საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

პატივცემულო კოლეგებო!

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიa 2016 წლის 28,29,30 სექტემბერს, თბილისში, საქართველო,

ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას

„ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის”

კონფერენცია ტარდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით (CG16_i_4_6)

პროგრამით გათვალისწინებული დარგობრივი სექციები (მიმართულებები):

1. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები მემცენარეობაში;

2. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები მეცხოველეობაში;

3. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები აგროინჟინერიაში.

კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული.

მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0102, ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა #51, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

ტელ/ფაქსი: (+995 32) 291 00 87

ელ.ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

ვებგვერდი: www.gaas.dsl.ge

საკონტაქტო პირები:

ელგუჯა შაფაქიძე

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(+995 577) 71 17 75 (+995 32) 294 13 21

ანატოლი გიორგაძე

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(+995 593) 31 41 43

(+995 32) 294 13 20

თინათინ ეპიტაშვილი  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 (+995 599) 78 10 90

(+995 591) 93 40 46

 

ნაშრომის წარმოდგენის წესი:

Ø ნაშრომის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 გვერდს, ფორმატი A4 , ტექსტში შრიფტის ზომა 11, ინტერვალი 1,0. ველები: ზედა 2,0 სმ, ქვედა 2,0 სმ, მარცხენა 3,0 სმ. მარჯვენა 2,0 სმ.

Ø შრიფტი: ქართული ტექსტისთვის Acadnusx, ინგლისურისა და რუსულისათვის Times New Roman;

Ø ცხრილები, ნახაზები და ა. შ.

უნდა შესრულდეს TIFF 300dpi; 600dpi ფორმატში; ფორმულები – Microsoft equation 2.0

 

ნაშრომის სტრუქტურა: UDC (უაკ)

ცარიელი სტროფი:

სტატიის დასახელება (შრიფტი 13)

ცარიელი სტროფი;

ავტორის(ების) გვარი, სახელი ორგანიზაციის, ქალაქის, ქვეყნის მთლიანი დასახელება, ელექტრონული ფოსტა;

ცარიელი სტროფი;

ძირითადი ტექსტი;

ცარიელი სტროფი;

გამოყენებული ლიტერატურა;

ცარიელი სტროფი;

ანოტაცია ინგლისურ ენაზე (არანანკლებ 100 სიტყვისა);

ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს ელ-ვერსიის სახით სსმმ აკადემიის ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მნიშვნელოვანი თარიღები:

10 აგვისტო – სტატიის ელექტრონული ვერსიების წარმოდგენის ბოლო დღე;

10 სექტემბერი – შეტყობინება შერჩეული სამეცნიერო ნაშრომების დაბეჭდვის შესახებ;

28-29-30 სექტემბერი– კონფერენციის ჩატარება:

შენიშვნა:

  • დასაშვებია ზეპირი და სტენდური მოხსენებები კონფერენციის ორგანიზატორებთან შეთანხმებით.
  •  სარედაქციო კოლეგია უფლებას იტოვებს არ დაბეჭდოს ნაშრომი, რომელიც არ შეესაბამება პროგრამით გათვალისწინებულ მიმართულებებს და თემატიკას;
  • ერთი და იგივე ავტორისაგან ორზე მეტი სტატია არ მიიღება;
  • ერთ სტატიაში დასაშვებია არა უმეტეს ოთხი ავტორისა;
  • თუ სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი საპატიო მიზეზით კონფერენციის მუშაობაში ვერ მიიღებს მონაწილეობას, საორგანიზაციო კომიტეტი მისთვის უზრუნველყოფს შრომათა კრებულის ელექტრონული ვერსიის გადაგზავნას;
  • სარედაქციო კოლეგია პასუხისმგებელია კონფერენციის მასალების თემატიკაზე, ხოლო სტატიების შინაარსზე, მათში მოყვანილ შედეგებზე და დასკვნებზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ავტორებს.

    საორგანიზაციო კომიტეტი

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com