საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განჯის (აზერბაიჯანი) მე-8 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

     2016 წლის 3-4 ოქტომბერს, ქ. განჯაში, აზერბაიჯანის სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: “საერთაშორისო თანამშრომლობა აგრარული მეცნიერების განვითარებისათვის, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვისათვის”.

   კონფერენციის ჩატარების მიზანს წარმოადგენდა: მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერთა ცოდნისა და გამოცდილების ერთმანეთისათვის გაზიარება, გლობალური პრობლემების გადასაწყვეტად საერთო, რაციონალური გზების  ძიება და რაც მთავარია, სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერების ჩაბმა აღნიშნული საკითხების განხილვაში.

   კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობას ღებულობდა 18 ქვეყნის მეცნიერი:   ყოფილი საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და აზიის ქვეყნებიდან. კერძოდ, მოლდოვადან, პოლონეთიდან, გერმანიიდან, რუსეთიდან, რუმინეთიდან  თურქეთიდან, ყაზახეთიდან, უკრაინიდან, ტაჯიკეთიდან, საქართველოდან და ა.შ.  საქართველოს დელეგაცია წარმოდგენილი იყო 8 წევრით, შემდეგი დაწესებულებებიდან: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო (მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე), აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო (მინისტრის მოადგილე სულიკო ბერიძე), სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი.

Ganja 3    მუშაობა წარიმართა ოთხ დარგობრივ სექციაში:

 1. აგრონომიული და აგროსაინჟინრო მიმართულებით;
 2. ვეტერინარული და ზოოსაინჟინრო მიმართულებით;
 3. ინჟინერინგის, ელექტროენერგეტიკის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით;
 4. სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის, აგრობიზნესის და მენეჯმენტის მიმართულებით. 

Ganja 1   კონფერენციის პირველ სამუშაო დღეს, ჰეიდარ ალიევის სახელობის  ცენტრში, გაიმართა პლენარული სხდომა. დამსწრე საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვით მიმართა აზერბაიჯანის სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის რექტორმა, აზერბაიჯანის ნაციონალური მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტმა, პროფესორმა იბრაჰიმ ჯაფაროვმა. სიტყვით გამოვიდნენ  ასევე აზერბაიჯანის, რუსეთის, თურქეთის, ტაილანდის, გერმანიის სამეცნიერო წრეებისა და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებმაც ისაუბრეს კონფერენციის ირგვლივ და საკუთარი საქმიანობის შესახებ. საქართველოდან აუდიტორიას მიესალმა სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე, რომელმაც მოკლედ ისაუბრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტების და სამომავლო გეგმების შესახებ. კონფერენციის გახსნას დაესწრო საქართველოს გენერალური კონსული აზერბაიჯანში მამუკა ბალავაძეც. პლენარული სხდომის დამთავრების  შემდეგ, სექციების მუშაობა დარგების მიხედვით წარიმართა სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის ბაზაზე. ვეტერინარულ და ზოოსაინჟინრო სექციაში   თავიანთი კვლევები წარმოადგინეს ქართველმა მეცნიერებმაც. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სახელით მასპინძლებსა და კონფერენციის  უცხოელ სტუმრებს მიესალმა სოფლის მეურნეობის დოქტორი მ. ბარვენაშვილი. განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა თემამ: “საქართველოს მოსახლეობის უზრუნველყოფა ეკოლოგიურად სუფთა თაფლითა და ფუტკრის პროდუქტებით”, რომელიც წარადგინეს სოფლის მეურნეობის დოქტორებმა მ. ფეიქრიშვილმა და მ. ბარვენაშვილმა. მოცემული საკითხის ირგვლივ ქართველ, აზერბაიჯანელ და მოლდოველ მეცნიერებს შორის  გაიმართა საქმიანი  დისკუსია. საინტერესო და საკმაოდ აქტუალური თემები წარმოადგინეს ასევე აზერბაიჯანელმა,  თურქმა, ტაილანდელმა და მოლდოველმა მეცნიერებმაც. 

Ganja 2      კონფერენციის მასალები დაიბეჭდა შრომათა კრებულში, რომელიც გამოიცა 2 ტომად.

