საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო კონფერენცია აგროსაინჟინრო მიმართულების საკითხებზე

2017 წლის 03 ოქტომბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიამ  “მეცნიერებისა  და ინოვაციების ფესტივალი  2017”-ის აგრარული მეცნიერების დღის ფარგლებში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინირენგის ფაკულტეტზე  ჩაატარა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “ აგრარული სექტორის საინჟინრო-ტექნიკური მომსახურების სრულყოფა”. კონფერენციას ესწრებოდნენ სსმმ აკადემიის, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის და საქართველოსა გრარული უნივერსიტეტის თანამშრომელები.

კონფერენციას თავმჯდომარეობდა სსმმ აკადემიის პრეზიდენტი  აკად. გურამ ალექსიძე.

კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო შემდეგი მოხსენებები:

1.         საქართველოს აგროსაინჟინრო სამსახურის დღევანდელი მდგომარეობა  და  მისი განვითარების პერსპექტივები.

მომხსენებელი - რევაზმახარობლიძეაკადემიკოსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

2.         სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის საიმედობის  გაზრდის რესურსდამზოგი  ინოვაციური ტექნოლოგიები.

მომხსენებელი ჯემალ კაციტაძე --აკადემიკოსი,  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

3.         მეაბრეშუმეობის შრომატევადი პროცესების მექანიზაციის განვითარების პერსპექტივები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე.

მომხსენებელი ელგუჯა შაფაქიძე --აკადემიკოსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

4.         პლასტიკურ მულჩზე ტრადიციული ტექნოლოგიით მარწყვის წარმოების შედარებითი ეკონომიკური და ენერგეტიკული ანალიზი.

მომხსენებელი ოთარ ქარჩავა -- ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.

5.         საქართველოში ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ტექნოლოგიების  დანერგვა  შპს   “მექანიზატორისმაგალითზე.

მომხსენებელი ზაზა მახარობლიძე -- ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,  შპს   “მექანიზატორი”.

6.         სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის აგროსაინჟინრო  სამსახურის მიერ განხორციელებული  პროექტები და პერსპექტივები.

მომხსენებელი ნუგზარ ებანოიძე -- ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორიპროფესორი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი.

კონფერენციის მუშაობა შეაჯამა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. . ალექსიძემ, რომელმაც მაღალი ეფასება მისცა წარმოდგენილ მოხსენებებს და წამოაყენა წინადადება, რათა კონფერენციაზე გამოთქმული შენიშვნები და წინადადებები გადაეგზავნოს რეაგირებისათვის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებს.

Konf 3 10 17 1

 

Konf 3 10 17 2

კონფერენციის მუშაობის ამსახველი კადრები

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია აზერბაიჯანში

2017 წლის 17-21 სექტემბრს აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში გაიმართა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „კლიმატური ცვლილებების გავლენა მცენარეთა ბიომრავალფეროვნებაზე“. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო 20 ქვეყნის მეცნიერებმა, რომლებიც მცენარეთა ბიომრავალფეროვნების საკითხებზე მუშაობენ. საქართველოდან კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსმა, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა რეზო ჯაბნიძემ, რომელიც აგრეთვე  თავმჯდომარეობდა სუბტროპიკული მემცენარეობის სექციას. თავის გამოსვლებში ქართველმა მეცნიერმა ყურადღება გაამახვილა სუბტროპიკულ კულტურებზე - იაპონიიდან, ჩინეთიდან, ესპანეთიდან შემოტანილი ციტრუსოვნების ინტროდუქციის, ზრდა-განვითარების, მოვლა-პატრონობის, აკლიმატიზაიცისა და ადაპტაციის საკითხებზე. დამსწრეთ გაუზიარა ქართველ მეცნიერთა გამოცდილება.

Baqo Jabnidze 2017

სუბტროპიკული მემცენარეობის სექციის თავმჯდომარე აკადემიკოსი რეზო ჯაბნიძე, თანათავმჯდომარეები - ინდოეთის ახმედაბადის სუბტროპიკული მეურნეობის
ჩაის სელექციის კათედრის დოცენტი ქალბატონი ნაზ ჯინაზ თალალი და
აზერბაიჯანის ლენქორანის სუბტროპიკული კულტურების
კვლევითი ინსტიტუტის განყოფილების გამგე
პროფესორი ხუსეინ ჰასანოღლუ ახადოვი.

