საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ექსპერტთა საკონსულტაციო თათბირი პრაღაში (ჩეხეთის რესპუბლიკა)

       2018 წლის 28-30 აგვისტოს ჩეხეთის რესპუბლიკისა და FAO-ს მოწვევით პრაღაში ჩატარდა ექსპერტთა საკონსულტაციო თათბირი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მეცნიერებმა, ოფიციალურმა პირებმა, კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა. ისინი განიხილავდნენ ბიოუსაფრთხოების საკითხებს, უზიარებდნენ ერთმანეთს გამოცდილებას გენური ინჟინერიის უპირატესობებზე, რისკებზე და რეგულაციის საკითხებზე.

       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიიდან საკონსულტაციო თათბირში მონაწილეობდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე. აღნიშნულ ღონისძიებაში ასევე მონაწილეობდნენ წარმომადგენლები: ავსტრიიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, ბელარუსიდან, ბოსნია-გერცოგოვინადან, ბულგარეთიდან, ჩეხეთიდან, გერმანიიდან, მოლდოვადან, ნიდერლანდებიდან, პოლონეთიდან, რუმინეთიდან, სერბეთიდან, თურქეთიდან და უკრაინიდან.

     უნდა აღინიშნოს, რომ ევროპული ქვეყნების მთავრობები თანამედროვე ბიოტექნოლოგიის სფეროში იყენებენ ორმხრივ პოლიტიკას. ეს არის „მაქსიმალური უპირატესობა და რისკების მინიმიზაცია.“

     „მაქსიმალურ უპირატესობაში“ მოიაზრება სასურსათო უსაფრთხოება და კვების გაუმჯობესება, კლიმატის ცვლილებების მიმართ ადაპტაცია და მისი ზეგავლენის შესუსტება, ასევე ბუნებრივ რესურსებზე ზეწოლის შემცირება. რისკების მინიმიზაციაში კი მოიაზრება ბიოუსაფრთხოების სფეროში ეროვნული სისტემებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა.

     FAO-ს სპეციალისტმა ნევენა ალექსანდროვა-სტეფანოვამ აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია დახმარება გაეწიოს მთავრობებს რათა მათ განამტკიცონ თავიანთი ცოდნა ბიოტექნოლოგიის სფეროში და ეს მიღწეული უნდა იქნეს იდეების ურთიერთგაცვლით ყველა დონეზე. მან ასევე აღნიშნა, რომ კვლევები და ინოვაციები თამაშობენ გადამწყვეტ როლს დღევანდელი და ხვალინდელი პრობლემების გადაჭრაში, ამიტომაც რთული ამოცანები რთულ გადაწყვეტილებებს მოითხოვს.

     თათბირი ჩატარდა პრაღის მემცენარეობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში. მონაწილეებმა დაათვალიერეს ინსტიტუტის გენეტიკური რესურსების ბანკი და საცდელი ნაკვეთები.

Praga 2018

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გაფართოებული სხდომა

 

            2018 წლის 26 ივლისს გაიმართა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გაფართოებული სხდომა, სადაც განხილული იყო ერთი საკითხი: “მეაბრეშუმეობის რეაბილიტაცია-განვითარების პერსპექტივები საქართველოში”. პრეზიდიუმის Abreshumi 26 2018 1სხდომას ესწრებოდნენ აკადემიის წევრები და წევრ-კორესპონდენტები და მოწვეული სტუმრები საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრიდან, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და აჭარის აგროსერვის ცენტრიდან; ახმეტის, სიღნაღის, ვანისა და ხონის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრებიდან, იმერეთის რეგიონალური საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრიდან, მეაბრეშუმეობის სახელმწიფო მუზეუმიდან, მეაბრეშუმე სპეციალისტების დიდი ჯგუფი ახმეტიდან, სიღნაღიდან, აჭარიდან, თბილისიდან და სხვა.

            პრეზიდიუმის გაფაერთოებული სხდომა გახსნა და დამსწრე საზოგადოებას შესავალი სიტყვთ მიმართა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გურამ ალექსიძემ.

      სხდომაზე ძირითადი მოხსენებებით გამოვიდნენ აკადემიის ეროვნული კოორდინატორი მეაბრეშუმეობის  მიმართულებით, სსმმ აკადემიის Abreshumi 26 2018 2წევრ-კორესპონდენტი გიორგი ნიკოლეიშვილი - “მეაბრეშუმეობის რეაბილიტაცია-განვითარების პერსპექტივები საქართველოში” და BACSA-ს კოორდინატორი საქართველოში, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე - “შავი, კასპიის ზღვებისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნების მეაბრეშუმეობის ასოციაციის (BACSA) როლი საქართველოში მეაბრეშუმეობის რეაბილიტაცია-განვითარების მიმართულებით”.

     სხდომაზე მოხსენებების ირგვლივ და საერთოდ საქართველოში მეაბრეშუმეობის რეაბილიტაციისა და განვითარების პერსპექტივების შესახებ საინტერესო გამოსვლები ჰქონდათ: - ხონის მუნიციპალიტეტის მერს ლადო ჯურხვაძეს, ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრის დირექტორის მოადგილეს ნოდარ  ხატიაშვილს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამმართველოს უფროსს და სამინისტროს Abreshumi 26 2018 2aმეაბრეშუმეობის კომისიის თავმჯდომარეს ნოდარ ხოხაშვილს, ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრის მთავარ სპეციალისტებს ნარგიზ ბარამიძეს და ნოდარ სტეფანიშვილს, მეაბრეშუმეებს ახმეტიდან და სიღნაღიდან ნუნუ ნახუცრიშვილს და ლამარა ბეჟაშვილს, აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორს ნინო კუპრავას, აჭარის აგროსერვის ცენტრის დირექტორს გოჩა ბერიძეს, აკადემიის ნამდვილ წევრებს, აკადემიკოსებს ზაურ ფუტკარაძეს და ნოდარ ჭითანავას, აკადემიის ვიცე პრეზიდენტს, აკად. გივი ჯაფარიძეს.

