საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

გასვლითი მრგვალი მაგიდა საქართველოს მეაბრეშუმეობის მუზეუმში

            მიმდინარე წლის  12 მარტს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს  და მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის  სამეცნიერო განყოფილების წევრების მონაწილეობით  საქართველოს აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში მოეწყო გასვლითი მრგვალი მაგიდა   თემაზე: „მეაბრეშუმეობის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“.

       Abreshumi 2019 1აღნიშნულ საკითხზე მოხსენება გააკეთა აბრეშუმის  სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორმა ქალბატონმა ნინო კუპრავამ, რომელმაც დამსწრე საზოგადოებას გააცნო მუზეუმის შექმნის ისტორია, არსებული მდგომარეობა და მისი განვითარების გეგმები.

          მეაბრეშუმეობის დარგის  თანამედროვე მდგომარეობაზე ისაუბრა სოფლის მეურნეიბის მეცნიერებათა დოქტორმა ნარგიზ ბარამიძემ.

          აკადემიის  წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს მუზეუმის ბიბლიოთეკა, გაეცნენ აბრეშუმის პარკის, საღებავების, პეპლების, მაქმანის და გრენის კონტეინერების კოლექციებს.Abreshumi 2019 2

      სიტყვით გამოვიდნენ: პროფესორი რ.კიკვიძე,  ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი მ.კერესელიძე, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ნ. მამუკელაშვილი, რომლებმაც მადლობა გადაუხადეს მომხსენებელს საინტერესო მოხსენებისათვის.

მრგვალი მაგიდის მუშაობა შეაჯამა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს-მდივანმა, აკადემიკოსმა  ელგუჯა გუგუშვილმა.

Abreshumi 2019 3

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა

Inovaciebi 2019 1

მიმდინარე წლის 6 მარტს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიაში ჩატარდა აგარარული ინოვაციების კომისიის სხდომა, რომელიც ეხებოდა “საქართველოს სატყეო რეფორმებსა და მათი საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის პრობლემებს”. (მომხსენებელი: ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი: თანამომხსენებლები: საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი თეიმურაზ კანდელაკი; ექსპერტი, კანონპროექტის ავტორთა ჯგუფის წარმომადგენელი მერაბ დვალი).

სხდომას ესწრებოდნენ აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიოსი გურამ ალექსიძე, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე, აგრარული ინოვაციების კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე, აგრარული ინოვაციების კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, ექსპერტი აგრარული და რეგიონული მართვის საკითხებში გოჩა ცოფურაშვილი, აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველი, აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა, აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი და მოწვეული სტუმრები, რომელთა შორის იყვნენ აკადემიის აკადემიკოსები, სატყეო საქმის მეცნიერ-სპეციალისტები, სტუდენტები და დარგით დაინტერესებული პირები.

მას შემდეგ, რაც აგრარული ინოვაციების კომისიის თავმჯდომარემ, აკადემიკოსმა ალექსანდრე დიდებულიძემ  დამსწრე საზოგადოებას გააცნო დღის წესრიგი, სხდომას შესავალი სიტყვით მიმართა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გურამ ალექსიძემ. მან მადლობა გადაუხადა დამსწრე საზოგადოებას მობრძანებისათვის და აღნიშნა, რომ აგრარული ინოვაციების კომისიის ჩამოყალიბება ეს ახალი ფორმატია აკადემიის მუშაობაში და მისი ძირითადი ამოცანაა: პირველი, მოხდეს სოფლის მეურნეობაში ინოვაციურ პრობლემებზე მომუშავე ორგანიზაციათა, მეცნიერ-სპეციალისტთა მიერ დამუშავებული მნიშვნელოვანი საკითხების ინვენტარიზაცია, რომლის შემდეგ ისინი შესაბამისი ფორმით - რეკომენდაციების სახით წარდგენილი იქნებიან მთავრობაში და მეორე, ესაა კერძო ბიზნესთან ურთიერთობა. აუცილებელია ბიზნესმენების ინფორმირება იმასთან დაკავშირებით, რათა მათთვის თვალნათელი გახდეს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა მეცნიერებაში.

აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ალექსიძის შესავალი სიტყვის დასრულების შემდეგ, სიტყვა მოხსენებისათვის გადაეცა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილეს ნათია იორდანიშვილს, რომელმაც ფართოდ ისაუბრა ყველა იმ პრობლემაზე და მათი გადაჭრის გზებზე, რომელიც ეხებოდა საქართველოს ტყეებსა და მათ ამჟამინდელ მდგომარეობას. მან მსმენელებს გააცნო რეფორმის გამომწვევი მიზეზები, მათი მიზანი და საფუძველი,  ასევე ტყის კოდექსის მთავარი სიახლეები. გარდა ამისა, ქალბატონმა ნათია იორდანიშვილმა ყურადღება გაამახვილა ტყის კოდექსთან დაკავშირებით ჩატარებულ საჯარო განხილვებზე, მიღებულ გარდამავალ დებულებებზე, შემდგომ ქმედებებსა და მოსალოდნელ შედეგებზე.

ტყის კოდექსთან დაკავშირებით თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვეს ასევე თანამომხსენებლებმა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორმა თეიმურაზ კანდელაკიმა, ექსპერტმა,  მერაბ დვალმა და აკადემიკოსმა ნოდარ ჭითანავამ, რის შემდეგ ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით მოეწყო კონსტრუქციული დიალოდი და აზრთა გაცვლა-გამოცვლა.

სხდომა შეაჯამა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ. მან აღნიშნა, რომ ტყის კოდექსის მიღება მეტად მნიშვნელოვანი საკითხია ქვეყნის მომავალი განვითარებისათვის, ამიტომ უპრიანი იქნება რომ პირებმა, ვისაც კოდექსთან დაკავშირებით სურთ შესწორებების შეტანა, ასევე აქვთ გარკვეული შენიშვნები და მოსაზრებები, ყოველივე წერილობით მოგვაწოდონ, რათა მოხდეს მათი შეჯერება და მთავრობისათვის დასამტკიცებლად  კანონპროექტის უკეთესი სახით წარდგენა.

საზეიმო შეხვედრა

Profk 7 Marti 1a

მიმდინარე წლის 7 მარტს სსმმ აკადემიის  პროფკომიტეტმა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარა საზეიმო შეხვედრა, მიძღვნილი დედის დღისა და ქალთა საერთაშორისო სოლიდარობის დღის - 3 და 8 მარტისადმი.           

Profk 7 Marti 2შეხვედრას ესწრობოდნენ: აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. .ალექსიძე, ვიცე-პეზიდენტიაკად. .ჯაფარიძე, პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი დოქტ. .გიორგაძე, აკადემიკოსები: .ქეშელაშვილი, .გუგუშვილი და აკადემიის სხვა თანამშრომლები. შეხვედრას ესწრებოდა აგრეთვესაქართველოს აგრარულ მეურნეობაში, ვაჭრობასა და მრეწველობაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირისთავმჯდომარე, ბატონი გიორგი დიასამიძე.

შეხვედრა გახსნა და ქალბატონებს საზეიმო დღეები მიულოცა  აკადემიის პროფკომუტეტისთავმჯდომარემ, დოქტ. .მოსაშვილმა. ის ასევე შეეხო აკადემიის პროფორგანიზაციის მუშაობას, ორგანიზაციულ ცვლილებებსა და არსებულ ვითარებას.

Profk 7 Marti 3

     შეკრებაზე სიტყვით გამოვიდა .დიასამიძე, რომელმაც ქალბატონებს მიულოცა საზეიმო დღეები და ისაუბრასაქართველოს აგრარულ მეურნეობაში, ვაჭრობასა და მრეწველობაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირისმუშაობასა და დაგეგმილ ღონისძიებებზე. დასასრულს მან დარგობრივი პროფესიული კავშირის სახელით, საზეიმო დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდო (ასი ლარი) გადასცა ქალბატონ ეკატერინე მიგრიაულს.

     შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდა და  ქალბატონებისადმი მიძღვნილი საკუთარი ლექსი – “ქალო გულის ვარდი ხარ”, წაიკითხა აკად. .ქეშელაშვილმა, რომელმაც ასევე ისაუბრა ქალის როლზე ქართულ ცნობიერებაში.

     Profk 7 Marti 4 ქალბატონებს საზეიმო დღეები მიულოცეს აკად. .ალექსიძემ, აკად. .ჯაფარიძემ; მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდნენ .ცერცვაძე, .ბახტაძე, .ჭიპაშვილი. საზეიმო დღის აღსანიშნავად სიმღერა შეასრულა ქალბატონმა .სამხარაძემ.

      სხდომის პარალელურად ეკრანზე ნაჩვენები იყო საზეიმო დღისადმი მიძღვნილი ვიდეორგოლი.

   დასასრულს, პროფკომიტეტის თავმჯდომარემ  თითოეულ ქალბატონს გადასცა ორიგინალურად გაფორმებული მისალოცი ბარათი, რომლის მეორე გვერდზე დაბეჭდილია აკადემიკოს ომარ ქეშელაშვილის ლექსიქალო გულის ვარდი ხარ”.

         Profk 7 Marti 5

Profk 7 Marti 6

აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ვიზიტი ინდოეთში

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის
აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ვიზიტი ინდოეთში

G AL India 1

მიმდინარე წლის 11-14 თებერვალს ქალაქ ჯოდპურში (ინდოეთი) ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მშრალი რეგიონების განვითარების”  შედეგების შესახებ.

        კონფერენცია მიეძღვნა მშრალი რეგიონების განვითარების საკითხებს, კონფერენციის საერთო ლოზუნგი იყო „გადავაქციოთ რუხი გარემო მწვანედ“, რომლის ორგანიზატორი იყო საერთაშორისო მშრალი რეგიონების განვითარების კომისია ინდოეთის არიდული ზონის კვლევის ასოციაციასთან ერთად. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების 200-მდე მეცნიერმა, მათ შორის საერთაშორისო კვლევების ცენტრის ოთხმა გენერალურმა დირექტორმა, ინდოეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, კვლევითი ორგანიზაციების დირექტორებმა, ცნობილმა მეცნიერებმა (პროფესორები ბელტაგი, პაროდა, სერგელდინი, სონგჰი, იადაგიდა სხვა). კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გურამ ალექსიძემ,   მის მიერ გაკეთებულმა მოხსენებამ „კლიმატის ცვლილება და მისი უარყოფითი მოქმედების შემცირების სტრატეგია ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში“ დიდი ინტერესი გამოიწვია, რაც დადებითად იქნა შეფასებული კონფერენციის ხელმძღვანელის პროფესორ ადელ ელ ბელტაგიის მიერ. (იგი უკანასკნელი წლების მანძილზე იყო „იკარდას“ გენერალური დირექტორი და შემდეგ პერიოდში ეგვიპტის სოფლის მეურნეობის მინისტრი). G AL India 2

       აკადემიკოს გ. ალექსიძის  მოხსენება ეხებოდა ყველა იმ ღონისძიებას, რაც ხორციელდება ყაზახეთის, უზბეკეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთის, თურქმენეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და საქართველოს კლიმატის უარყოფითი ცვლილებების თავიდან ასაცილებლად.  აღსანიშნავია, რომ ყოველ ზემოთ აღნიშნულ ქვეყნებსაც დამუშავებული აქვს სტრატეგია  თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ უარყოფითი მოვლენების შერბილება.  ესაა ძირითადად ისეთი კულტურების გავრცელება, რომლებიც მაღალი მედეგობით ხასიათდებიან მაღალი ტემპერატურის მიმართ, აგრეთვე კარგად იტანენ წაყინვებსაც, დამლაშებულ ნიადაგებს, გაუდაბნოებას და სხვა.  ჩვენი ქვეყნისთვის საინტერესოა მათი გადმოტანა და ჩვენს პირობებში დანერგვა. თურქეთის ოფისი  აქტიურად თანამშრომლობს და გააგრძელებს თანამშრომლობას ქართველ სელექციონერებთან, ახალი გვალვაგამძლე და დაავადების მიმართ მედეგი ხორბლის ჯიშების გამოყვანისა და საქართველოს პირობებში გადასატანად, ასევე გააგრძელებენ მუშაობას სხვა ცენტრებშიც.

