საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

მიმდინარე წლის 7-12 აპრილს ქ. ბათუმში სასტუმროში “ინტურისტ ბათუმი ჰოტელ”  ჩატარდა შავი, კასპიის ზღვებისა და ცენტრალური აზიის მეაბრეშუმეობის ასოციაციის (BACSA) მე-9 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე:

“მეაბრეშუმეობის შენარჩუნება და განვითარება, პრობლემები და პერსპექტივები”.

კონფერენციის თემა ზუსტად მიესადაგება საქართველოს მეაბრეშუმეობის დღევანდელ მდგომარეობას, სადაც უკვე ინტენსიურად მიმდინარეობს საუბრები და დასახულია მრავალი ღონისძიება საქართველოში მეაბრეშუმეობის აღდგენისა და განვითარების შესახებ.

            ინფორმაცია აღნიშნულის შესახებ გამოქვეყნდა გაზეთებში (იხ. ბმულზე):

“საქართველოს რესპუბლიკა”,  ოთხშაბათი, 17 აპრილი, 2019 წ. #76 (8742) ;  

“რეზონანსი”, 2019 წლის 19 აპრილი, პარასკევი.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მსოფლიო მეაბრეშუმეობის საკითხებზე მსჯელობს

          მიმდინარე წლის 7-12 აპრილს . ბათუმში, სასტუმროშიინტურისტ ბათუმი ჰოტელჩატარდა შავი, კასპიის ზღვებისა და ცენტრალური აზიის მეაბრეშუმეობის ასოციაციის (BACSA) მე-9 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “მეაბრეშუმეობის შენარჩუნება და განვითარება, პრობლემები და პერსპექტივები”.     

აღნიშნული ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა 2005 წელს და მასში საქართველოსთან ერთად გაერთიანებული იყო 9 ქვეყანა, ხოლო დღეისათვის იგი 20 ქვეყანას აერთიანებს, რომლებიც წარმატებით მუშაობენ თავის ქვეყანაში მეაბრეშუმეობის განვითარების მიმართულებით.

Bacsa 2019 1მეაბრეშუმეობის  ქვეშ იგულისხმება თუთის ნარგაობის მოშენება, აბრეშუმის გრენის წარმოება, შენახვა_გაცოცხლება, ჭიის გამოკვება, პარკის მოყვანა, დამზადება, პირველადი დამუშავება_შენახვა_რეალიზაცია. უფრო მარტივად, რომ ვთქვათ მეაბრეშუმეობა, როგორც სოფლის მეურნეობის დარგი, გულისხმობს იმ რთულ კომპლექსთა ერთობლიობას, რომელიც განაპირობებს აბრეშუმის პარკის წარმოებას.

            BACSA-ში გაერთიანებული ორგანიზაციები დღეისათვის გარკვეულ პრობლემებს განიცდიან. პრობლემები მდგომარეობს იმაში, რომ მსოფლიო მეაბრეშუმეობის ბაზარი დაპყრობილი აქვს ჩინეთს და ნაწილობრივ ინდოეთს. ჩინეთი დღეისათვის  მსოფლიო მეაბრეშუმეობის 82 %-მდე პროდუქციას ამზადებს, რომლის ნახევარს  იგი თავის შიდა ბაზარზე მოიხმარს, ხოლო მეორე ნახევარი კი გააქვს მსოფლიო ბაზარზე.

სწორედ მსოფლიო ბაზარზე გარკვეული ადგილის დასაკავებლად შეიქმნა ზემოთაღნიშნული ორგანიზაციაც, რომლის წევრები ცდილობენ გარკვეული წვლილი შეიტანონ მსოფლიო მეაბრეშუმეობის განვითარებაში, რისთვისაც პირველ რიგში  წარმატებით განავითარონ მეაბრეშუმეობის დარგი თავის ქვეყნებში და ნაწილი პროდუქციისა გაიტანონ მსოფლიო ბაზარზე. Bacsa 2019 2მათ რიცხვს მიეკუთვნება საქართველოს მეაბრეშუმეობაც, რომელიც შეიძლება ითქვას ნულიდან იწყებს დარგის აღორძინებასა და განვითარებას, რომელიც მონატრებული აქვს საქართველოს მოსახლეობას, ვინაიდან იგი მათი ოჯახებისათვის დამატებითი შემოსავლების საუკეთესო წყარო იყო.