            სხდომაზე გამომსვლელებმა აღნიშნეს, რომ საქართველოს მეაბრეშუმეობაში შექმნილი მდგომარეობა საგანგაშოა. გასული საუკუნის 60-იან წლებში ქვეყანაში  იწარმოებოდა  4,0-4,2 ათასი ტონა ცოცხალი პარკი, 4,5=5,0 ტონა გრენა, 450-500 ტონა ნატურალური აბრეშუმის ხამი ძაფი, 4,5-5,0 მილიონი გრძივი მეტრი ნატურალური აბრეშუმის ქსოვილი და სხვა პროდუქცია. სოფლის მოსახლეობა, მხოლოდ ცოცხალი პარკის რეალიზაციიდან ღებულობდა  16,5-17,5 მილიონ მანეთს, ამასთან, დარგში დასაქმებული იყო 100-120 ათასი ოჯახი,  მრეწველობაში მუშაობდა 5,5-6,0 ათასი კაცი და მეაბრეშუმეობის სამმართველოს სიტემაში _-800 კაცზე მეტი.Abreshumi 26 2018 3a

     XX საუკუნის 60-იანი წლებიდან თუთის დაავადება “ფოთლის სიხუჭუჭის” გამოვლინება_გავრცელების შედეგად  განადგურდა 15 მილიონამდე ძირი ჯიშიანი თუთის მცენარე. ამას დაემატა საბაზრო ეკონომიკის დამკვიდრებასთან დაკავშირებული სიძნელეები  (განსაკუთრებით სრულიად მიუღებელი აღმოჩნდა მაღალჩინოსანთა სუბიექტური  შეხედულებები - თითქოს საბაზრო ეკონომიკის პირობებში მეაბრეშუმეობას განვითარების პერსპექტივა არ ჰქონდა); გარდამავალი ეტაპის სირთულეებმა ხელი შეუწყო სოფლის მეურნეობის ტრადიციულად ჩამოყალიბებული დარგის - მეაბრეშუმეობის ლიკვიდაციას, აქედან გამომდინარე უაღრესად საშიში შედეგებით გაუარესდა ეკოლოგიური გარემო, მკვეთრად შემცირდა მოსახლეობის  შემოსავლები, დაეცა დასაქმების დონე და მასშტაბური ხასიათი მიიღი  მიგრაციამ, სოფლების დაცარიელების პროცესი ღრმავდება.  მეაბრეშუმეობა, როგორც დარგი  თითქმის თავიდან უნდა ჩამოყალიბდეს.

    Abreshumi 26 2018 4jpg მეაბრეშუმეობის რეაბილიტაცია_აღორძინება რეალურად მოითხოვს შესაბამისი ორგანიზაციულ და ეკონომიკურ ღონისძიებათა სისტემის ჩამოყალიბებას და ამ პროცესის დაჩქარებულ განხორციელებას საქართველოს ეკონომიკის განვითარების და ბუნებრივ-საწარმოო პირობებისა და შრომითი ტრადიციების გათვალისწინებით.

        საქართველოს  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გაფართოებულ სხდომას საჭიროდ მიაჩნია, რომ აკადემიამ   შესაბამისი სამინისტროების, უწყებების, სხვა ორგანიზაციებისა და დაინტერესებული პირების მონაწილეობით შეადგინოს დარგის განვითარების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა (2020-2030 წწ), მოაწყოს მისი განხილვა და შესაბამის ორგანოებში დასამტკიცებლად წარდგენა;Abreshumi 26 2018 6a

       პრეზიდიუმის გაფაროებულ სხდომაზე მიღებული იქნა შესაბამისი დეკლარაცია, რომელიც სხდომის მონაწილეთა მოთხოვნის შესაბამისად გაეგზავნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ მამუკა ბახტაძეს და პარტია “ქართული ოცნების” თავმჯდომარეს, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს.

 

 

 

 

 

აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონიძიებების მიმდინარეობას მეცნიერები გაეცნენ

2018 წლის 23 ივლისს გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და სოფ­ლის მეურნეობის სამინისტროს სურ­სა­თის ეროვ­ნუ­ლი სა­­გენ­ტოს ორ­გა­ნი­ზე­ბით, აზი­­რი ფა­რო­სა­ნას საწი­ნა­აღ­მდე­გო ღო­ნის­ძი­­ბე­ბის მიმ­დი­ნა­რე­­ბის გაც­ნო­ბის მიზ­ნით, სა­მეგ­რე­ლოს რეგი­ონ­ში მეც­ნი­­რე­ბის­თვის ტური მო­­წყო. საქართველოს სოფ­ლის მე­ურ­ნე­­ბის მეცნი­­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­­სა (აკადემიკოსები გ. ალექსიძე, ი. ვასაძე, გ. მარგველაშვილი, ნ. ჩხარტიშვილი, , ვ. ცანავა, თ. რევიშვილი, რ. კოპალიანი, ზ. ჩაქსელიანი, ზ. ცქიტიშვილი, თ.ურუშაძე) და სა­ქარ­თვე­ლოს მეც­ნი­­რე­ბა­თა ეროვნული აკა­დე­მი­ის წევ­რებ­მა და­ათ­ვა­ლი­­რეს აზი­ურ ფა­რო­სა­ნას­თან ბრძო­ლის საკო­ორ­დი­ნა­ციო შტა­ბი, მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი ტექ­ნი­კა და სა­შუ­­ლე­ბე­ბი, მო­ის­მი­ნეს დეტალუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია შტაბის ფუნ­ქცი­­ნი­რე­ბის, მო­ნი­ტო­რინ­გის შე­დე­გე­ბის, გატარე­ბუ­ლი და და­გეგ­მი­ლი ღო­ნის­ძი­­ბე­ბის შე­სა­ხებ; გა­ეც­ნენ აბა­შის მუნიციპალიტეტ­ში არ­სე­ბუ­ლი სა­ყა­ნე ფარ­თო­ბე­ბის ქი­მი­­რი და­მუ­შა­ვე­ბის პროცესს.

მეც­ნი­­რებ­მა მა­ღა­ლი შე­ფა­სე­ბა მის­ცეს  სურ­სა­თის ეროვ­ნუ­ლი სა­­გენ­ტოს მიერ გან­ხორ­ცი­­ლე­ბულ საქ­მი­­ნო­ბას. ხაზ­გას­მით აღი­ნიშ­ნა, რომ შარ­შან­დელ­თან შე­და­რე­ბით, მავ­ნებ­ლის პოპულა­ცი­ის შემ­ცი­რე­ბა სა­ხელ­მწი­ფოს მიერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი და სის­ტე­მუ­რი მიდგომის შე­დე­გია.

