საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამოც წელზე მეტი მეცნიერების და პროგრესის სამსახურში

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ინოვაცია, სიახლე, განვითარება...

სამეცნიერო განყოფილებები

ინფორმაცია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმის შესახებ.

2013 წლის 05 დეკემბერს ქ. ბათუმში ხელი მოეწერა მემორანდუმს თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიე­რებათა აკადემიასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის.

მემორანდუმს ხელი მოაწერეს სსმმ აკადემიის პრეზიდენტმა აკადემიკოსმა გურამ ალექსიძემ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ზაურ ფუტკარაძემ.

სსმმ აკადემიასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის თანამშრომლობა დაეფუძნება მეცნიერების და განათლების სფეროში ურთიერთ საინტერესო ღონისძიებებს. აღნიშნული თანამშრომლობა განხორციელდება საერთო ინტერესებისა და თანაბარი ურთიერთობის საფუძველზე. სსმმ აკადემიამ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეთანხმების საფუძველზე ხელი უნდა შეუწყონ სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებების (კოოპერატივების) ჩამოყალიბებას და შემდგომი ფუნქციონირების ღონისძიებების შემუშავებას.

თანამშრომლობის საფუძველზე უნდა განხორციელდეს აჭარაში სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დარგობრივი სტრუქტურების ოპტიმიზაცია ბუნებრივ-კლიმატური, რელიეფური, ზონალური და გეოგრაფიული გარემოებების გათვალისწინებით.

თანამშრომლობის საფუძველზე უნდა განხორციელდეს მეციტრუსების და მეჩაიეობის დარგებში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მოსავლიანობისა და ხარისხის ამაღლების პრობლემების გადაჭრის მეცნიერულად დასაბუთებული რეკომენდაციების დამუშავება;

თანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე უნდა დამუშავდეს მეცხოველეობისა და მიწათმოქმედების დარგების განვითარებისათვის ალპური ზონის ეფექტური გამოყენების მეციერულად დასაბუთებული რეკომენდაციები;

თანამშრომლობის საფუძველზე Uუნდა დამუშავდეს მეცნიერულად დასაბუთებული პროგრამები და პროექტები ქვეყნის ბიუჯეტის, შიგა და გარე ინვესტიციების, სხვადასხვა წყაროების რესურსების ფართოდ მოზიდვისათვის.

თანამშრომლობის საფუძველზე უნდა განხორციელდეს გამოცდილების გაზიარება აგრარული მიმართულებების თანამედროვე მეთოდების, სამეცნიერო მიღწევებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების სფეროში;

თანამშრომლობის საფუძველზე უნდა განხორციელდეს ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენციებისა და სემინარების ორგანიზება თბილისსა და ბათუმში; განსაზღვრულია მხარეების ერთობლივი მონაწილეობა აგრარული მიმართულების პროექტებსა და პროგრამებში; ხელი უნდა შეეწყოს მეცნიერთა და სოფლის მეურნეობის დარგებში დასაქმებული ფერმერების და პრაქტიკოსი თანამშრომელების საზღვარგარეთის მოწინავე სამეცნიერო და აგრარული მიმართულების საწარმოებში მივლინებას.

თანამშრომლობის საფუძველზე უნდა განხორციელდეს აგრარულ სფეროში აქტუალური პრობლემების გადაწყვეტისათვის ერთობლივი შემოქმედებით ჯგუფების ჩამოყალიბება და მათი მუშაობის ორგანიზება.

ორივე მხარე ვალდებულებას იღებს ხელი შეუწყონ აჭარის რეგიონის აგრარულ სფეროში პროექტებისა და პროგრამების რეკლამირებას და შემდგომში მათი დანერგვის საკითხების მიმდინარეობას.

ძებნა საიტზე

სიახლეები

განცხადება

ივნისი 2024
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com