საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 21 იანვრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

21 იანვრის სხდომის

დღის    წესრიგი

თბილისი                                                                 დასაწყისი 12 საათზე

1. ინფორმაცია სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების წევრების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი

2. აკადემიკოს რევაზ ჩაგელიშვილის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 20 იანვრის სხდომა

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 20 იანვრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                         12 საათი    

1.ინფორმაცია აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების წევრების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი, სწავლული მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2. აკადემიკოს გოგოლა მარგველაშვილის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

 

 

სსმმ აკადემიის 2019 წლის 27 დეკემბრის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2019 წლის 27 დეკემბრის

პრეზიდიუმის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                დას. 12 საათი

1.. ინფორმაცია ქ. პრაღაში (ჩეხეთი) 6-7 დეკემბერს გამართული ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის შესახებ.

              მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

2. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესრულების შესახებ.

მომხსენებლებ:   აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

3. ინფორმაცია აკადემიის აგრარული ინოვაციების კომისიის მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობისა და 2020 წლის სამუშაო პერსპექტიული გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აგრარული ინოვაციების კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე.

4. ინფორმაცია აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ, აკადემიის სტიპენდიატების მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებლები:

აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი;

აკადემიის მეცხოველეობისა და ვეტრინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი;

აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე;

აკადემიის სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი;

აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი;

აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი;

5. ინფორმაცია აკადემიის 2020 წლ პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლებ:   აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკად. ე. შაფაქიძე; პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

6. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2019 წლის ფინანსური ანგარიშისა და 2020 წლის ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე დოქტ. ანატოლი გიორგაძე, მთავარი ბუღალტერი ნინო სოზიაშვილი, მთავარი სპეციალისტი იზოლდა კობახიძე.

7. მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 25 დეკემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 25 დეკემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                              12     საათი

 

1. ინფორმაცია აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი, სწავლული მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, ქიმიის დოქტორის, გიორგი ქვარცხავას მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 24 დეკემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების

2019 წლის 24 დეკემბრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                    12 საათი  

1. ინფორმაცია სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.  

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი, სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, სოფლის მეურნეობის დოქტორის გიორგი ქავთარაძის მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

 3. მიმდინარე საკითხები.

 

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 23 დეკემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის

სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 23 დეკემბრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                12 საათი

1. ინფორმაცია სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი, სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, ქიმიის დოქტორის დარეჯან დუღაშვილის მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, ტექნიკის დოქტორის ეკატერინა კაციტაძის მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

4. მიმდინარე საკითხები

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 20 დეკემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების

2019 წლის 20 დეკემბრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                 12 საათი  

1. ინფორმაცია აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე, სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, ტექნიკის დოქტორის, გიორგი ქუთელიას მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3.  მიმდინარე საკითხები.

 

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 19 დეკემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების

2019 წლის 19 დეკემბრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                 12 საათი    

1. ინფორმაცია მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი, სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, სოფლის მეურნეობის დოქტორის, ანატოლი გიორგაძის მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3.  მიმდინარე საკითხები.

 

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

საკონფერენციო დარბაზში ოთხშაბათს, 2019 წლის 18 დეკემბერს, 16 საათზე გაიმართება
აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა # 10

დღისწესრიგი

მოხსენება: ეკონომიკური კლასტერების ფორმირება-განვითარების პირობები და შესაძლებლობები საქართველოში“.

მომხსენებლები: ნოდარ ძიძიკაშვილი, კობა კიკაბიძე ა(ა)იპ „საქართველოს კლასტერების ეროვნული პლატფორმა“

კომისიის თავმჯდომარე - აკად. ალექსანდრე დიდებულიძე

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული,

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m,      www.gaas.dsl.ge

 

  1. ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 18 დეკემბრის სხდომა
  2. განცხადება
  3. სსმმ აკადემიის 2019 წლის 29 ნოემბრის პრეზიდიუმის სხდომა
  4. სსმმა აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა # 9
  5. სსმმა აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 26 ნოემბრის სხდომა
  6. სსმმა მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 21 ნოემბრის სხდომა
  7. სსმმა აგრარული ინოვაციების კომისიის 2019 წლის 20 ნოემბერის სხდომა
  8. სსმმა სამეცნიერო საბჭოს 2019 წლის 11 ნოემბრის სხდომა
  9. სსმმ აკადემიის სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 28 ოქტომბრის სხდომა
  10. სსმმ აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 23 ოქტომბრის სხდომა