მეც­ნი­­რებ­თან შეხ­ვედ­რას ეს­წრე­ბო­და გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და სოფ­ლის მეურნეობის მინის­ტრის მო­ად­გი­ლე იური ნო­ზა­ძე, რო­მელ­მაც ხაზი გა­უს­ვა სამეცნიერო წრე­ებ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბას და აღნიშნა - ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და სტიმუ­ლის მომ­ცე­მია სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო შტაბ­ში ასე­თი რან­გის მეცნი­­რე­ბის სტუმ­რო­ბა. ფა­რო­სა­ნას­თან ბრძო­ლა პირ­და­პირ კავ­შირ­შია მეცნიერებასთან, სა­მეც­ნი­­რო კვლე­ვებთან. შე­სა­ბა­მი­სად, ჩვენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეც­ნი­­რე­ბა­თა აკადემიას­თან მჭი­ ურ­თი­ერ­თო­ბა გვაქვს. სტუმ­რებს შტა­ბის მუ­შა­­ბა დე­ტა­ლუ­რად გა­ვა­ცა­ნით, სრუ­ლი დე­მონ­სტრა­ცია მო­ვახ­დი­ნეთ ჩვე­ნი ყო­ველ­დღი­­რი საქ­მი­­ნო­ბი­სა, რო­მელ­საც სურ­სა­თის ეროვ­ნუ­ლი სა­­გენ­ტო ახორციელებს, ფა­რო­სა­ნას­თან ბრძო­ლა­ში საკ­მა­ოდ კარ­გი შე­დე­გე­ბი გვაქვს. პოპულაცია მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად შემ­ცი­რე­ბუ­ლია. მი­ნი­მუ­მამ­დეა დაყ­ვა­ნი­ლი გავრცელების რის­კე­ბი სხვა­დას­ხვა რე­გი­ონ­ში. ვფიქ­რობ, რომ ეს არის სწო­რი და თანმიმ­დევ­რუ­ლი პო­ლი­ტი­კის შე­დე­გი.

საქართველოს სოფ­ლის მე­ურ­ნე­­ბის მეც­ნი­­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის პრე­ზი­დენ­ტი გუ­რამ ალექ­სი­ძე: - "ის, რაც ქარ­თველ­მა მეც­ნი­­რებ­მა და სპე­ცი­­ლის­ტე­მა გა­­კე­თეს, უდა­ვოდ გა­საკ­ვი­რია. დღეს შე­სა­ნიშ­ნა­ვად წარ­მოგ­ვიდ­გი­ნეს ყვე­ლა­ფე­რი, ყვე­ლა ის ქი­მი­­რი და სხვა ღო­ნის­ძი­­ბა, რო­მე­ლიც ფა­რო­სა­ნას­თან ბრძო­ლი­სა და მათი რი­ცხობ­რი­­ბის შე­სამ­ცი­რებ­ლად აუ­ცი­ლე­ბე­ლია. მათი სტრა­ტე­გია საკ­მა­ოდ კარ­გია და შე­დე­გიც ცალ­სა­ხაა. შე­და­რე­ბაც კი არაა იმას­თან, რაც შარ­შან ამ დროს აქ ხდე­ბო­და.“

შეხ­ვედ­რას ასე­ვე ეს­წრე­ბოდ­ნენ სურ­სა­თის ეროვ­ნუ­ლი სა­­გენ­ტოს, სა­მეც­ნი­­რო კვლე­ვი­თი ცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნე­ლი პი­რე­ბი, სა­მეგ­რე­ლო- ზემო სვა­ნე­თის რწმუ­ნე­ბუ­ლი ლე­ვან შო­ნია და ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო გან­ვი­თა­რე­ბის სა­­გენ­ტოს( USAID) სა­ქარ­თვე­ლოს სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო წარ­მო­­ბის ეფექ­ტი­­ნო­ბის აღ­დგე­ნის პრო­ექ­ტის (REAP) წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი.

Aziuri parosana Abasha 2018

 


საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი უკრაინაში

 

            2018 წლის 2-6 ივლისს უკრაინის დედაქალაქ კიევში ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი თემაზე: „ევრაზიის ბიომრავალფეროვნება 2018“, მასში 12 ქვეყნის მეცნიერ-მკვლევარები მონაწილეობდნენ. საქართველოდან სიმპოზიუმის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღოსაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსმა, ბათუმის შოთა რუსთაველის J Kievi 2018სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა რეზო ჯაბნიძემ, რომელიც  არჩეული იყო სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრად და მრავალწლიანი კულტურების სექციის ხელმძღვანელად. სიმპოზიუმზე სამი სექცია მუშაობდა, სადაც ასამდე მოხსენება წაიკითხეს, რომელიც ევრაზიის ბიომრავალფეროვნებას და მისი დაცვა-შენარჩუნების პრობლემებს ეხებოდა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო გლობალური დათბობის, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოების და ამ მხრივ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების ერთობლივი გეგმის შემუშავების საკითხებს. მიღებული იქნა შესაბამისი რეზოლუციაც.

            სიმპოზიუმზე აკადემიკოს რეზო ჯაბნიძის მიერ წაკითხული იქნა, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის,პროფ. მერაბ ხალვაშის წერილი, 2019 წელს ანალოგიური სიმპოზიუმის ბათუმში ჩატარების სურვილისა და მიზანშეწონილობის შესახებ, რასაც სიმპოზიუმის მონაწილეები დიდი ინტერესით შეხვდნენ.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის მხარდაჭერა

 

2018 წლის 29 ივნისს ჩატარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა, სადაც სხვა საკითხებთან 29 VI 18 1ერთად განიხილეს აკადემიის „სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიების“ სამეცნიერო განყოფილების (განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი აკად. ზ. ცქიტიშვილი) მიერ წარმოდგენილი საკითხი: „სურსათის მეცნიერებებისა და ნუტრიციოლოგიის საბაკალვრო სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემები და ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში განსახორციელებელი ცვლილებების ინიცირება“, მომხსენებელი შპს  გ. ნათაძის სახელობის სანიტარიის,  ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი  ქეთევან დადიანი.

