საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 18 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 18 ოქტომბრის სხდომის

დღის   წესრიგი              

თბილისი                                                   დასაწყისი 12 საათზე

1. სანაშენე მუშაობის აღდგენის პრობლემებისა და პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი გიული გოგოლი

2. მიმდინარე საკითხები.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com