საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო ექსპედიცია-სემინარი

სამეცნიერო ექსპედიცია-სემინარი ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევით ცენტრში

2018 წლის 17 დეკემბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  ინიციატივით ჩატარდა სამეცნიერო საბჭოს გასვლითი სამეცნიერო ექსპედიცია - სემინარი ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევით ცენტრში, რომლის საქმიანობის მიზანია აგრარულ სფეროში, მედიცინასა და ეკოლოგიაში ინოვაციური პროექტების შემუშავება და განხორცილელება.

ცენტრის საქმიანობის  სამომავლო გეგმების შესახებ დეტალური ინფორმაციები გააკეთეს ცენტრის ხელმძღვანელებმა - აკადემიურმა დოქტორმა

ნ. ზაზაშვილმა და მ. ჭიჭაყუამ.

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად მოხსენებებ და რეკომენდაციებით გამოვიდნენ სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი ჯ. გუგუშვილი,   აკადემიკოსი ყურაშვილი და პროფესორი ჯ ნაჭყებია. მოხსენებების ძირითადი მიმართულება იყო ვეტერინარიის დარგში ბიოტექნოლოგიური პრეპარატების გამოყენების მნიშვნელობა, კერძოდ სასოფლო სამეურნეო ცხოველთა დაავადებების მკურნალობასა და პროფილაქტიკაში. 

     ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელებმა   მადლობა გადაუხადეს აკადემიის წარმომადგენლებს  დახმარების, რეკომენდაციების და მნიშვნელოვანი წინადადებებისათვის, რომელსაც მრავალი წლების განმავლობაში სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სპეციალისტები სამეცნიერო ცენტრთან ერთად ახორციელებენ.

სამეცნიერო კონფერენცია აკადემიაში

 „ნიადაგის მსოფლიო დღე 2018“

5 დეკემბერი ნიადაგის დაცვის საერთაშორისო დღეა. ეს დღე 2013 წლის შემდეგ, გაეროს 68- გენერალურ ასამბლეაზე მიღებულიგადაწყვეტილების შემდეგ აღინიშნება

niadagis dge logoგაეროს ინფორმაციით, დედამიწის ნიადაგის მესამედი უკვე დეგრადირებულია.ნიადაგის დაბინძურება შეიძლება უხილავია, მაგრამ ის ყველას აზიანებს. 2050 წლისთვის პლანეტის მოსახლეობის რაოდენობამ შესაძლოა 9 მილიარდს მიაღწიოს. მოსახლეობის ზრდის პირობებში, ნიადაგი სულ უფრო ბინძურდება. ეს აისახება საკვებზე, რომელსაც მივირთმევთ, წყალზე, რომელსაც ვსვამთ და ჰაერზე, რომელსაც ვსუნთქავთწერია გაეროს ვებგვერდზე.

ნიადაგის დაცვის საერთაშორისო დღეს ტარდება სხვადასხვა კამპანია, რომელთა მიზანიც ნიადაგის დაცვის შესახებ ცნობიერების ამაღლებაა

2018 წლის 5 დეკემბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში გაიმართა სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა ნიადაგის მსოფლიო დღეს.

კონფერენციის ჩატარების ორგანიზატორები იყვნენ აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტი და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილება (აკადემიკოს-მდივანი აკად. გოგოლა მარგველაშვილი, სწავლული მდივანი დოქტ. რეზო ლოლიშვილი).niadagis dge 1

კონფერენციას ესწრებოდნენ აკადემიის წევრები, აპარატის თანამშრომელები, მეცნიერები ი. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, ა. წერეთლის  სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრიდან, აგრარული მიმართულებების მაგისტრები და დოქტორანტები საქართველოს აგრარული და ტექნიკური უნივერსიტეტებიდან.

სამეცნიერო კონფერენცია გახსნა და ნიადაგის მსოფლიო დღის ჩატარების მნიშვნელობაზე ისაუბრა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკად. გივი ჯაფარიძემ.

niadagis dge 2კონფერენციაზე ძალზე საინტერესო სამეცნიერო მოხსენებები და პრეზენტაციები წარმოადგინეს აკად. გ. მარგველაშვილმა, აკად. თენგიზ ყურაშვილმა, აკად. ზ. ჩანქსელიანმა, დოქტ. გიორგი ღამბაშიძემ და დოქტ. გიზო გოგიჩაიშვილმა (სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი), პროფ. როზა ლორთქიფანიძემ (ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), პროფ. გ. გაგოშიძემ (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი), დოქტ. რ. ლოლიშვილმა (სსმმ აკადემია). კონფერენციის ირგვლივ გამართულ კამათში მონაწილეობა მიიღეს  კონფერენციის მონაწილე მეცნიერებმა, მაგისტრებმა და დოქტორანტებმა.

