საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სამეცნიერო საბჭოს 2020 წლის 14 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიის

სამეცნიერო საბჭოს 2020  წლის 14 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                             დასაწყისი 13 საათზე

1. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის  საკანონმდებლო  ბაზის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს პარლამენტის აგრარულ  საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი ივერი ახალბედაშვილი.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com