საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის, აჭარის სამეცნიერო-საკოორდინაციო ცენტრი

2019 წლის 18 ივლისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აჭარის სამეცნიერო-საკოორდინაციო ცენტრში ჩატარდა მრგვალი მაგიდა თემაზეკენკროვანი  კულტურების  (ლურჯი  მოცვიმაყვალიჟოლოინტროდუცირებული ჯიშებისა  და  ფორმების მორფოლოგიური და  სამეურნეო  თავისებურებები  აჭარის  პირობებში.  Batumi VII 2019 1

          მრგვალი მაგიდის მუშაობაში მონაწილეობდნენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე მამუკა თურმანიძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პარლამენტისა და აგრარული კომისიის წევრი მერაბ ბლადაძე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი რეზო ჯაბნიძე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი ნატო ჯაბნიძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის დარგობრივი განვითარების უფროსი ედიშერ დიასამიძე, ამავე სამინისტროს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გიორგი მახარაძე, სამინისტროს თანამშრომლები თამაზ ბერიძე და ოლეგ გვარიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორები - ოთარი შაინიძე, შოთა ლამპარაძე, ლამზირა გორგილაძე, ნუნუ ნაკაშიძე, ინგა გაფრინდაშვილი, ნოდარ ბერიძე, უნივერსიტეტის კვლევითი ინსტიტუტების თანამშრომლები, მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორები გიორგი ჯაბნიძე, ნანა კონცელიძე, მერაბ არძენაძე, დოქტორანტი მირზა ყურშუბაძე, მაგისტრანტები ლაშა მელაძე, რეზო დოლიძე, გიორგი ფუტკარაძე, მუხრან ანანიძე, ბათუმის ბოტანიკური ბაღის განყოფილების უფროსი ავთო ჩიტიშვილი.

Batumi VII 2019 2სიტყვაში გამომსვლელებმა აღნიშნეს, რომ 2015 წლიდან, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ხორციელდება სახელმწიფო პროექტის - „დანერგე მომავალი“ კენკროვნების ქვეკომპონენტი, რომელიც ითვალისწინებს ლურჯი მოცვის, მაყვლის, ჟოლოს და სხვა კენკროვანების ინტენსიური ბაღების გაშენებას კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში. ვინაიდან აჭარაში ეს პროექტი ახლად იკიდებს ფეხს, ამიტომ დღის წესრიგში დადგა რეგიონის ფერმერულ მეურნეობებში გაშენებული ინტროდუცირებული კენკროვანი კულტურების სხვადასხვა ჯიშებისა და ფორმების მეცნიერულ დონეზე შესწავლა, რომლის სიახლეა ის, რომ აჭარის რეგიონში   პირველად ისწავლება ინტროდუცირებული კენკროვანი კულტურების (ლურჯი მოცვი, უეკლო მაყვალი, ჟოლო) ჯიშებისა და ფორმების მორფო-ბიოლოგიური და სამეურნეო თავისებურებები.

          აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხუთივე მუნიციპალიტეტში შერჩეულ კვლევის ობიექტებზე,  ჩატარებული კვლევების საფუძველზე, ზემოთ ჩამოთვლილი კენკროვნებიდან გამორჩეული  იქნება პერსპექტიული  ფორმები სამეურნეო მაჩვენებლების მიხედვით, რომლებზედაც მომზადდება რეკომენდაციები და პუბლიკაციები.Batumi VII 2019 3

აჭარის   ნიადაგურ - კლიმატური  პირობები ესადაგება ლურჯი მოცვის, უეკლო მაყვლისა და ჟოლოს კულტურის მოვლა-მოყვანას,  რადგან აღნიშნული კულტურების ჯიშები განსაკუთრებულ მოთხოვნებს არ უყენებს გარემო პირობებს. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ლურჯი მოცვის კულტურა კარგად ხარობს და მაღალ მოსავალს იძლევა ნაჩაიარ ნიადაგებზე, რომლებსაც მჟავე რეაქცია ახასიათებს. სწორედ ასეთი ნიადაგებია ქობულეთის, ხელვაჩაურისა და ქედის მუნიციპალიტეტებში.