G AL India 3 4
      კონფერენციაზე  მიღებული იყო დეკლარაცია, სადაც გაწერილი იქნა კონკრეტული რეკომენდაციები მშრალი რეგიონების სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხებზე. მომავალი კონფერენცია გაიმართება ორი წლის შემდეგ.

საერთო კრება

 საქართველოს 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
საერთო კრება 

 Saert Kreba 2019 Tebervali 1a

2019 წლის 28 თებერვალს გაიმართა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება, სადაც მოსმენილი იქნა აკადემიის პრეზიდენტის ანგარიში 2018 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.Saert Kreba 2019 Tebervali 2

საერთო კრებას აკადემიის წევრების გარდა ესწრებოდნენ მოწვეული სტუმრები - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გიორგი კვესიტაძე, ამავე აკადემიის სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი ოთარ ნათიშვილი, საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ დანელია, აგრარულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი ივერი ახალბედაშვილი, სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი, დოქტ. ლევან უჯმაჯურიძე და ცენტრის თანამშრომელები, აკადემიის დარგობრივი კოორდინატორები და სხვა.

Saert Kreba 2019 Tebervali 3კრების დასაწყისში აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გ. ალექსიძემ აკადემიის დიპლომები გადასცა 2018 წლის აგრარული მიმართულების ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომების ავტორებს - აკადემიის პრემიის ლაურეატებს.

თავის საანგარიშო მოხსენებაში აკადემიის პრეზიდენტმა აკად. გურამ ალექსიძემ დეტალურად განიხილა აკადემიის განვლილი წლის საქმიანობა, მიმოიხილა აკადემიის თანამშრომლობა საზღვარგარეთის წამყვან სამეცნიერო ორგანიზაციებთან, აკადემიის სამეცნიერო თემატიკით გათვალისწინებული საკითხების შესრულების მდგომარეობა, აკადემიის წარმატებები საგამომცემლო და სხვა საქმიანობაში და ისაუბრა აკადემიის სამომავლო გეგმებზე და პერსპექტივებზე.

შემდეგ საანგარიშო გამოსვლები ჰქონდათ აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნებს - აკადემიკოსებს გ. მარგველაშვილს, ჯ. გუგუშვილს, რ. მახარობლიძეს, ო. ქეშელაშვილს, ზ. ცქიტიშვილს და აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტს აკად. გივი ჯაფარიძეს.Saert Kreba 2019 Tebervali 4

აკადემიის საქმიანობას მაღალი შეფასება მისცეს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გიორგი კვესიტაძემ და საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ოთარ დანელიამ.

აკადემიის საერთო კრებამ აკადემიის 2018 წლის სამეცნიერო საქმიანობა შეაფასა დადებითად.

აკადემიის საერთო კრებაზე განხილული იქნა სხვა მიმდინარე საკითხებიც, რომელიც აკადემიის წარმატებული საქმიანობისათვის არის მიზანშეწონილი.

 

მეცნიერ ქალთა საერთაშორისო დღე

 

2019 წლის 11 თებერვალს, ისტორიაში მეორედ აღინიშნა მეცნიერ ქალთა დღე. 2015 წლის დეკემბერში, გაეროს გენერალურმაასამბლეამ რეზოლუცია მიიღო, რომლის თანახმადაც, 11 თებერვალიმეცნიერ ქალთა და გოგონათა საერთაშორისო დღედგამოცხადდა. ამ დღეს, გაერო მსოფლიოს სახელმწიფოებს, ყველა ადამიანს და ორგანიზაციას მოუწოდებს, მეცნიერებასა და განათლებაში ხელი შეუწყონ ქალების თანასწორ განვითარებას. გაერო იმედოვნებს, რომ მეცნიერებაში სქესთა შორის განსხვავება აღმოიფხვრება და იგი ახალგაზრდა ქალებისთვის მეტად ხელმისაწვდომი გახდება.