   კონფერენციის ფარგლებში მოეწყო ექსკურსიები, სადაც მასპინძლებმა სტუმრებს გააცნეს ქ. განჯის ღირშესანიშნაობები, როგორიცაა პოეტ ნიზამი განჯევის მავზოლეუმი Ganja 4და მუზეუმი, მეხსეთი განჯევის მუზეუმი, ქალაქის ციხე-გალავნის ალაყაფი, ცენტრალური მოედანი და სხვა. სტუმრებმა დაათვალიერეს სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის აუდიტორიები, ბიბილიოთეკა, სპორტდარბაზი, სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა ანატომიის მუზეუმი, თევზსაშენი აუზები, მწყრის ფერმა, კიტრისა და პომიდვრის საცდელი სათბურები და ა.შ.

  Ganja 5 4 ოქტომბერს, კონფერენციის დახურვისას, უნივერსიტეტის რექტორმა, ბატონმა იბრაჰიმ ჯაფაროვმა აღნიშნა, რომ კონფერენციამ ჩაიარა მეტად საქმიან და  სამუშაო   ვითარებაში და რომ წარმოდგენილი ნაშრომები თავისი აქტუალობით და მნიშვნელობით პირდაპირ პასუხობდა კონფერენციის მოთხოვნებს. მისი აზრით, ასეთი ტიპის კონფერენციები ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობის შემდგომ განვითარებას და არსებული გლობალური პრობლემების გადაჭრისათვის ახალი, ინოვაციური გზების გამოყენებას. კონფერენციაში მონაწილე მეცნიერებმა დიდი მადლობა გადაუხადეს მას და სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის მესვეურებს გულთბილი დახვედრისათვის და კონფერენციის საუკეთესო ვითარებაში წარმართვისათვის.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიებზე

 

         2016 წლის 28,29 და 30 სექტემბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ვ"ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის" (კონფერენცია ჩატარდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით).
კონფერენციის ჩატარების მიზანი: ფართოდ იქნეს განხილული ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების მიზანშეწონილობა მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური სამომავლო პერსპექტივების გათვალისწინებით და აღნიშნული მიზნის მისაღწევად თანამედროვე რესურსდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება, რაც სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი მთავარი ფორმა იქნება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლებელი იქნება ახალგაზრდა მკვლევარების წარმოჩინება, რომლებიც შემდგომში საფუძველს ჩაუყრიან ურთიერთ თანამშრომლობის და ერთობლივი პროექტის განხორციელების პერსპექტივებს.
        კონფერენციის მუშაობაში ქართველ მეცნიერებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს უკრაინის, ბელარუსიის, მოლდავეთის, პოლონეთის, რუსეთის (მათ შორის ჩრდილოეთ ოსეთის), აზერბაიჯანის, ყაზახეთის, ტაჯიკეთის, უზბეკეთის და თურქეთის მეცნიერებმა.
კონფერენციაზე მუშაობა წარიმართა სამ Dდარგობრივი სექციაში (მიმართულებებში):
1. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები
მემცენარეობაში;
2. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები
მეცხოველეობაში;
3. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები
აგროინჟინერიაში.
        კონფერენციის პირველ სამუშაო დღეს გაიმართა პლენარული სხდომა. სტუმრებს და დამსწრე საზოგადოებას მიესალმა აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გურამ ალექსიძე. კონფერენციაზე მისასალმებელი სიტყვებით გამოვიდნენ და მის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან Dდავითაშვილმა, მინისტრის მოადგილემ იური ნოზაძემ, განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ თამაზ მარსაგიშვილმა, რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის მოადგილემ თინათინ ბოჭორიშვილმა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს სწავლულმა მდივანმა გიორგი სურგულაძემ, საქართველოს ბიომეურნეობების ასოციაციის "ელკანა" დირექტორმა მარიამ ჯორჯაძემ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორმა ლ. უჯმაჯურიძემ, უკრაინის, მოლდავეთის, აზერბაიჯანის, ყაზახეთის, ტაჯიკეთის, რუსეთის და ჩრდილოეთ ოსეთის დელეგაციების ხელმძღვანელებმა.
პლენარულ სხდომაზე თემატიკის მიხედვით საინტერესო მოხსენებები გააკეთეს აკადემიკოსებმა გ. ალექსიძემ, გ. ტყემალაძემ, ზ. ცქიტიშვილმა და სტუმრებმა - მ. ჯორჯაძემ ("ელკანა"), ვ. კუჩერიავიმ (უკრაინა), ა.   ალტიბაევმა (ყაზახეთი), ზ. მამედოვმა (აზერბაიჯანი), დ. მანახოვმა (რუსეთი), ზ. ხუზმიევმა (ჩრდ. ოსეთი).

