საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 20 სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                         დასაწყისი 12 საათზე

1.         ადგილობრივი ფრინველის პროდუქტიულობის მაჩვენებლების შესახებ.

           მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი კობა ნაცვალაძე;

2.         ვეტერინარიაში მცენარეული წარმოშობის პრეპარატის “კაკა 86”-ის გამოყენების შესახებ.

        მომხსენებელი: ვეტერინარიის   დოქტორი სერგო ლომიძე;

3.   მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com