კონფერენციის დასასრულს აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკად. გ. ჯაფარიძემ და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანმა, აკად. გ. მარგველაშვილმა ნიადაგმცოდნეობის სფეროში წარმართული ხანგრძლივი და ნაყოფიერი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის აკადემიის საპატიო სიგელით დააჯილდოეს პროფ. როზა ლორთქიფანიძე, პროფ. ციალა ფიფია (ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი), დოქტ. ალექსანდრე მეგრელიძე (სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი) და დოქტ. ტარიელ ჯიაძე.

niadagis dge 3

ქართველი მეცნიერის აღიარება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის წევრია 2015 წლიდან.

G Aleqsidze 20182018 წლის 22-23 ნოემბერს იტალიის ქალაქ ფლორენციაში გაიმართა გენერალური ასამბლეა, სადაც ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის ვიცე-პრეზიდენტად არჩეულია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გურამ ალექსიძე.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, პროფ. გურამ ალექსიძე არის ცნობილი მეცნიერი საქართველოში და საერთაშორისო მეცნიერულ ასპარეზზე, მის მეცნიერულ კვლევებზე დაყრდნობილი შრომები კარგად არის ცნობილი ჩვენში და საზღვარგარეთ, მათ შორის მაღალრეიტინგულ ინფაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში.

            მას  გამოქვეყნებული აქვს 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 17 წიგნი და 10-ზე მეტი ბროშურა. მათგან 80-ზე მეტი საერთაშორისო გამოცემებში. აკად.  გურამ ალექსიძის შრომები ძირითადად ეხება სასოფლო - სამეურნეო კულტურების (ვაზის, ხეხილის, ციტრუსების და სხვა) მავნებელ - დაავადებებთან ინტეგრირებულ დაცვას. ის არის ამ მიმართულების ერთ - ერთი ფუძემდებელი საქართველოში. მისი ავტორობით დღესაც მიმდინარეობს კვლევები აგროცენოზებში გავრცელებული მავნე და სასარგებლო მწერების (ტკიპების) ურთიერთდამოკიდებულებაში მათემატიკური მოდელირების სისტემების გამოყენებაზე. ამ მიმართულებით ის ერთ - ერთი პიონერია მცენარეთა დაცვაში არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ საზღვარგარეთაც.

წლების მანძილზე აქტიურ და ნაყოფიერ თანამშრომლობას ეწევა ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან როგორიცაა: CACAARI (ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ქვეყნების სამეცნიერო კვლევითი ორგანიზაციების ასოციაციის თავმჯდომარე), CGIARFAO, ICARDA, CIMMYT, Bioversiti InterneiSenel, TAP.

განსაკუთრებით აღნიშვნის ღირსია პროფ. ალექსიძის ხანგრძლივი და ნაყოფიერი პედაგოგიური მუშაობა ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში. მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 20-მდე სადოქტორო დისერტაცია, მათ შორის არიან უცხოელი სპეციალისტებიც.

ვულოცავთ გამოჩენილ ქართველ მეცნიერს ამ მნიშვნელოვან საერთაშორისო აღიარებას!

მეცნიერების მსოფლიო დღე

 

           2018 წლის 09 ნოემბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებთა აკადემიაში გაიმათა პრეზიდიუმის გაფართოებული სხდომა, რომელიც მიეძღვნა მეცნიერების მსოფლიო დღეს.

       Mecnierebis dge 2018 12001 წელს „იუნესკოს“ მიერ დაფუძნებული  მეცნიერების მსოფლიო დღე ყოველწლიურად აღინიშნება  მსოფლიო მასშტაბით. ეს დღე დაარსდა მეცნიერების მსოფლიო კონფერენციის შედეგად, რომელიც ასევე „იუნესკოს“ ეგიდით ჩატარდა ქ. ბუდაბეშტში (უნგრეთი) 1999 წელს მეცნიერების საერთაშორისო კავშირის მიერ. ამ თარიღის აღნიშვნა ემსახურება იმ მიზანს, რომ გააცნოს საერთაშორისო საზოგადოებას მეცნიერების როლის აუცილებლობა ქვეყნებში და საერთოდ მსოფლიოში, ეკონომიკური ზრდის და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის მიმართულებით.

აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომას გარდა აკადემიის წევრებისა ესწრებოდნენ საქართველოს აგრარული მიმართულების სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სფეროების წარმომადგენლები, მეცნიერები, მაგისტები და დოქტორანტები.Mecnierebis dge 2018 2

პრეზიდიუმის სხდომა გახსნა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა აკად. გივი ჯაფარიძემ. მან აღნიშნა საერთოდ მეცნიერების როლი ქვეყნების განვითარებასა და წინსვლის მიმართულებით და ამ კუთხით გააშუქა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებთა აკადემიაში  სამეცნიერო საქმიანობის მიმდინარეობა, ძირითადი მიმართულებები,  აკადემიის მიერ შესრულებული არსებული და პერსპექტიული საინვესტიციო პროექტები, აკადემიის სამეცნიერო საქმიანობა რეგიონებში, აკადემიის წევრების მიერ მიმდინარე წელს მომზადებული მონოგრაფიები, პრაქტიკული ხასიათის რეკომენდაციები და სხვა საცნობარო მასალა, აკადემიის მონაწილეობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტრატეგიული მიმართულების დარგების მეცნიერულ უზრუნველყოფაში და ყველა იმ საკითხების მეცნიერულ გადაწყვეტაში, როგორც მთავრობის მრჩეველი აგრარულ საკითხებში, რომელიც აგრარული სფეროს მეცნიერულ უზრუნველყოფას ეხება.

Mecnierebis dge 2018 3შეხვედრის მონაწილეებს მიესალმენ აკადემიკოსები თამაზ კუნჭულია, გოგოლა მარგველაშვილი, ომარ ქეშელაშვილი, ელგუჯა შაფაქიძე, რომლებმაც აღნიშნეს მსოფლიო სამეცნიერო წრეების  და მათ შორის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებთა აკადემიის დამსახურება და სამეცნიერო წარმატებები აგრარული სფეროს სხვადასხვა დარგებში.


აკად. გივი ჯაფარიძემ მსოფლიო მეცნიერების დღესთან დაკავშირებით აგრარულ სფეროში ნაყოფიერი სამეცნიერო და საგანმანათლებლო საქმიანობაში მიღწეული წარმატებებისათვის აკადემიის საპატიო სიგელებით დააჯილდოვა მეცნიერები:Mecnierebis dge 2018 4

1.      გიორგი ორმოცაძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევითი სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

2.      გიორგი ღამბაშიძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ლაბორატორიის უფროსი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

3.      კახა სოხაძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე;

4.      გიორგი მიქაძე -  სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის უფროსი;

5.      რევაზ რუსიეშვილი  - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

6.      სერგო ლომიძე - სოფლის მეურნეობის და ვეტერინარიის დოქტორი;

7.      ნათია ნაცარაშვილი  - შპს სანტე ჯი-ემ-თი პროდუქტები, ბაქტერიოლოგიური დედოს დამამზადებელი,სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

8.      დიმიტრი ნატროშვილი  - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სტუ-ს და აგრარული უნივერსიტეტების პროფესორი;

9.      ვლადიმერ მირუაშვილი  - ტექნიკის დოქტორი,  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

10. დავით ორმოცაძე  - ტექნიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი.

2018 წლის მსოფლიო მეცნიერების დღესთან დაკავშირებით საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ულოცავს წარმატებულ  მეცნიერებს  აგრარულ სფეროში მიღწეული წარმატებებისათვის საპატიო სიგელებით დაჯილდოებას.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„ინოვაციური ტექნოლოგიები მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებასა და გადამუშავებაში“
ვინიცის (უკრაინა) ეროვნულ აგრარულ უნივერსიტეტში

 Vinica 2018 1

      მიმდინარე წლის 25-26 ოქტომბერს ვინიცის (უკრაინა) ეროვნულმა აგრარულმაუნივერსიტეტმა უმასპინძლა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას „ინოვაციური ტექნოლოგიები მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებასა და გადამუშავებაში“. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილებდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე დოქტორი ანატოლი გიორგაძე. იგი პლენარულ სხდომაზე წარსდგა მოხსენებით „საქართველოს მეცხოველეობის განვითარების ტენდენციები და კანონმდებლობამსოფლიო აგრარული სექტორის ზოგიერთი გლობალური საკითხის ფონზე“.

კონფერენციის მუშაობა შესავალი სიტყვით გახსნა უნივერსიტეტის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გრიგორი კალეტნიკმა. კონფერენციის მუშაობაში სულ მონაწილეობდა -32 სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო ორგანიზაცია, მათ შორის - 9 საზღვარგარეთის (ბოლონიის ვეტერინარული მედიცინის ეროვნული უნივერსიტეტი, ბელორუსიის ხორცისა და რძის წარმოების ინსტიტუტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, მიუნხენის ლუდვიგ-მაქსიმილიანის უნივერსიტეტი, კომპანია იოზერის (გერმანია) წარმომადგენლობა ევროპაში, სლოვაკეთის სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი ნიტრიში, ლოძის უმაღლესი პრაქტიკული სკოლა (პოლონეთი),  ლიუზიანას შტატის უნივერსიტეტი (აშშ), სოსკოტუნის უნივერსიტეტი (კანადა)). უკრაინის უნივერსიტეტები და კოლეჯები  - 13, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები და ლაბორატორიები - 3, საწარმოო მეურნეობები და ორგანიზაციები - 7.

