საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2020 წლის 21 ივლისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიის

სამეცნიერო საბჭოს 2020 წლის 21 ივლისის სხდომის

თბილისი                                   დღის წესრიგი                        დასაწყისი 13 საათზე

 

1. საქართველოში პურპროდუქტების წარმოების მდგომარეობის შესახებ.

 

მომხსენებელი: ტექნიკის დოქტორი მალხაზ დოლიძე

 

2. საქართველოს ტყის ბიომრავალფეროვნების შესახებ.

 

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე

 

3. მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com