საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტრუქტურა

       ხელმძღვანელობა

 


 

პრეზიდენტი

g

 აკადემიკოსი ჯაფარიძე გივი გალაქტიონის-ძე

 დაბადების თარიღი – 06.01.1944; სპეციალობა დიპლომის მიხედვით – სატყეო მეურნეობის ინჟინერი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო  ინსტიტუტი; სამართალმცოდნე, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

 სამეცნიერო ხარისხი -  ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი;

 სამეცნიერო წოდება - პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 18.02.2000;

 მეცნიერული შრომების რაოდენობა - 216, მათ შორის 2 სახელმძღვანელო, 3 პროექტი, 27 რეკომენდაცია.

სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. – სსრ კავშირის სახალხო მეურნეობის მიღწევათა გამოფენის ოქროსა და ვერცხლის მედლები (1974 წ.); “შრომითი წარჩინებისათვის” მედალი (1976 წ.); “საპატიო ნიშნის” ორდენი (1982 წ.); “ღირსების” ორდენი (1999 წ.).

სამეცნიერო ინტერესების სფერო – აგრარული ეკონომიკა, მეტყევეობა, ტყეთმოწყობა და სატყეო კანონმდებლობა.

 

ვიცე-პრეზიდენტი 

299947709 1337224116684728 2893253790442445138 n

  აკადემიკოსი ალექსიძე გურამ ნიკოლოზის-ძე              

 დაბადების თარიღი –30.07.19.39;

 სპეციალობა დიპლომის მიხედვით – სწავლული აგრონომი მცენარეთა დაცვის განხრით, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;

 სამეცნიერო ხარისხი -  ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;

 სამეცნიერო წოდება - პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი (14.07.1992); საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი (26.12.2018);

მეცნიერული შრომების რაოდენობა  - 264, მათ შორის 14  წიგნი, 7 მონოგრაფია, 9 ბროშურა;

გამოგონებებისა და რაციონალიზატორული წინადადებების რაოდენობა - 4.

სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. – “შრომის წარჩინებული” მედალი (1982 წ.); “ღირსების” ორდენი (1999 წ.); ორი “ვერცხლის დიდი მედალი” (2005, 2008 წწ.) დაჯილდოებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების CGIAR და ICARDAმიერ; ნ. ვავილოვის სახელობის საიუბილეო მედალი (2013 წ.); აგრარულ დარგში წლის საუკეთესო მეცნიერი (2015). 2018-2022 წლებში იყო ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის ჯერ ვიცე-პრეზიდენტი და შემდეგ პრეზიდენტი;

სამეცნიერო ინტერესების სფერო – მცენარეთა დაცვა.

 

აკადემიკოს-მდივანი 

s

  დიდებულიძე ალექსანდრე კონსტანტინეს_ძე

 დაბადების თარიღი –30.09.1944;

 სპეციალობა დიპლომის მიხედვით – ინჟინერ-ელექტრომექანიკოსი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;

 სამეცნიერო ხარისხი _ ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;

სამეცნიერო წოდება _ პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 07.09.1995; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი;

მეცნიერული შრომების რაოდენობა _ 252, მათ შორის 17 მონოგრაფია, 10 სახელმძღვანელო;

გამოგონებებისა და რაციონალიზატორული წინადადებების რაოდენობა  - 42 პატენტი;

სახელმწიფო ჯილდოები, დამსახურების წოდებები და ა.შ. - “ღირსების” ორდენი (1999 წ.); საუ-ის “უმაღლესი ჯილდო“ (2013 წ.).

მოღვაწეობის მიმართულება – სოფლის მეურნეობის ელექტრიფიკაცია


სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე:

Qarqashadze

ქარქაშაძე ნაპოლეონ ირაკლის - ძე

დაბადების თარიღი –15.05.1935;

სპეციალობა დიპლომის მიხედვით – სწავლული აგრონომი, ეკონომისტი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო  ინსტიტუტი;

დაკავებული  თანამდებობა - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე;

სამეცნიერო ხარისხი - ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი;

სამეცნიერო წოდება - პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 14.07.1992;

მეცნიერული შრომების რაოდენობა - 316, მათ შორის 10 მონოგრაფია, 5 სახელმძღვანელო, 2 ბროშურა;

გამოგონებებისა და რაციონალიზატორული წინადადებების რაოდენობა   - 1 გამოგონება;

სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. – “საპატიო ნიშნის” ორდენი (1955 წ.); საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის სიგელი (1985 წ.); საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი (1985 წ); “ღირსების" ორდენი

(1995 წ); თეირანის სახ. უნივერსიტეტის დიდი მედალი (1999 წ) ქ. თეირანი; კალიფორნიის უნივერსიტეტის დიდი მედალი (2001 წ), ქ. სან-ფრანცისკო; არისტოტელეს მედალი (2002 წ), საბერძნეთი; "წმინდა ილია მართლის" მედალი (2015);

სამეცნიერო ინტერესების სფერო –აგრარული ეკონომიკა, მსოფლიო სოფლის მეურნეობა.


