საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

2018 წლის პრემიები აგრარულ დარგში

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
 2018 წლის პრემია აგრარულ დარგში
 საუკეთესო ნაშრომებისათვის

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმმა თავისი გადაწყვეტილებით (ოქმი #2, 22 თებერვალი, 2019 წელი) დაამტკიცა კონკურსის შედეგები  აგრარულ  დარგში ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომებისათვის  აკადემიის 2018 წლის პრემიების მინიჭების შესახებ.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2018 წლის პრემია აგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომებისათვის  მიენიჭათ:

1. 0101-აგრონომია - „სუბტროპიკული კულტურები“ - სახელმძღვანელო, ავტორი რეზო ჯაბნიძე;

2. 0103-მეცხოველეობა - „სათიბ-საძოვრების მცენარეთა ატლასი“ - გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომი, ავტორი იოსებ სარჯველაძე;

3. 0104 სასურსათო ტექნოლოგია-„ სურსათის უვნებლობა“ - სახელმძღვანელო,  ავტორი ქეთევან ლაფერაშვილი;

4. 0105-სატყეო საქმე, „აჭარის ტყის იშვიათი სახეობების ინვენტარიზაციის მასალები“- გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომი, ავტორები ნანა გოგინაშვილი, ირინა თვაური, ზურაბ მანველიძე;

5. 020305-აგრობიზნესის მენეჯმენტი „მენეჯერული ეკონომიკა“ -  სახელმძღვანელო, ავტორები ეთერი ხარაიშვილი, მარინა ჩავლეიშვილი, ნინო დამენია, ცირა მიქატაძე;

6. 0415-აგროინჟინერია „მანქანა-ტრაქტორთა პარკის ექსპლუატაცია“ ,სახელმძღვანელო,  ავტორები ზაურ ფუტკარაძე, რომან მარგალიტაძე, მერაბ მამულაძე.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი ულოცავს აკადემიის 2018 წლის პრემიის ლაურეატებს ამ მეტად საპატიო ჯილდოს და უსურვებს მრავალ წარმატებებს სამეცნიერო საქმიანობაში.

 

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა

2019 წლის 20 მარტს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათააკადემიაში ჩატარდა აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა, რომელზეც მოხსენებით: „საქართველოს აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტი: ახალი ბაზრების ათვისებაწარსდგა ივ. ჯავახისვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, თსუ- ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი, დოქტორი ფატიმა მამარდაშვილი. მოხსენებაში ასახული იყო საქართველოს აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ტენდენციები და გააანალიზებული იყო კონკრეტული სასურსათო პროდუქტების საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობა, რაც გამოვლენილი იქნა შედარებითი უპირატესობის მეთოდოლოგიით. წარმოდგენილია რეკომენდაციები ამ მიმართულებით პოლიტიკის ღონისძიებებისა და სამომავლო კვლევების საჭიროების შესახებ.

სხდომას კომისიის წევრთა გარდა ესწრებოდნენ  საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სამინისტროში შემავალი სტრუქტურების წარმომადგენლები, აკადემიის წევრები, მოწვეული პირებისაქპატენტიდანდატექინფორმიდან“, უნივერსიტეტების პროფესორები, მკვლევარები და და მაგისტრანტები. სიტყვით გამოვიდნენ აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველი,აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა, კომისიის თავმჯდომრის მოადგილე, ექსპერტი აგრარული და რეგიონული მართვის საკითხებში გოჩა ცოფურაშვილი, აკადემიკოსი პაატა კოღუაშვილი, აკადემიის   აკადემიკოს-მდივანიაკადემიკოსი .შაფაქიძე, აკად. . ბაღათურია, საქპატენტის გამოგონებების და ახალი ჯიშების დეპარტამენტის უფროსი მერაბ კუცია,  სოფლის  მეურნეობის  პროექტების მართვის სააგენტოს  დირექტორის   მოადგილე  არჩილ   ბუკია,  სამინისტროს სამეცნიერო-კცლევითი ცენტრის მარცვლოვანი კულტურების კვლევის სამსახურის უფროსი, აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი ცოტნე სამადაშვილი, სამინისტროს მცხეთა-მთიანეთისრეგიონული სამსახურის უფროსი, დოქტორი ნიკოლოზ კიკნაველიძე და სხვები,რომლებმაც გამოთქვეს საინტერესო წინადადებები და მადლობა გადაუხადეს მომხსენებელს საინტერესო მოხსენებისათვის.

