საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აკადემიის შრომათა კრებული

საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდოლოგიური და პრაქტიკულ-სამეცნიერო შრომათა კრებული. გამოიცემა ყოველკვარტალურად

აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები
         
2019 #1–2019  #2-2019  #3-2019 #4-2019
2018 #1–2018  #2–2018  #3–2018 #4-2018 
2017 #1-2017 #2-2017 #3-2017 #4–2017 
2016 #1-2016 #2-2016  #3-2016  #4-2016
2015 #1-2015 #2-2015 #3-2015 #4-2015
2014 1-2014 #2-2014 #3-2014 #4-2014

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com