         მას შემდეგ, რაც აჭარის რეგიონში დაიწყეს კენკროვანი კულტურების (მოცვი, უეკლო მაყვალი, ჟოლო) სხვადასხვა ჯიშების ინტროდუქცია და მოვლა-მოყვანა, კიდევ უფრო გაიზარდა მათი პოპულარობა. სწორედ, აქედან გამომდინარე, აუცილებელი გახდა ამ კულტურებზე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების მიხედვით სამეცნიერო კვლევების ჩატარება - მცენარეთა აგროტექნიკისა და სელექციის მიმართულებით. კვლევის შედეგებიდან გამომომდინარე, ფერმერებს მიეცემათ რეკომენდაციები კენკროვანთა იმ ჯიშებისა და ფორმების შესახებ, რომლებიც გამოირჩევიან დადებითი ბიოლოგიური და სამეურნეო მაჩვენებლებით, კარგად ეგუებიან ადგილობრივ ნიადაგურ - კლიმატურ პირობებს და სათანადო აგროტექნიკური ღონისძიებების გატარების შედეგად მაღალ და ხარისხიან მოსავალს იძლევიან.

            სიტყვით გამოვიდნენ და მრგვალი მაგიდის შედეგები შეაჯამეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველმა მოადგილემ მამუკა თურმანიძემ და აკადემიკოსმა რეზო ჯაბნიძემ.

 

 

 

აკადემიის სტიპენდიატი ანატოლი გიორგაძე - 50

A Giorgadze 50საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილეს, ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსს, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორს, სოფლის მეურნეობის აკადემიურ დოქტორს, აკადემიის სტიპენდიატს ანატოლი გიორგაძეს 2019 წლის 14 ივლისს დაბადებიდან  50  წელი შეუსრულდა.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია გულითადად ულოცავს ბატონ ანატოლის იუბილეს და უსურვებს ჯანმრთელობას, დიდხანს სიცოცხლეს და წარმატებებს აგრარული მიმართულების სამეცნიერო საქმიანობაში.

 

 

 

საქართველო-კორეის ერთობლივი ექსპედიცია

 

          მიმდინარე წლის 10-28 ივნისს სექტემბერსს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა Korea 2019 10და აგრობიომრავალფეროვნების საკოორდინაციო ცენტრს სამუშაო ვიზიტით ეწვია სამხრეთ კორეის დელეგაცია, დოქტორი დო იუნ ჰუნი, მუნ სუპ იუნი და კიმ სონ ჰუნი. ვიზიტი განხორციელდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისა და სამხრეთ კორეის სოფლის მეურნეობის განვითარების ადმინისტრირების აგრობიომრავალფეროვნების ეროვნული ცენტრის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, რომლის მიზანია მცენარეთა გენეტიკური რესურსების გაცვლის, მართვისა და კვლევის ორმხრივი თანამშრომლობის განხორციელება. საქართველოს მხრიდან ექსპედიციაში მონაწილეობდნენ აღნიშნული პროექტის ხელმძღვანელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზედენტი გურამ აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე, აკადემიის ბოსტნეული კულტურების ეროვნული კოორდინატორი, დოქტორი ნატო კაკაბაძე.

        Korea 2019 11 ექსპედიციის ფარგლებში საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა   ბოსტნეულბაღჩეულის, მარცვლეულის და სხვ. ადგილობრივი ჯიშების და ჯიშპოპულაციების  სათესლე მასალის მოძიება-შეგროვება. სულ ექსპედიციის შედეგად შეგროვებული იქნა 500 ნიმუში (თბილისის შემოგარენი, ქობულეთი, ბათუმი, რუსთავი, ზესტაფონი, ქუთაისი, სამტრედია, ზუგდიდი, მესტია, წალენჯიხა, სენაკი, წყალტუბოამბროლაური, ტყიბული, ხაშური, ბოლნისი, მარნეული). აღნიშნული მასალა გაიგზავნა სამხრეთ კორეის აგრობიომრავალფეროვნების ცენტრში.