 

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2017

„მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2017“

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში

            საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით მიმდინარე „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2017“-ის ფარგლებში 2017 წლის 28 სექტემბერს  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში ჩატარდა საჯარო ლექციები ქ. თბილისის 31-ე საჯარო სკოლის მე-10 კლასის მოსწავლეებისათვის.

            შეხვედრა შესავალი სიტყვით გახსნა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გურამ ალექსიძემ. მან ხაზგასმით აღნიშნა ამ შეხვედრის მნიშვნელობა და მოსწავლეებს განათლებისა და მეცნიერებისკენ მიმავალ გზებზე ესაუბრა, განსაკუთრებით აღინიშნა აგრარული მეცნიერების როლი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და სტაბილიზაციის მიმართულებით.

            საჯარო ლექციების დაწყების წინ აკად. გურამ ალექსიძემ და 31-ე სკოლის დირექტორმა, ქალბატონმა მარინე ნიჟარაძემ ხელი მოაწერეს აკადემიასა და სკოლას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმს, სადაც ერთხელ კიდევ ხაზი გაესვა გამოჩენილი მეცნიერებისა და მოსწავლე ახალგაზრდობას შორის აღმზრდელობით, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი  კავშირების მნიშვნელობას.

            შეხვედრაზე მოსმენილი იქნა საჯარო ლექციები თემებზე:

-         “მზის სისტემა, გეოგრაფია, ბიომრავალფეროვნება და ადამიანის როლი ბუნების შენარჩუნებაში”, მომხსენებელი აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტ. რევაზ ლოლიშვილი;

-         „გლობალური - ეკოლოგიური პრობლემები და ზოგადსაკაცობრიო ბუნების ფილოსოფია ვაჟა ფშაველას შემოქმედებაში“, მომხსენებელი აკადემიის თანამშრომელი, დოქტ. ირინა ბახტაძე.

ლექციებმა მსმენელებში დიდი ინტერესი გამოიწვია - მოსწავლეების მხრიდან იყო მრავალი შეკითხვები, აზრის გაზიარება,  გამოსვლები და ლექციების თემატიკის ირგვლივ შეფასებები.

შეხვედრას ესწრებოდნენ აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკად. გ. ჯაფარიძე, აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკად. ე. შაფაქიძე, პრეზიდენტის მოადგილე დოქტ. ა. გიორგაძე, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტ. მ. ბარვენაშვილი, პრეზიდენტის თანაშემწე თ. ეპიტაშვილი, აკადემიის აპარატის თანამშრომელები.

შეხვედრის დასასრულს აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გ. ალექსიძემ მოსწავლეებს საჩუქრად გადასცა აკადემიის მეცნიერების მიერ დამუშავებული მონოგრაფიები და წიგნები, ხოლო საჯარო ლექციების ავტორებმა დოქტ. რ.ლოლიშვილმა და დოქტ. ი. ბახტაძემ კი მოსწავლეებს გადასცეს წაკითხული საჯარო ლექციის დაბეჭდილი ნაშრომები..

Bavshvebtan 1

თანამშრომლობის მემორანდუმზე ხელს აწერენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  პრეზიდენტი, აკად. გურამ ალექსიძე და ქ. თბილისის 31-ე საჯარო სკოლის დირექტორი, ქალბატონი მარინე ნიჟარაძე.

 Bavshvebtan 2

მოსწავლეები აკადემიის საგამოფენო დარბაზში. მათ ესაუბრება აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტ. ა. გიორგაძე.

ლექციების დაბეჭდილი ნაშრომები იხილეთ ბმულებზე:

-              -    “მზის სისტემა, გეოგრაფია, ბიომრავალფეროვნება და ადამიანის როლი ბუნების შენარჩუნებაში”;   
      -    
 „გლობალური - ეკოლოგიური პრობლემები და ზოგადსაკაცობრიო ბუნების ფილოსოფია ვაჟა ფშაველას შემოქმედებაში“.

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი თამაზ თურმანიძე - 85

T Turmanidze   

    2017 wlis 4 seqtembers soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wevr-korespondents, Tamaz TurmaniZes 85 da samecniero-pedagogiuri moRvaweobis 45 wlisTavi Seusrulda.

        batono Tamaz,

   soflis meurneobis mecnierebaTa akademia guliTadad gilocavT RirsSesaniSnav TariRebs – dabadebidan 85 da samecniero-pedagogiuri moRvaweobis 45 wlisTavs.

   gisurvebT janmrTelobas, xangrZliv sicocxles, nayofier samecniero-pedagogiur da sazogadoebriv saqmianobas Cveni qveynis sakeTildReod. 

აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი - 80

R Chagel     

    2017 წლის 28 აგვისტოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრს, აკადემიკოს  რევაზ ჩაგელიშვილს დაბადებიდან 80 და სამეცნიერო_პედაგოგიური მოღვაწეობის 55 წლისთავი შეუსრულდა.

               ბატონო რევაზ,

        საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს სახელით გილოცავთ ღირსშესანიშნავ თარიღებს.

        გისურვებთ ჯანმრთელობას, ხანგრძლივ სიცოცხლეს, ნაყოფიერ შემოქმედებით სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ საქმიანობას.

 

 

 

მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი- 2017

 Logo Fest 2017

             2017 წლის  24 სექტემბერს ქ. თბილისის რიყის პარკში საზეიმოდ გაიხსნა “მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი - 2017. ფესტივალის მონაწილეებს მიესალმა ვიცე-პრემიერი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი - ალექსანდრე ჯეჯელავა; თბილისის მერი დავით ნარმანია; საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გენადი მარგველაშვილი; შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი მანანა მიქაბერიძე.          

Festivali 1

     ფესტივალის სტუმრებმა დაათვალიერეს რიყის პარკში სხვადასხვა სამეცნიერო და საგანამანათლებლო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი საგამოფენო სტენდები და ექსპონატები; სტუმრები ეწვიენ აგრეთვე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ მოწყობილ გამოფენას, სადაც წარმოდგენილი იყო აკადემიის ბოლო ხუთი წლის  განმავლობაში შექმნილი ინტელექტუაი პროდუქცია. მინისტრის გარდა აკადემიის საგამოფენო სტენდები დაათვალიერეს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილეებმა ქ. ნატრიაშვილმა, ლ. გიგაურმა და თ. მარსაგიშვილმა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდის წარმომადგენლებმა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორმა აკად. ა. ფრანგიშვილმა, ქუთაისის ა. წერეთლის უნივერსიტეტის რექტორმა პროფ. გ. ღავთაძემ, ფესტივალის სხვა სტუმრებმა - მეცნიერებმა, სტუდენტებმა, სკოლის მოსწავლეებმა და სხვა.

           Festivali 3 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიამ ფესტივალზე წარმოადგინა აკადემიის ნამდვილი წევრების და წევრ-კორესპონდენტების მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები და აგრარული მიმართულებების პრაქტიკული ხასიათის ოთხმოცამდე რეკომენდაცია, რომელიც შექმნილია 2013 წლიდან დღემდე. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო აგრეთვე აკადემიის 2012-2016 წლების ანგარიშები, აკადემიაში 2013-2016 წლებში ჩატარებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებულები, მარცვლეული კულტურების, მევენახეობა-მეღვინეობის, მეაბრეშუმეობის და მეცხოველეობის დარგის ექსპონატები, ფესტივალის და აკადემიის ბანერები.Festivali 4

            სტუმრებს მასპინძლობას უწევდნენ და აკადემიის შესახებ ახსნა-განმარტებას აძლევდნენ აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკად. ე. შაფაქიძე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტ. ა. გიორგაძე, აკადემიის პრეზიდენტის თანაშემწე საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში თ. ეპიტაშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივნები, დოქტორები მ. ბარვენაშვილი და რ. ლოლიშვილი.

 

 Festivali 2

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების  სამინისტროს წარმომადგენლები საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საგამოფენო სტენდთან. მარცხნიდან მინისტრის მოადგილე ქეთევან ნატრიაშვილი, მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა, აკად. ელგუჯა  შაფაქიძე, მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური.

