საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წლიური საანგარიშო კრება

2016 წლის 11 მარტს ჩატარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წლიური საანგარიშო კრება შემდეგი დღის წესრიგით:

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ 2015 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2016 წლის ამოცანების შესახებ. მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გ. ალექსიძე;

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2015 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2016 წლის ამოცანების შესახებ. მომხსენებლები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნები;

3. მიმდინარე საკითხები:

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წესდებაში ნაწილობრივი ცვლილებების შეტანის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გ.ჯაფარიძე;

კრებას ესწრებოდნენ აკადემიის წევრები და მოწვეული სტუმრები - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებიდან, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრიდან, ქუთაისის ა. წერეთლის სახელმწიფო და გორის სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტებიდან, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან და სხვა ორგანიზაციებიდან.S kreba 2016 2აკადემიის პრეზიდენტი აკად. გ. ალექსიძე

  S kreba 2016 3საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე პროფ.თ. მარსაგიშვილი   დღის წესრიგის პირველ საკითხზე ვრცელი მოხსენება გააკეთა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გ. ალექსიძემ. მომხსენებელმა კრების მონაწილეებს გააცნო 2015 წელს აკადემიის სტრუქტურა, აკადემიის საქმიანობის სამეცნიერო პროგრამები და ამ პროგრამებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა, 2015 წელს აკადემიური საბჭოს მიერ განხილული საკითხების მოკლე მიმოხილვა, აკადემიის თანამშრომლობა საერთაშორისო სტრუქტურებთან, 2015 წელს გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმები სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, აკადემიის მიერ ჩატარებული ღონისძიებები (სემინარები, მრგვალი მაგიდები, ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერენციები), აკადემიის დარგობრივი ეროვნული კოორდინტორების საქმიანობა, 2015 წელს აკადემიის წევრების მიერ მომზადებული და გამოცემული ნაშრომების (სტატიები, სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები, გამოგონებები და პატენტები) და პრაქტიკული ხასიათის რეკომენდაციების მიმოხილვა, აკადემიაში ჩამოყალიბებული აგრობიომრავალფეროვნების საკოორდინაციო და ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა გადამზადების კვალიფიკაციის ცენტრების საქმიანობა, აკადემიის განახლებული ინფრასტუქტურა. მოხსენების დასასრულს აკად. გ. ალექსიძემ ისაუბრა აკადემიის სამომავლო ამოცანებისა და გამოწვევების შესახებ. (აკად. გ. ალექსიძის საანგარიშო მოხსენების სრული ტექსტი იხილეთ ბმულზე).

     

S kreba 2016 1

დღის წესრიგის მეორე საკითხზე მოხსენებებით გამოვიდნენ აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნები, აკადემიკოსები გ. მარგველაშვილი, ჯ. გუგუშვილი, რ. მახარობლიძე, ნ. ბაღათურია, ზ. ცქიტიშვილი, ო. ქეშელაშვილი.S kreba 2016 8გორის სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი პროფ. ვ. სუხიშვილი

მოხსენებების ირგვლივ თავისი მოსაზრებები და წინადადებები გამოთქვეს მოწვეულმა სტუმრებმა - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ, პროფ. თამაზ მარსაგიშვილმა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეებმა გოჩა ცოფურაშვილმა და იური ნოზაძემ, აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველმა მოადგილემ იოსებ აბულაძემ, ქუთაისის ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორმა პროფ. როლანდ კოპალიანმა, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორმა ლევან უჯმაჯურიძემ, გორის სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის პექტორმა, პროფ. ვალერი სუხიშვილმა.

     საერთო კრების მონაწილეებმა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2015 წლის საქმიანობა შეაფასეს დადებითად.S kreba 2016 4საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გ. ცოფურაშვილი და აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი გ. ჯაფარიძე.

     S kreba 2016 6სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი დოქტ. ლ. უჯმაჯურიძედღის წესრიგის მიმდინარე საკითხზე ინფორმაციით გამოვიდა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე, რომელმაც აღნიშნა, რომ აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს განახლებული დებულების გამო საჭიროა ნაწილობრივი ცვლილება შევიდეს აკადემიის წესდებაში. აკად. გ. ჯაფარიძემ კრებას გააცნო წესდებაში ცვლილებების შინაარსის შესახებ..