ცენტრის თავმჯდომარემ, აკადემიკოსმა ალექსანდრე დიდებულიძემ თავის დასკვნით გამოსვლაში აღნიშნა აკადემიასა და თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის აგრარული პოლიტიკის კვლევით ცენტრს შორის კონტაქტების გაღრმავების პერსპექტივებზე, საგარეო ბაზარზე ქვეყნის საექსპორტო პროდუქციის ცნობადობის და ღირებულების ამაღლების, ახალი ადგილწარმოშობის დასახელებების და გეოგრაფიული აღნიშვნების საერთაშორისო რეგისტრაციის გაგრძელების აუცილებლობაზე.

სხდომამ მიიღო შესაბამისი რეკომენდაციები.

სტუმრად აკადემიაში

შოთა რუსთაველის
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ხელმძღვანელები
სტუმრად აკადემიაში

2019 წლის 19 მარტს, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემი სტუმრობდნენ Rustavelis Fondi 2019 1შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი ზვიად გაბისონია და დირექტორის მოადგილე ჯაბა სამუშია შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი გურამ ალექსიძე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის წევრები და აკადემიის წარმომადგენლები.

შეხვედრა გახსნა  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გურამ ალექსიძემ, რომელმაც შეხვედრის მონაწილეებს წარუდRustavelis Fondi 2019 2გინა ფონდის ხელმძღვანელები და ხაზი გაუსვა ამ შეხვედრის მნიშვნელობას, ვინაიდან აკადემიის წევრები აქტიურად მონაწილეობენ ფონდის მიერ გამოცხადებულ საკონკურსო პროექტებში და რაც მთავარია 2013 წლიდან აკადემიის ყველა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ტარდებოდა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით, რაც აკადემიისთვის მეტად მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის მკაფიო მაგალითია. 

ფონდის დირექტორმა თავის პრეზენტაციაში დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა მეცნიერების მიმართულებით დაგეგმილი ცვლილებები, ისაუბრა ფონდის ახალ პროექტებზე, ინიციატივებსა და 2019 წელს განსახორციელებელ გეგმებზე. მომხსენებელმა აკადემიის წევრებს გააცნო ფონდის სამომავლო გეგმები და აღნიშნა, რომ ფონდის მუშაობაში ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება იქნება აგრარული მეცნიერება და აგრარიკოსი მეცნიერები, რომლებმაც ღირსეული ადგილი უნდა დაიკავონ არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოებებში. შეხვედრაზე ასევე ისაუბრეს ფონდსა და აკადემიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის პერსპექტივებსა და სამომავლო გეგმებზე.

ბატონებმა ზ. გაბისონიამ და ჯ. სამუშიამ ამომწურავი პასუხები გასცეს დამსწრე საზოგადოების მრავალ შეკითხვას.Rustavelis Fondi 2019 3

შეხვედრის დროს დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს აკად. რ. ასათიანმა, ა. ვაშაკიძემ, ე. შაფაქიძემ, ა. დიდებულიძემ, ო. ქეშელაშვილმა, ნ. ჭითანავამ. გამომსვლელებმა აღნიშნეს შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის როლი ქვეყნის აგრარული მეცნიერების განვითარებასა და აღმავლობის მიმართულებით, ჩამოაყალიბეს აგრარული მეცნიერების  პრიორიტეტული  მიმართულებები და ამ მიმართულებების სამეცნიერო  კვლევების მეთოდოლოგია.  აღინიშნა გამოყენებითი კვლევების პრიორიტეტული მიმართულებებიც.

შეხვედრის დასასრულს აკად. გ. ალექსიძემ მადლობა გადაუხადა სტუმრებს აკადემიის წევრებთან შეხვედრისათვის და იმედი გამოთქვა, რომ ფონდსა და აკადემიას შორის შემდგომშიც გაგრძელდება საქმიანი შეხვედრები, რაც ორივე ორგანიზაციისათვის მეტად სასარგებლო იქნება.