 

            ფესტივალის  პროგრამა  იხილეთ  ბმულზე

 

 

სტუმრები ჩინეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიიდან

            2017 წლის 06 სექტემბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში საქმიანი ვიზიტით იმყოფებოდნენ ჩინეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი ვუ კონგმინგი, ამავე აკადემიის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორი, პროფესორი ქალბატონი ჩანგ უიჯი და ჩინეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი, FAO-ს კოორდინატორი ჩინეთში, ბატონი ლიუ შონგვეი. ვიზიტის მიზანი იყო თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება ჩინეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას შორის. აკადემიიდან შეხვედრას ესწრებოდნენ სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნები, აკადემიკოსები გ.მარგველაშვილი, რ. მახარობლიძე, ჯ. გუგუშვილი და ნ. ბაღათურია, აკადემიკოსები ე. შაფაქიძე, ნ. ჩხარტიშვილი, თ. ყურაშვილი, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტ. ა. გიორგაძე, სწავლული მდივნები დოქტორები მ. ბარვენაშვილი და რ. ლოლიშვილი, პრეზიდენტის თანაშემწე საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში თ. ეპიტაშვილი, აკადემიის წამყვანი სპეციალისტები გ. მოსაშვილი, ც. თეგეთაშვილი და მ. მოსაშვილი.chineli st 1

            შეხვედრა შესავალი სიტყვით გახსნა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გ. ალექსიძემ. აღინიშნა, რომ ჩინეთის სმმ აკადემიასთან საქართველოს სმმ აკადემიას ხელშეკრულება თანამშრომლობის შესახებ ხელმოწერილი აქვს 2009 წლიდან, მაგრამ სოფლის მეურნეობის მართვის თანამედროვე ინოვაციური ტექნოლოგიების გაუმჯობესებამ და მსოფლიოში რესურსდამზოგი ტექნოლოგიების ფართოდ გამოყენებამ, აგრეთვე სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის თანამედროვე რელსებზე გადაყვანის გამო  მიწანშეწონილია ახალი ხელშეკრულების გაფორმება. ახალი მემორანდუმით გათვალისწინებულია ერთობლივი ლაბორატორიების ჩამოყალიბება დარგების მიხედვით, სადაც ძირითადად წარიმართება სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა მხარეებისათვის საინტერესო მიმართულებებში, როგორიცაა: მარცვლეული და საკვები პროდუქტების წარმოება; ხილის და ბოსტნეულის პროდუქცია; მევენახეობა და მეღვინეობა; მეცხოველეობა, მეაბრეშუმეობა, ვეტერინარია; მცენარეთა მრავალფეროვნება და მათი გაუმჯობესება; სურსათის ხარისხის სტანდარტი და მისი ტესტირება/გამოცდა.

chineli st 2ჩინეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი ვუ კონგ მინგი მიესალმა ორ აკადემიას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმებას და აღნიშნა, რომ მემორანდუმი იქნება საფუძველი, რათა საქართველო გაერთიანდეს გაეროს მიერ განხორციელებულ “სამხრეთის სარტყელის” პროგრამებში, რომელსაც ამჟამად ჩინეთი ხელმძღვანელობს. აღინიშნა აგრეთვე, რომ “სამხრეთის სარტყელის” პროგრამების განხორციელებაში საქართველოს შეუძლია მნიშვნელოვანი ადგილის დაკავება აგრარული მიმართულებების სამეცნიერო პოტენციალის მდიდარი გამოცდილების გამო.chineli st 4

შეხვედრის დასასრულს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გურამ ალექსიძემ და  ჩინეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა ვუ კონგ მინგმა, ხელი მოაწერეს ორ აკადემიას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომელიც ძალაში დარჩება 5 წლის განმავლობაში.

  

chineli st 3

თანამშრომლობის მემორანდუმზე ხელს აწერენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გ. ალექსიძე და   ჩინეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი ვუ კონგმინგი

(თბილისი, 2017 წლის 06 სექტემბერი)

 Chinlii st 5

 ნელ სტუმრებ  სსმმ აკადემს თანამშრომლებთან ერთად

საერთაშორისო თანამშრომლობა საზღვარგარეთის ქვეყნებთან თხილის მრეწველობის საკითხებზე

 