კონფერენციის ორგანიზატორი BACSA-სთან ერთად იყო საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, რომელმაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად უდიდესი სამუშაო ჩაატარა, რათა კონფერენცია წარმატებით ჩატარებულიყო და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიეღო.

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობდნენ  BACSA- წევრი ქვეყნები - საქართველო, ბულგარეთი, რუმინეთი, თურქეთი, პოლონეთი, იტალია, ტაჯიკეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, აგრეთვე მოწვეული სტუმრები ჩინეთიდან და ინდოეთიდან. აღსანიშნავია, რომ  კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობდა გაეროს კომისარი მეაბრეშუმეობის მიმართულებით დოქტ. დილიიპ კუმარი (ინდოეთი).

Bacsa 2019 3კონფერენციას მიესალმენ აჭარის ავტონომიური რეაპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ტიტე აროშიძე და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

BACSA- პრეზიდენტის პროფ. პანომირ ცენოვის საანგარიშო მოხსენებაში მკაფიოდ იყო გაშუქებული ისეთი საკითხები, როგორიცაა მეაბრეშუმეობის ინდუსტრიის სტატუსი და განვითარების ტენდენციები დღევანდელ მსოფლიოში, მეაბრეშუმეობის განვითარების ძირითადი ხელშემშლელი პირობები, ბაზარი და პროდუქციის წარმოების   ძირითადი მიმართულებები, გასათვალისწინებელი კრიტიკული ფაქტორები და დაბრკოლებები, მეაბრეშუმეობის წარმატებული განვითარების მაგალითები, საერთაშორისო ორგანიზაციების თანამშრომლობა და ტრეინინგი, BACSA- რეგიონალური კოოპერაციის ძირითადი პრინციპები და თანამშრომლობა მეცნიერებისა  და ტექნოლოგიების ტრანსფერის, განათლებისა და ტრეინინგის მიმართულებით.

კონფერენციაზე სულ წარმოდგენილი იყო 46 მოხსენება, მათ შორის საქართველოდან 7 მოხსენება და 8 სტენდური მოხსენება. საქართველოს მეაბრეშუმეობის შესახებ კონფერენციაზე მოხსენება გააკეთა BACSA- კოორდინატორმა საქართველოში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს-მდივანმა, აკად. ელგუჯა შაფაქიძემ, რომელმაც ისაუბრა საქართველოს მეაბრეშუმეობის დღევანდელ მდგომარეობაზე და იმ პრობლემებზე რომელიც დღეისათვის შექმნილია საქართველოს მეაბრეშუმეობაში, აგრეთვე პერსპექტივებზე, რომელიც დასახულია აკადემიისა და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მეაბრეშუმეობის აღდგენისა და განვითარების პროექტებში.  პლენარულ სხდომაზე მოხსენება თემაზე "აბრეშუმი საქართველოს კულტურასა და რელიგიაში, წარსული და აწმყო" გააკეთა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  თანამშრომელმა, პროფ. ირინა ბახტაძემ, რომელმაც კონფერენციის მონაწილეების დიდი მოწონება დაიმსახურა.Bacsa 2019 4

კონფერენციაზე იმსჯელეს BACSA- სამომავლო პერსპექტივებზე, სადაც გამოიკვეთა ორგანული მეაბრეშუმეობის როლი ბიოლოგიური სოფლის მეურნეობისა და ორგანული ტექსტილის კონტექსტში, შემუშავდა რეკომენდაციები ორგანული აბრეშუმის წარმოების განვითარებისათვის, წამოყენეული იყო წინადადებები მსოფლიო მეაბრეშუმეობის სამომავლიო პერსპექტივებზე და BACSA- წევრი ქვეყნების რეგიონალური თანამშრომლობის როლის შესახებ.

აღსანიშნავია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მთელი კოლექტივის მიერ გატარებული საორგანიზაციო და საინტერესო ღონისძიებები, რომელმაც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი BACSA- მე-9 საერთაშორისო კონფერენციის წარმატებით წარმართვას, რაც პირველ რიგში საქართველოს მეაბრეშუმეობის სამომავლო პერსპექტივებისათვის არის მნიშვნელოვანი.

