საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

პრეზიდიუმის 2020 წლის 28 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმის  2020 წლის   28 თებერვლის   სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი                                                       დასაწყისი 12  საათზე

 

1. აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის ანგარიში 2019 წელს გაწეული მუშაობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე აკადემიკოსი ნაპოლეონ ქარქაშაძე.

 აკადემიკოსი

2. ინფორმაცია ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის ასამბლეისა და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია და ტექნოლოგიები ევროპის ქვეყნებში და პერსპექტივები“  მოსამზადებელი სამუშაოების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; ვიცე-პრეზიდენტი   აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე, აკადემიკოს-მდივანი; აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

3. მიმდინარე საკითხები.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com