 

     მომავალში გათვალისწინებულია ქართველი სპეციალისტების მივლინება კორეაში ერთობლივი პროექტის ფარგლებში შეგროვებული მცენარეთა გენეტიკური მასალის ადგილობრივ პირობებში გამრავლების შესწავლის მიზნით.

Korea 2019 12Korea 2019 13

 

 

 

შეხვედრა აკადემიის სტიპენდიატებთან

 

           2019 წლის 14 ივნისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში გაიმართა აკადემიის პრეზიდიუმის გაფართოებული სხდომა, რომელიც მიეძღვნა ახლად არჩეულ   აკადემიის სტიპენდიატებთან შეხვედრას.

     შეხვედრას აკადემიის პრეზიდიუმის წევრების გარდა ესწრებოდნენ აკადემიის  წევრები, აკადემიის სტიპენდიატების კონკურსში მონაწილე ახალგაზრდა მეცნიერები, აკადემიის აპარატის თანამშრომელები, მოწვეული სტუმრები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტები.

        შეხვედრა გახსნა და ახალგაზრდა მეცნიერებს აკადემიის სტიპენდიატების ასარჩევ კონკურსში გამარჯვება მიულოცა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკად. გივი ჯაფარიძემ. მან ფართოდ ისაუბრა აკადემიის სტიპენდიატების სამომავლო პერსპექტივებზე, გამოკვეთა მათი როლი აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების საქმიანობაში და ის ძირითადი მიმართულებები, რომლებზედაც მოუწევთ საქმიანობა ახლად არჩეულ სტიპენდიატებს.  აკად. გ. ჯაფარიძემ შეხვედრაზე დამსწრე საზოგადოებას გააცნო აკადემიის პრეზიდიუმის გადაწყვეტილება, რომ ის კანდიდატები, რომლებმაც ვერ გაიმარჯვეს აკადემიის სტიპენდიატების ასარჩევ კონკურსი, არჩეული იქნებიან აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოში და  ჩაერთვებიან აკადემიის სამეცნიერო საქმიანობაში.

            აკად. გ. ჯაფარიძემ აკადემიის სტიპენდიატებს -  დოქტორებს გიორგი ქვარცხავას, ანატოლი  გიორგაძეს, გიორგი ქუთელიას, ეკატერინე კაციტაძეს, დარეჯან დუღაშვილს და ნატო ჯაბნიძეს გადასცა აკადემიის სტიპენდიატის დიპლომები და სამახსოვრო საჩუქრები. აკადემიის სტიპენდიატს გიორგი ქაავთარაძეს, რომელიც მივლინებით იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში და ვერ ესწრებოდა შეხვედრას, აკადემიის სტიპენდიატის დიპლომი გადაეცემა მოგვიანებით.

        აკად. გივი ჯაფარიძემ ამავე სხდომაზე აკადემიის ნამდვილ წევრად არჩევა მიულოცა და გადასცა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის დიპლომი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორს  გიორგი გაგოშიძეს.

            შეხვედრაზე აკადემიის სტიპენდიატებს მიესალმენ და კონკურსში წარმატებები მიულოცეს აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველმა, აკად. ნ. ჭითანავამ, სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს მდივნებმა ო. ქეშელაშვილმა და გ. მარგველაშვილმა, აკად. ნ. ბაღათურიამ და აკად. ზ. ცქიტიშვილმა. 

Stipend 1

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატები:

მარცხნიდან - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი ანატოლი გიორგაძე, ტექნიკის აკადემიური დოქტორი ეკატერინე კაციტაძე, ქიმიის აკადემიური დოქტორი დარეჯან დუღაშვილი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი ნატო ჯაბნიძე, ქიმიის აკადემიური დოქტორი გიორგი ქვარცხავა, ინჟინერიის აკადემიური დოქტორი გიორგი ქუთელია.

