საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

რეკომენდაციები 2014

 pdf #2014-1   შემოდგომაზე გაუხეშებული თუთის ფოთლისაგან მეცხოველეობის არატრადიციული საკვების (ნეკერი) დამზადების შესაძლებლობა, ტექნოლოგიები და ეფექტიანობა. ავტ.: გ.ნიკოლეიშვილი, ე.შაფაქიძე, თ.დალალიშვილი.

 pdf #2014-2  საინვესტიციო პროექტი - მეაბრეშუმეობის საკვები ბაზის, პარკის წარმოების და კუსტარული რეწვის ეტაპობრივი აღდგენა ხონის რაიონში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

 pdf #2014-3  თერმული წყლით გამთბარ სუბსტრატში თუთის გამძლე ჯიშების ნაზამთრი კალმით დაფესვიანება და ეკონომიკური ეფექტიანობა. გ.ნიკოლეიშვილი, ე.შაფაქიძე, თ.დალალიშვილი.

 pdf #2014-4  პირველ ორ ასაკში თუთის აბრეშუმხვევიას ცენტრალიზებული გამოკვება და უპირატესობა ინდივიდუალურ გამოკვებასთან შედარებით. გ.ნიკოლეიშვილი, ე.შაფაქიძე, ნ.ბარამიძე.

 pdf #2014-5  საკვები კულტურების აგროწესები. გ.ცაგურიშვილი, ქ.ნიაური, ნ.ჟვანია.

 pdf #2014-6  რეკომენდაციები

 pdf #2014-7  რეკომენდაციები მცენარეთა ნორმალური ზრდა-განვითარებისა და ნიადაგის დამუშავებისათვის საჭირო ოპტიმალური ტენიანიბის პარამეტრების შესახებ. აკად.ჯ.ონიანი.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com