საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ინფორმაცია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრები
საინფორმაციო სივრცეში

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგრძელებს იმ მნიშვნელოვანი სტატიების გამოქვეყნებას, რომელიც კორონავირუსის COVID-19-ის პანდემიის მიერ ქვეყანაში და მთელ მსოფლიოში შექმნილ პრობლემებსა და სამომავლო პერსპექტივებს ეხება. დღეს ისევ გთავაზობთ აკადემიკოს ნოდარ ჭითანავას ინტერვიუს, რომელიც გამოქვეყნდა საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტოს „ივერიონი“ ვებ-გვერდზე 2020 წლის 26 აპრილს.

წარმოდგენილ ინტერვიუში აკად. ნ. ჭითანავა ეხმაურება საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური ანტიკრიზისული გეგმის მიზნობრივ სოციალურ და ბიზნესის დახმარების ღონისძიებებს, რომელიც უნდა განხორციელდეს საქართველოში კორონავირუსის პანდემიის პირობებში და შემდგომ ეტაპებზე. ავტორი აღნიშნავს, რომ დღეს საქართველოს სამი სტრატეგიული რესურსი აქვს: მიწა და სხვა ბუნებრივი რესურსები, გეოეკონომიკური უპირატესობა, ინტელექტუალური პოტენციალი. ამ რესურსების კომპლექსურად გამოყენების გარეშე, წინსვლა წარმოუდგენელია და ამასთან დაკავშირებით მიზანშეწონილია მომავალი პროგრამის შედგენის კოორდინაცია განახორციელოს პრემიერთან არსებულმა ანტიკრიზისულმა საბჭომ, აგრეთვე პრემიერთან უნდა შეიქნას ანალიტიკური ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის განვითარების კომპლექსურ ანალიზს, მოამზადებს შესაბამის პროგნოზებსა და რეკომენდაციებს. აღნიშნულ ცენტრს მჭიდრო ურთიერთობები უნდა ჰქონდეს ქართველ მეცნიერებთან, რომელთაც არა ერთი საინტერესო საკითხები აქვთ მომზადებული.

(აკად. ნოდარ ჭითანავას ახალი ინტერვიუ, რომელიც გამოქვეყნებულია საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტოს - „ივერიონი“ ვებ-გვერდზე, იხილეთ ბმულზე).

 

ინფორმაცია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

სამეცნიერო საბჭოს სხდომის შესახებ

2020 წლის 27 აპრილს, 13 საათზე, დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს სხდომა. სხდომის მუშაობაში მონაწილეობდნენ სამეცნიერო საბჭოს წევრები - აკადემიკოსები ნ. ქარქაშაძე, გ. ტყემალაძე, ზ. ჩანქსელიანი, გ. გაგოშიძე, ჯ. კაციტაძე, ს. მ. დოქტორები - რ. კიკვიძე, მ. კერესელიძე, მ. მაწკეპლაძე, ო. ვაშაკიძე, ნ. მამუკელაშილი, ჯ. სადაღაშვილი, ი. სარჯველაძე, ვ. ქვაჭრელიშვილი, ჯ. ქიტიაშვილი, ს. ლომიძე.

დღის წესრიგი:

1.მებოცვრეობის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში.

     მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს - მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი (მოხსენების მოკლე შინაარსი იხილეთ ბმულზე).

2. მიმდინარე საკითხები.

სამეცნიერო საბჭოს სხდომაზე მომხსენებელმა ძირითადი აქცენტი გააკეთა ქვეყანაში მიმდინარე კორონავიარუსის COVID-19 პანდემიის შემდგომ პერიოდში მებოცვრეობის დარგის განვითარების პერსპექტივებზე და ამ მიმართულებით საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცნიერების როლის შესახებ.

სამეცნიეrო საბჭოს სხდომაზე აღნიშნული საკითხის განხილვის შედეგად საბჭომ ყურადღება გაამახვილა იმ საკითხებაზე, რომლის გადაწყვეტა აუცილებელია აღნიშნული პანდემიის შემდგომ პეიოდში:

