საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

დებულებები

 

2023 წ. არჩევნების დებულება 

D-16  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს დებულება. 

D-15  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოსთან არსებული აგრარული დარგის მეცნიერთა და სპეციალისტთა დარბაზის  დებულება.

D-11 დებულება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისმადლობის სიგელითდაჯილდოების შესახებ  

D-10 აგრარულ დარგში წლის საუკეთესო  ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომისათვის პრემიის მინიჭების დებულება.

D-9   აგრარულ სფეროში ექსპერტის წოდების მიმნიჭებელი კომისიის დებულება

D-6  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის აკადემიურ საბჭოსთან არსებული  ეროვნული კოორდინატორის დებულება  

D-5  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის დებულება 

ეროვნული კოორდინატორის დებულება 


 

 სსმმ აკადემიის წესდება იხილეთ   ბმულზე .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      აგრარულ დარგში წლის საუკეთესო ფუნდამენტალური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენი კონკურსის ჩატარების დებულება, დამტკიცებული სსმმა აკადემიური საბჭოს მიერ 21.02.2017წ., ოქმი #2. (დებულება იხილეთ ბმულზე).

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com