     კონფერენციაზე განხილული იქნა საკითხები შემდეგი მიმართულებით: წარმოების პერსპექტიული ტექნოლოგიები მეცხოველეობასა და მეფრინველეობაში; ინოვაციები სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების სელექციაში, ვეტერინარულ ჰიგიენაში, სანიტარიასა და ექსპერტიზაში; უახლესი ტექნოლოგიები მეცხოველეობასა და მეთევზეობაში; კვების ტექნოლოგიები და ინჟინერია.

       კონფერენციის ფარგლებში მოეწყო სტუდენტებისა და ასპირანტების  მიერ დამზადებული მეცხოველეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების გამოფენა.

      უცხოელი სტუმრებისათვის ორგანიზებული იქნა ექსკურსია ვინიცის ეროვნული აგრარული უნივერსიტეტის ჩერნიატინსკისკოლეჯში, დირექტორი სოფლის მეურნეობის დოქტორი, პროფესორი ვიტალი კუჩერიავი. სტუმრები გაეცვნენ კოლეჯის ინფრასტრუქტურას, სასწავლო აუდიტორიებს, ლაბორატორიებს, მეურნეობას. აღსანიშნავია, რომ კოლეჯის მფლობელობაშია 660 ჰექტარი მიწის ფართობი, ხეხილის ბაღები, მეცხოველეობის ორი ფერმა, რამდენიმე ტბა სადაც ხდება თევზის მოშენება, საფუტკრე მეურნეობა და სხვა. კოლეჯში სწავლობს 400 - ზე მეტი სტუდენტი.

      კონფერენციის მუშაობა შეაჯამა ვინიცის ეროვნული აგრარული უნივერსიტეტის რექტორმა ვიქტორ მაზურმა.

Vinica 2018 2

Vinica 2018 3

 

 

მრგვალი მაგიდა ავსტრიელი მეცნიერების მონაწილეობით

el scavleba 1 

2018 წლის 24 ოქტომბერს  საქართველოს  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში   აკადემიის  აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებისა და სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორის ჯგუფის ინიციატივით  გაიმართა მრგვალი მაგიდა საერთაშორისო პროექტის -„აკადემიური თანამშრომლობა შესაძლებლობების გაზრდისათვის  გარემოსდაცვით სწავლებაში  (ACCES)” ფარგლებში . el scavleba 2

           

    მრგვალი მაგიდის თემა: „ელექტრონული სწავლება წყლის ინჟინერიაში“.  

 

მრგვალი მაგიდა გახსნა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა  გივი ჯაფარიძემ. მან მონაწილებს გააცნო აკადემიის მისია და მიზნები, მისი როლი  არა მხოლოდ სამეცნიერო, არამედ საგანმანათლებლო მიმართულებით. ასევე, მან აღნიშნა, რომ სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა მეტად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა თაობის აღზრდის მიმართულებთ.  

 

         მოხსენებებით გამოვიდნენ

ვილიბალდ ლოისქანდლი - პროფესორიავსტრიის ვენის ბუნებრივი რესურსებისა და  საბუნებისმეტყველო   მეცნიერებების  უნივერისტეტი (BOKU);

მარგარიტა ჰიმელბაუერი - პროფესორი,   ავსტრიის  ვენის  ბუნებრივი  რესურსებისა   და   საბუნებისმეტყველო     მეცნიერებების   უნივერისტეტი   (BOKU);

მომხსენებლები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან: პროფესორი ირაკლი ყრუაშვილი - აკადემიის სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორი, პროფესორები ირმა  ინაშვილი   და  კონსტანტინე ბზიავა.

el scavleba 3მომხსენებლებმა აღნიშნეს აკადემიასა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის თანამშრომლობის მნიშვნელობა, როგორც ეროვნულ, აგრეთვე საერთაშორისო დონეზე, აგრეთვე ის, რომ გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარების ძირითად ფაქტორს წარმოადგენს, რამდენადაც ის ხელს უწყობს ახალგაზრდა თაობის ზოგადი ცნობიერების, ეკოლოგიური საფრთხეებისა და რისკების შესახებ ცოდნის ამაღლებას. პროექტის საერთო მიზანია, ხელი შეუწყოს საქართველოში უმაღლესი განათლების გაუმჯობესებას, განსაკუთრებით, ეკოლოგიური და შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით. კერძოდ, ACCES-ს პროექტის ფარგლებში ყურადღება დაეთმობა:

- უნივერსიტეტის შესაძლებლობათა გაზრდას ინოვაციური გარემოს ინჟინერიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნის გზით, რომელიც დაფუძნებული იქნება უახლესი სწავლების მეთოდებსა და სტრატეგიაზე;

 -  ცოდნის გადაცემის მიზნით, აკადემიური პერსონალის კომპეტენციების ცოდნის გადაცემის მიზნით, აკადემიური პერსონალის კომპეტენციების განმტკიცებას, სწავლებისა და კვლევის არსებული მიდგომების ხარისხის გაუმჯობესებით

- სამეცნიეროპედაგოგიური კვალიფიკაციის რეალიზების მიზნით უმაღლესი განათლების სისტემაში გენდერული თანასწორობის გაძლიერება და თანაბარი შესაძლებლობების მრავალფეროვნების ხელშეწყობა

- უმაღლესი განათლების სისტემის დინამი კური ჩარჩოს ფარგლებში ნაყოფიერი თანამშრომლობის განვითარება კვლევისა და სწავლების რაციონალურ იდეებზე დამყარებულ აზრთა გაცვლითა და დიალოგით

პროექტის ძირითადი ამოცანებია: არსებული სამაგისტრო სასწავლო პროგრამისწყლის ინჟინერიაel scavleba 4განახლება; ახალი სამაგისტრო სასწავლო პროგრამისგარემოს ინჟინერიაშექმნა, რომელიც დაეფუძნება უახლესი კვლევების შედეგებს, სასწავლო მეთოდებსა და ხერხებს; ახალი მოსაზრებებისა და პერსპექტივების მიღწევის მიზნით პროფესიონალური, კულტურული და პირადი ცოდნა-გამოცდილების გაზიარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას, სტუ-ს და BOKU-სშორის

მოხსენებების მოსმენის შემდეგ  გაიმართა აკადემიის წევრების და სპეციალისტების საინტერესო გამოსვლები,  რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს - აკადემიკოსებმა ელგუჯა შაფაქიძემ,  არჩილ ვაშაკიძემ,  ჯემალ კაციტაძემ, აკადემიის  მთავარმა  სპეციალისტმა,  დოქტორმა  გივი მოსაშვილმა,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორებმა დავით გუბელაძემ, დიმიტრი  ნატროშვილმა,  ტექნ.  მეცნ.  დოქტორმა ირაკლი დვალმა.

მრგვალი მაგიდის დასასრულს გამოითქვა მოსაზრება, რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგროსაინჟინრო სპეციალობების საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადებაში უნივერსიტეტის პროფესურასთან ერთად აქტიურად უნდა ჩაერთონ ზემოთ  აღნიშნული  პროექტის  ძირითადი  შემსრულებლები, აკადემიის მეცნიერები  და შემდეგ უნდა მოხდეს აკადემიის შესაბამის სამეცნიერო განყოფილებაში ამ პროგრამების პერიოდულად  ერთობლივი   განხილვა.

 

ინფორმაცია ქ. პეკინში ჩატარებული კონსულტაციის შესახებ

ინფორმაცია ქ. პეკინში (ჩინეთი) ჩატარებული რეგიონალური კონსულტაციის შესახებ,

CABI - აზია და წყნარი ოკეანის ქვეყნების თანამშრომლობის შესახებ

(16-19 ოქტომბერი, 2018 წელი)

კონფერენციის ორგანიზატორები იყვნენ CABI (საერთაშორისო ბიოლოგიური კვლევების ორგანიზაცია) და ჩინეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. მონაწილეობდნენ ყველა ის ქვეყანა ვისთანაც CABI-ის აქვს გაფორმებული ხელშეკრულება ერთობლივი კვლევების ჩატარების შესახებ. CABI-ის კვლევის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ეს ინვაზიური სახეობებია და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ბიოლოგიური ღონისძიებების დამუშავება და პრაქტიკაში გამოიყენება.

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო ჩინეთმა, კორეამ, ავსტრალიამ, ინდოეთმა, პაკისტანმა, მალაიზიამ, ფილიპინებმა, ინდონეზიამ, იაპონიამ, ლაოსმა, აფრიკის ქვეყნებმა და ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ქვეყნების კვლევითი ორგანიზაციების ასოციაციამ (კაკაარი). ამ უკანასკნელის სახელით მოწვეული იყო და მოხსენება გააკეთა კაკაარის პრეზიდენტმა აკად. გ. ალექსიძემ. თავის გამოსვლაში ის ფართოდ შეეხო ისეთ საკითხებს როგორიცაა: კალიების, აზიური ფაროსანას, ამერიკული თეთრი პეპელას და სხვა სახეობების ფართოდ გავრცელებას რეგიონში. ასევე წინადადებით შევიდა სხდომის წინაშე რათა მომხდარიყო CABI-ის ბიოლოგიური საშუალებების ფართო გამოყენება ჩვენს რეგიონში, რაც არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი იქნებოდა. ასევე მან დააყენა საკითხი რათა მომხდარიყო საქართველოს და CABI-ის ურთიერთობის კიდევ უფრო განმტკიცება.