  1. 1.უნდა შემუშავდეს სტრატეგიული მიზანი, თუ რა მიმართულებით განვითარდეს   დარგი კორონავირუსის პანდემიის შემდგომ პერიოდში;
  2. 2.მოქმედებაში უნდა შევიდეს კანონი „სანაშენო საქმის შესახებ“, რისთვისაც ეთხოვოს პარლამენტს ამ მიმართულებით საქმიანობის დროულად წარმართვა;
  3. 3.ბოცვერი ბალახისმჭამელი ცხოველია, ამიტომ უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს ბუნებრივ საკვებ - სავარგულებს, რისთვისაც საჭიროა ამ მიმართულებით განსაკუთრებული ღონისძიებების მიღება;
  4. 4.მებოცვრეობის დარგის არსებული მდგომარეობის განვითარებისათვის ფართო გზა უნდა მიეცეს კოოპერირებას;
  5. 5.მებოცვრეობის დარგის განვითარებაში და კორონავირუსის პანდემიის შემდგომ პერიოდში გადამჭრელი სიტყვა ეკუთვნის მეცნიერებას;
  6. 6.მეცხოველეობა და ვეტერინარია განიცდის საკადრო შიმშილს, ამ მიმართულებით საჭიროა ქმედითი ღონისძიებების გატარება და რაც შეიძლება უახლოეს პერიოდში.

 

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

ინფორმაცია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების

სხდომის შესახებ.

 

          2020 წლის 23 აპრილს, 12 საათზე, დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა. სხდომის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს სამეცნიერო განყოფილების წევრებმა, როგორც თბილისიდან, ისე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკიდან - ქ. ბათუმიდან (აკად. ზ. ფუტკარაძე).

დღის წესრიგი:

1. აკადემიკოს ალექსანდრე დიდებულიძის ანგარიში 2019 წელს და 2020 წლის პირველ კვარტალში ჩატარებული სამეცნიერო, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი საქმიანობის შესახებ (აკად. ა. დიდებულიძის მოკლე ანგარიში იხილეთ ბმულზე);

2. აკადემიკოს ჯემალ კაციტაძის ანგარიში 2019 წელს და 2020 წლის პირველ კვარტალში ჩატარებული სამეცნიერო, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი საქმიანობის შესახე (აკად. ჯ. კაციტაძის მოკლე ანგარიში იხილეთ ბმულზე);

3. აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ანგარიში 2019 წელს და 2020 წლის პირველ კვარტალში ჩატარებული სამეცნიერო, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი საქმიანობის შესახებ (აკად. ე. შაფაქიძის მოკლე ანგარიში იხილეთ ბმულზე);

4. მიმდინარე საკითხები.

       აკად. ა. დიდებულიძის, აკად. ჯ. კაციტაძის და აკად. ე. შაფაქიძის ინფორმაციების მოსმენის შემდეგ გაიმართა დისკუსია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს აგოინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების წევრებმა - აკადემიკოსებმა ა. ვაშაკიძემ, ზ. ფუტკარაძემ, აკადემიის სტიპენდიატმა, გ. ქუთელიამ.                 

       აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომაზე აღინიშნა, რომ მიუხედავად მსოფლიოში არსებული კორონავირუსის პანდემიის და ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობისა, საქართველოს სოფლის მეურენეობის მეცნიერებათა აკადემია და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილება მზად უნდა იყოს ევროპის (UEAA) სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის მიერ 2020 წლის შემოდგომაზე დაგეგმილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თემაზე „სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია და ტექნოლოგიები ევროპაში და პერსპექტივები“ ჩატარებისათვის, რომლის მასპინძლობა UEAA-ს გადაწყვეტილებით დაევალა საქართველოს სოფლის მეურენეობის მეცნიერებათა აკადემიას. ამასთან დაკავშირებით აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებამ უნდა მოიძიოს ან დაამზადებინოს თვალსაჩინო მასალები ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების მოვლა-მოყვანის, აგრეთვე სამთო მიწათმოქმედების სამანქანო ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური საშუალებების შესახებ, შეარჩიოს მოხსენებების თემატიკა და მომხსენებელები, დაგეგმოს კონფერენციის მონაწილეებისათვის თემატური ექსკურსიების ობიექტები და ა.შ.

სამეცნიერო განყოფილების სხდომის მუშაობა შეაჯამა აკადემიკოს-მდივანმა აკად. რევაზ მახაობლიძემ, რომელმაც შეაფასა აკადემიის წევრების მიერ სხდომაზე წარმოდგენილი მოხსენებები. მანვე ჩამოაყალიბა იმ ღონისძიებების ნუსხა, რომელიც უნდა განხორციელდეს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის წარმატებით და ორგანიზებულად ჩატარებისათვის.

სამეცნიერო განყოფილების სხდომამ დაადგინა, რომ აკად. რ. მახარობლიძის მიერ წარმოდგენილი ღონისძიებების ნუსხა განხილვისათვის უნდა გადაეცეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმს განსახილველად.

ინფორმაცია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების

სხდომის შესახებ.

 

          2020 წლის 22 აპრილს, 12 საათზე, დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა.

სხდომის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანმა აკად. რ. ჩაგელიშვილმა, აკადემიკოსებმა გ. ჯაფარიძემ, გ. გაგოშიძემ, აკადემიის სტიპენდიატმა დოქტ. გ. ქავთარაძემ, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორმა ლ. დოლიძემ, სოფლის მეურნეობის დოქტორმა ზ. ტიგინაშვილმა.

 

დღის წესრიგი:

 

1. საქართველოში მინდორსაცავი ტყის ზოლების გაშენების შესახებ.

მომხსენებლები: აკად. გივი ჯაფარიძე და აკადემიკოსი გიორგი გაგოშიძე.

2. მიმდინარე საკითხები.

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხზე მოხსენება გააკეთა სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის მოადგილემ, აკადემიკოსმა გიორგი გაგოშიძემ. (მოხსენების მოკლე შინაარსი იხილე ბმულზე).

მოხსენების ირგვლივ თავისი მოსაზრებები გამოთქვა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ. აღინიშნა, რომ წარმოდგენილი საკითხი მეტად აქტუალურია და განსაკუთრებით ეხლა, კონოროვირუსის პანდემიის შედეგების ფონზე, როდესაც საქართველოს მოსახლეობის სურსათით მომარაგების საკითხები ქვეყნის სოფლის მეურნეობამ უნდა უზრუნველყოს და აღარ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული სხვა ქვეყნებიდან პროდუქტების ექსპორტზე. სასოფლო სამეურნეო სავარგულების დაცვა ქარის მექანიკური ზემოქმედებისაგან ყოველთვის იყო სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, მაგრამ ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურმა და სოციალურმა პირობებმა ქარსაფარი ზოლების განადგურება გამოიწვია და ეხლა ყველაფერი თავიდან არის დასაწყები, რისთვისაც მეცნიერების გადამწყვეტ სიტყვას ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს.

სხდომაზე გამომსვლელებმა ჩამოაყალიბეს ის მიმართულებები, რომელიც ქვეყანაში ქარსაფარი ზოლების დაჩქარებული წესით აღდგენის ღონისძიებებს ეხება. ხაზი გაესვა სანერგე მეურნეობების აღდგენის და ქარსაფარ ზოლებში მცენარეთა ჯიშების შერჩევის საკითხებს, ძალზე მნიშვნელოვანია საორგანიზაციო მოსამზადებელი სამუშაოები, აღიშნულ საკითხებზე საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება და ა.შ.

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების წევრის, აკადემიის სტიპენდიატის, აგრარული უნივერსიტეტის . გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის დირექტორის, დოქტორ გიორგი ქავთარაძის ინფორმაციაში აღინიშნა ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა ქარსაფარი ზოლების აღდგენის ორგანიზაციულ და პრაქტიკულ საქმიანობაზე, ინსტიტუტის საქმიანობა ამ მიმართულებით და სხვა.

სამეცნიერო განყოფილების სხდომის მუშაობა შეაჯამა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანმა, აკად. რევაზ ჩაგელიშვილმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ მინდორსაცავი ტყის ზოლების აღდგენის უმთავრესი წინაპირობაა არსებული ფრაგმენტების ინვენტარიზაცია, მისი შედეგების ანალიზი კი შესაძლებელს გახდის შემუშავდეს ზოლების სარეაბილიტაციო, ეფექტური სატყეო - სამელიორაციო ღონისძიებები, რომელთა პრაქტიკული რეალიზაცია, მხოლოდ მეცნიერებისა და პრაქტიკოსი პროფესიონალების პრეროგატივაა.

ინფორმაცია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების

სხდომის შესახებ.

 

        2020 წლის 21 აპრილს, 12 საათზე, დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა. სხდომის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს სამეცნიერო განყოფილების წევრებმა და დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების მომხსენებლებმა.

დღის წესრიგი:

1.   ხელოვნურად გამოზრდილი გარეული ფრინველის ინტროდუქციის საკითხებისათვის;

2 .   სტრესული სიტუაციებიდან გამოსვლის საუკეთესო საშუალების  „ორნიტოთერაპიის“ შესახებ;

3.რეკომენდაციის „თუთისძლიერმოზარდიუხვმსხმოიარეშერჩეულიჯიშების

(ჰიბრიდებისწყლისმიერეროზირებულფერდობებზეგაშენება,ნაყოფისსაკონსერვო  (ოჯახურიწარმოებაშიგამოყენება,მიზანშეწონილობადაეკონომიკური ეფექტიანობა“ განხილვა.

