საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმა აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 26 ნოემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 26 ნოემბრის სხდომის

დღის      წესრიგი

თბილისი                                 დასაწყისი 12 საათზე

1. სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის (შიფრი 041502) საგანმანათლებლო პროგრამების განხილვა დარგის თანამედროვე ტექნოლოგიების და ტექნიკური საშუალებების გათვალისწინებით.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე, სტუ-ს პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი დიმიტრი ნატროშვილი

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობაში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე.

3. მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com