საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო განყოფილებების სხდომები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

10 დეკემბრის სხდომის

 

        დღის     წესრიგი                   

თბილისი                                                                                     14   საათი

 

1. აკადემიის საერთაშორისო-რეფერირებული შრომათა კრებულის „მოამბის“ შესახებ

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი

2. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილები

2020 წლის 11 დეკემბრის სხდომის

 

       თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, სოფლის მეურნეობის დოქტორის,

ანატოლი გიორგაძის   მიერ 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

2. თანამედროვე ტექნოლოგიები მეხორცულ მეფრინველეობაში.

მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სოფლის მეურნეობის  

დოქტორი ანატოლი გიორგაძე. აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების

სწავლული მდივანი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

3. მიმდინარე საკითხები

                     

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების

   2020 წლის 15 დეკემბრის სხდომის

 

       თბილისი                       დღის წესრიგი              დასაწყისი 12 საათზე

 

1. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, ტექნიკის დოქტორის გიორგი ქუთელიას   მიერ 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

2. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

    

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო

განყოფილების 2020 წლის 16 დეკემბრის სხდომის

 

თბილისი                     დღის წესრიგი            დასაწყისი 12 საათზე

 

1. სუბტროპიკული ნედლეულისაგან უსაფრთხო პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი გურამ პაპუნიძე, ალექსანდრე კალანდია

2. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, ქიმიის დოქტორის, დარეჯან დუღაშვილის მიერ 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, ტექნიკის დოქტორის, ეკატერინა კაციტაძის მიერ 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

4. მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების

2020 წლის 17 დეკემბრის სხდომის

 

თბილისი                       დღის წესრიგი                  დასაწყისი 12 საათზე

 

1. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, სოფლის მეურნეობის დოქტორის

გიორგი ქავთარაძის   მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

2. მიმდინარე საკითხები

 

 

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

18 დეკემბრი სხდომის

 

                  დღის     წესრიგი                      

თბილისი                                                                                                 12   საათი

 

1. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, ქიმიის დოქტორის გიორგი ქვარცხავას მიერ 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ

2. მიმდინარე საკითხები