საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

განცხადება სემინარის ჩატარების შესახებ

2020 წლის 04 მაისს ჩატარდება სემინარი თემაზე:

„სატყეო კვლევის პოტენციალი საქართველოში და პერსპექტივები“

Online workshop: „Forest research potential in Georgia and perspectives“

04 May, 2020

სემინარის ორგანიზატორები:

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

(სემინარის დღის წესრიგი იხილეთ ბმულზე)

 

(სემინარი ჩატარდება დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში)

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com