     აღნიშნულ წინადადებას აკადემიის წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი.

   

 

 S kreba 2016 5საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ი. ნოზაძეაკადემიის წლიურ კრებაზე აკადემიის დიპლომები და პრემია გადაეცათ 2015 წელს აგრარულ დარგში საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომების ავტორებს: - აკად. თ. ურუშაძეს, დოქტორებს ა. თხელიძეს და გ. ღამბაშიძეს ნაშრომისათვის "საქართველოს ნიადაგები"; აკად. გ. ტყემალაძეს ნაშრომისათვის "ბიოქიმიის საფუძვლები"; პროფ. ი. ყრუაშვილს ნაშრომისათვის "ღვარცოფები და მასთან ბრძოლის მეთოდები", აკად. ნ. ბაღათურიას ნაშრომისათვის "ენოლოგია – ღვინის წარმოქმნა და დავარგება“; აკად. ნ. ჭითანავას ნაშრომისათვის “საქართველოს სოფლის მეურნეობა – ტრანსფორმაცია, პრობლემები, პერსპექტივები“ და მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორს ქ. დადიანს ნაშრომისათვის "გარემოს ქიმიური დამაბინძურებლების რისკის შეფასება“.S kreba 2016 7ა.წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის პრორექტორი, პროფ. რ. კოპალიანი.

     

აკადემიის პრეზიდენტმა აკად. გ. ალექსიძემ დაბადებიდან 80 და სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის 60 წლისთავი მიულოცა აკად. იუზა ვასაძეს, გადასცა მას სამახსოვრო დიპლომი და საერთო კრების მონაწილეების სახელით უსურვა მას ჯანმრთელობა, ხანგრძლივი სიცოცხლე, ნაყოფიერი შემოქმედებითი სამეცნიერო, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი საქმიანობა.S kreba 2016 9წლიური კრების მონაწილეები

 

ინფორმაცია: 3 და 8 მარტისადმი მიძღვნილი საზეიმო შეხვედრის შესახებ

     ა.წ. 7 მარტს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სააქტო დარბაზში, აკადემიის ხელმძღვანელობისა და პროფკმიტეტის ძალისხმევით ჩატარდა საზეიმო შეხვედრა, მიძღვნილი დედის დღისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი.

ინფორმაცია: საერთაშორისო ფორუმი ყირგიზეთში

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გურამ ალექსიძე 2016 წლის 29 თებერვლიდან 2 მარტის ჩათვლით იმყოფებოდა ქ. ბიშკეკში (ყირგიზეთი), სადაც ჩატარდა საერთაშორისო ფორუმი, რომელიც მიეძღვნა სასურსათო უსაფრთხოებისა და კვების საკითხებს, აგრეთვე ნიადაგის ნაყოფიერების შესწავლას ევრაზიის ქვეყნებში. ფორუმის ორგანიზატორები იყვნენ: მსოფლიო ბანკი, აგრარული კვლევის გლობალური ფორუმი, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია, ევრაზიის ფონდი, ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სოფლის მეურნეობის კვლევის ასოციაცია “CACAARI”, “ICARDA”, “CIMMYT”, “IFPRI” და სხვა.

     ფორუმის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო: ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის ყველა ქვეყნის წარმომადგენელმა, აგრეთვე რუსეთის (მ. ლომონოსოვის სახ. უნივერსიტეტი), უკრაინის, ბელარუსიის, მოლდავეთის, თურქეთის და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებმა. ფორუმის ფარგლებში მუშაობდა ორი სექცია: სასურსათო უსაფრთხოების და ნიადაგის დაცვის.

     ფორუმზე საქართველოდან მოხსენებებით გამოვიდნენ აკად. გურამ ალექსიძე (მოხსენებით - აგრარული კვლევის პრიორიტეტები საქართველოში), საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მელიორაციის დეპარტამენტის უფროსი ეკატერინე სანაძე (მოხსენებით – ნიადაგის დაცვა საქართველოში) და საქართველოს ფერმერთა სახლის გენერალური დირექტორი პროფ. ლერი გიგინეიშვილი. ფორუმის დასასრულს მიღებული იქნა ბიშკეკის დეკლარაცია. Bishkek 2016 2საერთაშორისო ფორუმის მონაწილეები

Bishkek 2016 1საქართველოდან ფორუმზე მოხსენებით გამოდის აკად. გურამ ალექსიძე

გამოცხადებული კონკურსის სამეცნიერო ნაშრომების გამოვლენის შესახებ

     აქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებული კონკურსის სოფლის მეურნეობის დარგში სხვადსხვა მიმართულებით 2015 წლის საუკეთესო ფუნდამენტალური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის სამეცნიერო ნაშრომების გამოვლენის შესახებ.