 

Stipend 2

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრების შეხვედრა აკადემიის სტიპენდიატებთან
(2019 წლის 14 ივნისი).

შეხვედრები კომპანიაში „ფირმა ლომთაგორა“

2019 წლის 8 ივნისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გურამ ალექსიძე, აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკად. ე. შაფაქიძე და აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის სამეცნიერო მიმართულებების კონსულტანტი, აკად. ა. ვაშაკიძე დაესწრენ მარნეულის მუნიციპალიტეტში, კომპანია „ფირმა ლომთაგორას“ მიერ ორგანიზებულ სემინარს „ქართული ხორბალი და მისი სამომავლო პერსპექტივები“.

Lomtagora 2019 1აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს პარლამენტის წევრმა გ. ჟორჟოლიანმა, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა, მინისტრის პირველმა მოადგილემ გ. ხანიშვილმა, სამინისტროს დეპარტამენტების წარმომადგენლებმა, მეცნიერებმა, ფერმერებმა, წარმოების მუშაკებმა და ღვაწლმოსილმა სელექციონერებმა.

ბოლო ორი ათეული წელიწადია „ფირმა ლომთაგორა“ ფერმერებს ადგილობრივი წარმოების მარცვლეულის - ხორბლისა და სიმინდის სუპერელიტურ, ელიტურ და პირველი კატეგორიის სათესლე მასალებს სთავაზობს. კომპანიის ხელმძღვანელობის ამბიცია, რომ ხორბლის მოსავლიანობის მაჩვენებლებით მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს გაუტოლდნენ, თანდათან ხორცს ისხამს. კომპანიაში დღეს ხორბლის საშუალო მოსავლიანობა ჰექტარზე 6,0-6,5 ტონის ფარგლებში მერყეობს, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის ნამდვილად მიღწევაა.

დამსწრე საზოგადოება უშუალოდ მინდორში გაეცნო კომპანიაში წარმოებული ხორბლის ჯიშებს, მათი მოვლა-მოყვანის აგროტექნოლოგიებს, კომპანიაში სელექციის შედეგად მიღებული ხორბლის ჯიშების სხვადასხვა ტექნოლოგიით დამუშავებულ ნათეს ფართობებს. განმარტებებს იძლეოდა კომპანია „ფირმა ლომთაგორას“ დამფუძნებელი, დოქტორი კახა ლაშხი, კომპანიის მეხორბლეობის მიმართულების ცნობილი სპეციალისტი ირაკლი რეხვიაშვილი, კომპანიის მეხორბლეობის ღვაწლმოსილი სელექციონერები ზურაბ ჯინჯიხაძე და ზაურ ჭულუხიძე.

დღეისათვის „ფირმა ლომთაგორაში“ იცდება მარცვლეულის მოყვანის ახალი ტექნოლოგია, რომელიც პროგრესულ ტექნოლოგიად ითვლება. სიახლე მდგომარეობს იმაში, რომ ხორბალი დათესილია 1,05 მ სიგანის ბაზო-კვლებზე. სტანდარტული ბაზოების სიგანედ მიღებულია 0,75 მ და ამ ტიპის ბაზოებზე და ტექნოლოგიაზე სხვა მეცნიერებთან ერთად გარკვეული სამუშაოები აქვს ჩატარებული საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრებსაც (აკად. გ. მარგველაშვილი, აკადემიის წ/კ ო. ლიპარტელიანი და სხვა).

ზემოთ აღნიშნული ტექნოლოგიის იდეა ეკუთვნის „ფირმა ლომთაგორას“ დამფუძნებელს დოქტ. კ. ლაშხს. Lomtagora 2019 2აღსანიშნავია, რომ ახალი ტექნოლოგიის განხორციელების შედეგად კომპანიაში ხორბლის საჰექტარო მოსავლიანობა შეადგენს 5-6 ტონა/ჰა-ზე და შესაძლებელია 8,0 ტ/ჰა მიღებაც.