2019 წლის 11 თებერვალს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმმა მეცნიერ ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  შეხვედრა მოუწყო საქართველოში მოღვაწე ახალგაზრდა ქალ მეცნიერებს, რომლებსაც აგრარული მიმართულებით გარკვეული სამეცნიერო  წარმატებები აქვთ და მოღვაწეობენ საქართველოს სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ორგანიზაციებში.

            შეხვედრა შესავალი სიტყვით გახსნა  აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ, რომელმაც  საზოგადოებას მოახსენა გაეროს მიერ დაწესებული  მეცნიერ ქალთა და გოგონათა საერთაშორისო დღის მნიშვნელობა, ქალი მეცნიერების ღვაწლზე მსოფლიო სამეცნიერო ცხოვრებაში და განსაკუთრებით საქართველოში მოღვაწე ქალ მეცნიერებზე, რომლებსაც დიდი წარმატებები აქვთ სამეცნიერო საქმიანობაში და განსაკუთრებით აგრარული მიმართულებების დარგებში. მან ხაზი გაუსვა ახალგაზრდა ქალი მეცნიერების სამეცნიერო-კვლევით მოღვაწეობას, მათ ინტეგრაციას საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებულ  ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოსთან, განუმარტა სამომავლო პერსპექტივები, შესთავაზა  ურთიერთ თანამშრომლობა და აღუთქვა მათ აკადემიის მზაობა სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით წამოჭრილი საკითხების გადაწყვეტაში.

            შეხვედრაზე აკად. გ. ჯაფარიძემ მეცნიერ ქალთა და გოგონათა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით აკადემიის საპატიო სიგელით დააჯილდოვა საქართველოში აგრარული მიმართულებით მოღვაწე ქალი მეცნიერები:

1.         გოგინაშვილი ნანა - სოფლის მეურნეობის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის კვლევითი  ცენტრის  აგროსატყეო კულტურების კვლევის სამსახურის უფროსი;  

2.         წყარუაშვილი ზოია - აგრარული უნივერსიტეტის მეაბრეშუმეობის ლაბორატორიის მკვლევარი;

3.         კაციტაძე ეკატერინე - ტექნიკის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის კვლევითი  ცენტრის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების კვლევის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

4.         მახარობლიძე მაკა - სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

5.         ხოსიტაშვილი მარიამი - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, კვების მრეწველობის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე;

6.         გეგუჩაძე ირმა - სოფლის მეურნეობის კვლევითი  ცენტრის ვეტერინარიის კვლევის  სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;

7.         დამენია ნინო - ბიზნესის მართვის დოქტორი, საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე;

8.         კინწურაშვილი ქეთევანი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის დეკანი;

9.         დავითაშვილი ბელა - მეცხოველეობის დოქტორი, აგრარული უნივერსიტეტის მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიის უფროსი ლაბორანტი;

10.       შელია იამზე - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორიის მთავარი ანალიტიკოსი;

11.       აფციაური გულნარა - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორიის მთავარი ანალიტიკოსი;

12.       ღვალაძე ლალი - ბიოლოგიის დოქტორი, შპს “მულტიტესტის” ლაბორატორიის მიკრობიოლოგი;

13.       კალანდია ერნა - სოფლის მეურნეობის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის კვლევითი  ცენტრის მეცხოველეობის პროდუქტების კვლევის მთავარი სპეციალისტი;

14.       თანანაშვილი მთვარისა - ტექნიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

15.       ამირანაშვილი ლია - ბიოლოგიის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

16.       კოპალიანი ნატალია - ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი;