29 VI 18 2მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ საკითხის წარდგენის მიზანს წარმოადგენს,  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრებისთვის, როგორც სურსათის უვნებლობის, ადამიანის კვებისა და ზოგადად -სურსათის სფეროთი დაინტერესებული მეცნიერებისთვის, წარედგინათ  სამეცნიერო განყოფილების და ამ დარგში დასაქმებული მეცნიერების ხედვა  საქართველოში ნუტრიციოლოგიის და დიეტოლოგიის დარგში არსებულ გამოწვევებზე, პერსპექტივებზე და უფრო კონკრეტულად კი  ამ სფეროში  უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმისაწვდომობის საკითხებზე.

დღეისათვის საქართველოში არ არსებობს საბაკალავრო პროგრამა, რომელიც სტუდენტებს მისცემს ცოდნის მიღების შესაძლებლობას ნუტრიციოლოგიისა და სურსათის მეცნიერებების დარგში.

დოქტორ ქეთევან დადიანს სამეცნიერო განყოფილების სახელით შემოაქვს წინადადებით, რომ აკადემიის პრეზიდიუმმა მხარი დაუჭიროს 29 VI 18 3 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N120/ნ -ის შესაბამისად,  „ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“,  დანართი N4-ით განსაზღვრულ ჩარჩოში ახალი  დარგის/სპეციალობის „ნუტრიციოლოგიის“ დამატების ინიცირების პროცესის დაწყებას და  ასევე  ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოში  „სურსათის მეცნიერების“ , როგორც მიმართულებათშორისი დისციპლინის განსაზღვრას.

აღნიშნულ საკითხზე აზრი გამოთქვეს აკადემიკოსებმა ზ. ცქიტიშვილმა, თ. რევიშვილმა, ი. ვასაძემ, ჯ. გუგუშვილმა, ნ. ქარქაშაძემ, ე. შაფაქიძემ, დოქტ. მანანა გობეჯიშვილმა-ინგლისის ნუტრიციოლოგთა ასოციაციის წევრმა, ინგლისის რეგისტრირებულმა ნუტრიციოლოგმა.

გამომსვლელების წინადადებები და სურვილები შეაჯამა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკად. გ. ჯაფარიძემ.

29 VI 18 4საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმმა ერთხმად მხარი დაუჭირა სამეცნიერო განყოფილების წინადადებას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N120/ნ -ის შესაბამისად,  „ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“,  დანართი N4-ით განსაზღვრულ ჩარჩოში ახალი  დარგის/სპეციალობის „ნუტრიციოლოგიის“ დამატების ინიცირების პროცესის დაწყებას და  ასევე  ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოში  „სურსათის მეცნიერების“ , როგორც მიმართულებათშორისი დისციპლინის განსაზღვრას.

აღნიშნული დადგენილება გადაეგზავნება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რეაგირებისათვის.

მრგვალი მაგიდა ეროვნული კოორდინატორების მონაწილეობით

            2018 წლის 27 ივნისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა მრგვალი მაგიდა თემაზე: “საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებაში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნული კოორდინატორების ინსტიტუტის როლისა და მნიშვნელობის შესახებ”.Koordinatorebtan 1

მრგვალი მაგიდა შესავალი სიტყვით გახსნა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკად. გ. ჯაფარიძემ. მან ხაზი გაუსვა აკადემიაში მოქმედი კოორდინატორების ინსტიტუტის მნიშვნელობას, მათ საქმიანობას სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სფეროში; აღნიშნა, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზუდიუმთან არსებული ეროვნული კოორდინატორი წარმოადგენსაკადემიასთან ჩამოყალიბებული სპეციალური დარგობრივი ჯგუფის  ხელმძღვანელს, რომლისაქმიანობას ხელმძღვანელობს და კოორდინაციას უწევს შესაბამისი დარგობრივი სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, განყოფილების მიერ დამტკიცებული ეროვნულ კოორდინატორთა სამუშაო გეგმის შესაბამისად.

Koordinatorebtan 2აკად. გ. ჯაფარიძემ გაანალიზა დარგობრივბი ეროვნული კოორდინატორების საქმიანობის როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი მხარეები, განმარტა 2013 წელს დამტკიცებული ეროვნული კოორდინატორების დებულება და აღნიშნა მასში ცვლილებების აუცილებლობა.

            მრგვლი მაგიდის მუშაობის პროცესში საქმიანი წინადადებები და განმარტებები გააკეთეს ეროვნულმა კოორდინატორებმა - აკადემიკოსებმა ნ. ჩხარტიშვილმა, რ. მახარობლიძემ, თ. ყურაშვილმა, ი. ვასაძემ, ა. ვაშაკიძემ, ჯ. გუგუშვილმა, ზ. ცქიტიშვილმა, გ. მარგველაშვილმა, თ. რევიშვილმა, ზ. ფუტკარაძემ, რ. კოპალიანმა, მეცნიერებათა დოქტორებმა ა. მესხიშვილმა, ვ. სუხიშვილმა, გ. მაძღარაშვილმა, თ. ღვინიანიძემ, დოქტორმა ნ. კაკაბაძემ.

            ეროვნული კოორდინატორების მნიშვნელობაზე და მათ სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის შემსრულებელმა, აკადემიური დეპარტამენტის უფროსმა აკად. ე. შაფაქიძემ და აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველმა აკად. ნ. ჭითანავამ.Koordinatorebtan 3

            მრგვალი მაგიდის მონაწილეებს საინტერესო ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კავკასიის მთის ინსტიტუტის დირექტორმა, პროფ. ნოე ხოზრევანიძემ. მან დამსწრე საზოგადოებას გააცნო მის ხელთ არსებული აგრარული მიმართულების დარგების მოვლა-მოყვანისა და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე შექმნილი 300-ზე მეტი ფილმის ჩამონათვალი და აღნიშნა, რომ მზად არის ამ ფილმების ჩვენებით და შესაბამისი სპეციალისტებით დაეხმაროს ეროვნული კოორდინატორების ჯგუფებს რეგიონებში გამართულ შეხვედრების დროს, აგრეთვე აკადემიასთან არსებულ ფერმერთა და სპეციალისთა სასწავლო ცენტრს.

           Koordinatorebtan 4 აკად. გ. ჯაფარიძემ შეაჯამა რა მრგვალი მაგიდის მუშაობა, კიდევ ერთხელ აღნიშნა აკადემიაში ჩამოყალიბებული დარგობრივი ეროვნული კოორდინატორების ინსტიტუტის მნიშვნელობა, როგორც მეცნიერებასა და სოფლის მეურნეობის წარმოებას შორის ურთიერთკავშირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფორმა; აღინიშნა, რომ ეს ინსტიტუტი მოითხოვს შემდგომ სრულყოფას, მიზანშეწონილია დებულების ახალი რედაქციის შემუშავება, სადაც გათვალისწინებული იქნება მრგვალ მაგიდაზე გამოთქმული შენიშვნები და წინადადებები და ხაზი გაესვა დარგობრივი სამეცნიერო განყოფილებების როლის გაზრდას და მუშაობის გაუმჯობესებას ეროვნული კოორდინატორების მართვის მიმართულებით.