Rustavelis Fondi 2019 4

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ფიტოსანიტარული მეთოდების შესახებ

Parosana 

სურსათის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებითთბილისში 11–14 მარტს  ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია,  რომელიც  მიეძღვნა   აზიურ  ფაროსანასთან  ბრძოლის ფიტოსანიტარულ  მეთოდებს.  კონფერენციის  მუშობაში  მონაწილეობას  ღებულობენ  მსოფლიოს   26 ქვეყნის  მეცნიერები,   რომელთა შორის  არიან ევროპის წამყვანი ქვეყნების, აზიის, აშშ-ს, რუსეთის, ავსტრალიის, ასევე ქართული სამეცნიერო წრეების, დარგობრივი გაერთიანებების წარმომადგენლები და სახელმწიფო რწმუნებულები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიიდან კონფერენციაზე მიწვეულები იყვნენ აკადემიის პრეზიდენტი, აკდემიკოსი გ. ალექსიძე, პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, დოქტორი ა.გიორგაძე, აკადემიკოსები ჯ. გუგუშვილი და  გ. მარგველაშვილი, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი მ. ბარვენაშვილი.

კონფერენციის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა. ან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აზიური ფაროსანა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და სახელმწიფო აქტიურად არის ჩართული მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებში.

კონფერენციაზე მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის  ქართველი მეცნიერების წარმატებულ გამოცდილებას და მავნებლის გასანადგურებლად გატარებულ ღონისძიებებსა და მეთოდებ განიხილვას. კონფერენციის ფარგლებში შემუშავდება სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელსაც მოგვიანებით განიხილავენ რომში გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ფიტოსანიტარიული ზომების  კომისიის სხდომაზე.

        კონფერენციაზე სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაჟღერდა ინფორმაცია დასავლეთ საქართველოში აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გატარებული და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, ასევე განხილული იყო ის წარმატებული გამოცდილება, რომელიც დაგროვდა ქართველი მეცნიერების მავნებელთან ბრძოლის  პროცესში. აღინიშნა, რომ 2018 წელს, სამეგრელოს, გურიის, იმერეთის რეგიონებსა და აჭარაში, აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგოდ,  27  მუნიციპალიტეტის  523  სოფელში  დამუშავებული  იქნა  790 000  ჰექტრამდე ფართობი.

აღინიშნა, რომ მავნებელთან ბრძოლის 2019 წლის პროგრამა ეფუძნება მსოფლიოს წამყვანი და ქართველი   მეცნიერების რეკომენდაციებს და 2017-2018 წლებში გატარებული ღონისძიებების შედეგად  მიღებულ გამოცდილებას. პროგრამის მიზანია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა, მოსავლის  დანაკარგებისა და ეკონომიკური ზარალის შემცირება. აქედან გამომდინარე გამოიკვეთა აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის 4 ძირითადი მიმართულება: 1) აქტიური საინფორმაციო კამპანია – რომლის მიზანია მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა2) მონიტორინგი – რაც გულისხმობს აზიური ფაროსანას გავრცელების არეალის დადგენა, მავნებლის განვითარების ფაზების, პოპულაციის რიცხოვნობის დინამიკის და  ღონისძიებების ჩატარების ვადების განსაზღვრა; 3)აზიური ფაროსანას კონტროლის ღონისძიებებიმავნებლის საწინააღმდეგო წამლობა4) სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები–  საქართველოს პირობებში, აზიური ფაროსანას ბიოლოგიის შესწავლა, ბიოლოგიური მტრების გამოვლენა, მცენარეთა დაცვის სხვადასხვა, მათ შორის, ბიოლოგიური საშუალებების ეფექტიანობის დადგენა.

პროგრამის ფარგლებში, სახელმწიფო განახორციელებს მავნებელთან ბრძოლის  ღონისძიებებს ქვეყნის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებსა და კერძო საკუთრებაში არსებულ ერთწლიანი კულტურების დიდ მასივებში. თხილის კულტურაში მავნებელთან და სოკოვან დაავადებებთან  ბრძოლის ღონისძიებების ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, სახელმწიფო ტექნიკური საშუალებებს გადასცემს საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციას.