17.       ხარაიშვილი ოლღა - ტექნიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

18.       კუპრავიშვილი მაია - ტექნიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

19.       ბაიდაური ლალი - სოფლის მეურნეობის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

20.       ბაიდაური დალი - ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

21.       მებონია ნინო - ტექნიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

22.       ცქიტიშვილი ეკა - ბიოლოგიის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

23.       კილაძე მაია - საინჟინრო მეცნიერების დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

24.       ლომიშვილი მაია - აგროინჟინერიის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

25.       სანაია ეკატერინე - ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

26.       მაჭავარიანი ნათია -  სოფლის მეურნეობის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

27.       კიკაბიძე მაია -  ტექნიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

           საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მადლობის სიგელით  დაჯილდოვდა დარეჯან დუღაშვილი - ქიმიის დოქტორი გ. ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.

mecnier qalta dge 2019

ახალი 2019 წელი

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

აკადემიკოსი რეზო ჯაბნიძე – 65

Jabnidze 652019  წლის  18  იანვარს   საქართველოს   სოფლის   მეურნეობის   მეცნიერებათა   აკადემიის   ნამდვილ  წევრს-  აკადემიკოს  რეზო  ჯაბნიძეს   დაბადებიდან  65  და  სამეცნიერო–პედაგოგიური  და  საზოგადოებრივი  მოღვაწეობის  40   წლისთავი  შეუსრულდა. 

         ბატონო რეზო!

       სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემია გულითადად   გილოცავთ  ღირსშესანიშნავ  თარიღებს;  

     გისურვებთ  ჯანმრთელობას,   ხანგრძლივ   სიცოცხლეს,   ნაყოფიერ   შემოქმედებით,  სამეცნიერო–პედაგოგიურ  და  საზოგადოებრივ   საქმიანობას   ჩვენი  ქვეყნის   სასიკეთოდ.

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

აკადემიკოსი  გივი  ჯაფარიძე – 75

 

31 japarize 75 a2019 წლის 6  ანვარ  საქართველოს სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტს,  აკადემიკოს  გივი   ჯაფარიძეს  დაბადებიდან  75   და სამეცნიერო საგანმანათლებლო   და  საზოგადოებრივი   მოღვაწეობის  5  წლისთავი  შეუსრულდა.

 

ბატონო გივი!

 


       სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა აკადემია  გულწრფელა  ილოცავთ   ღირსშესანიშნავ  თარიღებს,  გისურვებთ   ჯანმრთელობას,  ხანგრძლივ   სიცოცხლეს,  ნაყოფიერ   შემოქმედებით,   სამეცნიერო   და  საზოგადოებრივ   მოღვაწეობს   ჩვენი   ქვეყნის სასიკეთოდ

 

 

აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის მინისტრის პრეზენტაცია აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომაზე

Achara XII 1

2018 წლის 28 დეკემბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომაზე მოსმენილი იქნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის ტიტე აროშიძის პრეზენტაცია სამინისტროს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ სოფლის მეურნეობა და მისი შემდგომი განვითარება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტული სფეროა და წარმოადგენს სოფლად დასახლებული მოსახლეობის შემოსავლების ერთერთ ძირითად წყაროს. ამასთან, მისი ძირითადი ფუნქციაა რეგიონში სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და სოფლის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რაც დამოკიდებულია ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების კონკურენტუნარიანობის ზრდაზე, თანამედროვე აგროტექნოლოგიების დანერგვაზე, ნიადაგის პროდუქტიულობის ამაღლებასა და აგრარულ სექტორში დასაქმებულების ცოდნის გაფართოვებაზე.Achara XII 2