სსმმ აკადემიის ეროვნული კოორდინატორები მიმართულებების მიხედვით (2018 წელი)

1.         მევენახეობა-მეღვინეობა _ აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი _ ბინ.2 31 13 16; მობ. 599 51 88 58; აკად. დოქტ. ლევან უჯმაჯურიძე - ბინ. 223 01 36; მობ. 595 22 22 17;

აკადემიკოსი გურამ პაპუნიძე _ ბინ.2 7 50 21; მობ.599 50 61 25;. ტექნ. მეც. დოქტორი თემურ ღვინიანიძე - მობ. 593 18 83 53; სოფლ. მეურნ. დოქტორი დავით მაღრაძე - ბინ. 224 76 78, მობ. 593 34 10 26;

2.         მეხილეობა - აკადემიკოსი იუზა ვასაძე _ ბინა 2 23 21 51; მობ. 577 40 76 31;

3.         ჩაი და ციტრუსები - აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა _ ბინა 6 45 38 (ოზურგეთი-ანასეული); მობ. 599 53 22 25; აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი - მობ. 599 19 65 70;

4.         მინდვრის კულტურები-აკად. წ/კ ოთარ ლიპარტელიანი _ მობ. 599 57 10 51; აკად. ტექნიკის დოქტორი კახა ლაშხი - მობ. 591 91 82 88;

5.         ბოსტნეული კულტურები - ს.მ. მეც. დოქტ. ვალერი სუხიშვილი - ბინ. 0370 273 660; მობ. 599 97 27 02; სოფლ. მეურნ. დოქტ. ნატო კაკაბაძე - მობ. 593 34 67 02;

6.         მცენარეთა დაცვა _ აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე _ ბინ. 2 38 00 16; მობ. 593 20 07 93; სოფლ. მეურნ. მეცნ. დოქტორი შაქრო ყანჩაველი - ბინ.253 50 56, მობ. 577 50 87 92;

7.         მიწათმოქმედება _ სოფლ. მეურნ. მეცნ. დოქტორი გიორგი ბოლღაშვილი - მობ. 599 56 29 45;

8.         სასოფლო-სამეურნეო ეკოლოგია _ აკადემიის წ/კ თამაზ თურმანიძე _

ბინ. 2 38 61 32; მობ. 591 17 04 96; სოფლ. მეურნ. დოქტ. მაია მელაძე - 593 11 81 64;

9.         აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა - აკად. გოგოლა მარგველაშვილი _ ბინ. 2 38 61 34;

მობ.599 63 14 61; აკად. რეზოჯაბნიძე -მობ. 555 12 64 58;

10.       მიწათსარგებლობა - ეკონ. მეცნ. დოქტ. ანზორ მესხიშვილი - ბინ.222 55 53; მობ. 599 92 55 53;

11.       მეცხოველეობა  - აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი _ ბინ. 2 69 40 24; მობ. 577 41 29 23;

12.       აკვებწარმოება _ სოფლ მეურ. მეცნ. დოქტ. იოსებ სარჯველაძე _ ბინ.2 96 87 77; მობ. 599 17 36 20;

13.       ვეტერინარია _ აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი _ ბინ. 2 31 48 18;  მობ. 599 58 55 16;

14.       სურსათის უვნებლობა _ აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი _

   ბინ.2 37 18 52; მობ.577 57 77 71;

15.       მეაბრეშუმეობა _ აკადემიის წ/კ გიორგი ნიკოლეიშვილი _ მობ. 597 31 33 11;

აკადემიკოსი თამაზ კუნჭულია _ ბინ. 2 38 29 28; მობ.599 50 38 16. აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე - ბინ. 223 02 93; მობ. 577 711 775;

16.       სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია  _ აკადემიკოსი რეზო მახარობლიძე _ ბინ. 2 61 00 26; მობ. 599 53 52 82; აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე - ბინ. 223 02 93; მობ. 577 711 775;

17.       სოფლის მეურნეობის ელექტრიფიკაცია და ავტომატიზაცია - აკადემიკოსი არჩილ ვაშაკიძე - ბინა 222 53 53; 577 79 91 91;

18.       სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია _ ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ირაკლი ყრუაშვილი _ ბინა 2 22 22 42; მობ. 555 23 23 73.  

19.       სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების  შენახვა და გადამუშავება  - 

   აკადემიკოსი ნუგზარ ბაღათურია _ ბინ. 2 22 66 46; მობ. 599 43 15 14.

აკადემიკოსი თემურ რევიშვილი_  მობ. 599 53 34 88;

20.       მეტყევეობა _ აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი _ ბინ.2 23 28 74; მობ. 599 93 96 00; აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე - ბინ. 222 20 47; მობ. 599 54 99 99; ს.მ. მეცნ. დოქტ. გიორგი გაგოშიძე - მობ. 577 112 004; საკად. თენგიზ ურუშაძე - ბინა 210-20-05, მობ. 599-58-25-41; აკადემიის წ/კ თამაზ თურმანიძე _ ბინ. 2 38 61 32; მობ. 591 17 04 96;

21.       მეფუტკრეობა _სოფლ. მეურნ. მეცნ. დოქტორი გიორგი მაძღარაშვილი- ბინა 269 97 06, მობ. 555 390 756, სოფლ. მეურნ. დოქტორი მაია ფეიქრიშვილი - მობ. 593 36 31 29.

მრგვალი მაგიდა ვეტერინარიის მიმართულების ეროვნულ კოორდინატორებთან

2018 წლის 8 ივნისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში ვეტერინარიის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორის, ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორის, აკადემიკოს თენგიზ ყურაშვილის ინიციატივით ჩატარდა მრგვალი მაგიდა, რომელზეც განხილული იყო ორი საკითხი: 1. საქართველოში ცხოველთა  სადგომების მდგომარეობის შესახებ; მომხსენებელიაკადემიკოსი  თენგიზ ყურაშვილი;

 2. ბაქტერიული პრეპარატის გამოყენება ნაკელის (სკორეს) სწრაფი კომპოსტირებისა და შემდგომი გაუსნებოვნებისათვის; მომხსენებელი: საწარმო BIO ELEMENTS AGRO-  დირექტორი  ელენე ბოკუჩავა.

