საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმა სამეცნიერო საბჭოს 2019 წლის 11 ნოემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო საბჭოს   2019 წლის 11 ნოემბრის სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                      დასაწყისი 13 საათზე

1. სოფლის განვითარების კონცეფციები ევროკავშირის ქვეყნებში.

მომხსენებელი: ისნის რაიონის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე

გოჩა ცოფურაშვილი.

2. ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო-კვლევითი მუშობის შესახებ.

მომხსენებელი: ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის დირექტორი, ვეტერინარიის დოქტორი ნიკოლოზ ზაზაშვილი.

3. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com