2017 წლის 9 აგვისტოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდნენ ა.შ.შ. -ისორეგონის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლები:  პროფ. შონმეჰლენბაჩერი,  იაკონსნელინგი,  ჯასტინლომბარდინი (რუტგერის უნივერსიტეტი), ჯორჯ მორი (თხილის მწარმოებელი ფერმერი,  ჩილე) ვიქტორია ლირა (თხილის მწარმოებელი ფერმერი,  ჩილე), ქართველი მეცნმიერები: ხათუნა ახალაია,  ნანა მიროტაძე, მაია მიროტაძე. შეხვედრის მიზანი იყო თხილის  მრეწველობის მიმართულებით ერთობლივი სამომავლო გეგმების დასახვა, არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება და დარგის სტრატეგიის შემუშავება. აკადემიის მხრიდან შეხვედრას ესწრებოდნენ:  აკადემიის პრეზიდენტი     აკად.  გურამ ალექსიძე,  ვიცე-პრეზიდენტი აკად. გივი ჯაფარიძე, აკად. იუზავასაძე, პრეზიდენტის მოადგილე დოქტ. ანატოლი გიორგაძე, სწავლული მდივნები - მარინე ბარვენაშვილი და რევაზ ლოლიშვილი, პრეზიდენტის თანაშემწე თინათინ ეპიტაშვილი. შეხვედრის ბოლოს მხარეები შეთანხმდნენ გააგრძელონ ერთობლივი სამუშაოები თხილის მოვლა - მოყვანის პროგრესული ტექნოლოგიების დანერგვაზე საქართველოს პირობებში. სტუმრები აგრძელებენ გაცნობით მოგზაურობას არსებული მდგომარეობის შესასწავლად კახეთსა და სამეგრელოში.

       Txili 9 VII 2017 1a შეხვედრის მონაწილეები საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში

Txili 9 VIII 2017 3

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი გ. ალექსიძე და პროფ. შონმეჰლენბაჩერი

 Txili 9 VIII 2017 4

შეხვედრის მონაწილე საზღვარგარეთის სტუმრები და სსმმ აკადემიის წარმომადგენლები

საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ევრაზიული ბიომრავალფეროვნება“

 

(ქ. მინსკი, ბელარუსია).

2017 წლის 5-9 ივლისს, ქალაქ მინსკში, ბელარუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდა საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ევრაზიული ბიომრავალფეროვნება“,  რომელსაც ოცდახუთი ქვეყნის ცნობილი მეცნიერები ესწრებონენ. მათ შორის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიიდან აკადემიკოსი, პროფესორი რეზო ჯაბნიძე. მან წაიკითხა მოხსენება -„საქართველოში ინტროდუცირებული ციტრუსოვანთა კულტურების ზრდისა და მსხმოიარობის ასაკობრივი პირობები და განვითარების თავისებურებები“,  რომელსაც დიდი მოწონება ხვდა წილად  და აზრთა აქტიური გაცვლა-გამოცვლა გამოიწვია. მოხსენებით გამოსვლამდე უდიდესი კეთილგანწყობით მიიღეს მისი მისასალმებელი სიტყვაც, რომელშიც მან განსაკუთებული პატვისცემით მიმართა მასპიძელი ქვეყნის წამომადგენლებს, ხაზგასმით აღნიშნა რა საქართველოსა და ბელარუსიის ტრადიციული სიახლოვე, თანამშრომლობა და მეგობრობა. აღინიშნა აგრეთვე, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და მელარუსიის ეროვნულ მეცნიერებათა აკადემიებს შორის გაფორმებულია თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელსაც ხელი მოეწერა ქ. თბილისში, ბელარუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრე ლუკაშენკოს საქართველოში ვიზიტის დროს. თანამშრომლობა დღესაც წარმატებით მიმდინარეობს.

აკადემიკოსი რეზო ჯაბნიძე ხელმძღვანელობდა მემცენარეობის სექციას, რომლის თანახელმძღვანელები იყვნენ ცნობილი მეცნიერები ინდოეთიდან და აზერბაიჯანიდან. სექციებში იხილებოდა გლობალური დათბობისა და მცენარეული სამყაროს, ეკოლოგიის, სატყეო მეურნეობის, მცენარეთა გენეტიკის, სელექციის, ჯიშთა გამოცდის, მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლის, მცენარეთა კარანტინის საკითხები.  სიმპოზიუმზე აღინიშნა  სექციის აქტიური და წარმატებული მუშაობა და მის მონაწილეებს სპეციალური სეტიფიკატები გადაეცათ.  დასასრულს ითქვა, რომ მომავალ წელს ამგვარი სიმპოზიუმი უკრაინაში გაიმართება, ხოლო 2019 წელს კი საქართველოში.   

 

Minsk 5 VII 2017

სიმპოზიუმის მონაწილეები: მარჯვნიდან - ესპანეთის ქ. ბარსელონას აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი ანტონიო ვალვერდე; აკადემიკოსი რეზო ჯაბნიძე, ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერისტეტის პრორექტორი პროფ. ვლადიმერ ვასილევი, იტალიის ბიომრავალფეროვნების სამეცნეირო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე პროფ. ალფონსო გალვანი.