კომპანიის საცდელი ნაკვეთებიდან სემინარის მონაწილეებმა გადაინაცვლეს საკონფერენციო დარბაზში, სადაც საინტერესო მოხსენებით გამოვიდა დოქტ. კ. ლაშხი. დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს პარლამენტის წევრმა გ. ჟორჟოლიანმა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გ. ალექსიძემ, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა, მინისტრის პირველმა მოადგილემ გ. ხანიშვილმა, ღვაწლმოსილმა სელექციონერებმა ზ. ჯინჯიხაძემ და ზ. ჭულუხიძემ, ფერმერებმა და წარმოების მუშაკებმა.

დასასრულს აკად. გ. ალექსიძემ სემინარის ყველა მონაწილე მოიწვია 2019 წლის 2-5 ოქტომბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობისათვის. კონფერენციის თემა: „კულტურული ხორბალი ევროპის ქვეყნებში და საქართველო, როგორც კულტურული ხორბლის წარმოშობის ერთ-ერთი კერა“. კონფერენცია ტარდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა

2019 წლის 05 ივნისს აკადემიაში ჩატარდა აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა, რომელზეც მოხსენებით “საქართველოს მეაბრეშუმეობის პრობლემები და პერსპექტივები“ წარსდგა აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე. მომხსენებელმა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ მეაბრეშუმეობა ყოველთვის იყო ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განმტკიცებისა და ზრუნვის საგანი, სავალუტო შემოსავლების წყარო, ქართული აბრეშუმი კონკურენტუნარიანი იყო მსოფლიო ბაზარზე. საბაზრო ეკონომიკის დამკვიდრების შემდეგ განხორციელებული აგრარული რეფორმები მეაბრეშუმეობისათვის წარუმატებელი აღმოჩნდა. მართალია, დღევანდელ ხელისუფლებას გააჩნია დარგის აღორძინების კეთილი ნება და შესაძლებლობაც, მაგრამ ჯერჯერობით ხელშესახები არაფერი გაკეთებულა. აღინიშნა, რომ დარგის აღორძინება კოოპერირებისა და მეურნეობრიობის სხვა ფორმების განმტკიცებით უნდა მოხდეს. ამასთან, აუცილებელია დარგის საწარმოო პოტენციალის სრული ამოქმედება, თავისუფალი მუშახელის დასაქმება, მექანიზაციის დონის ამაღლება და ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების ყველა შესაძლებლობის გამოყენება. მეაბრეშუმეობის განვითარების შემზღუდავ ფაქტორთა შორის დასახელდა სუსტი საკვები ბაზა, ადგილობრივი გრენის წარმოების აუცილებლობა, დარგთა რაციონალური შეთანაწყობის გაღრმავება; უნდა განხორციელდეს სარგავი მასალის წარმოების ეფექტური ღონისძიებები, ხარისხის თანმიმდევრული გაუმჯობესება და შავი, კასპიის ზღვებისა და ცენტრალური აზიის მეაბრეშუმეობის ასოციაციასთან (BASCA), მჭიდრო ინტეგრაცია, გაძლიერდეს მეაბრეშუმეობაში სასელექციო საქმიანობა, რომელშიც გამოსაყოფია    თუთის სელექციის სფეროში დაავადება ფოთლის სიხუჭუჭისა და ე.წ. „ალურას” წინააღმდეგ მედეგი მაღალპროდუქტიული ჯიშების გამოყვანა, გამძლე საძირეების შერჩევა, ჰიბრიდული მეთესლეობის სრულყოფა, შემორჩენილი საკოლექციო ჯიშების თავმოყრა და სასელექციო მიზნით გამოყენება, ხოლო თუთის აბრეშუმხვევიას სელექციის ძირითად მიმართულებად აღიარებულია კონკურენტუნარიანი მაღალი აბრეშუმიანობის და ხარისხის აბრეშუმის ძაფის მომცემი ჯიშების (რომელთა კვების ხანგრძლიობა სასურველია 25-26 დღის ფარგლებში მერყეობდეს) გაუმჯობესება.

