საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 11 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო საბჭოს   2019 წლის 11 ოქტომბრის სხდომის

დღის   წესრიგი              

თბილისი                                                         დასაწყისი 12 საათზე

1. მეფუტკრეობის თანამედროვე მდგომარეობა.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი მაძღარაშვილი

2. აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დღევანდელი მდგომარეობა

მომხსენებელი: აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი ნინო კუპრავა.

3. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com