საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

მრგვალი მაგიდა: "IFOAM-ის ორგანული სტანდარტები, აკადემია და PGS"

 2016 წლის 3 ივნისს

12 საათზე

გაიმართება მრგვალი მაგიდა:

"IFOAM-ის ორგანული სტანდარტები, აკადემია და PGS"

მომხსენებელი: თენგიზ ჯალიაშვილი ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, ბიორაციონალური ტექნოლოგიების სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი.

თანამომხსენებლები: გურამ გეჯაძე, სოფლის მეურნეობის ეკონომისტ-ორგანიზატორი, შპს მაკრო-პრიმის დამფუძნებელი, დირექტორი; ალექსანდრე ნოდია, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მაგისტრი/ექსპერტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების საკონსულტაციო კომპანია ინფინიტუსის დამფუძნებელი; გიორგი ზაზაშვილი, IT-ექსპერტი;

დისკუსია

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web-site: www.gaas.dsl.ge

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com