საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 18 დეკემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 18 დეკემბრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                       12 საათი

1. ინფორმაცია ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი, სწავლული მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, ეკონომიკის დოქტორის, ნატო ჯაბნიძის მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

 3. მიმდინარე საკითხები.

 

 

განცხადება

2019 წლის 5 დეკემბერს 12-00 საათზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდება ნიადაგების დაცვის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე:_“საქართველოს ნიადაგები მსოფლიო ნიადაგების ჭრილში”;

კონფერენციის ორგანიზატორები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილება და აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტი.

კონფერენციის დღის წესრიგი:

  • კონფერენციის გახსნა - აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე , საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი;
  • მისასალმებელი სიტყვა:

სოლომონ პავლიაშვილი _ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

           აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
           აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი;

  • მოხსენებები:

1. გოგოლა მარგველაშვილი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი.

თემა: “ნიადაგის ნაყოფიერების ეფექტიანი მართვა”.

2. სოლომონ პავლიაშვილი - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ნინი ჩიქოვანი - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიწის რესურსების დაცვის სამმართველოს უფროსი;

ლალი დურმიშიძე - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების დეპარტამენტის განყოფილების უფროსი.

თემა: “ნიადაგის დეგრადაციის გამომწვევი ფაქტორები და მისი ლიკვიდაციის ღონისძიებების შესახებ”.

3. რევაზ მახარობლიძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი.

თემა: „ტრაქტორის სავალი ორგანოებით ნიადაგის გამკვრივების შემცირების ღონისძიებები“.

4. თენგიზ ყურაშვილი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი;

მაია კერესელიძე - წმ. გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი, ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი.

თემა: ნიადაგის დაცვა მიკრობული დაბინძურებისაგან“.

5. გიორგი გაგოშიძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;

ნათელა მაჭავარიანი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

ვლადიმერ დოლიძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

გაიოზ ნოზაძე - სატყეო მეურნეობის მაგისტრი.

თემა: „ქარსაფარი ზოლების სამეურნეო მდგომარეობა და მათი პრევენციის სატყეო-სამელიორაციო ღონისძიებები ხაშურის რაიონის ზოგიერთი აგროფირმის (ალი, ბრილი, ნაბახტევი) მაგალითზე”.

6. გიზო გოგიჩაიშვილი - გარემოს ეროვნული სააგენტოს აგრომეტეოროლოგიის განყოფილების უფროსი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;

თემა: „ქარისმიერი ეროზიის შეფასება გარეკახეთში და შირაქში”.

7. ვლადიმერ დოლიძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

ნათელა მაჭავარიანი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი,

გიორგი გაგოშიძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი.

თემა: “ასკანიტის და ჰუმატების გავლენა ნახევრადუდაბნოს (ელდარის) და უდაბნოს (დუბაი) ნიადაგების ფიზიკურ თვისებებზე”.

8. გიორგი ორმოცაძე - სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მთავარი სპეციალისტი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

ზაურ ჩანქსელიანი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ნიადაგის კვლევის სამსახურის უფროსი;

გიორგი ღამბაშიძე - სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ლაბორატორიის უფროსი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

თემა: "ნაყოფიერების ამაღლების საშუალებების გამოყენება".

9. ლაშა დოლიძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;

ქეთევან როყვა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

თემა: “აღმოსავლეთ საქართველოს წიფლნარი ეკოსისტემების ედაფობრივი თავისებურები”.

10. ლეილა გეგენავა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი.

თემა: მიწის ბაზრის ფორმირებისა და ფუნქცონირების თანამედროვე მდგომარეობა და პრობლემები”.      

11. რევაზ ლოლიშვილი _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

თემა: “ქვემო ქართლის რუხი-ყავისფერი მუქი ნიადაგის ნაყოფიერების შეფასება ფერმერული მეურნეობის მაგალითზე”.