Veterinaria 08 06 2018 1მრგვალი მაგიდის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსმა, აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის შემსრულებელმა, აკადემიკოსმა ელგუჯა შაფაქიძემ, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილემ, სამეცნიერო განყოფილების კოორდინატორმა, დოქტორმა ანატოლი გიორგაძემმეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანმა, აკადემიკოსმა ჯემალ გუგუშვილმა, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლულმა მდივნებმა, დოქტორებმა რევაზ ლოლიშვილმა, მარინა ბარვენაშვილმა, საქართველოში საწარმო BIO ELEMENTS AGRO -  წარმომადგენელმა  დავით გავარდაშვილმა  და მოწვეულმა სტუმრებმა, რომელთა შორის იყვნენ კომპანიის უცხოელი წარმომადგენლები და ვეტერინარიის და მეცხოველეობის მიმართულების საკოორდინაციო ჯგუფის მეცნიერ-სპეციალისტები, აკადემიის აპარატის თანამშრომელები.

მრგვალი მაგიდა გახსნა აკადემიკოსმა თენგიზ ყურაშვილმა, მან დამსწრეებს გააცნო დღის წესრიგი, რის შემდეგაც ფართოდ ისაუბრა საქართველოში ცხოველთა  სადგომების ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ. იმ ძირითად პრობლემებზე, რასაც ქვეყნის ყველა რეგიონში ვხვდებით.Veterinaria 08 06 2018 2

რაც შეეხება მეორე საკითხს, მსმენელთა წინაშე საინტერესო მოხსენებით წარსდგა  აკადემიის სტუმარი, საწარმო BIO ELEMENTS AGRO -  დირექტორიქალბატონი ელენე ბოკუჩავა. მან დამსწრე საზოგადოებას გააცნო მათი საწარმოს მუშაობის  ძირითადი მიმართულებები, რომელიც მოიცავს ბაქტერიული პრეპარატების დამზადებას მეცხოველეობის და მემეცენარეობის მიმართულებებით. მეცხოველეობის მიმართულებით მათი პრეპარატების საშუალებით შესაძლებელი ხდება ნაკელის (სკორეს) სწრაფი კომპოსტირება და შემდგომი გაუსნებოვნება, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ცხოველთა ღრმა საფენზე შენახვის შემთხვევაში. ამ მიმართულებით დამზადებული აქვთ ბიოპრეპარატები მსხვილფეხა-რქოსანი პირუტყვისათვის, ღორისათვის, სას. სამ. ფრინველისათვის. რაც შეეხება მცენარეებს, ისინი აწარმოებენ მცენარეთა დაცვის საშუალებებს და ბიოსტიმულატორებს. განსაკუთრებით საყურადღებო იყო აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ შემუშავებული პრეპარატი, რომლის გამოცდაც წარმატებით მიმდინარეობს აფხაზეთში. ამ საკითხთან დაკავშირებით აკადემიას განზრახული აქვს განიხილოს აღნიშნული საკითხი კომპანიასთან საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკად. გურამ ალექსიძის და ქალბატონ . ბოკუჩავას შეხვედრის შემდეგ, რომელიც უახლოს დღეებში შედგება.

მრგვალი მაგიდის დასასრულს აკადემიკოსმა თენგიზ ყურაშვილმა მადლობა გადაუხადა სტუმრებს და დამსწრე საზოგადოებას. ქალბატონმა ელენე ბოკუჩავამ გამოთქვა მზადყოფნა, საჭიროების შემთხვევაში აკადემიაში კვლავ სტუმრობის და დარგების მიხდვით სპეციალური ინფორმაციის მიწოდების შესახებ..

 Veterinaria 08 06 2018 3

* * * 

 

სსმ სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საქმიანობის ანგარიშის მოსმენა  აკადემიაში

 

2018 წლის 30 მაისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომაზე მოსმენილი იქნა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საქმიანობის 2017 წლის ანგარიში. აღნიშნული ღონისძიება ჩატარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წესდების მე-2 თავის 5-ბ მუხლის შესაბამისად: „აკადემია იხილავს და აფასებს აგრარული სფეროს  სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების (მათი სამართ­ლებრივი ფორმის მიუხედავად) სამეცნიერო საქმიანობის ამსა­ხ­ველ წლიურ ანგარიშებს და დასრულებულ სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოებს, რისთვისაც უფლება­მო­სი­ლია ამ ორგანიზაციებისაგან თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გამოითხოვოს საჭირო დამატებითი ინფორ­მა­ცია და შეფასებები აცნობოს ამავე ორგანიზაციებს, ხოლო სათანადო რეკომენდაციები - დაინტერესებულ სამთავრობო უწყებებს.

აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომას თავმჯდომარეობდა ვიცე-პრეზიდენტი, აკად. გივი ჯაფარიძე. სხდომას ესწრებოდნენ პრეზიდიუმის წევრები და მოწვეული სტუმრები სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრიდან - დირექტორი პროფ. ლევან უჯმაჯურიძე, დირექტორის მოადგილე ნოდარ ხატიაშვილი, ცენტრის დეპარტამენტების და სამსახურების ხელმძღვანელები.Centri 2018 1

უნდა აღინიშნოს, რომ ცენტრის ხელმძღვანელის ძირითად პრეზენტაციამდე ცენტრის თითოეული დეპარტამენტისა და სამსახურის ანგარიშები ფართოდ იქნა განხილული აკადემიის დარგობრივ სამეცნიერო განყოფილებების სხდომებზე, სადაც გამოითქვა მრავალი მოსაზრება და სურვილები ცენტრის ამა თუ იმ განყოფილების მუშაობის შეფასების დროს.