Bacsa 2019 5

აკადემიის მონაწილეობა სამეცნიერო ფორუმში

          2019 წლის 29 მარტს ქ. თბილსში (სასტუმრო „რადისონ ბლუ ივერია“) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით  და შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  მასპინძლობითა და ორგანიზატორობით გაიმართა სამეცნიერო  ფორუმი „მეცნიერების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“.

        Forumi 2019  2018 წლის სექტემბერში, იყალთოს სამონასტრო კომპლექსში განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა  განათლების რეფორმის პრეზენტაცია წარადგინა. აღნიშნული რეფორმა გულისხმობს კომპლექსურ მიდგომას განათლების ყველა მიმართულებისათვის. მდგრადი განვითარების მთავარ პრიორიტეტად მეცნიერება დასახელდა. განათლების რეფორმის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა მეცნიერთა და ზოგადად სამეცნიერო მიმართულებების განვითარება და ხელშეწყობა, რაც გულისხმობს, ერთი მხრივ სტრატეგიული სამეცნიერო პროექტების განსაზღვრასა და მხარდაჭერას, მეორე  მხრივ ახალგაზრდა ქართველ მეცნიერთა  ხელშეწყობასა და მათი ჩართულობის სტიმულირებას საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტებში.

     შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ ორგანიზებული ფორუმის მიზანი იყო საქართველოში მეცნიერების არსებული მდგომარეობის, გამოწვევების, სამომავლო პერსპექტივების მიმოხილვა და სამეცნიერო სფეროში ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტების განსაზღვრა.

      ფორუმის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  წარმომადგენლებმა - პრეზიდენტმა, აკად. გურამ ალექსიძემ, აკადემიკოს-მდივანმა, აკად. ე. შაფაქიძემ, აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველმა, აკად. ნ. ჭითანავამ, აკად. რ. ასათიანმა და აკად. ნ. ბაღათურიამ.

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის და ქვეყნის სახელმწიფო სასაწავლო უნივერსიტეტების რექტორების დაG Aleqsidze Forumi 1 სხვა  გამომსვლელებთან ერთად  მეცნიერების განვითარების პერსპექტივებზე ვრცლად ისაუბრა აკად. გ. ალექსიძემ, რომელმაც ხაზი გაუსვა აგრარული მეცნიერების განვითარების პერსპექტივებს ქვეყნის სასურსთო პროდუქტებით მომარაგების საქმეში, ისაუბრა იმ სიძნელეებზე, რაც გამოწვეულია სრულიად უსაფუძვლოდ გაუქმებული აგრარული პროფილის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების უფუნქციოდ და კვალიფიციური კადრების გარეშე დატოვების გამო; მან სურვილი გამოთქვა, რომ სამთავრობო ახალი ინიციატივის წარმატების განხორციელებისათვის მიზანშეწონილია აგრარული პროფილის დარგობრივი სამეცნიერო ცენტრების ჩამოყალიბება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ბაზაზე,, ხაზი გაუსვა იმ მიმართულებას, რომ საჭიროა აღდგეს მეცნიერთა დისერტაციების დაცვის ორსაფეხურიანი სისტემა და აგრარული პროფილის დისერტაციების დაცვა განხორციელდეს  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში სამომავლოდ ჩამოყალიბებულ  სადისერტაციო საბჭოში.

სამეცნიერო ფორუმის პლენარული სხდომის შემდეგ გაიმართა პლანერული სხდომა 6 სამეცნიერო მიმართულებაში. აკადემიის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს მეოთხე პანელის - აგრარული მეცნიერებანი, მუშაობაში, სადაც მიღებული იქნა შესაბამისი რეკომენდაციები.

ტყის საერთაშორისო დღე

mimdinare wlis 21 marts soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi satyeo saqmis Tkis dge 2019 1samecniero ganyofilebis mier moewyo mrgvali magida, romelic mieZRvna tyis saerTaSoriso dRes. mowveul stumarTa Soris iyvnen saqarTvelos  teqnikuri universitetis agraruli mecnierebebisa  da biosistemebis inJineringis fakultetis satyeo saqmis specialobis sxvadasxva kursis bakalavriatisa da magistraturis studentebi. axalgazrdebis winaSe farTo moxsenebiT warsdgnen akademiis satyeo saqmis samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani, akademikosi revaz CageliSvili da satyeo saqmis samecniero ganyofilebis swavluli mdivani, saqarTvelos  teqnikuri universitetis profesori giorgi gagoSiZe.