სხდომას დაესწრნენ საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მისი სააგენტოების, აგრეთვე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მეცნიერები-აგრარიკოსები, ფერმერები; სხდომის დადგენილება გადაეცემა აკადემიის პრეზიდიუმს განსახილველად და ხელისუფლების ორგანოებში წინადადებების წარსადგენად.

ინოვაციების კომისიის სხდომის გადაწყვეტილებით ჩამოყალიბებულია სამუშაო ჯგუფი, რომელიც გააგრძელებს მუშაობას აღნიშნულ საკითხებზე, იმსჯელებს მეაბრეშუმეობის დარგის აღდგენასა და განვითარებაზე, შეიმუშავებს სათანადო რეკომენდაციებს.

კონკურსების შედეგები

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში
გამოცხადებული კონკურსების შედეგები

          2019 წლის 03 ივნისს გაიმართა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება შემდეგი დღის წესრიგით:

1_  ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა   აკადემიის მიერ აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) და აკადემიის სტიპენდიატების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შესახებ.

მომხსენებელი:  საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

2_      საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) და აკადემიის სტიპენდიატების ასარჩევად გამოცხადებული კონკურსის მაღალორგანიზებულად მომზადებისა და ჩატარების მიზნით აკადემიის პრეზიდენტის ბრძანებით შექმნილი საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის დასკვნის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე,  აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

3_  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) და აკადემიის სტიპენდიატების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად არჩევნების ჩატარება (ფარული კენჭისყრა).

Archevnebi 2019 A

Archevnebi 2019 B

თანახმად საქათველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წესდების (თავი  X, მუხლი 45,46,48,51 და 53) და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის მიერ დამტკიცებული აკადემიის სტიპენდიატების არჩევნების ჩატარების დროებითი დებულებისა (ოქმი #1, 25 იანვარი 2019 წელი), აკადემიის  საერთო კრებაზე ჩატარებულმა ფარულმა კენჭისყრამ (ოქმი #2, 03 ივნისი, 2019 წელი) გამოავლინა  აკადემიის ნამდვილი წევრი (აკადემიკოსი) და აკადემიის სტიპენდიატები სამეცნიერო განყოფილების მიხედვით:

 

Archevnebi 2019 Gagoshidze     

       სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილებაში -სპეციალობა 0105 “მეტყევეობა”,
  სპეციალიზაცია 010501 “სატყეო მეურნეობა”
(აკადემიის ნამდვილი წევრი -  აკადემიკოსი)  

      გიორგი გაგოშიძე - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური  უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.

 

1.    აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებაში (აკადემიის სტიპენდიატი) 

  Archevnebi 2019 Qvarcxava 

  1.1.     ქვაცხავა გიგა - ქიმიის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური  

        უნივერსიტეტის პროფესორი, აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების
 ინჟინერენგის ფაკულტეტის დეკანი
;

 

 2.    მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილებაში  (აკადემიის სტიპენდიატი)

  Archevnebi 2019 Giorgadze                       

       2.1.    გიორგაძე ანატოლი - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი,
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო
განყოფილებების კოორდინატორი
,  ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი;

        

 

3.    აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებაში (აკადემიის სტიპენდიატი)

Archevnebi 2019 Qutelia

     

     3.1.    ქუთელია გიორგი - ინჟინერიის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სამეცნიერო
კვლევითი ცენტრი
ს აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;

 

  

4.    სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილებაში (აკადემიის სტიპენდიატი)

Archevnebi 2019 Qavtaradze

4.1.              ქავთარაძე გიორგი  - სატყეო საქმის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი
ს ასოცირებული პროფესორი და  ვ. გულისაშვილის
სატყეო ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
;

 

 

  

5.    ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილებაში (აკადემიის სტიპენდიატი)

Archevnebi 2019 Jabnidze N

 

       5.1.    ჯაბნიძე ნატო - ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი;

 

 

6.    სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილებაში
(აკადემიის სტიპენდიატი)

Archevnebi 2019 Kacitadze E

6.1.    სასურსათო ტექნოლოგიის მიმართულებით

 კაციტაძე ეკატერინე - ტექნიკის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს
    გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი
 
მთავარი სპეციალისტი; საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის კვების პროდუქტების
ტექნოლოგიის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
; თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი. 