მინისტრმა აღნიშნა, რომ რეგიონის სოფლის მეურნეობის უმთავრეს სექტორებს წარმოადგენს: მეციტრუსეობა, მეხილეობა, მევენახეობა, მებოსტნეობა, მეცხოველეობა, მეფუტკრეობა, მეთევზეობა და სხვა. რეგიონში მცირე მიწიანობასთან ერთად დაბალია სასოფლოსამეურნეო პროდუქციის წარმოების მაჩვენებელი, რაც განპირობებულია დაბალი აგროტექნიკური ფონით, ამორტიზირებული ნარგავებითა და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის დაბალი დონით. შესაბამისად, რომ განხორციელდეს აგროსასურსათო სექტორში პროდუქციის წარმოების ზრდა და საექსპორტო პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა, აუცილებელია სასურსათო უსაფრთხოებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვ და პროგრამების განხორციელება, , დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, რაც დადებითად აისახება ფერმერებზე, აგრომეწარმეებსა  და ზოგადად მოსახლეობის შემოსავლებზე.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 20192022 წლების პრიორიტეტი თავისი შინაარსითა და მოცულობით ორიენტირებულია სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომ განვითარებაზე, იგი შემუშავებულია აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანებების (...-) მიერ წამოდგენილი საჭიროებების საფუძველზე და შესაბამისობაშია აჭარის სოფლის მეურნეობის განვითარების და აჭარის სოფლის განვითარების სტრატეგიებთან.

Achara XII 3პრეზენტაციაზე განხილული იქნა აგრეთვე აკადემიის ინიციატივა, რათა აჭარაში განხორციელდეს სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი ძირძველი დარგის - მეაბრეშუმეობის აღორძინება და განვითარება. აღნიშნული ინიციატივა უკვე 2018 წელს დაიწყო და განხორციელდა  საინისტროს აგროსერვის ცენტრის გვარას ექსპერიმენტულ მეურნეობაში, სადაც ჩატარდა თუთის აბრეშუმხვევიას გამოკვება თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და შესაბამისი ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით და ნედლი პარკიდან აბრეშუმის ძაფის ამოხვევა, რაც აჭარის ფერმერულ მეურნეობებში მეაბრეშუმეობის აღდგენის დასაწყისად შეიძლება ჩაითვალოს.

            მინისტრის მოხსენებამ დიდი ინტერესი გამოიწვია პრეზიდიუმზე დამსწრე საზოგადოებაში. დიკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს აკადემიკოსებმა გ. ჯაფარიძემ,  ნ. ჭითანავამ, თ. კუნჭულიამ, ზ. ჩანქსელიანმა, ო. ქეშელაშვილმა, ე. შაფაქიძემ, ზ. ფუტკარაძემ, აკადემიის წევრ-კორესპონდენტმა გ. ნიკოლეიშვილმა.

აკადემიის პრეზიდენტმა აკად. გ. ალექსიძემ თავის დასკვნით გამოსვლაში აღნიშნა რეგიონალური დარგობრივი სამინისტროს და აკადემიას შორის თანამშრომლობის სრული ჰარმონია, რომელიც ასახულია ამ ორ ორგანიზაციას შორის 2013 წელს გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმში და იმედი გამოთქვა, რომ ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო განმტკიცდება, რაც ბევრ სიკეთეს მოუტანს საერთოდ ქვეყნის სოფლის მეურნეობას, აგრეთვე აჭარის რეგიონის მთავრობის მიმდინარე კურსი სამაგალითო უნდა იყოს ქვეყნის სხვა რეგიონებისათვის. 

 

* * *

 

 მრგვალი მაგიდა

მრგვალი მაგიდა

სოფლის მეურნეობაში წარმატებული პროექტების შესახებ - ორგანიზატორები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია და

ტელეკომპანია “საფერავი TV”

 

Mrgv magida 20 XII 2018 1მრგვალი მაგიდის გახსნა - სსმმ აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გურამ ალექსიძე

 

2018 წლის 20 დეკემბერს, სსმმ აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა მრგვალი მაგიდა თემაზე: “საქართველოს სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვანი და წარმატებული ინოვაციური პროექტების პრეზენტაცია”.