       კონფერენციის მონაწილეებისათვის დაიბეჭდა პროგრამა და კონფერენციის შრომათა კრებული, რომელშიც წარმოდგენილია 176 სტატია, მათ შორის საზღვარგარეთელი მეცნიერების - 47 და ქართველი მეცნიერების - 129. კონფერენციის მუშაობაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს, როგორც საქართველოს, ისე საზღვარგარეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებების აგარარული მიმართულების მაგისტრებმა და დოქტორანტებმა. konferenc 2016 1

        კონფერენციის მსვლელობის პარალელურად აკადემიის შენობაში მოეწყო ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების გამოფენა-გაყიდვა, რომელშიც მონაწილეობდნენ სამეცნირო-კვლევითი ცენტრი, საქართველოს აგარარული ფირმების წარმომადგენლები და ინდმეწარმეები. მათ მიერ წარმოდგენილი იყო თაფლის, ყველის, ხილის და მისი ნაწარმის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტები, აგრეთვე სხვადასხვა ფირმების ღვინოები და დეალკოჰოლიზებული ღვინის სასმელები, კვების მრეწველობის პროდუქტები - მურაბა, კომპოტი, ლიმონათი, გაყინული/მშრალი ხილი და სხვა.
აღსანიშნავია, რომ გამოფენა-გაყიდვაში მონაწილეობა მიიღეს სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვთა დახმარების ასოციაციის (ხელმძღვანელი ქალბატონი მაია ასაკაშვილი) წევრმა ბავშვებმა, რომელთა მიერ წარმოდგენილმა ექსპონანტებმა კონფერენციის მონაწილეთა დიდი მოწონება დაიმსახურეს.
        კონფერენციის სტუმრებისათვის მოეწყო პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები საქართველოს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, გურჯაანის რაიონის სოფ. კარდანახში ფერმერ სულხან გულაშვილის "საგვარეულო მარანში", სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას ექსპერიმენტულ ბაზაში. konferenc 2016 2
        კონფერენციის მესამე დღეს პლენარულ სხდომაზე შეჯამებული იქნა ჩატარებული სამუშაოები, მიღებული იქნა "დეკლარაცია-2016", რომელიც შემდგომში დაეგზავნებათ კონფერენციაში მონაწილე ყველა ორგანიზაციას და სხვა სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებს, როგორც საზღვარგარეთ, ისე საქართველოში. კონფერენციის ყველ მონაწილეს გადაეცათ კონფერენციაში მონაწილეობის სერტიფიკატები,
კონფერენციაზე გამოთქმული და განხილული საკითხების განზოგადოების შედეგად გაიზარდება ფერმერთა გათვითცნობიერება და მათ უნდა ჰქონდეთ მოტივაცია, რომ გახდნენ ბიოფერმერები. ბიოფერმერული მეურნეობა ნიშნავს ხარისხს, კარგ ცოდნას და კარგ მოტივაციას ფერმერის მხრიდან. კონფერენცია აგრეთვე უნდა დაეხმაროს დამწყებ ფერმერებს, რათა ფერმერულმა ბიომეურნეობამ მაქსიმალური მოსავალი მიიღოს და კონკურენცია გაუწიოს ადგილობრივ ბაზარზე, ხშირ შემთხვევაში, დემპინგური ფასით შემოსულ პროდუქტს; ამ მიზნით კონფერენციის ჩატარებამ ხელი უნდა შეუწყოს სპეციალური სახელმწიფო დახმარების პროგრამის შემუშავებისა და ამოქმედების მიმართულებას. საჭიროა სახელმწიფომ სერიოზული ქოლგის ფუნქცია შეასრულოს ბიოპროდუქტის მწარმოებელი ფერმერებისთვის. ეს შექმნის მოტივაციას, რომ ფერმერმა შეინარჩუნოს მიწის ბიოქიმია თავისი ორგანულობით და აწარმოოს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი და ბიომეურნეობა გახდება საქართველოსთვის განსაკუთრებული ნიშა მსოფლიო ეკონომიკის ბაზარზე. konferenc 2016 3

