საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმა აგრარული ინოვაციების კომისიის 2019 წლის 20 ნოემბერის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრარული ინოვაციების კომისიის

2019 წლის 20 ნოემბერის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                    დასაწყისი 16 საათზე

 

   1.     აგროსამრეწველო ნარჩენებიდან სასარგებლო პროდუქტების გამოყოფის  ტექნოლოგიები

        მომხსენებელი: თსუ-ს პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი ვლადიმერ ციციშვილი.

2.    მიმდინარე   საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com