საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

განცხადება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ტელეკომპანია “საფერავი TV”

 

მრგვალი მაგიდა

 

2018 წლის 20 დეკემბერი, 12-00 სთ., სსმმ აკადემიის საკონფერენციო დარბაზი,

 

თემა: “საქართველოს სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვანი და წარმატებული ინოვაციური პროექტების პრეზენტაცია”.

                              მონაწილე ორგანიზაციები:

1.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;

2.         ტელეკომპანია  „ საფერავი TV“;

3.        ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

4.         აიპი “ჯორჯიან გაპი”;

5.         საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

6.         შ.პ.ს  „ ადმირალი“;

7.         შ.პ.ს   „გრინ სოლუშენი“;

8.         შ.პ.ს  „ ALLLAgro – Georgia LLC”;

9.         საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი;

10.       საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  
                 
სამეცნიერო-კვლევითი  ცენტრი;

11.       შ.პ.ს „ჯეოვეტი“.

 

                            დღის წესრიგი:

 

1.  მრგვალი მაგიდის გახსნა - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გურამ ალექსიძე;

2.  საქართველოს სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვანი და წარმატებული  
     ინოვაციური პროექტები, მომხსენებელი: გოჩა ცოფურაშვილი - ტელევიზია
    “საფერავი TV”;

3.  ტელევიზიის  ფუნქცია და ხედვა აგრარული პოლიტიკის ფორმირებაში,
    
მომხსენებელი: დიმიტრი კოსტაროვი - ტელევიზია “საფერავი TV”

 4. კარგი სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა, მომხსენებელი: ნოდარ მინდიაშვილი -

      აიპი “ჯორჯიან გაპი”;

 5. საერთაშორისო კომპანიის პლატფორმა საქართველოში  სოფლის მეურნეობის   

     განვითარების შესახებ, მომხსენებელი: ედვარდ ლოზოვსკი - შ.პ.ს 

      „ ALLLAgro – Georgia LLC”;

 6. თევზის წარმოება და აგროტურიზმი, მომხსენებელი სერგეი პანჩენკო -

       შ.პ.ს  “ადმირალი“;

 7. სასოფლო სამეურნეო ბაღების გაშენების თანამედროვე ევროპული  

     ტექნოლოგიები საქართველოში, მომხსნებელი რომან ჩხენკელი - 

     შ.პ.ს   „გრინ სოლუშენი“;

 8. მეცხოველეობაში თანამედროვე ბიოდანამატების გამოყენება და მისი

     საწარმოო ეფექტი, მომხსნებელი: მანუჩარ ცეცხლაძე - შ.პ.ს „ჯეოვეტი“;

 9. აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ახალი პრეპარატის ეფექტურობის შესწავლა   

     საქართველოს პირობებისათვის, მომხსენებელი: გივი ჩიმაკაძე, ომარ ლომთაძე  -  

     ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com