სხდომებს ხელმძღვანელობდა CABI-ის ერთ - ერთი ხელმძღვანელი დოქტორი ტრევორ ნიკოლსი. შემდეგი სხდომა გაიმართება ინგლისში მომავალი წლის სექტემბერში. თათბირის ბოლო დღეს ჩატარდა ჩინეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის დათვალიერება, რამაც დაიმსახურა დიდი მოწონება.

Pekini X 2018

მრგვალი მაგიდა სურსათთან დაკავშირებული რისკის შეფასების საკითხებზე

           2018 წლის 16 ნოემბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში გაიმართა მრგვალი მაგიდა სურსათთან დაკავშირებული რისკის შეფასების საკითხებზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ სურსათის უვნებლობისა და რისკების შეფასების  გერმანიის ფედერალური ინსტიტუტის პრეზიდენტი - პროფესორი ანდრეას ჰენსელი  (Prof. Dr. Dr. Andreas Hensel), ოფისის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი: დოქტორი მაგნუს ეგერი (Dr. Magnus Jäger). აღნიშნული  ინსტიტუტის საქმიანობა დაკავშირებულია ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებთან. Risk 1ინსტიტუტი ახორციელებს დამოუკიდებელ სამეცნიერო  შეფასებებს, კვლევებს  და გამჭვირვალე კომუნიკაციას სურსათთან  და ცხოველის საკვებთან, სხვადასხვა სამომხმარებლო პროდუქციასთან  და ქიმიურ ნივთიერებებთან დაკავშირებული რისკების თაობაზე. ისინი ატარებენ ასევე კვლევებს, რათა სამეცნიერო ექსპერიმენტის პირობებში, მინიმუმამდე  შემცირდეს  ცხოველთა გამოყენებამათი კვლევის შედეგები  მეცნიერებს შესაძლებლობას აძლევს, გადაწყვეტილებები  მიიღონ    მეცნიერულად დასაბუთებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ეს არის გერმანიის  წამყვანი ინსტიტუტი, რომელიც ადგენს სტანდარტებს  მომხმარებლის ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში, რათა ადამიანებისთვის  მსოფლიო  გახდეს უფრო უსაფრთხო.  ინსტიტუტში საქმიანობს  დაახლოებით 750  შტატიანი თანამშრომელი  და მის სტრუქტურაში შედის 9 დეპარტამენტი:  ადმინისტრაციულირისკის კომუნიკაციის, ექსპოზიციის, ბიოუსაფრთხოების, სურსათის უვნებლობის, პესტიციდების უსაფრთხოების,  ქიმიური ნივთიერებებისა და პროდუქტების უსაფრთხოების, სასურსათო ქსელის უსაფრთხოების, ექსპერიმენტული ტოქსიკოლოგიის. Risk 2

        აღნიშნული მრგვალი მაგიდის მუშაობაში ასევე მონაწილეობდნენ  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსები, აკადემიის აპარატი და აკადემიის ეროვნული კოორდინატორები.

        მრგვალი მაგიდის მუშაობა შესავალი სიტყვით გახსნა აკადემიის ვიცე პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ. იგი მიესალმა გერმანელ სტუმრებს და აღნიშნა, რომ

სურსათის სფეროში მოღვაწე  მეცნიერებისთვის კარგად არის ცნობილი  საქართველოში სურსათის რისკის შეფასებისთანამედროვე და ინოვაციური სამეცნიერო  გარემო, ხარისხის უზრუნველყოფა. აღინიშნა, რომ ინსტიტუციური შესაძლებლობების  გაფართოება შეუძლებელია ამ სფეროში  ევროპის წამყვან ავტორიტეტულ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის, მათი გამოცდილების გაზიარებისა და ამ სივრცეში ინტეგრაციის გარეშე. მით უმეტეს, რომ  სწრაფად განვითარებად მსოფლიოში  მუდმივად არსებობს ახალი რისკ-ფაქტორების წარმოქმნის საშიშროების პირობები, სულ უფრო რთულდება ადამიანის ჯანმრთელობის გაფრთხილებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შერჩევა. 

Risk 3საქართველოში რისკის ანალიზის შესაძლებლობების განვითარებისათვის, მეტად მნიშვნელოვანია  ქვეყნის მასშტაბით გამოცდილი ადამიანური რესურსის  არსებობა.  სურსათის უვნებლობისა და რისკების შეფასების  გერმანიის ფედერალური იინსტიტუტი ამ კუთხით  უამრავ აქტივობას ახორციელებს: გადაცემს ცოდნას და მჭიდროდ თანამშრომლობს ქართველ მეცნიერებთან და დარტგის სპეციალისტებთან. ეს კი ხელს შეუწყობს საქართველოში  ერთის მხრივ სათანადო კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტების  რაოდენობის გაზრდას და ასევე, ეროვნულ დონეზე სურსათის უვნებლობის სფეროში  მეცნიერული პრინციპებისა და რისკის ანალიზის თანმიმდევრული გამოყენების შესაძლებლობების არსებობას.

          აკად. გ. ჯაფარიძემ აღნიშნა, რომ აკადემიის როგორც მასპინძლის როლი განპირობებულია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიზნებისა და ამოცანების, ასევე აკადემიის ფარგლებში რისკის შეფასებასთან დაკავშირებული აქტივობებიდან გამომდინარე. აკადემიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სტრუქტურას წარმოადგენს სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიების სამეცნიერო განყოფილება, რომელიცRisk 4 აქტიურად არის ჩართული საქართველოში მიმდინარე ყველა იმ პროცესში, რომელიც უკავშირდება სურსათთან დაკავშირებული რისკების შეფასებას, საფრთხეების ინიცირებას,  მეცნიერული განხილვების ორგანიზებას, თუ საკანონმდებლო ინიციატივებს.

ამის შემდეგ მან სიტყვა გადასცა სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანს, აკადემიკოს ზურაბ ცქიტიშვილს. მან დამსწრე საზოგადოებას მიაწოდა   მოკლე ინფორმაცია იმ სამუშაოების შესახებ, რომელსაც ახორციელებს აკადემიის  სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილება.

Risk 5დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა სურსათის უვნებლობისა და რისკების შეფასების  გერმანიის ფედერალური ინსტიტუტის  პრეზიდენტმა,  პროფესორმა ანდრეას ჰენსელმა, რომელმაც   ისაუბრა გერმანიის გამოცდილებაზე რისკების შეფასებისა და მათი პრევენციის მიმართულებით. დასასრულს მან წარმატება უსურვა ქართველ კოლეგებს და გამოთქვა სურვილი მომავალი მჭიდრო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ.  

გაიმართა დისკუსია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს: აკადემიკოსებმა: არჩილ ვაშაკიძემ, ალექსანდრე დიდებულიძემ, პროფესორებმა ანზორ მესხიშვილმა და ქეთევან დადიანმა.

მრგვალი მაგიდის მუშაობა შეაჯამა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ.

საჯარო ლექცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში

მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი

საქართველო - 2018

მიმდინარე წლის 27 სექტემბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში გაიმართა საჯარო ლექცია თემებზე: 1. “ფრინველი და ფიზიკა”, მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი; 2. “საქართველოს გარემოს დაბინძურება”, მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი. აღნიშნული ღონისძიება ჩატარდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, სპორტისა და კულტურის სამინისტროს მიერ მოწყობილმეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018”-ის ფარგლებშიLeqcia 1

ლექციას ესწრებოდნენ . თბილისის 31- საჯარო სკოლის დირექტორი, ქალბატონი მარინა ნიჟარაძე და ამავე სკოლის უფროსკლასელები. მათ მისასალმებელი სიტყვით მიმართა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გურამ ალექსიძემ, რომელმაც ფართოდ ისაუბრა აგრარული მეცნიერებისა და აგრაული დარგის მნიშვნელობაზე. მან მოსწავლეებს უსურვა წარმატება მათ ძირითად საქმიანობაში - სწავლაში და გამოთქვა დიდი იმედი იმისა, რომ ბევრი მათგანი თავის მომავალ პროფესიას აგრარულ დარგს დაუკავშირებდა. რაც შეეხება მოხსენებებს, პირველი თემის ირგვლივ საუბარი წარიმართა პლანეტაზე არსებულ ფრინველთა მრავალფეროვნებაზე, იმაზე, თუ როგორ დააცილა ისინი ერთმანეთს საარსებო გარემოს განსხვავებულმა პირობებმა და ნაირგვარი საკვების გამოყენებამ. ლექციის მსვლელობისას მოსწავლეები გაეცნენ ფრინველის ანატომიურ აგებულებასა და ფიზიოლოგიურ თავისებურებებს, ასევე მათ ქცევებს. შემდეგ მათ პასუხი გასცეს კითხვებს, რომელიც ეხებოდა ფრინველის ფიზიკას. ისინი აქტიურად იყვნენ ჩართული მთელი ლექციის მსვლელობის პროცესში, კითხვებს სვამდნენ მათთვის საინტერესო საკითხების ირგვლივ, რაზეც ამომწურავი პასუხები მიიღეს. მოსწავლეებმა დიდი ყურადღებით მოისმინეს მეორე თემაც. განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია ისეთმა დამაბინძურებლებმა, როგორიცაა ტოქსიკური მეტალები, რადიონუკლიდები, პესტიციდები, პოლიეთილენის ნაწარმი. მოსწავლეებმა გაიგეს თუ რაოდენ დიდი ზიანი მოაქვს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის თეთრ დარიშხანს, მძიმე მეტალებს. რომ დამაბინძურებლების უმრავლესობა იწვევს ავთვისებიან სიმსივნეებს და სხვა მძიმე დაავადებებს. მოსწავლეებმა მსგავსი თემების დამუშავებაში ჩაბმის სურვილი გამოთქვეს.