პრეზენტაცია „სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში“ პრეზიდიუმის სხდომას წარუდგინა  ცენტრის დირექტორმა, პროფ. ლ. უჯმაჯურიძემ. მომხსენებელმა ფართოდ მიმოიხილა 2017 წელს განხორციელებული პროექტები, დეტალურად გააცნო მსმენელებს თითოეული დეპარტამენტისა და სამსახურის მიერ საანგარიშო წელს გაწეული მუშაობა; სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ახორციელებს 4 ძირითად პროგრამას, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2015-2020 წლების სტრატეგიული გეგმის ფარგლებში და აგრარული მეცნიერების განვითარების მიმართულებით, რომელშიც ჩართულია 90 მეცნიერი და მუშავდება 52-ზე მეტ სამეცნიერო პროექტი, რომელთა ძირითადი მიმართულებებია:

მცენარეთა და ცხოველთა აგრობიომრავალფეროვნების შენარჩუნება და გაუმჯობესება, მცენარეთა ახალი ჯიშების გამოცდა და სელექციური სამუშაოების აღდგენანიადაგის ნაყოფიერების ამაღლება, დეგრადირებული ნიადაგების რეაბილიტაცია; ცხოველთა ხელოვნური განაყოფიერებისა და სანაშენე საქმიანობის ხელშეწყობა; თესლისა და სარგავი მასალის სტანდარტებისა და სერტიფიცირების სისტემის შემუშავება; ახალი ტექნოლოგიების ადაპტაცია და გავრცელება; სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროში რისკის შეფასების უზრუნველყოფასასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ხელმისაწვდომობის ამაღლება; ბიომეთოდების შემუშავება და ბიომეურნეობების განვითარების ხელშეწყობასოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ პირთა ექსტენცია და სხვა.

Centri 2018 2მოხსენების შემდეგ  ცენტრის მუშაობა შეაფასეს სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნებმა და პრეზიდიუმის სხვა წევრებმა. ერთხმად აღინიშნა, რომ სამეცნიერო-კვლევით ცენტრს საანგარიშო პერიოდში ჰქონდა  საკმაოდ  კარგი შედეგები სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა მიმართულებების სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში და გამოიკვეთა დადებითი პერსპექტივები, რომელიც ცენტრს სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით ერთ-ერთ მოწინავე ორგანიზაციად წარმოაჩენს. გამომსვლელებმა გამოთქვეს საინტერესო წინადადებები და სურვილები, რომელიც ცენტრის სამომავლო საქმიანობას შეეხებოდა. მათ შორის აკად. ნ. ჭითანავამ დადებითად შეაფასა ცენტრის მუშაობა და შესთავაზა ცენტრის ხელმძღვანელობას ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარება საქართველოს მიწის რესურსების მართვის მეტად მნიშვნელოვან საკითხებზე.

 

სხდომის თავმჯდომარემ, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა აკად. გ. ჯაფარიძემ შეაჯამა პრეზიდიუმის სხდომის მუშაობა და დადებითად შეაფასა სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის განვლილი საქმიანობა და წინადადება შემოიტანა, რომ მიზანშეწონილია ცენტრსა და აკადემიას შორის გაფორმდეს თანამშრომლობის მემორანდუმი, გამოყენებული იქნეს აკადემიის სამეცნიერო პოტენციალი და გამოცდილება, რაც კიდევ უფრო მეტად ჩართავს აკადემიის მეცნიერებს ცენტრის სამეცნიერო-კვლევით მუშაობაში, რომელიც სასიკეთოდ წაადგება ცენტრის მომავალ საქმიანობას.

Centri 2018 3

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა.
სხდომის თავმჯდომარე აკადემიის ვიც-პრეზიდენტი, აკად. გივი ჯაფარიძე
(30.05.2018)

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
"მესამე ათასწლეულის მდგრადი განვითარების მიზნები: სიცოცხლისშემსწავლელ მეცნიერებათა გამოწვევები" მიძღვნილი უკრაინის (ქ.კიევი) ბიორესურსებისა და ბუნებათსარგებლობის ეროვნული უნივერსიტეტის დაარსებიდან 120 წლისთავისადმი

 

             მიმდინარე წლის 23-25 მას  ქ. კიევში ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მესამე ათასწლეულის მდგრადი განვითარების მიზნები: სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა გამოწვევები" მიძღვნილი უკრაინის (ქ.კიევი) ბიორესურსებისა და ბუნებათსარგებლობის ეროვნული უნივერსიტეტის დაარსებიდან 120 წლისთავისადმი. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობდნენ მეცნიერები მსოფლიოს 24 ქვეყნიდან: აშშ, სამხრეთ კორეა, ჩინეთი, ვიეტნამი, ნიგერია, ნიდერლანდები კვიპროსი, გერმანია, საფრანგეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, პოლონეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, საქართველო, მოლდოვა, სლოვაკეთი, რუმინეთი, საბერძნეთი, ბულგარეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, თურქეთი. სულ კონფერენციის მუშაობაში  მონაწილებდა 1100 მეცნიერი და  მკვლევარი.

            საქართველოდან კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე დოქტორი ანატოლი გიორგაძე, რომელმაც პლენარულ სხდომაზე მისასალმებელი სიტყვით მიულოცა უკრაინელ კოლეგებს უნივერსიტეტის დაარსებიდან 120 წლის იუბილე. კონფერნციის მონაწილეებს მიესალმნენ: უნივერსიტეტის რექტორი, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი სტანისლავ ნიკოლაენკო, უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე მაქსიმ სტრიხა, უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული უკრაინის სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო სამსახურის უფროსი ვლადიმერ ლაპი, უკრაინის ეროვნული აგრარული აკადემიის პრეზიდენტი აკადემიკოსი იაროსლავ გაძალო, უკრაინის პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი აკადემიკოსი ვასილი კრემენი,ჩინეთის შენიანის აგრარული უნივერსიტეტის რექტორი ჟენგლი ჟანგი, ვიეტნამის (ხანოი) ეკონომიკის ინსტიტუტის დირექტორი ფამ კვუოკტოანი და სხვები

            პლენარული სხდომის შემდეგ მუშაობა გაგრძელდა სექციებში, სულ მუშაობდა 7 სექცია. კონფერენციის მონაწილეებმა დაათვალიერეს უნივერსიტეტის სატყეო მეურნეობა ბორკიში და გაეცვნენ იქ განთავსებული ტრეინინგ ცენტრის ინფრასტრუქტურასა და საქმიანობას.

            კონფერენციის მუშაობა შეაჯამა უკრაინის ბიორესურსებისა და ბუნებათსარგებლობის უნივერსიტეტის რექტორმა, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა სტანისლავ ნიკოლაენკომ.  