Tkis dge 2019 2akademikosma revaz CageliSvilma studentebs gaacno tyis saerTaSoriso dRis daarsebis istoria. aRniSna, rom am dRes mTeli msoflio aRniSnavs  1971 wlidan. amis iniciatori ki gaxldaT soflis  meurneobis evropuli konferedacia 23-e generalur asambleaze, rasac mxari dauWira gaeros sursaTisa da soflis meurneobis organizaciam FAO.  akademikosma r. CageliSvilma studentebs mouTxro zogadad tyis mniSvnelobaze. tye Cveni planetis filtvebia da mas aqvs Seufasebeli mniSvneloba ekologiuri, socialuri da ekonomikuri TvalsazrisiT, rameTu monawileobas Rebulobs klimatis CamoyalibebaSi, inarCunebs wylis resursebs, mravali mcenarisa da cxovelis saarsebo garemoa, adamianebs akamayofilebs sakvebiT da unarCunebs janmrTel garemos, udides rols TamaSobs niadagis nayofierebis SenarCunebaSi da sxv. gansakuTrebuli yuradReba akademikosma r. CageiSvilma  SeaCera  saqarTvelos tyeebze. isaura maT Taviseburebebze da mniSvnelobaze Cveni mosaxleobis keTildReobisa da qveynis Semdgomi ganviTarebisaTvis.

profesori giorgi gagoSiZe  studentebs esauba qaTuli satyeo mecnierebis mamamTavrebze, maT damsaxurebaze qveynisa da eris winaSe. aseve studentebs gaacno is prioritetebi, romelic saqarTvelos tyeebis dacvas  da satyeo saqmis Semdgom ganviTarebas ukavSirdeba.

2018 წლის პრემიები აგრარულ დარგში

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
 2018 წლის პრემია აგრარულ დარგში
 საუკეთესო ნაშრომებისათვის

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმმა თავისი გადაწყვეტილებით (ოქმი #2, 22 თებერვალი, 2019 წელი) დაამტკიცა კონკურსის შედეგები  აგრარულ  დარგში ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომებისათვის  აკადემიის 2018 წლის პრემიების მინიჭების შესახებ.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2018 წლის პრემია აგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომებისათვის  მიენიჭათ:

1. 0101-აგრონომია - „სუბტროპიკული კულტურები“ - სახელმძღვანელო, ავტორი რეზო ჯაბნიძე;

2. 0103-მეცხოველეობა - „სათიბ-საძოვრების მცენარეთა ატლასი“ - გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომი, ავტორი იოსებ სარჯველაძე;

3. 0104 სასურსათო ტექნოლოგია-„ სურსათის უვნებლობა“ - სახელმძღვანელო,  ავტორი ქეთევან ლაფერაშვილი;

4. 0105-სატყეო საქმე, „აჭარის ტყის იშვიათი სახეობების ინვენტარიზაციის მასალები“- გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომი, ავტორები ნანა გოგინაშვილი, ირინა თვაური, ზურაბ მანველიძე;

5. 020305-აგრობიზნესის მენეჯმენტი „მენეჯერული ეკონომიკა“ -  სახელმძღვანელო, ავტორები ეთერი ხარაიშვილი, მარინა ჩავლეიშვილი, ნინო დამენია, ცირა მიქატაძე;

6. 0415-აგროინჟინერია „მანქანა-ტრაქტორთა პარკის ექსპლუატაცია“ ,სახელმძღვანელო,  ავტორები ზაურ ფუტკარაძე, რომან მარგალიტაძე, მერაბ მამულაძე.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი ულოცავს აკადემიის 2018 წლის პრემიის ლაურეატებს ამ მეტად საპატიო ჯილდოს და უსურვებს მრავალ წარმატებებს სამეცნიერო საქმიანობაში.

