საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

გაერთიანებული კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის, ეკონომიკურ და აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილებების 2024 წლის 12 ივლისის  გაერთიანებული კრების 

თბილისი                                                            დღის წესრიგი                                            დასაწყისი 12 საათზე

1. ინფორმაცია, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის და ეკონომიკურ მეცნიერებათა განყოფილებებში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შესახებ და კონკურსანტების: ქალბატონი ნატო ჯაბნიძის, ქალბატონი მაია მეტრეველის და ქალბატონი დარეჯან დუღაშვილის შრომითი და სამეცნიერო მიმართულებების შესახებ.   (ინფორმაცია იხ. ბმულზე)

მომხსენებელი:საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა

2.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკურ მეცნიერებათა განყოფილებაში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კონკურსანტის, ეკონომიკის დოქტორ ნატო ჯაბნიძის ინფორმაცია მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.  ( პრეზენტაცია იხ. ბმულზე)

3.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის მეცნიერებათა განყოფილებაში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კონკურსანტის, საზოგდოებრივი ჯანდაცვის დოქტორ მაია მეტრეველის ინფორმაცია მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

4.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის მეცნიერებათა განყოფილებაში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კონკურსანტის, ქიმიის დოქტორ დარეჯან დუღაშვილის ინფორმაცია მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ. (   პრეზენტაცია   იხ. ბმულზე)

5. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის და ეკონომიკურ მეცნიერებათა განყოფილებებში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატების ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კონკურსანტებისათვის აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის, ეკონომიკურ და აგროინჟინერიის ერთჯერადად გაერთიანებული მეცნიერებათა განყოფილებების მიერ აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემის შესახებ - გაერთიანებული სამეცნიერო განყოფლებების კრებაზე ფარული კენჭისყრის ჩატარება.

6. მიმდინარე საკითხები