საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

განცხადება

საქართველოს

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო

დარბაზში 2018 წლის 24 ოქტომბერს 12 საათზე საერთაშორისო პროექტის -

„135 აკადემიური თანამშრომლობა შესაძლებლობების გაზრდისათვის

გარემოსდაცვით სწავლებაში (ACCES)” ფარგლებში გაიმართება

მრგვალი მაგიდა:

თემა: ელექტრონული სწავლება წყლის ინჟინერიაში  

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიის, აგროსაინჟინრო
სამეცნიერო განყოფილება და სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის დარგობრივი
 ჯგუფი.

  

       მომხსენებლები:  ავსტრიის ვენის ბუნებრივი რესურსების და საბუნებისმეტყველო
       მეცნიერებების უნივერსიტეტის (BOKU) პროფესორები: ვილიბალდ ლოისქანდლი,
       მარგარიტა ჰიმელბაუერი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორები:
       ირაკლი ყრუაშვილი, ირმა ინაშვილი, კონსტანტინე ბზიავა.

     

მისამართი: თბილისი, ი. ჯავახიშვილის ქუჩა  #51,  II სართული, საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web-site-www.gaas.dsl.ge

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com