საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

განცხადება

2019 წლის 5 დეკემბერს 12-00 საათზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდება ნიადაგების დაცვის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე:_“საქართველოს ნიადაგები მსოფლიო ნიადაგების ჭრილში”;

კონფერენციის ორგანიზატორები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილება და აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტი.

კონფერენციის დღის წესრიგი:

  • კონფერენციის გახსნა - აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე , საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი;
  • მისასალმებელი სიტყვა:

სოლომონ პავლიაშვილი _ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

           აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
           აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი;

  • მოხსენებები:

1. გოგოლა მარგველაშვილი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი.

თემა: “ნიადაგის ნაყოფიერების ეფექტიანი მართვა”.

2. სოლომონ პავლიაშვილი - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ნინი ჩიქოვანი - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიწის რესურსების დაცვის სამმართველოს უფროსი;

ლალი დურმიშიძე - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების დეპარტამენტის განყოფილების უფროსი.

თემა: “ნიადაგის დეგრადაციის გამომწვევი ფაქტორები და მისი ლიკვიდაციის ღონისძიებების შესახებ”.

3. რევაზ მახარობლიძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი.

თემა: „ტრაქტორის სავალი ორგანოებით ნიადაგის გამკვრივების შემცირების ღონისძიებები“.

4. თენგიზ ყურაშვილი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი;

მაია კერესელიძე - წმ. გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი, ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი.

თემა: ნიადაგის დაცვა მიკრობული დაბინძურებისაგან“.

5. გიორგი გაგოშიძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;

ნათელა მაჭავარიანი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

ვლადიმერ დოლიძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

გაიოზ ნოზაძე - სატყეო მეურნეობის მაგისტრი.

თემა: „ქარსაფარი ზოლების სამეურნეო მდგომარეობა და მათი პრევენციის სატყეო-სამელიორაციო ღონისძიებები ხაშურის რაიონის ზოგიერთი აგროფირმის (ალი, ბრილი, ნაბახტევი) მაგალითზე”.

6. გიზო გოგიჩაიშვილი - გარემოს ეროვნული სააგენტოს აგრომეტეოროლოგიის განყოფილების უფროსი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;

თემა: „ქარისმიერი ეროზიის შეფასება გარეკახეთში და შირაქში”.

7. ვლადიმერ დოლიძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

ნათელა მაჭავარიანი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი,

გიორგი გაგოშიძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი.

თემა: “ასკანიტის და ჰუმატების გავლენა ნახევრადუდაბნოს (ელდარის) და უდაბნოს (დუბაი) ნიადაგების ფიზიკურ თვისებებზე”.

8. გიორგი ორმოცაძე - სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მთავარი სპეციალისტი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

ზაურ ჩანქსელიანი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ნიადაგის კვლევის სამსახურის უფროსი;

გიორგი ღამბაშიძე - სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ლაბორატორიის უფროსი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

თემა: "ნაყოფიერების ამაღლების საშუალებების გამოყენება".

9. ლაშა დოლიძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;

ქეთევან როყვა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

თემა: “აღმოსავლეთ საქართველოს წიფლნარი ეკოსისტემების ედაფობრივი თავისებურები”.

10. ლეილა გეგენავა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი.

თემა: მიწის ბაზრის ფორმირებისა და ფუნქცონირების თანამედროვე მდგომარეობა და პრობლემები”.      

11. რევაზ ლოლიშვილი _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

თემა: “ქვემო ქართლის რუხი-ყავისფერი მუქი ნიადაგის ნაყოფიერების შეფასება ფერმერული მეურნეობის მაგალითზე”.

 

(კონფერენციის პროგრამა იხილეთ ბმულზე)

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com