საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის 2019 წლის 27 დეკემბრის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2019 წლის 27 დეკემბრის

პრეზიდიუმის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                დას. 12 საათი

1.. ინფორმაცია ქ. პრაღაში (ჩეხეთი) 6-7 დეკემბერს გამართული ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის შესახებ.

              მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

2. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესრულების შესახებ.

მომხსენებლებ:   აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

3. ინფორმაცია აკადემიის აგრარული ინოვაციების კომისიის მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობისა და 2020 წლის სამუშაო პერსპექტიული გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აგრარული ინოვაციების კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე.

4. ინფორმაცია აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ, აკადემიის სტიპენდიატების მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებლები:

აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი;

აკადემიის მეცხოველეობისა და ვეტრინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი;

აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე;

აკადემიის სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი;

აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი;

აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი;

5. ინფორმაცია აკადემიის 2020 წლ პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლებ:   აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკად. ე. შაფაქიძე; პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

6. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2019 წლის ფინანსური ანგარიშისა და 2020 წლის ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე დოქტ. ანატოლი გიორგაძე, მთავარი ბუღალტერი ნინო სოზიაშვილი, მთავარი სპეციალისტი იზოლდა კობახიძე.

7. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com