            მრგვალი მაგიდის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  წევრებმა, აკადემიის აგრარული მიმართულებების დარგობრივმა კოორდინატორებმა, მოწვეულმა სტუმრებმა; მონაწილეთა შორის იყვნენ:   ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო, საქართველოს ტექნიკური და აგრარულმა უნივერსიტეტების წარმომადგენლები, აიპი “ჯორჯიან გაპი”; შ.პ.ს  „ ადმირალი“; შ.პ.ს   „გრინ სოლუშენი“; შ.პ.ს  „ ALLLAgro – Georgia LLC”; შ.პ.ს „ჯეოვეტი“, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი  ცენტრი;Mrgv magida 20 XII 2018 2

           მრგვალი მაგიდა გახსნა და დამსწრე საზოგადოებას შესავალი სიტყვით მიმართა - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმ, აკად. გურამ ალექსიძემ;

მრგვალ მაგიდაზე გაკეთდა საინტერესო მოხსენებები:

1.  საქართველოს სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვანი და წარმატებული ინოვაციური პროექტები, მომხსენებელი: გოჩა ცოფურაშვილი - ტელევიზია “საფერავი TV”;

2. ტელევიზიის  ფუნქცია და ხედვა აგრარული პოლიტიკის ფორმირებაში, მომხსენებელი: დიმიტრი კოსტაროვი - ტელევიზია “საფერავი TV”

 3. კარგი სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა, მომხსენებელი: ნოდარ მინდიაშვილი -  აიპი “ჯორჯიან გაპი”;

  4. საერთაშორისო კომპანიის პლატფორმა საქართველოში  სოფლის მეურნეობის      განვითარების შესახებ, მომხსენებელი: ედვარდ ლოზოვსკი - შ.პ.ს 

      „ „ ALLLAgro – Georgia LLC”;

  5. სასოფლო სამეურნეო ბაღების გაშენების თანამედროვე ევროპული   ტექნოლოგიები საქართველოში, მომხსნებელი რომან ჩხენკელი -   შ.პ.ს   „გრინ სოლუშენი“;

   6.  მეცხოველეობაში თანამედროვე ბიოდანამატების გამოყენება და მისი   საწარმოო ეფექტი, მომხსნებელი: მანუჩარ ცეცხლაძე - შ.პ.ს „ჯეოვეტი“;

Mrgv magida 20 XII 2018 3მომხსენებლებმა უპასუხეს დამსწე საზოგადოების შეკითხვებს. მრგვალ მაგიდაზე მოხსენებების ირგვლივ გაიმართა დისკუსია და აზრთა გაზიარება. გამოსვლებში მონაწილეობა მიიღეს აკადემიკოსებმა ნოდარ ჭითანავამ, ჯემალ კაციტაძემ, ალექსანდრე დიდებულიძემ, ელგუჯა შაფაქიძემ, არჩილ ვაშაკიძემ,  ჯემალ გუგუშვილმა, ზაურ ჩანქსელიანმა, თენგიზ ყურაშვილმა, პროფ. მარინა გიორგობიანმა, პროფ. ა. მესხიშვილმა, შპს „ლომთაგორას“ დამფუძნებელმა, დოქტ. კ. ლაშხმა. გამომსვლელებმა აღნიშნეს, რომ სახელმწიფომ მეტი ყურადღება გამოიჩინოს მეცნიერების მიმართ, რათა მათ სულყოფილად ითანამშრომლონ სოფლის მეურნეობის დარგების წარმატებული პროექტების განხორციელებაში.

მრგვალ მაგიდაზე გამოითქვა მოსაზრება, რომ საქართველოში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით განხორციელებული წარმატებული პროექტების შესახებ, რომელსაც აშუქებს ტელევიზია „საფერავი-ტვ“, პერიოდულად მოხსენდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას პრეზიდიუმის სხდომებზე ან მრგავალი მაგიდის ფორმატით და განხილვის შედეგად  მიღებული გადაწყვეტილებები ეცნობოს საქართველოს მთავრობას, დაინტერესებულ ორგანიზაციებს, ფერმერებს, სოფლის მეურნეობის სპეციალისტებს და მოსახლეობის ფართო ფენებს.

  

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com