კონფერენციაზე აღინიშნა, რომ აზიურ ფაროსანას წინააღმდეგ ღონისძიებების განხორციელების პროცესში, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  სამინისტროსთან ერთად, ჩართულია შესაბამისი უწყებები და ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოები.

საეთაშორისო კონფერენციაევროკავშირის ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროგრამის  (CIB) მხარდაჭერით გაიმართა.

გასვლითი მრგვალი მაგიდა საქართველოს მეაბრეშუმეობის მუზეუმში

            მიმდინარე წლის  12 მარტს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს  და მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის  სამეცნიერო განყოფილების წევრების მონაწილეობით  საქართველოს აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში მოეწყო გასვლითი მრგვალი მაგიდა   თემაზე: „მეაბრეშუმეობის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“.

       Abreshumi 2019 1აღნიშნულ საკითხზე მოხსენება გააკეთა აბრეშუმის  სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორმა ქალბატონმა ნინო კუპრავამ, რომელმაც დამსწრე საზოგადოებას გააცნო მუზეუმის შექმნის ისტორია, არსებული მდგომარეობა და მისი განვითარების გეგმები.

          მეაბრეშუმეობის დარგის  თანამედროვე მდგომარეობაზე ისაუბრა სოფლის მეურნეიბის მეცნიერებათა დოქტორმა ნარგიზ ბარამიძემ.

          აკადემიის  წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს მუზეუმის ბიბლიოთეკა, გაეცნენ აბრეშუმის პარკის, საღებავების, პეპლების, მაქმანის და გრენის კონტეინერების კოლექციებს.Abreshumi 2019 2

      სიტყვით გამოვიდნენ: პროფესორი რ.კიკვიძე,  ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი მ.კერესელიძე, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ნ. მამუკელაშვილი, რომლებმაც მადლობა გადაუხადეს მომხსენებელს საინტერესო მოხსენებისათვის.

მრგვალი მაგიდის მუშაობა შეაჯამა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს-მდივანმა, აკადემიკოსმა  ელგუჯა გუგუშვილმა.

Abreshumi 2019 3

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა

Inovaciebi 2019 1

მიმდინარე წლის 6 მარტს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიაში ჩატარდა აგარარული ინოვაციების კომისიის სხდომა, რომელიც ეხებოდა “საქართველოს სატყეო რეფორმებსა და მათი საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის პრობლემებს”. (მომხსენებელი: ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი: თანამომხსენებლები: საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი თეიმურაზ კანდელაკი; ექსპერტი, კანონპროექტის ავტორთა ჯგუფის წარმომადგენელი მერაბ დვალი).

სხდომას ესწრებოდნენ აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიოსი გურამ ალექსიძე, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე, აგრარული ინოვაციების კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე, აგრარული ინოვაციების კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, ექსპერტი აგრარული და რეგიონული მართვის საკითხებში გოჩა ცოფურაშვილი, აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველი, აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა, აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი და მოწვეული სტუმრები, რომელთა შორის იყვნენ აკადემიის აკადემიკოსები, სატყეო საქმის მეცნიერ-სპეციალისტები, სტუდენტები და დარგით დაინტერესებული პირები.

მას შემდეგ, რაც აგრარული ინოვაციების კომისიის თავმჯდომარემ, აკადემიკოსმა ალექსანდრე დიდებულიძემ  დამსწრე საზოგადოებას გააცნო დღის წესრიგი, სხდომას შესავალი სიტყვით მიმართა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გურამ ალექსიძემ. მან მადლობა გადაუხადა დამსწრე საზოგადოებას მობრძანებისათვის და აღნიშნა, რომ აგრარული ინოვაციების კომისიის ჩამოყალიბება ეს ახალი ფორმატია აკადემიის მუშაობაში და მისი ძირითადი ამოცანაა: პირველი, მოხდეს სოფლის მეურნეობაში ინოვაციურ პრობლემებზე მომუშავე ორგანიზაციათა, მეცნიერ-სპეციალისტთა მიერ დამუშავებული მნიშვნელოვანი საკითხების ინვენტარიზაცია, რომლის შემდეგ ისინი შესაბამისი ფორმით - რეკომენდაციების სახით წარდგენილი იქნებიან მთავრობაში და მეორე, ესაა კერძო ბიზნესთან ურთიერთობა. აუცილებელია ბიზნესმენების ინფორმირება იმასთან დაკავშირებით, რათა მათთვის თვალნათელი გახდეს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა მეცნიერებაში.

აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ალექსიძის შესავალი სიტყვის დასრულების შემდეგ, სიტყვა მოხსენებისათვის გადაეცა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილეს ნათია იორდანიშვილს, რომელმაც ფართოდ ისაუბრა ყველა იმ პრობლემაზე და მათი გადაჭრის გზებზე, რომელიც ეხებოდა საქართველოს ტყეებსა და მათ ამჟამინდელ მდგომარეობას. მან მსმენელებს გააცნო რეფორმის გამომწვევი მიზეზები, მათი მიზანი და საფუძველი,  ასევე ტყის კოდექსის მთავარი სიახლეები. გარდა ამისა, ქალბატონმა ნათია იორდანიშვილმა ყურადღება გაამახვილა ტყის კოდექსთან დაკავშირებით ჩატარებულ საჯარო განხილვებზე, მიღებულ გარდამავალ დებულებებზე, შემდგომ ქმედებებსა და მოსალოდნელ შედეგებზე.

ტყის კოდექსთან დაკავშირებით თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვეს ასევე თანამომხსენებლებმა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორმა თეიმურაზ კანდელაკიმა, ექსპერტმა,  მერაბ დვალმა და აკადემიკოსმა ნოდარ ჭითანავამ, რის შემდეგ ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით მოეწყო კონსტრუქციული დიალოდი და აზრთა გაცვლა-გამოცვლა.

სხდომა შეაჯამა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ. მან აღნიშნა, რომ ტყის კოდექსის მიღება მეტად მნიშვნელოვანი საკითხია ქვეყნის მომავალი განვითარებისათვის, ამიტომ უპრიანი იქნება რომ პირებმა, ვისაც კოდექსთან დაკავშირებით სურთ შესწორებების შეტანა, ასევე აქვთ გარკვეული შენიშვნები და მოსაზრებები, ყოველივე წერილობით მოგვაწოდონ, რათა მოხდეს მათი შეჯერება და მთავრობისათვის დასამტკიცებლად  კანონპროექტის უკეთესი სახით წარდგენა.

საზეიმო შეხვედრა

Profk 7 Marti 1a

მიმდინარე წლის 7 მარტს სსმმ აკადემიის  პროფკომიტეტმა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარა საზეიმო შეხვედრა, მიძღვნილი დედის დღისა და ქალთა საერთაშორისო სოლიდარობის დღის - 3 და 8 მარტისადმი.           

Profk 7 Marti 2შეხვედრას ესწრობოდნენ: აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. .ალექსიძე, ვიცე-პეზიდენტიაკად. .ჯაფარიძე, პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი დოქტ. .გიორგაძე, აკადემიკოსები: .ქეშელაშვილი, .გუგუშვილი და აკადემიის სხვა თანამშრომლები. შეხვედრას ესწრებოდა აგრეთვესაქართველოს აგრარულ მეურნეობაში, ვაჭრობასა და მრეწველობაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირისთავმჯდომარე, ბატონი გიორგი დიასამიძე.

შეხვედრა გახსნა და ქალბატონებს საზეიმო დღეები მიულოცა  აკადემიის პროფკომუტეტისთავმჯდომარემ, დოქტ. .მოსაშვილმა. ის ასევე შეეხო აკადემიის პროფორგანიზაციის მუშაობას, ორგანიზაციულ ცვლილებებსა და არსებულ ვითარებას.

Profk 7 Marti 3

     შეკრებაზე სიტყვით გამოვიდა .დიასამიძე, რომელმაც ქალბატონებს მიულოცა საზეიმო დღეები და ისაუბრასაქართველოს აგრარულ მეურნეობაში, ვაჭრობასა და მრეწველობაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირისმუშაობასა და დაგეგმილ ღონისძიებებზე. დასასრულს მან დარგობრივი პროფესიული კავშირის სახელით, საზეიმო დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდო (ასი ლარი) გადასცა ქალბატონ ეკატერინე მიგრიაულს.

     შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდა და  ქალბატონებისადმი მიძღვნილი საკუთარი ლექსი – “ქალო გულის ვარდი ხარ”, წაიკითხა აკად. .ქეშელაშვილმა, რომელმაც ასევე ისაუბრა ქალის როლზე ქართულ ცნობიერებაში.

     Profk 7 Marti 4 ქალბატონებს საზეიმო დღეები მიულოცეს აკად. .ალექსიძემ, აკად. .ჯაფარიძემ; მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდნენ .ცერცვაძე, .ბახტაძე, .ჭიპაშვილი. საზეიმო დღის აღსანიშნავად სიმღერა შეასრულა ქალბატონმა .სამხარაძემ.

      სხდომის პარალელურად ეკრანზე ნაჩვენები იყო საზეიმო დღისადმი მიძღვნილი ვიდეორგოლი.

   დასასრულს, პროფკომიტეტის თავმჯდომარემ  თითოეულ ქალბატონს გადასცა ორიგინალურად გაფორმებული მისალოცი ბარათი, რომლის მეორე გვერდზე დაბეჭდილია აკადემიკოს ომარ ქეშელაშვილის ლექსიქალო გულის ვარდი ხარ”.

         Profk 7 Marti 5

Profk 7 Marti 6

აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ვიზიტი ინდოეთში

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის
აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ვიზიტი ინდოეთში

G AL India 1

მიმდინარე წლის 11-14 თებერვალს ქალაქ ჯოდპურში (ინდოეთი) ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მშრალი რეგიონების განვითარების”  შედეგების შესახებ.

        კონფერენცია მიეძღვნა მშრალი რეგიონების განვითარების საკითხებს, კონფერენციის საერთო ლოზუნგი იყო „გადავაქციოთ რუხი გარემო მწვანედ“, რომლის ორგანიზატორი იყო საერთაშორისო მშრალი რეგიონების განვითარების კომისია ინდოეთის არიდული ზონის კვლევის ასოციაციასთან ერთად. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების 200-მდე მეცნიერმა, მათ შორის საერთაშორისო კვლევების ცენტრის ოთხმა გენერალურმა დირექტორმა, ინდოეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, კვლევითი ორგანიზაციების დირექტორებმა, ცნობილმა მეცნიერებმა (პროფესორები ბელტაგი, პაროდა, სერგელდინი, სონგჰი, იადაგიდა სხვა). კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გურამ ალექსიძემ,   მის მიერ გაკეთებულმა მოხსენებამ „კლიმატის ცვლილება და მისი უარყოფითი მოქმედების შემცირების სტრატეგია ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში“ დიდი ინტერესი გამოიწვია, რაც დადებითად იქნა შეფასებული კონფერენციის ხელმძღვანელის პროფესორ ადელ ელ ბელტაგიის მიერ. (იგი უკანასკნელი წლების მანძილზე იყო „იკარდას“ გენერალური დირექტორი და შემდეგ პერიოდში ეგვიპტის სოფლის მეურნეობის მინისტრი). G AL India 2

       აკადემიკოს გ. ალექსიძის  მოხსენება ეხებოდა ყველა იმ ღონისძიებას, რაც ხორციელდება ყაზახეთის, უზბეკეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთის, თურქმენეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და საქართველოს კლიმატის უარყოფითი ცვლილებების თავიდან ასაცილებლად.  აღსანიშნავია, რომ ყოველ ზემოთ აღნიშნულ ქვეყნებსაც დამუშავებული აქვს სტრატეგია  თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ უარყოფითი მოვლენების შერბილება.  ესაა ძირითადად ისეთი კულტურების გავრცელება, რომლებიც მაღალი მედეგობით ხასიათდებიან მაღალი ტემპერატურის მიმართ, აგრეთვე კარგად იტანენ წაყინვებსაც, დამლაშებულ ნიადაგებს, გაუდაბნოებას და სხვა.  ჩვენი ქვეყნისთვის საინტერესოა მათი გადმოტანა და ჩვენს პირობებში დანერგვა. თურქეთის ოფისი  აქტიურად თანამშრომლობს და გააგრძელებს თანამშრომლობას ქართველ სელექციონერებთან, ახალი გვალვაგამძლე და დაავადების მიმართ მედეგი ხორბლის ჯიშების გამოყვანისა და საქართველოს პირობებში გადასატანად, ასევე გააგრძელებენ მუშაობას სხვა ცენტრებშიც.

