საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის 2019 წლის 29 ნოემბრის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2019 წლის 29 ნოემბრის

პრეზიდიუმის სხდომის

თბილისი                                                                               დას. 12 საათი

დღის წესრიგი

1.         ნიადაგის დეგრადაციის გამომწვევი ფაქტორები და მისი ლიკვიდაციის ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი: სოლომონ პავლიაშვილი - ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე

თანამომხსენებლები: 1.1. ნინი ჩიქოვანი - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიწის რესურსების დაცვის სამმართველოს უფროსი;

1.2. ლალი დურმიშიძე - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების დეპარტამენტის განყოფილების უფროსი;

2. ინფორმაცია 2020 წელს ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის ასამბლეისა და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია ევროპის ქვეყნებში და სამომავლო პერსპექტივები" ჩატარების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე

3. ინფორმაცია აგროინჟინერიის დარგის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,

აკადემიის აკადემიური დეპარტემენტის უფროსი აკად. ელგუჯა შაფაქიძე;

4. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დარგობრივი ეროვნული კოორდინატორების დამტკიცება.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,    

აკადემიის აკადემიური დეპარტემენტის უფროსი აკად. ელგუჯა შაფაქიძე;

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com