4. მიმდინარე საკითხები.

            დღის წესრიგის პირველ საკითხზე მოხსენება გააკეთა აკადემიის სტიპენდიატმა, სოფლის მეურნეობის დოქტორმა ანატოლი გიორგაძემ (მოხსენების მოკლე შინაარსი იხილეთ ბმულზე).

            დღის წესრიგის მეორე საკითხზე მოხსენება გააკეთა სოფლის მეურნეობის დოქტორმა მარინა ბარვენაშვილმა (მოხსენების მოკლე შინაარსი იხილეთ ბმულზე).

დღის წესრიგის მესამე საკითხზე ინფორმაცია გააკეთა რეკომენდაციის რედაქტორმა, აკადემიის მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანმა. აკადემიკოსმა ჯემალ გუგუშვილმა (რეკომენდაციის შინაარს გაეცნობით ბმულზე).

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ რეკომენდაცია „თუთისძლიერმოზარდი უხვმსხ­მო­იარეშერჩეულიჯიშების (ჰიბრიდებისწყლისმიერ როზირებულ ფერდობებზე გაშენება, ნაყოფის საკონსერვო  (ოჯახურიწარმოებაშიგამოყენება, მიზანშეწონი­ლობადა ეკონომიკური ეფექტიანობა“, რომლის ავტორებიც არიან აკადემიის წ/კ გ. ნიკოლეიშვილი, აკად. ე. შაფაქიძე და მეცნ. დოქტორი ს. ბერიძე (სსმმ აკადემიის გამომცემლობა „აგრო“, 2020 წელი),  ძალზე დიდ დახმარებას გაუწევს ფერმერებს, რომ უფრო გაზარდონ თუთის ხის მნიშვნელობა, რათა იგი გამოყენებული იქნეს წყლისმიერეროზირებულფერდობებზე (სათიბებზე) ფერდობის სათავეში, როგორც ნიადაგების დაცვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება (ცნობილია, რომ თუთის ხის ვეტიკალური ფესვის სიგრძე 4,0 მეტრს აღწევს, ხოლო გვერდითი ფესვები ნიადაგის დამაგრების საუკეთესო საშუალებაა). აღნიშნული სქემით სათიბების მოწყობის შედეგად შესაძლებელია სათიბებში დამზადებული თივის რაოდენობის მნიშვნელოვანი გაზრდა, რაც ფერმერისათვის ეკონომიურად ძალზე მომგებიანი იქნება. რეკომენდაციაში აღნიშნულია აგრეთვე, რომ თუთის ხის ნაყოფის შეგროვებითა და საკონსერვო საწარმოებში ჩაბარებით ფერმერი დამატებით შემოსავალს ღებულობს, ხოლო შემოდგომაზე გაუხეშებული თუთის ყლორტებისა და ფოთლებისაგან (ნეკერისაგან) შესაძლებელია მივიღოთ მეცხოველეობის ყუათიანი საკვები ზამთრის პირობებისათვის, რასაც ოჯახური მეურნეობისათვის დიდი ეკონომიკური ეფექტი ექნება. ამრიგად თუთის ნარგაობას არამარტო თუთის აბრეშუმხვევიას გამოკვებისათვის იყენებენ, არამედ ზემოთ აღნიშნული ღონისძიებებისათვისაც, ამიტომ იგი ძალზე მნიშვნელოვანი მცენარეა სოფლის მეურნეობაში.

 

სსმმ აკადემიის წევრები საინფორმაციო სივრცეში

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრები
საინფორმაციო სივრცეში

            საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა აქტიურად მონაწილეობს ჩვენი ქვეყნის საინფორმაციო სივრცეში თავისი მონოგრაფიებით, სტატიებითა და ინტერვიუებით. იგი მაღალ მეცნიერულ დონეზე აშუქებს ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებს, ეროვნული ეკონომიკის სისტემური  განვითარების უპირობო პრიორიტეტს და სოფლის მეურნეობის ისეთ აქტუალურ თემებს, რომლებიც ეხება საქართველოს მიწის რესურსებს და ქვეყნისათვის სხვა სასიცოცხლო საკითხებს. გთავაზობთ აკად. ნოდარ ჭითანავას მნიშვნელოვან ინტერვიუებს, რომლებიც გამოქვეყნებულია საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტოს „ივერიონი“ ვებ-გვერდზე 2020 წლის 27 მარტს, 01 აპრილს და 12 აპრილს.