G AL India 3 4
      კონფერენციაზე  მიღებული იყო დეკლარაცია, სადაც გაწერილი იქნა კონკრეტული რეკომენდაციები მშრალი რეგიონების სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხებზე. მომავალი კონფერენცია გაიმართება ორი წლის შემდეგ.

საერთო კრება

 საქართველოს 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
საერთო კრება 

 Saert Kreba 2019 Tebervali 1a

2019 წლის 28 თებერვალს გაიმართა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება, სადაც მოსმენილი იქნა აკადემიის პრეზიდენტის ანგარიში 2018 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.Saert Kreba 2019 Tebervali 2

საერთო კრებას აკადემიის წევრების გარდა ესწრებოდნენ მოწვეული სტუმრები - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გიორგი კვესიტაძე, ამავე აკადემიის სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი ოთარ ნათიშვილი, საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ დანელია, აგრარულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი ივერი ახალბედაშვილი, სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი, დოქტ. ლევან უჯმაჯურიძე და ცენტრის თანამშრომელები, აკადემიის დარგობრივი კოორდინატორები და სხვა.

Saert Kreba 2019 Tebervali 3კრების დასაწყისში აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გ. ალექსიძემ აკადემიის დიპლომები გადასცა 2018 წლის აგრარული მიმართულების ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომების ავტორებს - აკადემიის პრემიის ლაურეატებს.

თავის საანგარიშო მოხსენებაში აკადემიის პრეზიდენტმა აკად. გურამ ალექსიძემ დეტალურად განიხილა აკადემიის განვლილი წლის საქმიანობა, მიმოიხილა აკადემიის თანამშრომლობა საზღვარგარეთის წამყვან სამეცნიერო ორგანიზაციებთან, აკადემიის სამეცნიერო თემატიკით გათვალისწინებული საკითხების შესრულების მდგომარეობა, აკადემიის წარმატებები საგამომცემლო და სხვა საქმიანობაში და ისაუბრა აკადემიის სამომავლო გეგმებზე და პერსპექტივებზე.

შემდეგ საანგარიშო გამოსვლები ჰქონდათ აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნებს - აკადემიკოსებს გ. მარგველაშვილს, ჯ. გუგუშვილს, რ. მახარობლიძეს, ო. ქეშელაშვილს, ზ. ცქიტიშვილს და აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტს აკად. გივი ჯაფარიძეს.Saert Kreba 2019 Tebervali 4

აკადემიის საქმიანობას მაღალი შეფასება მისცეს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გიორგი კვესიტაძემ და საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ოთარ დანელიამ.

აკადემიის საერთო კრებამ აკადემიის 2018 წლის სამეცნიერო საქმიანობა შეაფასა დადებითად.

აკადემიის საერთო კრებაზე განხილული იქნა სხვა მიმდინარე საკითხებიც, რომელიც აკადემიის წარმატებული საქმიანობისათვის არის მიზანშეწონილი.

 

მეცნიერ ქალთა საერთაშორისო დღე

 

2019 წლის 11 თებერვალს, ისტორიაში მეორედ აღინიშნა მეცნიერ ქალთა დღე. 2015 წლის დეკემბერში, გაეროს გენერალურმაასამბლეამ რეზოლუცია მიიღო, რომლის თანახმადაც, 11 თებერვალიმეცნიერ ქალთა და გოგონათა საერთაშორისო დღედგამოცხადდა. ამ დღეს, გაერო მსოფლიოს სახელმწიფოებს, ყველა ადამიანს და ორგანიზაციას მოუწოდებს, მეცნიერებასა და განათლებაში ხელი შეუწყონ ქალების თანასწორ განვითარებას. გაერო იმედოვნებს, რომ მეცნიერებაში სქესთა შორის განსხვავება აღმოიფხვრება და იგი ახალგაზრდა ქალებისთვის მეტად ხელმისაწვდომი გახდება.

2019 წლის 11 თებერვალს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმმა მეცნიერ ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  შეხვედრა მოუწყო საქართველოში მოღვაწე ახალგაზრდა ქალ მეცნიერებს, რომლებსაც აგრარული მიმართულებით გარკვეული სამეცნიერო  წარმატებები აქვთ და მოღვაწეობენ საქართველოს სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ორგანიზაციებში.