 

Archevnebi 2019 Dugashvili   

    6.2.    სურსათის უვნებლობის მიმართულებით

 დუღაშვილი დარეჯანი - ქიმიის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
სსიპ-სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კონსულტანტი.

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ულოცავს
ახლად არჩეულ მეცნიერებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) და აკადემიის სტიპენდიატების კონკურსში გამარჯვებას, უსურვებს მრავალ წარმატებებს ჩვენი ქვეყნის აგრარული მეცნიერების აღმავლობისა და განვითარების  საქმეში.


 

მეცნიერები საქართველოს ტყეების პრობლემებზე და პერსპექტივებზე მსჯელობენ

Mrgvali magida Tke 1

     2019 წლის 16 მაისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების ორგანიზებით ჩატარდა მრგვალი მაგიდა, სადაც განიხილეს საქართველოს ტყეების არსებული მდგომარეობა, პრობლემები და სამომავლო პერსპოექტივები.

           მრგვალ მაგიდაზე მოწვეული იყვნენ აკადემიის წევრები, საქართველოს სატყეო სააგენტოს წარმომადგენლები, სატყეო დარგის ექსპერტები, სატყეო მიმართულების სტუდენტები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან და აკადემიის საშეფო 31-ე საჯარო სკოლის დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეები სკოლის დირექტორის, ქალბატონ   მარინა ნიჟარაძის  ხელმძღვანელობით.

        მრგვალ მაგიდა შესავალი სიტყვით გახსნა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გურამ ალექსიძემ, რომელმაც აღნიშნა ღონისძიების მნიშვნელობა და სატყეო საქმის მიმართულებით აკადემიის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები, მიღებული წინადადებები, რომლებიც გადაეგზავნა როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელ სტრუქტურებს.

შეხვედრაზე ძირითადი მოხსენება „საქართველოს სატყეო მეურნეობის დარგში არსებული პრობლემები და მისი გადაწყვეტის გზები“ გააკეთა სატყეო დარგის ექსპერტმა, დოქტორმა მერაბ დვალმა.

მოხსენების ირგვლივ გამართულ კამათში მონაწილეობა მიიღეს სატყეო საქმის მეცნიერებმა და ღვაწლმოსილმა სპეციალისტებმა - დოქტ. ა. სუპატაშვილმა , დოქტ. გ. გაგოშიძემ, მწვანეთა მოძრაობის წარმომადგენელმა და ღვაწლმოსილმა მეტყევემ, ბატონმა ა. მგელაძემ, საპატრიარქოს სახელით გამოვიდა ბატონი ბ. გულუა, სატყეო სააგეტოდან - ბატონი ნ. ბერეჟიანი. მრგვალი მაგიდის წევრებს მიესალმა თბილისის 31-ე საჯარო სკოლის დირექტორი, ქალბატონი მ. ნიჟარაძე.

მრგვალი მაგიდის მუშაობა შეაჯამა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკად. გივი ჯაფარიძემ, რომელმაც ვრცლად ისუბრა სატყეო მიმართულებით აკადემიის მიერ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ წინადადებზე, რომელიც გაითვალისწინა პარლამენტმა, ისაუბრა ტყის კოდექსის ახალი ვარიანტის შემუშავების მიმდინარეობაზე. აკად. გ. ჯაფარიძემ მრგვალი მაგიდის მონაწილეებს სთხოვა წერილობით წარმოადგინონ მათი ხედვები საქართველოში სატყეო მეუნეობის პრობლემების გადაწყვეტის გზების შესახებ, რომელთა განხილვაც მიზანშეწონილია გაიმართოს რაც შეიძლება ჩქარა, რათა კიდევ ერთხელ მიეწოდოს აკადემიიდან საკანონმდებლო და აღმასრულებელ სტრუქტურებს საქართველოს სატყეო მეურნეობაში შექმნილი დღევანდელი პრობლემების დაძლევის კონკრეტული და დროულად გასატარებელი ღონისძიებების ჩამონათვალი.

