საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკურ მეცნიერებათა განყოფილება

 

რეზო

ეკონომიკურ  მეცნიერებათა   განყოფილების  აკადემიკოს-მდივანი ასათიანი რევაზ ნოდარის  ძე

დაბადების თარიღი –29.10.1951;

სპეციალობა დიპლომის მიხედვით – ინჟინერ ეკონომისტი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამეცნიერო ხარისხი _ ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი;

სამეცნიერო წოდება _ პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 16.07.2004;

მეცნიერული შრომების რაოდენობა _ 80, მათ შორის 4 მონოგრაფია, 4 სახელმძღვანელო;

სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ.-“ღირსების" ორდენი (1999 წ.);

ბინის მისამართი, ტელეფონი _ ქ. თბილისი, სიმონ ჩიქოვანის 4/6/8/10-2 სად.ბ. 77. ბინა 2 21 34 38, 599 54 00 48.

სამეცნიერო ინტერესების სფერო – აგრარული ეკონომიკა.

 

 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა  განყოფილების შემადგენლობა:

1.         ასათიანი რევაზი

2.         კოღუაშვილი პაატა

3.         ქარქაშაძე ნაპოლეონი

4.         ქეშელაშვილი ომარი

5.         ჭითანავა ნოდარი

6.         ჯაფარიძე გივი

მენიუ

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com