 

მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალი 17–25 სექტემბერი 2016 წელი


მიმდინარე წლის 21 სექტემბერს საზეიმოდ გაიხსნა აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი. მისი განვითარებისთვის საქართველოს მთავრობამ 12 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა. ეს თანხა მოხმარდა ინფრასტრუქტურულ, აღჭურვით და პროგრამული უზრუნველყოფისათვის აუცილებელ სამუშაოებს.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი, რომელზედაც სტუდენტთა პირველი მიღება 2014-2015 წლისთვის განხორციელდა, ფუნქციონირებას ახალ, თანამედროვე, უახლესი ტექნიკით აღჭურვილ სასწავლო კორპუსში გააგრძელებს, ახალი კორპუსი დღეს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ მეცნიერებთან ერთად გახსნა.
ახალი სასწავლო კორპუსი „მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალი 2016-ის“ ფარგლებში გაიხსნა და აქვე გაიმართა ფესტივალის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება „აგრარული მეცნიერების დღე“. ღონისძიება მოიცავდა აგრარული მეცნიერების თემაზე კონფერენციებს, საჯარო ლექცია-პრეზენტაციებს, ტრენინგებს. თავად ფესტივალი მეხუთე დღეა რაც მიმდინარეობს და არაერთი საინტერესო ღონისძიება შესთავაზა მეცნიერებს, დაინტერესებულ პირებს, სტუდენტებსა და მოსწავლეებს. „მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალი 2016“ 25 სექტემბერს საზეიმოდ დაიხურება.
რაც შეეხება აგრარული მიმართულების ახალ სასწავლებელს, მას გააჩნია ულტრათანამედროვე ლაბორატორიები და ისეთი აღჭურვილობა, რომლის მსგავსი საქართველოში არათუ ერთი ფაკულტეტის ფარგლებში, არამედ, რომელიმე უნივერსიტეტის ბაზაზეც კი, ჯერ არ არსებობს. სასწავლო კორპუსს ასევე აქვს სივრცე სამეცნიერო კვლევების საწარმოებლად და იგი ხელმისაწვდომია არა მხოლოდ სტუდენტებისთვის არამედ, ახალგაზრდა მეცნიერებისთვისაც.
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტში გაერთიანებულია 8 საგანმანათლებლო პროგრამა: მეცხოველეობა, აგრონომია, ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია, აგრობიზნესის მენეჯმენტი, სასურსათო ტექნოლოგიები, სატყეო საქმე, აგრარული ტექნოლოგიები და აგროინჟინერია. მათგან 7 პროგრამა სახელმწიფოს მხრიდან სრულადაა დაფინანსებული.
ამავე დღეს "მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალი - 2016"-ის ფარგლებში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ორგანიზებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის შენობაში ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: "საქართველოს ფიტოგენეტიკური რესურსები და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები".
კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორმა -არჩილ ფრანგიშვილმა; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა - გურამ ალექსიძე; სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახურის უფროსმა, აკადემიკოსმა ზაურ ჩანქსელიანმა; აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის რექტორმა დავით ჩერქეზიშვილმა.
წარმოდგენილი იქნა შემდეგი მოხსენებები:
1. ვაზის მავნებელ-დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის ინტეგრირებული ღონისძიებები საქართველოში;
2. სამკურნალო, არომატულ სანელებელ და საღებავ მცენარეთა გენეტიკური რესურსი საქართველოში;
3. სიახლე საქართველოს სიმინდის გენეტიკა-სელექციაში;
4. ველური, უეკლო კულტივირებული და in vitro მეთოდით გამრავლებული მაყვლის (Rubus Caesius) ბიოქიმიური თავისებურებანი.
5. მოცვისებრთა გვარის (Vaccinium) ბიომრავალფეროვნება, ბიოლოგიური თავისებურება, გადამუშავება და გამოყენება.
6. ტრიტიკალეს (×Triticosecale Wittm & A. Camus) ბიოლოგიური თავისებურებანი და სამეურნეო მაჩვენებლები
7. in vitro კარტოფილის ელიტური თესლის მიღების ახალი ტექნოლოგია
8.კაკლის in vitro სინჯარის მცენარეების მიღება