     მიმდინარე წლის 23 თებერვალს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებთა აკადემიის აკადემიურმა საბჭომ შესაბამისი დებულების თანახმად ფარული კენჭისყრით გამოავლინა 2015 წელს სოფლის მეურნეობის დარგში საუკეთესო ფუნდამენტალური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის სამეცნიერო ნაშრომები სოფლის მეურნეობის სხვადსხვა მიმართულებების მიხედვით:

აგრონომია – ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსის თენგიზ ურუშაძის, დოქტორ ამირან თხელიძის და დოქტორ გიორგი ღამბაშიძის ნაშრომი “საქართველოს ნიადაგები“;

მეცხოველეობა, ვეტერინარია და საკვებწარმოება – სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის გურამ ტყემალაძის ნაშრომი “ბიოქიმიის საფუძვლები”;

აგროსაინჟინრო – ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორის, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ირაკლი ყრუაშვილის ნაშრომი “ღვარცოფები და მასთან ბრძოლის მეთოდები”;

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვა და გადამუშავება - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის ნუგზარ ბაღათურიას ნაშრომი “ენოლოგია – ღვინის წარმოქმნა და დავარგება“;

სურსათის უვნებლობა – სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის, რისკის შეფასების სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარის, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის ქეთი დადიანის ნაშრომი “გარემოს ქიმიური დამაბინძურებლების რისკის შეფასება“;

ეკონომიკა - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის ნოდარ ჭითანავას ნაშრომი “საქართველოს სოფლის მეურნეობა – ტრანსფორმაცია, პრობლემები, პერსპექტივები.“

აკადემიური საბჭო გულითადად ულოცავს წარმატებას გამარჯვებული ნაშრომების ავტორებს და უსურვებს მომავალში ნაყოფიერ შემოქმედებით სამეცნიერო საქმიანობას.

თანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და ტელეკომპანია “საფერავს” შორის

     მიმდინარე წლის 23 თებერვალს აკადემიური საბჭოს სხდომაზე ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და ტელეკომპანია “საფერავს” შორის, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს თანამშრომლობა დიდი ხანია დაწყებულია და ერთობლივად უკვე გაკეთდა მთელი რიგი გადაცემები, რომლებიც შეეხება საქართველოს მრავალდარგოვანი სოფლის მეურნეობის აქტუალურ პრობლემებს. სამომავლოდ დაგეგმილია მნიშვნელოვანი ღონისძიებების და პრობლემატური თემების ერთობლივად გაშუქება. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკდემიის მხრიდან, აკადემიის პრტეზიდენტმა აკადემიკოსმა გურამ ალექსიძემ, ხოლო ტელეკომპანია “საფერავის” მხრიდან, დირექტორმა დიმიტრი კოსტარიოვმა.

                                                                 Guramiსაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და ტელეკომპანია “საფერავს” შორის თანამშრომლობის მემორანდუმზე ხელმოწერის ამსახველი ფოტოები

მემორანდუმი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან.

      2016 წლის 19 თებერვალს გაფორმდა მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის. მემორანდუმზე ხელი მოაწერეს აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გურამ ალექსიძემ და უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფ. მერაბ ბერიძემ.

     მემორანდუმის მიზანია აკადემიას და უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობა მეცნიერებისა და განათლების სფეროებში და აღნიშნული თანამშრომლობის განხორციელება საერთო ინტერესებისა და თანაბარ ურთიერთობათა საფუძველზე; საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა; პიროვნების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი უმაღლესი განათლების მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების მოთხოვნათა დაკმაყოფილება; თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი კომპენტენციის მქონე აგრარული მიმართულების სპეციალისტების მომზადება, რაც უზრუნველყოფს მათ კონკურენტუნარიანობას შიდა და საგარეო ბაზარზე; მჭიდრო თანამშრომლობა სამეცნიერო-კვლევითი და საკონსულტაციო საქმიანობის განსახორციელებლად; მხარეების ერთობლივი მონაწილეობა პროექტებსა და პროგრამებში; პროფესორ-მასწავლებელთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა საზღვარგარეთის მოწინავე სამეცნიერო და სასწავლო დაწესებულებებში მივლინების ხელშეწყობა.

