dsl.ge

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com