სამეცნიერო კონფერენცია

     konferenc 16 09 16  

     2016 წლის 16 სექტემბერს, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის პროექტის ფარგლებში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “კლიმატის ცვლილების გავლენა ვაზის განვითარებასა და მოსავალზე საქართველოში (კახეთი)” (პროექტის ხელმძღვანელი აკად. გივი ჯაფარიძე).
კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეცნიერებმა და სპეციალისტებმა, აგრეთვე მოწვეულმა სტუმრებმა.
კონფერენცია შესავალი სიტყვით გახსნა და მოხსენება გააკეთა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელმა, აკად. გ. ჯაფარიძემ. ძირითადი მოხსენებებით გამოვიდნენ: სმმა აკადემიკოსი გ. ალექსიძე, დოქტორი ვაჟა გოგიტიძე, დოქტორი დავით მაღრაძე. მომხსენებლებმა უპასუხეს დამსწრე საზოგადოების შეკითხვებს.
       კონფერენციაზე განხილული სამეცნიერო პროექტის ძირითადი ასპექტები შეფასდა დადებითად, ხაზი გაესვა შესწავლილი საკითხების მაღალ მეცნიერულ დონეს და მიღებული შედეგების პრაქტიკაში გამოყენების მნიშვნელობას და პერსპექტივებს.

აკადემიკოსი პაატა კოღუაშვილი - 60

k 4 koguashv       

2016 წლის 5 სექტემბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრს - აკადემიკოს პაატა კოღუაშვილს დაბადებიდან 60 და სამეცნიერო _ პედაგოგიური მოღვაწეობის 35 წლისთავი შეუსრულდა.

ბატონო პაატა!
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია გულითადად გილოცავთ ღირსშესანიშნავ თარიღებს - დაბადებიდან 60 და სამეცნიერო პედაგოგიური მოღვაწეობის 35 წლისთავს. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ხანგრძლივ სიცოცხლეს, ნაყოფიერ შემოქმედებით, სამეცნიერო და საზოგადოებრივ საქმიანობას.

აკადემიკოსი ვაჟა კვალიაშვილი - 80

11 kvaliashv

2016 წლის 29 აგვისტოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრს - აკადემიკოს ვაჟა კვალიაშვილს დაბადებიდან 80 და სამეცნიერო _ პედაგოგიური მოღვაწეობის 55 წლისთავი შეუსრულდა.
ბატონო ვაჟა!
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია გულითადად გილოცავთ ღირსშესანიშნავ თარიღებს - დაბადებიდან 80 და სამეცნიერო_პედაგოგიური მოღვაწეობის 55 წლისთავს. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ხანგრძლივ სიცოცხლეს, ნაყოფიერ შემოქმედებით, სამეცნიერო და საზოგადოებრივ საქმიანობას

აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე - 80

 14 maxaroblize

2016 წლის 22 აგვისტოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრს - აკადემიკოს რევაზ მახარობლიძეს დაბადებიდან 80 და სამეცნიერო _ პედაგოგიური მოღვაწეობის 55 წლისთავი შეუსრულდა.
ბატონო რევაზ!
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია გულითადად გილოცავთ ღირსშესანიშნავ თარიღებს - დაბადებიდან 80 და სამეცნიერო_პედაგოგიური მოღვაწეობის 55 წლისთავს. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ხანგრძლივ სიცოცხლეს, ნაყოფიერ შემოქმედებით, სამეცნიერო_პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ საქმიანობას ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ.