     ახლო მომავალში მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელდება აკადემიის წევრების მიერ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გასვლითი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ჩატარება.

ნოდარ ტარასაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო

Tarasashvili     2016 წლის 19 თებერვალს, საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში გაიმართაA სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის, პედაგოგისა და საზოგადო მოღვაწის, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის ნოდარ ტარასაშვილის 85 წლისთავს.

     კონფერენციის მონაწილეებს მიესალმა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიიდან ვიცე-პრეზიდენტი, აკად. გივი ჯაფარიძე.

     აკადემიის წ/კ ნ. ტარასაშვილის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე მოხსენებით გამოვიდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო Kაკადემიკოსი თენგიზ ურუშაძე. მოხსენებებით და მოგონებებით სხვა გამომსვლელებთან ერთად კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობდნენ სსმმ აკადემიის აკადემიკოსები ზ. ჩაქსელინი და რ. ჩაგელიშვილი.

     მომხსენებლებმა და გამომსვლელებმა აღნიშნეს ბატონ ნოდარის დიდი სამეცნიერო, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობა, გაიხსენეს ბატონი ნოდარის არაჩვეულებრივი ადამიანური და მოქალაქეობრივი თვისებები და პატივი მიაგეს მის ნათელ ხსოვნას.

ინფორმაცია

    2016 წლის 18 თებერვალს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში აკადემიის სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის ეროვნული კოორდინატორის ინიციატივით ჩატარდა მრგვალი მაგიდა თემაზე: "კვლევა და სწავლება ნიადაგისა და წყლის რესურსების მართვაში". ძირითადი მომხსენებელი გახლდათ პროფ. ვილიბალდ ლოისქანდლი (Dl.Dr. Villibald Loiskland) - ვენის (ავსტრია) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და ბუნებრივი რესურსების უნივერსიტეტის (BOKU) წყლის, ატმოსფეროსა და გარემოს დაცვის დეპარტამენტის (WAU) ჰიდრავლიკისა და სოფლის მეურნეობაში წყლის მართვის ინსტიტუტის (IHLW) დირექტორი და დოქტ. მარგარიტა ჰიმელბაუერი (Dr.Margarita Himmelbauer) - ამავე ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

     მრგვალი მაგიდის მუშაობაში მონაწილეობდნენ სსმმ აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გურამ ალექსიძე, აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი აკად. ე. შაფაქიძე, აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკად. გ. მარგველაშვილი, ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკად. ო. ქეშელაშვილი, აკად. თ. ყურაშვილი, აკადემიის აპარატის თანამშრომელები; სსმმ აკადემიის სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორი პროფ. ი. ყრუაშვილი და კოორდინატორის ჯგუფის წევრები პროფესორები ე. კუხალაშვილი, დ. გუბელაძე, ზ. ლობჟანიძე, კ. ბზიავა და სხვები.

     საინტერესო მოხსენების შემდეგ გაიმართა დისკუსია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მრგვალი მაგიდის მონაწილეებმა. განხილულ საკითხებზე თავიანთი მოსაზრება გამოთქვეს აკადემიკოსებმა გ. ალექსიძემ, გ. მარგველაშვილმა, ე. შაფაქიძემ და აკადემიის ეროვნულმა კოორდინატორმა, პროფ. ი. ყრუაშვილმა.

     აკად. გ. ალექსიძის და პროფ. ვილიბალდ ლოისქანდლის წინადადებით მიზანშეწონილია მომზადდეს თანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და ვენის (ავსტრია) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და ბუნებრივი რესურსების უნივერსიტეტის ჰიდრავლიკისა და სოფლის მეურნეობაში წყლის მართვის ინსტიტუტს შორის, რისთვისაც მოსამზადებელი სამუშაოებისათვის შესაბამისი დავალება მიეცათ აკად. ე. შაფაქიძეს, პროფ. ი. ყრუაშვილს და დოქტ. მარგარიტა ჰიმელბაუერს.