 

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა

2019 წლის 20 მარტს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათააკადემიაში ჩატარდა აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა, რომელზეც მოხსენებით: „საქართველოს აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტი: ახალი ბაზრების ათვისებაწარსდგა ივ. ჯავახისვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, თსუ- ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი, დოქტორი ფატიმა მამარდაშვილი. მოხსენებაში ასახული იყო საქართველოს აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ტენდენციები და გააანალიზებული იყო კონკრეტული სასურსათო პროდუქტების საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობა, რაც გამოვლენილი იქნა შედარებითი უპირატესობის მეთოდოლოგიით. წარმოდგენილია რეკომენდაციები ამ მიმართულებით პოლიტიკის ღონისძიებებისა და სამომავლო კვლევების საჭიროების შესახებ.

სხდომას კომისიის წევრთა გარდა ესწრებოდნენ  საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სამინისტროში შემავალი სტრუქტურების წარმომადგენლები, აკადემიის წევრები, მოწვეული პირებისაქპატენტიდანდატექინფორმიდან“, უნივერსიტეტების პროფესორები, მკვლევარები და და მაგისტრანტები. სიტყვით გამოვიდნენ აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველი,აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა, კომისიის თავმჯდომრის მოადგილე, ექსპერტი აგრარული და რეგიონული მართვის საკითხებში გოჩა ცოფურაშვილი, აკადემიკოსი პაატა კოღუაშვილი, აკადემიის   აკადემიკოს-მდივანიაკადემიკოსი .შაფაქიძე, აკად. . ბაღათურია, საქპატენტის გამოგონებების და ახალი ჯიშების დეპარტამენტის უფროსი მერაბ კუცია,  სოფლის  მეურნეობის  პროექტების მართვის სააგენტოს  დირექტორის   მოადგილე  არჩილ   ბუკია,  სამინისტროს სამეცნიერო-კცლევითი ცენტრის მარცვლოვანი კულტურების კვლევის სამსახურის უფროსი, აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი ცოტნე სამადაშვილი, სამინისტროს მცხეთა-მთიანეთისრეგიონული სამსახურის უფროსი, დოქტორი ნიკოლოზ კიკნაველიძე და სხვები,რომლებმაც გამოთქვეს საინტერესო წინადადებები და მადლობა გადაუხადეს მომხსენებელს საინტერესო მოხსენებისათვის.

ცენტრის თავმჯდომარემ, აკადემიკოსმა ალექსანდრე დიდებულიძემ თავის დასკვნით გამოსვლაში აღნიშნა აკადემიასა და თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის აგრარული პოლიტიკის კვლევით ცენტრს შორის კონტაქტების გაღრმავების პერსპექტივებზე, საგარეო ბაზარზე ქვეყნის საექსპორტო პროდუქციის ცნობადობის და ღირებულების ამაღლების, ახალი ადგილწარმოშობის დასახელებების და გეოგრაფიული აღნიშვნების საერთაშორისო რეგისტრაციის გაგრძელების აუცილებლობაზე.

სხდომამ მიიღო შესაბამისი რეკომენდაციები.

სტუმრად აკადემიაში

შოთა რუსთაველის
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ხელმძღვანელები
სტუმრად აკადემიაში

2019 წლის 19 მარტს, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემი სტუმრობდნენ Rustavelis Fondi 2019 1შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი ზვიად გაბისონია და დირექტორის მოადგილე ჯაბა სამუშია შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი გურამ ალექსიძე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის წევრები და აკადემიის წარმომადგენლები.

შეხვედრა გახსნა  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გურამ ალექსიძემ, რომელმაც შეხვედრის მონაწილეებს წარუდRustavelis Fondi 2019 2გინა ფონდის ხელმძღვანელები და ხაზი გაუსვა ამ შეხვედრის მნიშვნელობას, ვინაიდან აკადემიის წევრები აქტიურად მონაწილეობენ ფონდის მიერ გამოცხადებულ საკონკურსო პროექტებში და რაც მთავარია 2013 წლიდან აკადემიის ყველა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ტარდებოდა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით, რაც აკადემიისთვის მეტად მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის მკაფიო მაგალითია. 