ინფორმაცია


2016 წლის 31 აგვისტოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას სამუშაო ვიზიტით ესტუმრა ბელარუსიის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმის თავმჯდომარის მოადგილე, ბმე აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი,Belarus 2016 ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი პეტრე კაზაკევიჩი. იგი იმყოფება საქართველოში ეკონომიკური თანამშრომლობის მესამე მოწვევის ბელარუსია-საქართველოს სამთავრობათაშორისო კომისიის შემადგენლობაში და მონაწილეობას იღებს ბელარუსიის რესპუბლიკის ეროვნულ გამოფენაში, რომელიც გაიმართება საგამოფენო კომპლექსში "ექსპო-ჯორჯია", თბილისი, 01-04 სექტემბერი, 2016 წელი.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიიდან სტუმარს ესაუბრენ აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკად. გივი ჯაფარიძე, აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკად. ე. შაფაქიძე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტ. ა. გიორგაძე, სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნები, აკადემიკოსები რ. მახარობლიძე, ზ. ცქიტიშვილი, ნ. ბაღათურია, აკად. ნ ჩხარტიშვილი, "საფერავი-ტვ"-ს დამფუძნებელი დ. კოსტარიოვი და სხვა.

     სტუმარი გაეცნო აკადემიის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს, ბელარუსიის მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საკითხების შესრულების მდგომარეობას.

     თავის მხრივ პროფ. პ. კაზაკევიჩმა აკადემიის წევრებს გააცნო ბელარუსიის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საქმიანობა საერთოდ და აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით და სურვილი გამოთქვა, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია უნდა გახდეს ორი ქვეყნის აგრარული მეცნიერების თანამშრომლობის მაკოორდინებელი ორგანიზაცია; დაისახა ურთიერთ თანამშრომლობის მომავალი პერსპექტივები.

 

ინფორმაცია: მრგვალი მაგიდა მეაბრეშუმეობის საკითხებზე

2016 წლის 28 ივლისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა მრგვალი მაგიდა თემაზე:E"მეაბრეშუმეობის დარგის რეაბილიტაცია, კოოპერირება და ნედლეულის წარმოება".

abreshumi 28 VII 2016 1მრგავლი მაგიდის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გ. ალექსიძემ, აკადემიის წევრებმა - აკადემიკოსებმა ო. ქეშელაშვილმა, ნ. ჩხარტიშვილმა, რ. მახარობლიძემ ე. შაფაქიძემ, აკადემიის წ/კ გ. ნიკოლეიშვილმა; პრეზიდენტის მოადგილემ დოქტ. ა. გიორგაძემ; სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ დ. გალეგაშვილმა და მინისტრის მრჩევლებმა აკად. თ. კუნჭულიამ და შ. კიკალიშვილმა; საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს დეპარტამენტის უფროსმა ლ. კვერნაძემ, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის თანამშრომლებმა; ხონის, მარტვილის ბაღდადის და ახმეტის რაიონების წარმომადგენლებმა; საქართველოს საპატრიარქოს და მეაბრეშუმეობის კორპორაციის წარმომადგენლებმა, "საფერავი ტვ"-ს გენერალურმა დირექტორმა დ. კოსტარიოვმა.

მრგვალი მაგიდის მუშაობა გახსნა და დამსწრე საზოგადოებას შესავალი სიტყვით მიმართა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გურამ ალექსიძემ.

საქართველოში მეაბრეშუმეობის აღდგენა - რეაბილიტაციის პრობლემებისა და დარგის დღევანდელი მდგომარეობის შესახებ ისაუბრა აკადემიის წ/კორესპონდენტმა გ. ნიკოლეიშვილი;abreshumi 28 VII 2016 2

გაიმართა დისკუსია: BASCA-ს როლი საქართველოში მეაბრეშუმეობის აღდგენის, რეაბილიტაციის და განვითარების საქმეში - აკად. ე. შაფაქიძე, BASCA-კოორდინატორი საქართველოში; აბრეშუმის ჭიის გენოფონდი და თუთის აბრეშუმხვევიას სასელექციო საქმიანობის განვითარების პერსპექტივები - დოქტ. ნ. ბარამიძე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი;

