საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აჭარის სამეცნიერო-საკოორდინაციო ცენტრი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა

აკადემიის აჭარის სამეცნიერო-საკოორდინაციო ცენტრი

ხელმძღვანელი - აკადემიკოსი ფუტკარაძე ზაურ ნოდარის ძე

Putkaradze Zსაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

დაბადების თარიღი  -  20.03.1962,  საქართველოს მოქალაქე      

განათლება - ინჟინერ მექანიკოსი, ფილოსოფიის დოქტორი      

(სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია), საქართველოს სოფლის   

მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი,

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა    აკადემიის პრეზიდიუმის წევრი.

სამეცნიერო შრომების რაოდენობა – 42;

მოღვაწეობის მიმართულება - სოფლის მეურნეობის  მექანიზაცია

ბინის მისამართი, ტელეფონი  _ . ბათუმი, წერეთლის 17/4;

                    +995 (422) 22 42 24 (ბინა) 568 23-00-55 (მობ.)

       მოადგილეაკადემიკოსი ჯაბნიძე რეზო ხასანის-ძე

Jabnidze 1საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის აკადემიკოსი

დაბადების თარიღი –18.01.1954;  საქართველოს მოქალაქე,

განათლება - სუბტროპიკული მეურნეობის სწავლული 

აგრონომი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი,

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

ნამდვილი წევრი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის

მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის

მოადგილე;

სამეცნიერო შრომების რაოდენობა – 212;

მოღვაწეობის მიმართულება - აგრონომია (ჩაი და ციტრუსები)

ბინის მისამართი, ტელეფონი -  . ბათუმი, ბაგრატიონის 140, .25.
 
ტელ. 577-17-97-58, 555-12-64-58

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com