ფონდის დირექტორმა თავის პრეზენტაციაში დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა მეცნიერების მიმართულებით დაგეგმილი ცვლილებები, ისაუბრა ფონდის ახალ პროექტებზე, ინიციატივებსა და 2019 წელს განსახორციელებელ გეგმებზე. მომხსენებელმა აკადემიის წევრებს გააცნო ფონდის სამომავლო გეგმები და აღნიშნა, რომ ფონდის მუშაობაში ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება იქნება აგრარული მეცნიერება და აგრარიკოსი მეცნიერები, რომლებმაც ღირსეული ადგილი უნდა დაიკავონ არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოებებში. შეხვედრაზე ასევე ისაუბრეს ფონდსა და აკადემიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის პერსპექტივებსა და სამომავლო გეგმებზე.

ბატონებმა ზ. გაბისონიამ და ჯ. სამუშიამ ამომწურავი პასუხები გასცეს დამსწრე საზოგადოების მრავალ შეკითხვას.Rustavelis Fondi 2019 3

შეხვედრის დროს დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს აკად. რ. ასათიანმა, ა. ვაშაკიძემ, ე. შაფაქიძემ, ა. დიდებულიძემ, ო. ქეშელაშვილმა, ნ. ჭითანავამ. გამომსვლელებმა აღნიშნეს შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის როლი ქვეყნის აგრარული მეცნიერების განვითარებასა და აღმავლობის მიმართულებით, ჩამოაყალიბეს აგრარული მეცნიერების  პრიორიტეტული  მიმართულებები და ამ მიმართულებების სამეცნიერო  კვლევების მეთოდოლოგია.  აღინიშნა გამოყენებითი კვლევების პრიორიტეტული მიმართულებებიც.

შეხვედრის დასასრულს აკად. გ. ალექსიძემ მადლობა გადაუხადა სტუმრებს აკადემიის წევრებთან შეხვედრისათვის და იმედი გამოთქვა, რომ ფონდსა და აკადემიას შორის შემდგომშიც გაგრძელდება საქმიანი შეხვედრები, რაც ორივე ორგანიზაციისათვის მეტად სასარგებლო იქნება.

Rustavelis Fondi 2019 4

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ფიტოსანიტარული მეთოდების შესახებ

Parosana 

სურსათის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებითთბილისში 11–14 მარტს  ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია,  რომელიც  მიეძღვნა   აზიურ  ფაროსანასთან  ბრძოლის ფიტოსანიტარულ  მეთოდებს.  კონფერენციის  მუშობაში  მონაწილეობას  ღებულობენ  მსოფლიოს   26 ქვეყნის  მეცნიერები,   რომელთა შორის  არიან ევროპის წამყვანი ქვეყნების, აზიის, აშშ-ს, რუსეთის, ავსტრალიის, ასევე ქართული სამეცნიერო წრეების, დარგობრივი გაერთიანებების წარმომადგენლები და სახელმწიფო რწმუნებულები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიიდან კონფერენციაზე მიწვეულები იყვნენ აკადემიის პრეზიდენტი, აკდემიკოსი გ. ალექსიძე, პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, დოქტორი ა.გიორგაძე, აკადემიკოსები ჯ. გუგუშვილი და  გ. მარგველაშვილი, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი მ. ბარვენაშვილი.

კონფერენციის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა. ან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აზიური ფაროსანა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და სახელმწიფო აქტიურად არის ჩართული მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებში.

კონფერენციაზე მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის  ქართველი მეცნიერების წარმატებულ გამოცდილებას და მავნებლის გასანადგურებლად გატარებულ ღონისძიებებსა და მეთოდებ განიხილვას. კონფერენციის ფარგლებში შემუშავდება სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელსაც მოგვიანებით განიხილავენ რომში გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ფიტოსანიტარიული ზომების  კომისიის სხდომაზე.

        კონფერენციაზე სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაჟღერდა ინფორმაცია დასავლეთ საქართველოში აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გატარებული და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, ასევე განხილული იყო ის წარმატებული გამოცდილება, რომელიც დაგროვდა ქართველი მეცნიერების მავნებელთან ბრძოლის  პროცესში. აღინიშნა, რომ 2018 წელს, სამეგრელოს, გურიის, იმერეთის რეგიონებსა და აჭარაში, აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგოდ,  27  მუნიციპალიტეტის  523  სოფელში  დამუშავებული  იქნა  790 000  ჰექტრამდე ფართობი.