მოწვეულმა სტუმრებმა ისაუბრეს შემდეგ თემებზე: "მეაბრეშუმეობის დღევანდელი მდგომარეობა ხონის რაიონში" - ბადრი ბახტაძე, ხონის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი; "მეაბრეშუმეობის დღევანდელი მდგომარეობა მარტვილის რაიონში" - დოქტ. მერაბ ქვარცხავა, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი; "მეაბრეშუმეობის კოოპერატივის საქმიანობა ხარაგაულის რაიონში და სამომავლო პერსპექტივები" - დოქტ. მურმან არჯევანიძე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მრჩეველი; "მეაბრეშუმეობის კოოპერატივის საქმიანობა ახმეტის რაიონში და სამომავლო პერსპექტივები" - ნუნუ ნახუცრიშვილი, ახმეტის მეაბრეშუმეობის კოოპერატივის თამჯდომარე;

მრგვალი მაგიდის მუშაობაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს "საქართველოს სამხარეო განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფონდის" წარმომადგენლებმა იოანე და კრისტინა ბაგრატიონებმა, ფონდის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ჟღენტმა, რომლებმაც აღნიშნეს, რომ საქართველოში მეაბრეშუმეობის აღდგენასა და რეაბილიტაციის მათ მიერ ჩატარებული საქმიანობაზე ლოცვა-კურთხევა მიღებული აქვთ საქართველოს პატრიარქის , მისი უწმინდესობა ილია II-დან, რომელიც უდიდეს ინტერესს იჩენს საქართველოს მეაბრეშუმეობის აღდგენა, რეაბილიტაციისა და განვითარების მიმართულებით და ყოველდღიურად საქმის კურსშია ფონდის საქმიანობაზე.

abreshumi 28 VII 2016 3საინტერესო მოსაზრებები გამოთქვა "ქართული აბრეშუმის კორპორაციის" დამფუძნებელმა ჯიმი ჩხაიძემ, რომელმაც აღნიშნა კორპორაციის მიერ ჩატარებული საქველმოქმედო საქმიანობა - საქართველოში 100000 თუთის ჰიბრიდული ნერგის შემოტანა და მათი ფერმერებისათვის საჩუქრად გადაცემა, რაიონებში მეაბრეშუმეობის კოოპერატივების ჩამოყალიბება (ხარაგაული, ახმეტა) და მათი ტექნიკური აღჭურვა, სხვა საქველმოქმედო ღონისძიებები.

მრგვალ მაგიდაზე გამოითქვა ბევრი საინტერესო წინადადებები, როგორიცაა:
· საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში მეაბრეშუმეობის სპეციალისტების რაოდენობის გაზრდა, რომლებიც სამეცნიერო საქმიანობასთან ერთად სისტემატურ მონიტორინგს გაუწევენ რაიონებში მეაბრეშუმეობის აღდგენა-განვითარების პროცესს;
· შეიქმნას სამთავრობო დოკუმენტი - საქართველოში მეაბრეშუმეობის აღდგენა, რეაბილიტაცია და განვითარების სტრატეგია;
· ეთხოვოს ეკონომიკის სამინისტროს ხონის რაიონში თუთის განაშენებული ნაკვეთებისათვის ყადაღის მოხსნა და მისი მუნიციპალიტეტის გამგებლობაში გადაცემა;
· აუცილებელია მეაბრეშუმეობის ბაზრის შესწავლა, რათა მეაბრეშუმეებს მოეხსნათ მათ მიერ მიღებული პარკის ჩაბარების პრობლემები;
· საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიამ დროულად დაამთავროს ვანის რაიონში მეაბრეშუმეობის განთითარების საინვესტიციო პროექტის დამუშავება;
· ეთხოვოს "საქართველოს სამხარეო განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფონდს" და "ქართული აბრეშუმის კორპორაციას" დაინტერესდნენ ბუნებრივი თბილი წყლით გამთბარ გრუნტში დაავადება გამძლე ჯიშების კალმების დაფესვიანებით სანერგეების მოწყობით და ქმედითი დახმარება გაუწიონ ამ მიმართულებით საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას ტექნიკური პროექტის დამუშავებაში.
· მიღებული იქნეს ჯიმი ჩხაიძეს წინადადება, აკადემიის ბაზაზე მუდმივმოქმედი მეაბრეშუმეობის კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების ჩამოყალიბება და მის მიერ ქმედითი დახმარება გაწევა ამ მიმართულებით.

მრგვალი მაგიდის მუშაობა შეაჯამეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ დ. გალეგაშვილმა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა აკად. გ. ალექსიძემ. ვიდეო მრგვალი მაგიდის მუშაობის შესახებ იხილეთ ბმულზე.