Mrgvali magida Tke 2

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში

                                                                                                                           თბილისი, 15 მაისი, 2019 წელი

თანახმად საქათველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წესდების (თავი  IX, მუხლი  38-თ; თავი  X  მუხლი 40, 41) და  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის მიერ დამტკიცებული აკადემიის სტიპენდიატების არჩევნების ჩატარების დროებითი დებულებისა (ოქმი #1, 25 იანვარი  2019 წელი), აკადემიის  სამეცნიერო  განყოფილებებში (გაერთიანებულ სამეცნიერო განყოფილებებში) ჩატარებულმა საერთო კრებებმა ფარული კენჭისყრით გამოავლინეს  აკადემიის საერთო კრებაზე აკადემიის სტიპენდიატების ასარჩევად ფარულ კენჭისყრაში მონაწილე შემდეგი კანდიდატები:  (იხილეთ ბმულზე).

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა

მიმდინარე წლის 24 აპრილს  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში  ჩატარდა აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა. მოკლე მოხსენებით გამოვიდა აკადემიის მთავარი აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე, რომელმაც აღნიშნა, რომ 26 აპრილის - ინტელექტუალური საკუთრების საერთაშორისო დღის  აღსანიშნავად საქართველოს  ორი აგრარიკოსი-მეცნიერი, რომლებსაც გააჩნიათ  ჩვენი ქვეყნის მოქმედი პატენტების დიდი რაოდენობა, კერძოდ კი ღვაწლმოსილი გამომგონებელი, დოქტორი ვლადიმერ მირუაშვილი და ახალგაზრდა გამომგონებელი, დოქტორი ედიშერ მიდელაშვილი დაჯილდოვდნენ აკადემიის საპატიო სიგელებით.

შემდეგ მოსმენილი იქნა საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრისაქპატენტი“-ს  წარმომადგენლების დავით გაბუნიას და მერაბ კუციას მოხსენება:  „აგრარულიპროდუქცის ადგილწარმოშობის  დასახელების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და ახალ ჯიშთა რეგისტრაციის სფეროში მოვლენების ანალიზის  შესახებ“.  განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ქვეყანაში გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემის განვითარების ძირითად ამოცანებს. ასევე აღინიშნა, რომ ახალი ჯიშის გამოყვანის პროცესი ადამიანის მიზანმიმართული შემოქმედებითი საქმიანობაა და ასეთი შრომის ნაყოფი განეკუთვნება ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტს, რომელსაც ესაჭიროება სამართლებრივი დაცვა, რათა სელექციონერმა ამ ჯიშის გასამრავლებელი მასალის რეალიზაციის გზით მიიღოს გაწეული შრომისა და მატერიალური დანახარჯების ანაზღაურება და გარკვეული მოგება.

სხდომამ  ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ახალი ჯიშის განსხვავებულობაზე, ერთგვაროვნებასა და სტაბილურობაზე გამოცდა უნდა ჩაატაროს შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე პირმა, ხოლო გამოცდის შედეგები  დაადასტუროს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან არსებულმა საექსპერტო საბჭომ. სამწუხაროდ, ასეთი აკრედიტებული პირი საქართველოში დღემდე არ შექმნილა და შესაბამისად, ჯიშის რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ სხვა ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე, ან სელექციონერის მიერ ჩატარებული გამოცდის შედეგების საფუძველზე. კომისიამ დაადგინა,  რათა მისი წევრებისგან და „საქპატენტის“ და სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის წარმომადგენელთაგან შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომელიც უმოკლეს ვადაში შეიმუშავებს საკითხის დარეგულირების ვარიანტებს და წარუდგენს აკადემიის პრეზიდიუმს. 

გვერდი 1    16-დან

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com