საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მარტის სხდომები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2024    წლის    29    მარტის      პრეზიდიუმის  სხდომის

დ ღ ი ს           წ ე ს რ ი გ ი

  თბილისი                                                                                                                        დასაწყისი 13 საათზე

1.      აკადემიის აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილების იერ 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა  და 2024 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ. იხ. ბმულზე

 რეგლამენტი - 15 წუთი.

მომხსენებელი:  აკადემიის აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილების  აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

2. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო მიმართულებების კოორდინატორების მიერ 2023 წელს ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგებისა და 2024 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

რეგლამენტი - 15 წუთი.

მომხსენებელი: აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე.

3 . საქართველოს ინოვაციური განვითარების პრიორიტეტების შესახებ.

რეგლამენტი - 10 წუთი.

მომხსენებელი: აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე.

4.   აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის" მიერ 2023 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

რეგლამენტი - 10 წუთი.

მომხენებლები: აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის” მთავარი რედაქტორი,  აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;  სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის" პასუხისმგებელი მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი, სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის" რედკოლეგიის წევრი, აკადემიკოსი ანატოლი გიორგაძე.

5.   აკადემიის საინფორმაციო-სარეკლამო  ბიულეტენის "აკადემიის მაცნეს" მიერ 2023 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

რეგლამენტი - 10 წუთი.

მომხენებლები: აკადემიის საინფორმაციო-სარეკლამო ბიულეტენის  "აკადემიის მაცნეს" რედაქტორი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე;  საინფორმაციო-სარეკლამო ბიულეტენის  "აკადემიის მაცნეს" რედაქტორის მოადგილე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, აკადემიკოსი ანატოლი გიორგაძე, პასუხისმგებელი მდივანი აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი,  დოქტორი  მარინე ბარვენაშვილი.

6.  აკადემიის მიერ 2023 წელს გამოცემული რეკომენდაციების, აგროწესების, ინსტრუქციების, ბუკლეტების, ბროშურების და სხვა ბეჭდვითი და ელექტრონული სამეცნიერო-საინფორმაციო გამოცემების მდგომარეობისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ.

რეგლამენტი - 10 წუთი.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე, აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

7. აკადემიის სტიპენდიანტის ნატო ჯაბნიძის მიერ 2019-2024 წლებში ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ. იხ. ბმულზე

რეგლამენტი - 15 წუთი.

მომხსენებელი: აკადემიის სტიპენდიატი, ეკონომიკის დოქტორი ნატო ჯაბნიძე.

8. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოჩენილი აგრარიკოს მეცნიერების სახელობითი პრემიების დაწესებისა და დებულების შესახებ.

რეგლამენტი - 10 წუთი.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი აკადემკოსი გივი ჯაფარიძე, აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, აკადემიკოსი ანატოლი გიორგაძე, აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი,  დოქტორი  მარინე ბარვენაშვილი.

9. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ოქროს მედლის დაწესებისა და დებულების შესახებ.

რეგლამენტი - 10 წუთი.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი აკადემკოსი გივი ჯაფარიძე, აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, აკადემიკოსი ანატოლი გიორგაძე, აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი,  დოქტორი  მარინე ბარვენაშვილი.     

10.   მიმდინარე საკითხები. 

  

  

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის    

აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილების

 

2024 წლის 29 მარტის სხდომის

 

თბილისი                                              დღის წესრიგი                                    დასაწყისი 12 საათზე

 

 1.  აკადემიკოს ზაურ ფუტკარაძის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

2.  მიმდინარე საკითხები

 

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილების

2024 წლის   29  მარტის  სხდომის

      

თბილისი                               დღის წესრიგი                 დასაწყისი 11.30 საათზე

 

1. აკადემიკოს როლანდ კოპალიანის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო  საქმიანობის შესახებ.

2. აკადემიკოს რეზო ჯაბნიძის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო    საქმიანობის შესახებ.

3.   მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

ეკონომიკურ მეცნიერებათა განყოფილების 2024 წლის 26 მარტის სხდომის

 

თბილისი                                              დღის   წესრიგი                                     დასაწყისი 12 საათზე

 

1.   აკადემიკოს ნაპოლეონ ქარქაშაძის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

2.   აკადემიკოს ომარ ქეშელაშვილის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3.   მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული

ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა საბჭოს 2024  წლის   26  მარტის   სხდომის

თბილისი                                      დღის წესრიგი                        დასაწყისი     14 საათზე

 

1. ტყის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი თემატური სხდომა „ტყეები და ინოვაცია: ახალი გადაწყვეტები უკეთესი სამყაროსთვის“.

მომხსენებლები: სატყეო საქმის დოქტორი: გიორგი ქავთარაძე; სოფლის მეურნეობის დოქტორი ზვიად ტიგინაშვილი; სატყეო საქმის მაგისტრები: პაპუნა კაპანაძე და ვასილ მეტრეველი.

2.  მიმდინარე საკითხები

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში

2024 წლის  21 მარტს 13 საათზე

ტარდება ტყის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი თემატური სხდომა

 

აჭარის ტყეებში   გავრცელებული ინვაზიური მავნებელ-დაავადებები და მათი უარყოფითი ზემოქმედების შედეგები

  

მომხსენებელი: ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის

   პროფესორი, სსიპ აჭრის სატყეო სააგენტოს ტყის მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურის უფროსი,

   სოფლის მეურნეობის დოქტორი რეზო ვასაძე

მრგვალი მაგიდის ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და  

   სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილება  (აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ლაშა დოლიძე)

 

მისამართი: თბილისი, ჯავახიშვილის ქუჩა №51, II სართული,

   საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების 2024 წლის 21 მარტის სხდომის

                

თბილისი                  დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

1.აკადემიკოს გიორგი გაგოშიძის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

2.გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო მიმართულების კოორდინატორების მიერ 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის და 2024 წლის სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ლაშა დოლიძე.

3. მიმდინარე საკითხები

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმთან არსებული სამეცნიერო საბჭოს

2024 წლის 19 თებერვლის სხდომის

                        

       თბილისი                                 დღის წესრიგი                       დასაწყისი 13 საათზე

 

1.ვეტერინარიის თანამედროვე მდგომარეობისა და მისი გაუმჯობესების ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი; სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი გიული გოგოლი.

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმთან არსებული    აგრარული ინოვაციების კომისიის

 

2024 წლის 13 მარტის სხდომის

 

       თბილისი                  დღის წესრიგი             დასაწყისი 14 საათზე

 

1. ფიტოტესტერის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი თამაზ ბიჭიაშვილი.

2. მიმდინარე საკითხები

,

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილების

2024 წლის 12 მარტის სხდომის

         

თბილისი          დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი            დასაწყისი 12 საათი

 

1.       აკადემიკოს ანატოლი გიორგაძის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

2.   მიმდინარე საკითხები