საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

თებერვლის სხდომები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის

მეცნიერებათა განყოფილების 2024 წლის 27 თებერვლის

 

თბილისი               დღის წესრიგი             დასაწყისი 14 საათზე

 

1. ,,საქართველოში ლაქებიანი ჭიჭინობელას (Lycorma delicatula)   შემოჭრის და დამკვიდრების ფიტოსანიტარული რისკის შეფასების“ ანგარიშის მოსმენა.

1.1 ,,საქართველოში ლაქებიანი ჭიჭინობელას (Lycorma delicatula)   შემოჭრის და დამკვიდრების ფიტოსანიტარული რისკის შეფასების ინიცირების“ შესრულებული პროექტის წარდგენა.

მომხსენებელი: სურსათის ეროვნული სააგენტოს ფიტოსანიტარული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, სოფლის მეურნეობის დოქტორი მარიამ ჩუბინიშვილი

1.2 . ,,საქართველოში ლაქებიანი ჭიჭინობელას (Lycorma delicatula)   შემოჭრის და დამკვიდრების ფიტოსანიტარული რისკის შეფასების“ სამეცნიერო ნაშრომის წარდგენა

მომხსენებელი: ა(ა)იპ   საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის სამეცნიერი-კვლევითი ინსტიტუტის, ბიოლოგიური კონტროლის უ/თანამშრომელი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი მანანა კახაძე.

1.3. ,,საქართველოში ლაქებიანი ჭიჭინობელას (Lycorma delicatula)   შემოჭრის და დამკვიდრების ფიტოსანიტარული საფრთხით განპირობებული ცენტრის მიერ შემუშავებული ,,რისკის მინიმიზირების რეკომენდაციები“.

მომხსენებლები: სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის რისკის შეფასების სამსახურის უფროსი დოქტორი მაია მეტრეველი, რისკის შეფასების სამსახურის  მეცნიერ-კონსულტატნტი ფიტოსანიტარიის მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის მეცნ.დოქტორი ირინე რიჟამაძე

1.4. ,,საქართველოში ლაქებიანი ჭიჭინობელას (Lycorma delicatula)   შემოჭრის და დამკვიდრების ფიტოსანიტარული საფრთხით განპირობებული სურსათის ეროვნული სააგენტოს ფიტოსანიტარიის დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული ,,რისკის მინიმიზირების ზონები“.

მომხსენებელი: სურსათის ეროვნული სააგენტოს ფიტოსანიტარული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, სოფლის მეურნეობის დოქტორი მარიამ ჩუბინიშვილი

2. დისკუსია

3. შეჯამება

 

  

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმთან არსებული სამეცნიერო საბჭოს

2024 წლის 28 თებერვლის სხდომის

                        

       თბილისი                  დღის წესრიგი             დასაწყისი 13 საათზე

 

1. მეცხოველეობის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი განვითარების პერსპექტივები.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიული გოგოლი

თანამომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი,

აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი

2. მიმდინარე საკითხები

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმთან არსებული ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა საბჭოს

2024 წლის 23 თებერვლის სხდომის

                        

      

თბილისი                  დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

 

1. საქართველოში ბიომეცხოველეობისა და მისი განვითარების ძირითადი რესურსების შესახებ.

მომხსენებელი: დოქტორი თამარ ნოზაძე

2. აგრობიოწარმოების უპირატესობების შესახებ.

მომხსენებელი: დოქტორი თათია ხოსიტაშვილი

3. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილების 2024 წლის

22 თებერვლის სხდომის

        

 

თბილისი               დღის წესრიგი               დასაწყისი 12 საათზე

 

 

1.აკადემიკოს ზაურ ჩანქსელიანის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

 2.აკადემიკოს ვალერიან ცანავას ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3.  მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმთან არსებული  აგრარული ინოვაციების კომისიის

2024 წლის 21 თებერვლის სხდომის

 

     თბილისი                  დღის წესრიგი             დასაწყისი 14 საათზე

 

 1.საქართველოს კვებისა და გადამამუშავებელ მრეწველობაში მეცნიერებისა და განათლების განვითარების სტრატეგიის შესახებ.

მომხსენებელი: ნუგზარ ბაღათურია - სტუ-ს კვების მრეწველობის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

2. მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

ეკონომიკურ მეცნიერებათა განყოფილების

2024 წლის 20 თებერვლის სხდომის

 

თბილისი                 დღის   წესრიგი                 დასაწყისი 12 საათზე

 

1.  აკადემიკოს ნოდარ ჭითანავას ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

 2.  აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

 3.  მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების

2024 წლის 19 თებერვლის სხდომის

 

თბილისი                  დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1.აკადემიკოს რევაზ ჩაგელიშვილის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

 2.აკადემიკოს გიორგი გაგოშიძის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

 3. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2024  წლის  16 თებერვლის   პრეზიდიუმის სხდომის 

 

თბილისი                                               დღის წესრიგი                        დასაწყისი 13 საათზე

 

1.       აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული აგარული ინოვაციების კომისიის მიერ 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2024 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული აგარული ინოვაციების კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე.

