საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

http://www.parliament.ge/ge/

 საქართველოს პარლამენტი

http://www.mes.gov.ge/

  საქართველოს განათლების სამინისტრო 

http://www.moa.gov.ge/

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

http://www.mof.ge/

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
http://www.rustaveli.org.ge შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 
erovnuli akademia http://www.science.org.ge  საქართველოს ეროვნული აკადემია 
http://www.icarda.org The International Center for Agricultural Research in the Dry Areas
https://www.ifad.org/ The International Fund for Agricultural Development
http://www.cgiar.org/ Consultative Group for International Agricultural Research
www.tsu.ge
 
 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
http://www.gtu.ge/  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
აკაკი წერეთელი http://www.atsu.edu.ge აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
logo agruni http://agruni.edu.ge    საქართველოს აგრარულიუნივერსიტეტი  
http://nfa.gov.ge
 
სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო
http://srca.gov.ge სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი 
 http://lma.gov.ge
 
  სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 
http://mechanization.ge შპს  "მექანიზატორი"
http://apma.ge   სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო 
 logo ag http://ag.ge  საქართველოს მელიორაცია 
http://moa.gov.ge/Ge/Download/ShowCharity/4?who=pdf  საქართველოს ცხოველთა ჯანმრთელობის  ეროვნული პროგრამა
 http://acda.gov.ge
 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 
http://www.gwa.ge
 
 ასოციაცია "ქართული ღვინო "

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com