Leqcia 2 ლექცია შეაჯამა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილემ, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორმა, დოქტორმა ანატოლი გიორგაძემ. მან გამოთქვა სურვილი, რომ მსგავსი ტიპის ღონისძიებებში მეცნიერებთან ერთად თემის დამუშავებაში აქტიურად ჩაერთვნენ მოსწავლეებიც და თემატიკაც მოიცავდეს მათი ინტერესების სფეროებს.

ბოლოს, სიტყვით გამოვიდა . თბილისის 31- საჯარო სკოლის დირექტორი, ქალბატონი მარინა ნიჟარაძე, რომელმაც დიდი მადლობა გადაუხადა აკადემიის ხელმძღვანელობას, მომხსენებლებს და გამოთქვა მზაობა მომავალი თანამშრომლობისათვის.

Leqcia 3

ჩინეთის სპეციალისტების ვიზიტი

ინეთის ლუდონგის უნივერსიტეტის სპეციალისტების ვიზიტი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში

მიმდინარე წლის 26 სექტემბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში სტუმრად იმყოფებოდნენ ჩინეთის იანტაის პროვინციის ლუდონგის უნივერსიტეტის ორი პროფესორი იანსენ ჩენგი და ფა კუი. ვიზიტის მიზანი იყო ჩინეთის ამ უნივერსიტეტსა და ჩვენს აკადემიას შორის კავშირის დამყარება ორი მიმართულებით: მევენახეობის და მარცვლეული კულტურების ხაზით. სტუმრებმა დაათვალიერეს აკადემიის მუდმივმოქმედი გამოფენის დარბაზები, გაეცნენ სტრუქტურას და აკადემიის მუშაობის ძირითად მიმართულებებს. დაისახა ურთიერთთანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები, რომლებიც შემდეგში გაფორმდება ოფიციალური ხელშეკრულებით. ჩვენი სტუმრები განსაკუთრებით დაინტერესდნენ ქართული ვაზის და ხორბლის ჯიშებით, რომელთა შესწავლასაც ისინი გეგმავენ მომავალ წელს ჩინეთში. ამავე დროს, ორივე მხარე შეთანხმდა, რომ მომზადდეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, სადაც დეტალურად გაიწერება ქართველი და ჩინელი მეცნიერების შემდგომი მუშაობის პრიორიტეტები. ჩინეთის მხარემ გამოთქვა სურვილი მომავალი წლის მაისის თვეში მიიწვიოს ქართველი სპეციალისტები იანტაის პროვინციაში და გააცნოს უნივერსიტეტში ჩატარებული კვლევები სოფლის მეურნეობაში. აღსანიშნავია, რომ იანტაის პროვინცია ჩინეთის სოფლის მეურნეობის ძირითადი რეგიონია და მისი გაცნობა ჩვენი აკადემიის მეცნიერებისათვის სასარგებლო იქნება.  

Chinelebi 1Chinelebi 2

  1. მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი საქართველო - 2018
  2. მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი
  3. ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპული რეგიონული კომისიის რიგით 28-ე კონფერენცია
  4. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ნუტრიციოლოგიაში
  5. საქართველო-კორეის ერთობლივი ექსპედიცია
  6. ექსპერტთა საკონსულტაციო თათბირი პრაღაში (ჩეხეთის რესპუბლიკა)
  7. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გაფართოებული სხდომა
  8. აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონიძიებების მიმდინარეობას მეცნიერები გაეცნენ
  9. საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი უკრაინაში
  10. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის მხარდაჭერა

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com