160218 vena 1მრგვალი მაგიდის გახსნა-სსმმ აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გ. ალექსიძე

 

160218 vena 2მრგვალი მაგიდის მიმდინარეობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160218 vena 3მრგვალი მაგიდის მონაწილეები

 160218 vena 4ავსტრიელი მეცნიერები აკადემიის საგამოფენო დარბაზში
მარცხნიდან - აკად. გ. ალექსიძე, პროფ. ვ. ლოისქანდლი, დოქტ. მ. ჰიმელბაუერი,
პროფ. კ. ბზიავა, აკად. ე. შაფაქიძე. 

 

მონაწილეობა საერთაშორისო ასამბლეაში

(ქ. კიგალი, რუანდა, აღმოსავლეთ აფრიკა)

მონაწილეობა საერთაშორისო ასამბლეაში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გურამ ალექსიძე TAP-ის საერთაშორისო ასამბლეაზე.2016 წლის 19-21 იანვარს რუანდის დედაქალაქ კიგალში ჩატარდა ტროპიკული ქვეყნების სოფლის მეურნეობის განვითარების პარტნიორთა ასამბლეა (TAP), რომლის მუშაობაშიც მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა ქვეყნის 80-მდე წარმომადგენელმა. ძირითადი განსახილველი საკითხები იყო TAP-ის სამდივნოს მიერ მომზადებული ორი საკითხი: სამუშაო გეგმა და “ტაპიპედია” (კომპიუტერული სისტემა ტროპიკული ქვეყნების სახელმძღვანელოდ). ამავე დროს, განიხილებოდა საკითხი წინასწარ შერჩეული ქვეყნების: ჰონდურასის, გვატემალას, ლაოსის, ბანგლადეშის, ანგოლას, ბურკინა ფასოს, ეთიოპიის და რუანდის სოფლის მეურნეობაში არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებები გააკეთეს ამ ქვეყნების წარმომადგენლებმა, რომლებიც მანამდე (ასამბლეის ჩატარებამდე), თითოეული ქვეყანაში განიხილეს არსებული მდგომარეობა.
ასამბლეა გახსნა FAO-ს წარმომადგენელმა ატაპერ მეიგამ, რომელმაც სიტყვა გადასცა რუანდის სოფლის მეურნეობის მინისტრს ქალბატონ ჯერალდინ მუკაეშიმას, რომელმაც ძირითადად ილაპარაკა რუანდის სოფლის მეურნეობაზე და ინოვაციურ სისტემებზე. TAP-ის მიერ გატარებული სამუშაოები ზემოთ აღნიშნულ ქვეყნებში შეაჯამა TAP-ის თავმჯდომარემ, დოქტორმა კრისტიან ჰოსტემ და FAO-ს წარმომადგენელმა კარინ ნიხტერლეინმა.
მონაწილეობა საერთაშორისო ასამბლეაშიტროპიკული ქვეყნების სოფლის მეურნეობის განვითარების (TAP) პარტნიორთა ასამბლეის მონაწილეებიასამბლეის მუშაობაში აგრეთვე მონაწილეობდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები: მსოფლიო ბანკი, FAO, CIGIAR, GIFAR, რეგიონალური ცენტრები და სხვა. ძალზედ მნიშვნელოვანი იყო AGRONATURE-ს მონაწილეობა, რომელიც აერთიანებს ევროპის 31 ქვეყნის 2 ათას მეცნიერს, რომლებიც მუშაობენ კვლევის, განათლების და ტრეინინგის საკითხებზე და აქტიურად არიან ჩართულები რვა ტროპიკული ქვეყნის სოფლის მეურნეობის განვითარების პრობლემებზე.
პროგრამის ბოლოს ჩატარდა მინდვრის დღე, რომელიც მიეძღვნა მემცენარეობისა და მეცხოველეობის განვითარების საკითხებს რუანდაში.
ასამბლეის სხდომებში მონაწილეობა მიიღო CACAARI-ს თავმჯდომარემ, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა აკად. გურამ ალექსიძემ, რომელმაც თავისი მონაწილეობა დააფიქსირა გამოსვლებში, სადაც წინა პლანზე წამოწეული იქნაCACAARI-ის რეგიონში არსებული მდგომარეობა და TAP-ის პროგრამაში მონაწილეობის აუცილებლობა. განხილული იქნა საკითხი TAP-ის მიერ დამუშავებული საკითხების CACAARI-ის რეგიონში განსახილველად.

გვერდი 16    16-დან

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com