ინფორმაცია: შეხვედრები აზერბაიჯანში მეაბრეშუმეობის საკითხებაზე.

Azerb 2016 12016 წლის 14 ივლისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე ინვესტორების ჯგუფთან ერთად იმყოფებოდა აზერბაიჯანის ქალაქ შეკში მეაბრეშუმეობის საკითხებთან დაკავშირებით. მას თან ახლდა საქართველოს სამხარეო განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ასოციაციის წევრები გიორგი ჟღენტი_აღმასრულებელი დირექტორი და გიორგი მენთეშაშვილი _ ასოციაციის წევრი.

ზემოთ აღნიშნულ ასოციაციას ბატონიშვილ იოანე ბაგრატიონის ხელმძღვანელობით სურვილი აქვს განახორციელოს ინვესტიციები საქართველოს მეაბრეშუმეობის აღდგენისა და განვითარების საქმეში, რისთვისაც მათ მიიღეს სრულიად საქართველოს პატრიარქის ილია II კურთხევა.

აზერბაიჯანში საქართველოს დელეგაციის წევრები შეხვდნენ მეაბრეშუმეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის (გენერალური დირექტორი, დოქტორი იუსუფ შუქურლუ) მეცნიერებსა და სპეციალისტებს, გაეცნენ სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის თუთის აბრეშუმხვევიას სელექციის ლაბორატორიის მუშაობას, იქ მიღებულ ჯიშებსა და ჰიბრიდებს, ქ. შეკის მეაბრეშუმეობის მრეწველობის სათაო ქარხნის ტექნოლოგიურ კომპლექსს და მათ მუშაობას, ქარხნის მიერ აბრეშუმის ძაფიდან მიღებულ მეტად საინტერესო პროდუქციას.

Azerb 2016 2აღნიშნული შეხვედრები საინტერესო იყო იმითაც, რომ ინვესტორები გაეცნენ აბრეშუმის ძაფისა და აბრეშუმის ქსოვილის მიღების თანამედროვე ტექნოლოგიებს და ავტომატურ ტექნოლოგიურ ხაზებს, აგრეთვე აბრეშუმის ძაფიდან მიღებული ქსოვილის დამუშავების თანამედროვე მეთოდებს, ხოლო აკადემიკოსი ე. შაფაქიძე, როგორც BASCA-ს კოორდინატორი საქართველოში, ადგილზე გაეცნო მეაბრეშუმეობის მიმართულებით აზერბაიჯანში არსებულ მდგომარეობას, რათა საქართველო მომზადებული შეხვდეს BASCA-ს VIII საერთაშორისო კონგრესს 2017 წლის აპრილში, რომელიც სწორედ აზერბაიჯანის ქალაქ შეკში გაიმართება.

გამოითქვა მოსაზრება, რომ მიზანშეწონილია გაფორმდეს მემორანდუმი თანამშრომლობის შესახებ აზერბაიჯანის შეკის მეაბრეშუმეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრსა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას შორის, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოში მეაბრეშუმეობის აღდგენის, რეაბილიტაციისა და განვითარების საქმეს.

 1. გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის წიგნის პრეზენტაცია
 2. ინფორმაცია: აკადემიის გამსვლელი სემინარი წარმოებაში
 3. მრგვალი მაგიდა: აგრარული მეცნიერებისა და მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების არსებული მდგომარეობა და პერსპექტივები
 4. ინფორმაცია: 2016 წლის 3 ივნისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში გაიმართა მრგვალი მაგიდა: "IFOAM-ის ორგანული სტანდარტები, აკადემია და PGS"
 5. ინფორმაცია: ევრაზიის საერთაშორისო სიმპოზიუმი თურქეთის რესპუბლიკაში
 6. მემორანდუმი თანამშრომლობის შესახებ (სსმმ აკადემია - ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
 7. საერთაშორისო მრგვალი მაგიდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში
 8. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქ. ვინიცის (უკრაინა) ეროვნულ აგრარულ უნივერსიტეტში
 9. აკადემიური საბჭოს სხდომა
 10. მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციაში, ქ. მარაკეში, მაროკო.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com