პრეზიდენტის მოადგილე:  

 aაკადემიკოსი გიორგაძე ანატოლი ანზორის-ძე

დაბადების თარიღი – 14.07.1969;

სპეციალობა დიპლომის მიხედვით  – ხორცისა და ხორცის პროდუქტების ტექნოლოგი-ზოოინჟინერი, საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი.

სამეცნიერო ხარისხი – სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

სამეცნიერო წოდება _ სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 10.11. 2021, სტუ-ის მოწვეული პროფესორი, კამიანეც-პოდოლსკის (უკრაინა) აგრარულ-ტექნიკური უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი.

სამეცნიერო შრომების რაოდენობა – 95, მათ შორის 5 წიგნი, 1 მონოგრაფია, 11 ბროშურა-რეკომენდაცია.

სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. – სსმმ აკადემიის პრემია საუკეთესო ნაშრომისათვის (2017 წელი), ექსპერტის წოდება (2017 წელი, ბრ.#01/16), სსმმ აკადემიის საპატიო სიგელი (2018 წელი)

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: მეცხოველეობა (მეფრინველეობა), სამონადირეო მეურნეობები და ფაუნა, ორგანული სოფლის მეურნეობა.

 


                         აკადემიის დეპარტამენტები

აკადემიური დეპარტამენტი

Barvenashvili

  დეპარტამენტის უფროსი:  ბარვენაშვილი მარინე ვასილის ასული

 სოფლის მეურნეობის დოქტორი
შეყვანა
Tinatinეურნეობის დოქტორი

 დაბადების თარიღი: 6.02.1963  საქართველოს მოქალაქე,

 განათლება:  ზოოინჟინერი 

მოღვაწეობის მიმართულება – მეცხოველეობა (მეფრინველეობა), შინაურ ცხოველთა გენეტიკა, მომშენებლობა.

 


ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

a

 დეპარტამენტის უფროსი: გიორგაძე ანატოლი ანზორის ძე

დაბადების თარიღი – 14.07.1969;

სპეციალობა დიპლომის მიხედვით – ხორცისა და ხორცის პროდუქტების ტექნოლოგი-ზოოინჟინერი, საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი.

სამეცნიერო ხარისხი – სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

სამეცნიერო წოდება _ სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 10.11. 2021, სტუ-ის მოწვეული პროფესორი, კამიანეც-პოდოლსკის (უკრაინა) აგრარულ-ტექნიკური უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი.

სამეცნიერო შრომების რაოდენობა – 95, მათ შორის 5 წიგნი, 1 მონოგრაფია, 11 ბროშურა-რეკომენდაცია.

სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. – სსმმ აკადემიის პრემია საუკეთესო ნაშრომისათვის (2017 წელი), ექსპერტის წოდება (2017 წელი, ბრ.#01/16), სსმმ აკადემიის საპატიო სიგელი (2018 წელი)

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: მეცხოველეობა (მეფრინველეობა), სამონადირეო მეურნეობები და ფაუნა, ორგანული სოფლის მეურნეობა.

 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებები

აგრონომიულ  მეცნიერებათა განყოფილება

G Margvelashvili

აგრონომიულ  მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი მარგველაშვილი გოგოლა ნიკოლოზის ასული

დაბადების თარიღი –22.09.1939;

სპეციალობა დიპლომის მიხედვით – სწავლული აგრონომი, საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი;

სამეცნიერო ხარისხი - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;

სამეცნიერო წოდება - პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 07.09.1995;

მეცნიერული შრომების რაოდენობა- 132 შრომა, მათ შორის 2 მონოგრაფია, 3 წიგნი, 9 სახელმძღვანელო;

გამოგონებებისა და რაციონალიზატორული წინადადებების რაოდენობა - 1 პატენტი, 3 რაციონალიზატორული წინადადება;

სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. – “შრომითი მამაცობისათვის” მედალი (1970 წ.); –“ღირსების” ორდენი (2002 წ.);

ბინის მისამართი, ტელეფონი  - ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზირი #8ა, ბ. 21; ტ. 2 38 61 34 (ბინა), 599 63 14 61.

სამეცნიერო ინტერესების სფერო –აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა


მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილება

თენგიზი

 მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი ყურაშვილი თენგიზ კონსტანტინეს ძე

დაბადების თარიღი –22.03.1948;

სპეციალობა დიპლომის მიხედვით – ვეტერინარი ექიმი, საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო  სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი;

სამეცნიერო ხარისხი _ ვეტერინარიის  მეცნიერებათა დოქტორი;

სამეცნიერო წოდება _ პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 26.04. 2013;

მეცნიერული შრომების რაოდენობა _ 303, მათ შორის 6 სახელმძღვანელო, 5 რეკომენდაცია, 32 ბროშურა;

გამოგონებებისა და რაციონალიზატორული წინადადებების რაოდენობა _

15 გამოგონება;

სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. – სსრ კავშირის სახალხო მეურნეობის მიღწევათა გამოფენის ბრინჯაოს მედალი და ფულადი პრემია (1982 წ.); “ღირსების” ორდენი (2000 წ.).

