საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

დებულებები

 

2023 წ. არჩევნების დებულება 

D-16  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს დებულება. 

D-15  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოსთან არსებული აგრარული დარგის მეცნიერთა და სპეციალისტთა დარბაზის  დებულება.

D-11 დებულება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისმადლობის სიგელითდაჯილდოების შესახებ  

D-10 აგრარულ დარგში წლის საუკეთესო  ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომისათვის პრემიის მინიჭების დებულება.

D-9   აგრარულ სფეროში ექსპერტის წოდების მიმნიჭებელი კომისიის დებულება

D-6  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის აკადემიურ საბჭოსთან არსებული  ეროვნული კოორდინატორის დებულება  

D-5  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის დებულება 

ეროვნული კოორდინატორის დებულება 


 

 სსმმ აკადემიის წესდება იხილეთ ბმულზე.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      აგრარულ დარგში წლის საუკეთესო ფუნდამენტალური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენი კონკურსის ჩატარების დებულება, დამტკიცებული სსმმა აკადემიური საბჭოს მიერ 21.02.2017წ., ოქმი #2. (დებულება იხილეთ ბმულზე).

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com