აღინიშნა, რომ მავნებელთან ბრძოლის 2019 წლის პროგრამა ეფუძნება მსოფლიოს წამყვანი და ქართველი   მეცნიერების რეკომენდაციებს და 2017-2018 წლებში გატარებული ღონისძიებების შედეგად  მიღებულ გამოცდილებას. პროგრამის მიზანია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა, მოსავლის  დანაკარგებისა და ეკონომიკური ზარალის შემცირება. აქედან გამომდინარე გამოიკვეთა აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის 4 ძირითადი მიმართულება: 1) აქტიური საინფორმაციო კამპანია – რომლის მიზანია მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა2) მონიტორინგი – რაც გულისხმობს აზიური ფაროსანას გავრცელების არეალის დადგენა, მავნებლის განვითარების ფაზების, პოპულაციის რიცხოვნობის დინამიკის და  ღონისძიებების ჩატარების ვადების განსაზღვრა; 3)აზიური ფაროსანას კონტროლის ღონისძიებებიმავნებლის საწინააღმდეგო წამლობა4) სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები–  საქართველოს პირობებში, აზიური ფაროსანას ბიოლოგიის შესწავლა, ბიოლოგიური მტრების გამოვლენა, მცენარეთა დაცვის სხვადასხვა, მათ შორის, ბიოლოგიური საშუალებების ეფექტიანობის დადგენა.

პროგრამის ფარგლებში, სახელმწიფო განახორციელებს მავნებელთან ბრძოლის  ღონისძიებებს ქვეყნის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებსა და კერძო საკუთრებაში არსებულ ერთწლიანი კულტურების დიდ მასივებში. თხილის კულტურაში მავნებელთან და სოკოვან დაავადებებთან  ბრძოლის ღონისძიებების ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, სახელმწიფო ტექნიკური საშუალებებს გადასცემს საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციას.

კონფერენციაზე აღინიშნა, რომ აზიურ ფაროსანას წინააღმდეგ ღონისძიებების განხორციელების პროცესში, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  სამინისტროსთან ერთად, ჩართულია შესაბამისი უწყებები და ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოები.

საეთაშორისო კონფერენციაევროკავშირის ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროგრამის  (CIB) მხარდაჭერით გაიმართა.

გასვლითი მრგვალი მაგიდა საქართველოს მეაბრეშუმეობის მუზეუმში

            მიმდინარე წლის  12 მარტს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს  და მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის  სამეცნიერო განყოფილების წევრების მონაწილეობით  საქართველოს აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში მოეწყო გასვლითი მრგვალი მაგიდა   თემაზე: „მეაბრეშუმეობის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“.

       Abreshumi 2019 1აღნიშნულ საკითხზე მოხსენება გააკეთა აბრეშუმის  სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორმა ქალბატონმა ნინო კუპრავამ, რომელმაც დამსწრე საზოგადოებას გააცნო მუზეუმის შექმნის ისტორია, არსებული მდგომარეობა და მისი განვითარების გეგმები.

          მეაბრეშუმეობის დარგის  თანამედროვე მდგომარეობაზე ისაუბრა სოფლის მეურნეიბის მეცნიერებათა დოქტორმა ნარგიზ ბარამიძემ.

          აკადემიის  წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს მუზეუმის ბიბლიოთეკა, გაეცნენ აბრეშუმის პარკის, საღებავების, პეპლების, მაქმანის და გრენის კონტეინერების კოლექციებს.Abreshumi 2019 2

      სიტყვით გამოვიდნენ: პროფესორი რ.კიკვიძე,  ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი მ.კერესელიძე, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ნ. მამუკელაშვილი, რომლებმაც მადლობა გადაუხადეს მომხსენებელს საინტერესო მოხსენებისათვის.

მრგვალი მაგიდის მუშაობა შეაჯამა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს-მდივანმა, აკადემიკოსმა  ელგუჯა გუგუშვილმა.