ბინის მისამართი, ტელეფონი _ ქ. თბილისი, ნუცუბიძის მე-II მ/რ-ნი, I კვარტ. კორპ II. ბინა 20. ტ. 2 31 48 18 (ბინა), 599 58 55 16;

სამეცნიერო ინტერესების სფერო ვეტერინარია.


აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილება

14 maxaroblize

აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი მახარობლიძე რევაზ მეთოდეს ძე

 დაბადების თარიღი – 22.08.1936;

სპეციალობა დიპლომის მიხედვით – ინჟინერ-მექანიკოსი, საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი;

სამეცნიერო ხარისხი _ ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;

სამეცნიერო წოდება _ პროფესორი, სსმმ აკადემიის  აკადემიკოსი 14.07.1992;

მეცნიერული შრომების რაოდენობა _ 422, მათ შორის 24 მონოგრაფია და 4  სახელმძღვანელო, 4 რეკომენდაცია.

გამოგონებებისა და რაციონალიზატორული წინადადებების რაოდენობა _71 გამოგონება.

სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. – “საბჭოთა კავშირის გამომგონებელი” სამკერდე ნიშანი; “ღირსების” ორდენი (1999 წ); საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი (1994 წ.); 2006 წლის საუკეთესო მეცნიერის ვერცხლის მედალი, იუნესკოს საპატიო სიგელი (2022 წელი) სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის.

ბინის მისამართი, ტელეფონი _ ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზირი #5ბ, ბ. 65; ტ. 2 61 00 26(ბინა),  599-53-52-82.

სამეცნიერო ინტერესების სფერო ელექტრომექანიკასოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებაგანათლების და მეცნიერების სტრატეგია.

 


გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილება

ლაშა

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი დოლიძე ლაშა თამაზის ძე

დაბადების თარიღი - 17. 09. 1965.

სპეციალობა დიპლომის მიხედვით - სატყეო მეურნეობის ინჟინერი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;

სამეცნიერო ხარისხი - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი

სამეცნიერო წოდება - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, 10.11. 2021.

სამეცნიერო შრომების რაოდენობა - 77, მათ შორის 3 მონოგრაფია, 5 რეკომენდაცია.

გამოგონებებისა და რაციონალური წინადადებების რაოდენობა  --

სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა. შ. - სსმმ აკადემიის საპატიო სიგელი - 2016.

ბინის მისამართი, ტელეფონი - ქ. თბილისი, შ. ნუცუბიძის ფერდობი, III მკრ. რ-ნი, Iკვ. VIII კორპ. ბ. 18. ტ. 2- 32- 11-15 (ბინა), მობ. 5 95 56 10 81;  5 99 56 43 57.

სამეცნიერო ინტერესების სფერო - სატყეო მეურნეობა, ტყეთმცოდნეობა, მეტყევეობა

 


სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის მეცნიერებათა განყოფილება

 

28 cqitishv

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის  მეცნიერებათა   განყოფილების  აკადემიკოს-მდივანი ცქიტიშვილი ზურაბ მიხეილის ძე 

დაბადების თარიღი –31.01.1941;

სპეციალობა დიპლომის მიხედვით –სასურსათო პროდუქტების ტექნოლოგი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;

სამეცნიერო ხარისხი _ ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;

სამეცნიერო წოდება _ სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 27.02.1997;

მეცნიერული შრომების რაოდენობა _ 79, მათ შორის 2 წიგნი;

გამოგონებებისა და რაციონალიზატორული წინადადებების რაოდენობა _ 1 პატენტი, 17 რაციონალიზატორული წინადადება;

სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. – “ღირსების” ორდენი (2001 წ.).

ბინის მისამართი, ტელეფონი _ ქ. თბილისი, დები იშხნელების #4, ბ.3. ტ.2 37 18 52; 577 57 77 71.

სამეცნიერო ინტერესების სფერო სურსათის უვნებლობა, მეცხოველეობის პროდუქტების გადამუშავების   ტექნოლოგია.


ეკონომიკურ მეცნიერებათა  განყოფილება

რეზო

ეკონომიკურ  მეცნიერებათა   განყოფილების  აკადემიკოს-მდივანი ასათიანი რევაზ ნოდარის  ძე

დაბადების თარიღი –29.10.1951;

სპეციალობა დიპლომის მიხედვით – ინჟინერ ეკონომისტი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამეცნიერო ხარისხი _ ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი;

სამეცნიერო წოდება _ პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 16.07.2004;

მეცნიერული შრომების რაოდენობა _ 80, მათ შორის 4 მონოგრაფია, 4 სახელმძღვანელო;

სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ.-“ღირსების" ორდენი (1999 წ.);

ბინის მისამართი, ტელეფონი _ ქ. თბილისი, სიმონ ჩიქოვანის 4/6/8/10-2 სად.ბ. 77. ბინა 2 21 34 38, 599 54 00 48.

სამეცნიერო ინტერესების სფერო – აგრარული ეკონომიკა.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com