 

 

 

მრგვალი მაგიდა - „განათლება-კვლევა-ინოვაციები“

 

2017 წლის 10 ივლისს, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების და სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის მიმართულების კოორდინატორის ჯგუფის ინიციატივით საერთაშორისო პროექტის „#135 – აკადემიური თანამშრომლობა შესაძლებლობების გაზრდისათვის გარემოსდაცვით სწავლებაში (ACCES)“ ფარგლებში, ჩატარდა მრგვალი მაგიდა თემაზე: „განათლება-კვლევა-ინოვაციები“.Mrg Magida 1

აღნიშნულ ღონისძიებაში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიიდან მონაწილეობდნენ აკადემიკოსები რ. მახარობლიძე და ე. შაფაქიძე, სწავლული მდივნები, დოქტორები მ. ბარვენაშვილი და რ. ლოლიშვილი, წამყვანი სპეციალისტები ლ. ჩაიკა და ი. ჭყოიძე, აგროსაინჟინრო მიმართულების კოორდინატორთა ჯგუფის წევრი პროფ. ო. ქარჩავა, სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის მიმართულების კოორდინატორის ჯგუფის წევრები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრობლები: პროფ. ი.ყრუაშვილი, პროფ. დ. გუბელაძე, პროფ. თ. ოდილავაძე, პროფ. ი. ინაშვილი, პროფ. კ. ბზიავა და პროფ. ა. დავითაშვილი. მოწვეული სტუმრები: ქ. ვენის ბუნებრივი რესურსებისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების უნივერსიტეტის (BOKU) წარმომადგენლები: პროფ. მ. ჰიმელბაუერი, პროფ. რ. მიხელეკი, პროფ. ვ . ლოისკანდლი.Mrg Magida 2 მრგვალ მაგიდაზე ძირითადი მოხსენება გააკეთა პროფ. მ. ჰიმელბაუერმა თემაზე - „„მწვანე ტექნოლოგიები“, რომლის ფარგლებში მან ხაზი გაუსვა გარემოსდაცვითი სწავლების მნიშვნელობას, სწავლების ახალი ფორმებისა და მიდგომების დანერგვის აუცილებლობას.Mrg magida 3

პროფ. რ. მიხეალიკმა დამსწრეებს მიაწოდა ინფრომაცია ელექტრონული სწავლების (MOODLE) დანერგვის მნიშვნელობაზე და ამ მიმართულებით ქ. ვენის ბუნებრივი რესურსებისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების უნივერსიტეტის (BOKU)გამოცდილებაზე.

მრგვალი მაგიდის წევრებმა მიიღეს ფადაწყვეტილება, რომ სამეცნიერო თემების გარდა  მნიშვნელოვანია საქართველოს სოფლის მეურნეობათა მეცნიერებათა აკადემიამ გარკვეული ყურადღება გაამახვილოს აგრარული განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებზე. ამ Mrg magida 4მიმართულებით მისაბაძია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის თანამშრომლობა აკადემიასთან და ის დიდი მონდომება, რომელსაც ფაკულტეტის დეკანი პროფ. გ. ქვარცხავა და დეპარტამენტის უფროსი პროფ. კ. ყრუაშვილი იჩენენ.

მრგვალ მაგიდაზე გადაწყდა აგრეთვე, რომ საერთაშორისო პროექტზე „#135 – აკადემიური თანამშრომლობა შესაძლებლობების გაზრდისათვის გარემოსდაცვით სწავლებაში (ACCES)“, დისკუსიები სსმმ აკადემიაში ჩატარდეს რეგულარულად.Mrg magida 5

  1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს ჯემალ კაციტაძის წარმატება ევროპის პრესტიჟულ საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმზე
  2. საქართველო-კორეის რესპუბლიკის ერთობლივი ექსპედიცია
  3. საქართველოს ფერმერთა მესამე კონგრესი
  4. დანიელი პროფესორის სტინ სტენდერის საჯარო ლექცია-სემინარი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში
  5. გასვლითი სამეცნიერო ექსპედიცია
  6. აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე – 75
  7. აკადემიკოსი ჯემალ კაციტაძე – 80
  8. აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების გასვლითი სემინარი, 2017 წლის 9 მაისი
  9. საიუბილეო შეხვედრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში
  10. აკადემიკოსი ვალერიან მეტრეველი – 100

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com