Abreshumi 2019 3

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა

Inovaciebi 2019 1

მიმდინარე წლის 6 მარტს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიაში ჩატარდა აგარარული ინოვაციების კომისიის სხდომა, რომელიც ეხებოდა “საქართველოს სატყეო რეფორმებსა და მათი საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის პრობლემებს”. (მომხსენებელი: ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი: თანამომხსენებლები: საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი თეიმურაზ კანდელაკი; ექსპერტი, კანონპროექტის ავტორთა ჯგუფის წარმომადგენელი მერაბ დვალი).

სხდომას ესწრებოდნენ აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიოსი გურამ ალექსიძე, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე, აგრარული ინოვაციების კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე, აგრარული ინოვაციების კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, ექსპერტი აგრარული და რეგიონული მართვის საკითხებში გოჩა ცოფურაშვილი, აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველი, აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა, აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი და მოწვეული სტუმრები, რომელთა შორის იყვნენ აკადემიის აკადემიკოსები, სატყეო საქმის მეცნიერ-სპეციალისტები, სტუდენტები და დარგით დაინტერესებული პირები.

მას შემდეგ, რაც აგრარული ინოვაციების კომისიის თავმჯდომარემ, აკადემიკოსმა ალექსანდრე დიდებულიძემ  დამსწრე საზოგადოებას გააცნო დღის წესრიგი, სხდომას შესავალი სიტყვით მიმართა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გურამ ალექსიძემ. მან მადლობა გადაუხადა დამსწრე საზოგადოებას მობრძანებისათვის და აღნიშნა, რომ აგრარული ინოვაციების კომისიის ჩამოყალიბება ეს ახალი ფორმატია აკადემიის მუშაობაში და მისი ძირითადი ამოცანაა: პირველი, მოხდეს სოფლის მეურნეობაში ინოვაციურ პრობლემებზე მომუშავე ორგანიზაციათა, მეცნიერ-სპეციალისტთა მიერ დამუშავებული მნიშვნელოვანი საკითხების ინვენტარიზაცია, რომლის შემდეგ ისინი შესაბამისი ფორმით - რეკომენდაციების სახით წარდგენილი იქნებიან მთავრობაში და მეორე, ესაა კერძო ბიზნესთან ურთიერთობა. აუცილებელია ბიზნესმენების ინფორმირება იმასთან დაკავშირებით, რათა მათთვის თვალნათელი გახდეს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა მეცნიერებაში.

აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ალექსიძის შესავალი სიტყვის დასრულების შემდეგ, სიტყვა მოხსენებისათვის გადაეცა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილეს ნათია იორდანიშვილს, რომელმაც ფართოდ ისაუბრა ყველა იმ პრობლემაზე და მათი გადაჭრის გზებზე, რომელიც ეხებოდა საქართველოს ტყეებსა და მათ ამჟამინდელ მდგომარეობას. მან მსმენელებს გააცნო რეფორმის გამომწვევი მიზეზები, მათი მიზანი და საფუძველი,  ასევე ტყის კოდექსის მთავარი სიახლეები. გარდა ამისა, ქალბატონმა ნათია იორდანიშვილმა ყურადღება გაამახვილა ტყის კოდექსთან დაკავშირებით ჩატარებულ საჯარო განხილვებზე, მიღებულ გარდამავალ დებულებებზე, შემდგომ ქმედებებსა და მოსალოდნელ შედეგებზე.

ტყის კოდექსთან დაკავშირებით თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვეს ასევე თანამომხსენებლებმა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორმა თეიმურაზ კანდელაკიმა, ექსპერტმა,  მერაბ დვალმა და აკადემიკოსმა ნოდარ ჭითანავამ, რის შემდეგ ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით მოეწყო კონსტრუქციული დიალოდი და აზრთა გაცვლა-გამოცვლა.

სხდომა შეაჯამა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ. მან აღნიშნა, რომ ტყის კოდექსის მიღება მეტად მნიშვნელოვანი საკითხია ქვეყნის მომავალი განვითარებისათვის, ამიტომ უპრიანი იქნება რომ პირებმა, ვისაც კოდექსთან დაკავშირებით სურთ შესწორებების შეტანა, ასევე აქვთ გარკვეული შენიშვნები და მოსაზრებები, ყოველივე წერილობით მოგვაწოდონ, რათა მოხდეს მათი შეჯერება და მთავრობისათვის დასამტკიცებლად  კანონპროექტის უკეთესი სახით წარდგენა.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com