ბატონ ნოდარისთან საუბარს უძღვება  იური პაპასქუა - ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, სსუ პროფესორი.

აკად. ნოდარ ჭითანავას ინტერვიუები, რომლებიც გამოქვეყნებულია საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტოს „ივერიონი“ ვებ-გვერდზე, იხილეთ ბმულებზე:

ქვეყნის მთავარი სიმდიდრე - მიწის რესურსები    

მთავარი რესურსები მართვის გარეშეა დარჩენილი      

ერის უბედურება იწყება იქ, სადაც ნიჭის, ჭკუისა და ცოდნის მქონე მამულიშვილებს უნდობლობას უცხადებენ!    

მილოცვა

 

         Gugushvili J 75

  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანს, აკადემიკოს ჯემალ გუგუშვილს 2020 წლის 14 აპრილს დაბადებიდან 75 და სამეცნიერო, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის 50 წელი შეუსრულდა.

            საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია გულითადად ულოცავს იუბილარს ამ ღირშესანიშნავ თარიღებს, უსურვებს ჯანმრთელობას და დიდხანს სიცოცხლეს, ნაყოფიერ შემოქმედებით, სამეცნიერო და საზოგადოებრივ საქმიანობას ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ.

 

 

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა

       2020 წლის 26 თებერვალს ჩატარდა აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა, რომელზეც მოხსენებით: „უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობის ინოვაციური ელექტრომაგნიტური ვიბროძრავების  გამოყენება აგრარულ  ტექნოლოგიებში“ წარსდგა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების ფაკულტეტის ელექტროენერგეტიკის და ელექტრომექანიკის დეპარტამენტის პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი გელა ჯავახიშვილი.

        მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობის ელექტრომაგნიტური ვიბროამგზნებების კონსტრუქციული შესრულების სიმარტივე, მომსახურეობის მოხერხებულობა, სრული ავტომატიზების შესაძლებლობა, მაღალი ენერეტიკული და საექსპლოატაციო მაჩვენებლები განაპირობებს იმას, რომ აღნიშნული ვიბროამგზნებები სულ უფრო ფართოდ იქნეს გამოყენებული სხვადასხვა ტექნოლოგიურ პროცესებში. მომხსენებლის მონაწილეობით დამუშავებული იქნა უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობის ელექტრომაგნიტური ვიბროძრავების ელექტრული და მაგნიტური წრედები, ამ ვიბროამგზნებებით აღჭურვილი მანქანა-დანადგარების კონსტრუქციები, სხვადასხვა აგროტექნოლოგიურ პროცესებში მათი გამოყენების თეორიული და პრაქტიკული კონცეფციები, შეიქმნა: უკუქცევით-წინსვლითი ელექტრომაგნიტური ვიბროამგზნების მაგნიტური გამტარების ორიგინალური კონსტრუქციები, აგრეთვე ენერგოდამზოგი მუდმივი დენის  შემაგნიტებიანი უკუქცევით წინსვლითი ელექტრომაგნიტური ვიბროამგზნებების ერთფაზა და სამფაზა სქემები რომლებზეც გაცემულია  საქართველოს პატენტები. შექმნილია მაღალმწარმოებლური, მცირეგაბარიტიანი, ენერგოდამზოგი  ელექტრომაგნიტური მანქანა-დანადგარები. შესრულებული სამუშაოების გამოყენების პერსპექტივა სოფლის მეურნეობის  სხვადასხვა დარგში პერსპექტიულია. ამ ვიბრაციული- მანქანა დანადგარების გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში იძლევა საგრძნობ ეკონომიურ ეფექტს.

 

იუბილარი

აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა85

ცანავა2020 წლის 25 თებერვალს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  ნამდვილ  წევრს -  აკადემიკოს  ვალერიან ცანავას დაბადებიდა85  და  სამეცნიერო–პედაგოგიური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის 60   ელი  შეუსრულდა. 

         ბატონო ვალერიან!

       საქართველოს სოფლის მეურნეობიმეცნიერებათა აკადემია გულითადად გილოცავთ ღირსშესანიშნავ  თარიღებს.  

     გისურვებთ  ჯანმრთელობას,   ხანგრძლივ   სიცოცხლეს,   

ნაყოფიერ და    წარმატებულ შემოქმედებით, სამეცნიერო–პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ   საქმიანობას
  ჩვენი ქვეყნის   სასიკეთოდ.

 

 

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com