Kievi 2018 1

მარცხნიდან:   დოქტორი ანატოლი გიორგაძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, აკადემიკოსი იაროსლავ გაძალო - უკრაინის აგრარულ მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი; მაქსიმსტრიხა - უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე; პროფესორი, პრდაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი სტანისლავ ნიკოლაენკო - უკრაინის ბიორესურსებისა და ბუნებათსარგებლობის უნივერსიტეტის რექტორი.

 Kievi 2018 2

სტანისლავ ნიკოლაენკო - უკრაინის ბიორესურსებისა და ბუნებათსარგებლობის უნივერსიტეტის რექტორი,
დოქტორი ანატოლი გიორგაძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე სტუმრად აკადემიაში

 

            2018 წლის 17 მაისს აკადემიას საქმიანი ვიზიტით ესტუმრენ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე თევზაძე და სამინისტროს უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ვალერიან გობრონიძე.

          17 V 2018 1  სტუმრებს დახვდნენ და მასპინძლობა გაუწიეს აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გურამ ალექსიძემ, ვიცე-პრეზიდენტმა, აკად. გივი ჯაფარიძემ, აკადემიური და ადმინისტრაციული დეპარტამენტების უფროსებმა, აკად. ელგუჯა შაფაქიძემ და დოქტ. ანატოლი გიორგაძემ, აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველმა, აკად. ნოდარ ჭითანავამ, სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნებმა აკად. ჯემალ გუგუშვილმა და აკად. ომარ ქეშელაშვილმა, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლულმა მდივნებმა დოქტორებმა მარინა ბარვენაშვილმა და რევაზ ლოლიშვილმა.

            შეხვედრა გაცნობით ხასიათს ატარებდა, მაგრამ ამავდოულად დაისვა ბევრი ისეთი საკითხი, რომელიც აკადემიის სამომავლო პერსპექტივებს ეხებოდა.

            სტუმრებმა დაათვალიერეს აკადემიის შენობა, აკადემიის მუდმივმოქმედი საგამოფენო დარბაზი, ბიბლიოთეკა, ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლების ცენტრი, სამუშაო კაბინეტები და საკონფერენციო დარბაზები, საგამოფენო სტენდები. განმარტებებს იძლეოდნენ აკად. გ. ალექსიძე, აკად. გ. ჯაფარიძე, აკად. ე. შაფაქიძე და დოქტ. ა. გიორგაძე.17 V 2018 2

            შემდეგ სტუმრებმა და მასპინძლებმა გადაინაცვლეს საკონფერენციო დარბაზში, სადაც აკადემიის პრეზიდენტმა და ვიცე-პრეზიდენტმა, აგრეთვე აკადემიის სხვა წევრებმა, სტუმრებს გააცნეს აკადემიის ისტორია, მისი მიღწევები ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, აკადემიის ფართო საერთაშორისო ურთიერთობები, მემორანდუმები საქართველოს და საზღვარგარეთის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ცენტრებთან, აკადემიაში გამოცემული ლიტერატურა, განსაკუთრებით 100-ზე მეტი პრაქტიკული ხასიათის რეკომენდაციები და ა.შ. სტუმრებს გააცნეს აგრეთვე ყველა ის  საკითხი, რომელიც აკადემიის ნორმალურ ფუნქციონირებას უშლის ხელს. ეს საკითხებია: აკადემიის შენობასთან დაკავშირებული პრობლემები, აკადემიაში სტიპენდიანტების ინსტიტუტის შემოღების აუცილებლობა და ამ მიმართულებით სამინისტროს დახმარება, აკადემიკოსების ყოველთვიური ანაზღაურების გაზრდის საკითხი, სამეცნიერო განყოფილებების  აკადემიკოს-მდივნების და სწავლული მდივნების ხელფასების ბიუჯეტში გათვალისწინება, ფერმერთა კვალიფიკაციის ცენტრის ფუნქციონირებისათვის ბიუჯეტში განსაზღვრული თანხების გამოყოფა, სამივლინებო თანხების გაზრდა, აკადემიის წევრების სამინისტროს საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადებაში აქტიური მონაწილეობა, განსაკუთრებით პროფესიული მომზადების აგრარული მიმართულებების საგანმანათლებლო პროგრამებში აკადემიის წევრების ფართოდ ჩაბმა, სამინისტროს 17 V 2018 3სამეცნიერო საქმიანობაში აკადემიის აქტიური მონაწილეობა, შ. რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის მუშაობაში აკადემიის წევრების  ექსპერტებად ჩაბმის საკითხები და საერთოდ აკადემიასა და სამინისტროს შორის უფრო მჭიდრო კონტაქტების გაღრმავება და გაფართოება.

            მინისტრის მოადგილემ, ბატონმა ა. თევზაძემ გამოთქვა კმაყოფილება აკადემიის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრის გამო და დაპირდა მასპინძლებს სრული მზაობა ზემოთ აღნიშნული საკითხების გადაწყვეტის საქმეში მისი კომპეტენციის ფარგლებში და მათ შესახებ მინისტრის, ბატონ მ. ჩხენლკელის საქმის კურსში ჩაყენება, რათა დადებითად გადაწყდეს ყველა ის პრობლემური საკითხი, რომელიც შეხვედრის დროს დაისვა.

 

 

17 V 2018 4

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე თევზაძე
და სამინისტროს უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების
დეპარტამენტის უფროსი ვალერიან გობრონიძე

 17 V 2018 4a

აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გურამ ალექსიძე და ვიცე-პრეზიდენტი ა
კად. გივი ჯაფარიძე სტუმრებთან ერთად აკადემიის საგამოფენო დარბაზში

 

 

 

 

  1. კვლევითი ორგანიზაციების ანგარიშების განხილვა
  2. საგრანტო პროექტის შემაჯამებელი ანგარიში
  3. მემორანდუმი საქართველოს პარლამენტის აპარატსა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას შორის
  4. აკადემიის წარმომადგენელი აჭარის აგროსერვის ცენტრის გვარას ექსპერიმენტულ მეურნეობაში
  5. მონაწილეობა საქართველოს პარლამენტში აგრარული კომიტეტის ინიციატივით გამართულ კონსულტაციებში
  6. *
  7. სსმმ აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნები
  8. სსმ მეცნიერებათა აკადემიის საქმიანობის სრულყოფის პროგრამა
  9. შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის სემინარი
  10. აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი - 70

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com