            შეხვედრა შესავალი სიტყვით გახსნა  აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ, რომელმაც  საზოგადოებას მოახსენა გაეროს მიერ დაწესებული  მეცნიერ ქალთა და გოგონათა საერთაშორისო დღის მნიშვნელობა, ქალი მეცნიერების ღვაწლზე მსოფლიო სამეცნიერო ცხოვრებაში და განსაკუთრებით საქართველოში მოღვაწე ქალ მეცნიერებზე, რომლებსაც დიდი წარმატებები აქვთ სამეცნიერო საქმიანობაში და განსაკუთრებით აგრარული მიმართულებების დარგებში. მან ხაზი გაუსვა ახალგაზრდა ქალი მეცნიერების სამეცნიერო-კვლევით მოღვაწეობას, მათ ინტეგრაციას საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებულ  ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოსთან, განუმარტა სამომავლო პერსპექტივები, შესთავაზა  ურთიერთ თანამშრომლობა და აღუთქვა მათ აკადემიის მზაობა სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით წამოჭრილი საკითხების გადაწყვეტაში.

            შეხვედრაზე აკად. გ. ჯაფარიძემ მეცნიერ ქალთა და გოგონათა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით აკადემიის საპატიო სიგელით დააჯილდოვა საქართველოში აგრარული მიმართულებით მოღვაწე ქალი მეცნიერები:

1.         გოგინაშვილი ნანა - სოფლის მეურნეობის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის კვლევითი  ცენტრის  აგროსატყეო კულტურების კვლევის სამსახურის უფროსი;  

2.         წყარუაშვილი ზოია - აგრარული უნივერსიტეტის მეაბრეშუმეობის ლაბორატორიის მკვლევარი;

3.         კაციტაძე ეკატერინე - ტექნიკის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის კვლევითი  ცენტრის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების კვლევის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

4.         მახარობლიძე მაკა - სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

5.         ხოსიტაშვილი მარიამი - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, კვების მრეწველობის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე;

6.         გეგუჩაძე ირმა - სოფლის მეურნეობის კვლევითი  ცენტრის ვეტერინარიის კვლევის  სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;

7.         დამენია ნინო - ბიზნესის მართვის დოქტორი, საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე;

8.         კინწურაშვილი ქეთევანი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის დეკანი;

9.         დავითაშვილი ბელა - მეცხოველეობის დოქტორი, აგრარული უნივერსიტეტის მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიის უფროსი ლაბორანტი;

10.       შელია იამზე - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორიის მთავარი ანალიტიკოსი;

11.       აფციაური გულნარა - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორიის მთავარი ანალიტიკოსი;

12.       ღვალაძე ლალი - ბიოლოგიის დოქტორი, შპს “მულტიტესტის” ლაბორატორიის მიკრობიოლოგი;

13.       კალანდია ერნა - სოფლის მეურნეობის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის კვლევითი  ცენტრის მეცხოველეობის პროდუქტების კვლევის მთავარი სპეციალისტი;

14.       თანანაშვილი მთვარისა - ტექნიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

15.       ამირანაშვილი ლია - ბიოლოგიის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

16.       კოპალიანი ნატალია - ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი;

17.       ხარაიშვილი ოლღა - ტექნიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

18.       კუპრავიშვილი მაია - ტექნიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

19.       ბაიდაური ლალი - სოფლის მეურნეობის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

20.       ბაიდაური დალი - ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

21.       მებონია ნინო - ტექნიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

22.       ცქიტიშვილი ეკა - ბიოლოგიის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

23.       კილაძე მაია - საინჟინრო მეცნიერების დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

24.       ლომიშვილი მაია - აგროინჟინერიის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

25.       სანაია ეკატერინე - ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

26.       მაჭავარიანი ნათია -  სოფლის მეურნეობის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

27.       კიკაბიძე მაია -  ტექნიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

           საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მადლობის სიგელით  დაჯილდოვდა დარეჯან დუღაშვილი - ქიმიის დოქტორი გ. ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.

mecnier qalta dge 2019

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com