 

(კონფერენციის პროგრამა იხილეთ ბმულზე)

სსმმ აკადემიის 2019 წლის 29 ნოემბრის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2019 წლის 29 ნოემბრის

პრეზიდიუმის სხდომის

თბილისი                                                                               დას. 12 საათი

დღის წესრიგი

1.         ნიადაგის დეგრადაციის გამომწვევი ფაქტორები და მისი ლიკვიდაციის ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი: სოლომონ პავლიაშვილი - ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე

თანამომხსენებლები: 1.1. ნინი ჩიქოვანი - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიწის რესურსების დაცვის სამმართველოს უფროსი;

1.2. ლალი დურმიშიძე - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების დეპარტამენტის განყოფილების უფროსი;

2. ინფორმაცია 2020 წელს ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის ასამბლეისა და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია ევროპის ქვეყნებში და სამომავლო პერსპექტივები" ჩატარების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე

3. ინფორმაცია აგროინჟინერიის დარგის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,

აკადემიის აკადემიური დეპარტემენტის უფროსი აკად. ელგუჯა შაფაქიძე;

4. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დარგობრივი ეროვნული კოორდინატორების დამტკიცება.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,    

აკადემიის აკადემიური დეპარტემენტის უფროსი აკად. ელგუჯა შაფაქიძე;

სსმმა აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა # 9

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
საკონფერენციო დარბაზში ოთხშაბათს, 2019 წლის 20 ნოემბერს, 16 საათზე გაიმართება აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა # 9

დღის წესრიგი

მოხსენება: აგროსამრეწველო ნარჩენებიდან სასარგებლო პროდუქტების გამოყოფის ტექნოლოგიები”.

მომხსენებელი: ვლადიმერ ციციშვილი - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი

                     კომისიის თავმჯდომარე - აკად. ალექსანდრე დიდებულიძე

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, II-სართული

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                   web-site: www.gaas.dsl.ge

სსმმა აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 26 ნოემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 26 ნოემბრის სხდომის

დღის      წესრიგი

თბილისი                                 დასაწყისი 12 საათზე

1. სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის (შიფრი 041502) საგანმანათლებლო პროგრამების განხილვა დარგის თანამედროვე ტექნოლოგიების და ტექნიკური საშუალებების გათვალისწინებით.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე, სტუ-ს პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი დიმიტრი ნატროშვილი

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობაში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე.

3. მიმდინარე საკითხები

სსმმა მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 21 ნოემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო  განყოფილების

2019 წლის 21 ნოემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                             დასაწყისი 12 საათზე

1. ეპიზოოტიური მდგომარეობა საქართველოში.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი

2. მიმდინარე საკითხები.

სსმმა აგრარული ინოვაციების კომისიის 2019 წლის 20 ნოემბერის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრარული ინოვაციების კომისიის

2019 წლის 20 ნოემბერის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                    დასაწყისი 16 საათზე

 

   1.     აგროსამრეწველო ნარჩენებიდან სასარგებლო პროდუქტების გამოყოფის  ტექნოლოგიები

        მომხსენებელი: თსუ-ს პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი ვლადიმერ ციციშვილი.

2.    მიმდინარე   საკითხები.

სსმმა სამეცნიერო საბჭოს 2019 წლის 11 ნოემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო საბჭოს   2019 წლის 11 ნოემბრის სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                      დასაწყისი 13 საათზე

1. სოფლის განვითარების კონცეფციები ევროკავშირის ქვეყნებში.

მომხსენებელი: ისნის რაიონის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე

გოჩა ცოფურაშვილი.

2. ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო-კვლევითი მუშობის შესახებ.

მომხსენებელი: ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის დირექტორი, ვეტერინარიის დოქტორი ნიკოლოზ ზაზაშვილი.

3. მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 28 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 28 ოქტომბრის სხდომის

           დღის   წესრიგი              

თბილისი                                                                              დასაწყისი 12 საათზე

1. ფუნქციური დანიშნულების პურის წარმოების პერსპექტივები საქართველოში

მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი მალხაზ დოლიძე

2. მიმდინარე საკითხები.