2. მოსაზრებები საქართველოს ახალი კანონის პროექტთან „სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების შესახებ“ დაკავშირებით.

მომხსენებელი: აკადემიის აკადემიკოს-მივანი, აკადემიკოსი ალექსანდრე

დიდებულიძე.

3.       აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული სამეცნიერო საბჭოს ანგარიში სამეცნიერო საბჭოს მიერ 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2024 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული სამეცნიერო საბჭოს თავმჯომარის მოადგილე, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი.

4.       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამეცნიერო-საკოორდინაციო ცენტრის მიერ 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა   და 2024 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამეცნიერო-საკოორდინაციო ცენტრის დირექტორი, აკადემიკოსი ზაურ ფუტკარაძე.

5. ინფორმაცია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ქართული ხორბლის კულტურა - რიტუალები და გამოყენების უწყვეტი ტრადიცია“ შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, აკადემიკოსი ანატოლი გიორგაძე.

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილების 2024 წლის

15 თებერვლის სხდომის

                

თბილისი            დღის წესრიგი      დასაწყისი 12 საათზე

 

1.აკადემიკოს ალექსანდრე დიდებულიძის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

 2.აკადემიკოს ჯემალ კაციტაძის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილების

2024 წლის 14 თებერვლის სხდომის

               თბილისი                       დღის   წესრიგი            დასაწყისი 13 საათზე

 

1. აკადემიკოს ჯემალ გუგუშვილის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

2. აკადემიკოს გურამ ტყემალაძის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3.   მიმდინარე საკითხები  

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სურსათის უვნებლობის და 

სასურსათო ტექნოლოგიის მეცნიერებათა განყოფილების

2024 წლის 13 თებერვლის სხდომის

 

თბილისი                                    დღის წესრიგი                        დასაწყისი 14 საათზე

 

1. საქართველოში ცხვრის კატარალური ცხელების Bluetangue Virus (BTV) შემოჭრის „რისკის შეფასების ანგარიშის“ მოსმენა.

1.1. ბლუთანგის (ლურჯი ენა, ცხვრის კატარული ცხელება) დაავადების საქართველოში

შემოჭრა-გავრცელების“ „რისკის შეფასების ინიცირების“ შესრულებული პროექტის წარდგენა.

მომხსენებლები: სურსათის ეროვნული სააგენტოს - ვეტერინარიის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი დავით გოდერძიშვილი; სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადებების ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი, ვეტერინარიის დოქტორი ლენა ნინიძე

1.2. საქართველოში ცხვრის კატარული ცხელების (Bluetongue Virus (BTV)) შემოჭრის

„რისკის შეფასების“ სამეცნიერო ნაშრომის წარდგენა.

მომხსენებლები: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ზოოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი, დოქტორი ლევან მუმლაძე; ვეტერინარული მედიცინის მაგისტრი გიორგი მაღლაკელიძე

1.3. ბლუთანგის (ლურჯი ენა, ცხვრის კატარული ცხელება) დაავადების საქართველოში

შემოჭრა-გავრცელების საფრთხით განპირობებული ცენტრის მიერ შემუშავებული „რისკის მინიმიზირების რეკომენდაციები“.

მომხსენებელი: რისკის შეფასების სამსახურის უფროსი, დოქტორი მაია მეტრეველი რისკის შეფასების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი ლეილა ტაბატაძე.

1.4. ბლუთანგის (ლურჯი ენა, ცხვრის კატარული ცხელება) დაავადების საქართველოში

შემოჭრა-გავრცელების საფრთხით განპირობებული სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული „რისკის მინიმიზირების ზონები“.

მომხსენებლები: სურსათის ეროვნული სააგენტოს - ვეტერინარიის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი დავით გოდერძიშვილი; სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადებების ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი, ვეტერინარიის დოქტორი ლენა ნინიძე

2. დისკუსია

3. შეჯამება

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში

2024 წლის  12 თებერვალს 13 საათზე

ტარდება საზეიმო სხდომა მიძღვნილი მეცნიერებაში მოღვაწე

ქალთა და გოგონათა საერთაშორისო დღისადმი

  

 

  საზეიმო სხდომის ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია