საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აკადემიური საბჭოს სხდომა

     2016 წლის 27 აპრილს გაიმართა აკადემიის აკდემიური საბჭოს სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1. ინფორმაციები გლობალური ფორუმის III თათბირის შესახებ (სამხრეთ აფრიკა, იოჰანესბურგი) და საერთაშორისო კონფერენცია პარკოსანი კულტურების შესახებ (მაროკო, მარაკეში). მომხსენებელი - აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე;

2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის 2015 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობისა და 2016 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ. მომხსენებელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი გიგა ქვარცხავა;

3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის ინსტიტუტის 2015 წლის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობისა და 2016 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ; მომხსენებელი - ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის ინსტიტუტის დირექტორი, აკადემიკოსი ნუგზარ ბაღათურია;

4. აკადემიის მიერ პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაფორმებული მემორანდუმების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. მომხსენებლები - აკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე;

5. აკადემიის მუდმივმოქმედი გამოფენის საორგანიზაციო საკითხების შესახებ. მომხსენებლები -აკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე; აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე;

6. მიმდინარე საკითხები.

Ak sabcho 27 IV 2016

     დღის წესრიგის პირველ საკითხზე ვრცელი ინფორმაცია გააკეთა აკად. გურამ ალექსიძემ, რომელმაც ისაუბრა მსოფლიო გლობალური ფორუმის მნიშვნელობაზე და ფორუმზე მიღებული გადაწყვეტილებების მსოფლიო აგრარულ პოლიტიკის განხორციელების გავლენებზე. აღნიშნულ ფორუმზე საქართველოს მონაწილეობა კიდევ ერთი იმის დასტურია, თუ რა როლი აკისრიათ ქართველ აგრარიკოს მეცნიერებს მსოფლიო აგრარული პოლიტიკის წარმართვაში. ასევე ძალზე მნიშვნელოვანი კონფერენცია ჩატარდა მაროკოში, სადაც მონაწილეობდნენ მსოფლიოს ყველა ის მეცნიერიები, რომლებიც პარკოსანი კულტურების შესწავლით და კვლევით არიან დასაქმებულები. აქაც საქართველოდან მონაწილეობდნენ აკად. გ. ალექსიძე და "ელკანას" გენერალური დირექტორი მაკა ჯორჯაძე.

     დღის წესრიგის მეორე საკითხზე მოხსენება გააკეთა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანმა, პროფ. გ. ქვარცხავამ. მოხსენება საინტერესო იყო იმ კუთხით, რომ აკადემიასა და ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის გაფორმებულია თანამშრომლობის მემორანდუმი და მოხსენებაც სწორედ მემორანდუმის ვალდებულებების მიმდინარეობის და შესრულების საკითხებს ეხებოდა.

     საინტერესო იყო აკად. ნ. ბაღათურიას ანგარიში საქართველოს კვების მრეწველობის ინსტიტუტის 2015 წელს ჩატარებული კვლევითი საქმიანობის შესახებ. აღინიშნა ინსტიტუტის როგორც წარმატებები კვლევით საქმიანობაში, ისე მთელი რიგი პრობლემები, რომლებიც დროულად გამოსწორებას მოითხოვენ.

     აკად. ე. შაფაქიძემ საბჭოს გააცნო იმ საქმიანობის შესახებ, რომელიც მიმდინარეობს აკადემიის პარტნიორ ორგანიზაციებთან, ვისთანაც გაფორმებულია თანაშრომლობის მემორანდუმები. აღინიშნა, რომ მემორანდუმები გაფორმებულია და აკადემია თანამშრომლობს საქართველოს აგრარული მიმართულების 7 საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან, საქართველოს და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროებთან, ჩინეთის, სამხრეთ კორეის, უკრაინის და ბელარუსიის სოფლის მეურნეობების მეცნიერებათა აკადემიებთან, პოლონეთის, უკრაინის, ყაზახეთის და საქართველოს აგრარული მიმართულების სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან, ტელევიზიის კომპანიასთან "საფერავი ტვ", ჟურნალ "ახალ აგრარულ საქართველოსთან" და სხვა. სულ გაფორმებულია 21 მემორანდუმი თანამშრომლობის შესახებ.

     საბჭოზე აღინიშნა აგრეთვე (აკად. ე. შაფაქიძე) აკადემიის მუდმივმოქმედი გამოფენის საქმიანობის შესახებ, მისი ახალი ექსპონანტებით შევსების და აკადემიის ვიდეო მატიანეს შექმნისათვის მიმდინარე სამუშაოების შესახებ.

     საბჭოს სხდომაზე აკად. ო. ქეშელაშვილმა ისაუბრა აკადემიის საგამომცემლო საქმიანობის გაუმჯობესების გზების და ამ მიმართულებით ახალი ინიციატივების შესახებ.

მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციაში, ქ. მარაკეში, მაროკო.

     2016 წლის 18-20 აპრილს, ქ. მარაკეშში (მაროკო) ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია რომელიც მიეძღვნა საკვებად გამოსაყენებელი პარკოსანი კულტურების შესწავლას. კონფერენციის ორგანიზატორები იყვნენ მშრალი რეგიონების სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი და მოროკოს სოფლის მეურნეობისა და მეთევზეობის სამინისტრო.

  marok 2   კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 300-მდე სპეციალისტმა, რომლებიც მუშაობენ აღნიშნულ კულტურებზე. ქართული აგრარული მეცნიერება კონფერენციაზე წარადგინა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გ. ალექსიძემ.

      კონფერენციის მუშაობის პერიოდში მოხსენებებით გამოვიდნენ მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერები - პროფ. რატან ლაი - აშშ ოჰაიოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი; ICARDA-ს გენერალური მდივანი პროფ. მაჰმუდ სოლხი, მაროკოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი დოქტ. ნაბელ ჩაოექი, FAO-ს, IFAD-ის, ICGISAT-ის, ICARDA-ს, ამერიკის, კანადის, ახალი ზელანდიის, ინდოეთის, ესპანეთის, ეთიოპიის, საფრანგეთის, მაროკოს, ავსტრალიის და სხვათა წარმომადგენლები.

Maroko 2016 1 აკად. გურამ ალექსიძე საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებთან ერთად (მაროკო).

  

 აკად. გურამ ალექსიძემ კონფერენციაზე წარადგინა პოსტერი, სადაც განხილული იყო საქრთველოში არსებული პარკოსანი კულტურების გენეტიკური რესურსები, აგრეთვე ამ კულტურების მავნებელ-დავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები. აკად. გ. ალექსიძეს კონფერენციის პერიოდში ჰქონდა შეხვედრები მსოფლიოს გამოჩენილ მეცნიერებთან, ზოგიერთმა მათგანმა სურვილი გამოთქვა მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციაში, რომელიც გაიმართება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში 2016 წლის 28-30 სექტემბერს.

 

     კონფერენციის ბოლო დღეს მიღებული იქნა დეკლარაცია, რომელიც ასახავს პარკოსანი კულტურების შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობას და მსოფლიოს ქვეყნებში მათი გამოყენების პერსპექტივებს.

გურამ ტყემალაძის იუბილე

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია გულითადად ულოცავს აკადემიკოს გურამ ტყემალაძეს დაბადებიდან 75 და სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის 50 წლისთავს.

მრგვალი მაგიდა ელექტრიფიკაციის ზოგიერთ ასპექტებზე

     Vashakidze 2016 1მრგვალი მაგიდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში (14.04.2016)2016 წლის 14 აპრილს აკადემიაში ჩატარდა მრგვალი მაგიდა, სადაც განიხილეს ელექტრომაგნიტური ველის დადებითი და უარყოფითი მოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე.

     მრგავლი მაგიდის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გ. ალექსიძემ და აკადემიის წევრებმა, საქართველოს ტექნიკური და აგრარული უნივერსიტეტების წარმომადგენლებმა, საქართველოს ბიზნესისი აკადემიის წევრებმა და სხვა მოწვეულმა სტუმრებმა.

     ძირითადი მოხსენება გააკეთა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორმა, აკადემიკოსმა არჩილ ვაშაკიძემ.

     მოხსენებაში აღინიშნა, რომ ადრე ელექტრომაგნიტური ველის განხილვისას ყურადრება ეთმობოდა მხოლოდ მის ელექტრონულ მდგენელს და უგულებელყოფილი იყო მისი მაგნიტური მდგენელი, რომელიც გაცილებით ძლიერი მოქმედებით გამოირჩევა.

     ელექტრომაგნიტური ტალღები წარმატებით გამოიყენება მედიცინაში, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ელექტრომაგნიტური ტალღები უფრო უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ვიდრე დადებითად.

     აღსანიშნავია, რომ ტექნიკურმა პროგრესმა მოიტანა ის, რომ დღეს ადამიანი ცხოვრობს ელექტრომაგნიტური ტალღების გარემოცვაში, რომელიც გარკვეულ ზემოქმედებას ახდევს მის ჯანმრთელობაზე. ასხივებს საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, მაღალი ძაბვის სადენები, ფიჭური ტელეფონების ანძები და ა.შ.

     ელექტრომაგნიტური ტალღების გამოსხივება განსაკუთრებით უარყოფითად მოქმედებს ბავშვებზე, რომლებშიც კატასტროფულად იმატა ონკოლგიურმა დაავადებებმა, ფსიქიკურმა აშლილობებმა, საგანგაშოდ გაიზარდა სხვადახვა ანომალიების მქონე ახალშობილთა რიცხვი, მკვეთრად დაეცა იმუნიტეტი.

ამერიკელმა და შვედმა მეცნიერებმა ადამიანისთვის დაადგინეს ელექტრომაგნიტური ველის ზღვრული ინტენსივობა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 0,2 მკ ტესლას. სამწუხაროდ ზოგიერთი საყოფაცხოვრებო ელექტრომოწყობილობა ათობით და ასობით აჭარბებს ამ რიცხვს.

     მოხსენებაში აღინიშნა, რომ ქვეყნის ხელისუფლებამ უნდa გაითვალისწინოს ელექტრომაგნიტური ველების უაყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე და იზრუნოს მოსახლეობის ინფორმირებაზე, xolo ზოგ შემთხვევაში გარკვეული ზომებიც მიიღოს მისი, განსაკუთრებით კი მომავალი თაობის, ჯანმრთელობის უზრუველსაყოფად. ბოლოს აკადემიკოსმა ე. ვაშაკიძემ აღნიშნა, რომ არსებობს ცოცხალი ორგანიზმები, მაგალითად დროზოფილა, რომლებზეც ელექტრომაგნიტური ველი დადებითად მოქმედებს. მეცნიერები მუშაობენ, რომ ახსნან ამ ორგანიზმზე ელექტრომაგნიტური ველის დადებითი ზემოქმედების მიზეზები და მექანიზმი.

     მოხსენებამ მრგვალი მაგიდის მონაწილეებში დიდი ინტერესი გამოიწვია, გაიმართა აზრთა გაზიარება; აღინიშნა, რომ განხილული საკითხი მეტად აქტუალურია, მოითხოვს უფრო მეტ პასუხისმგებლობას და ინფორმირებას ხელისუფლების მხრიდან, რაშიც მეცნიერებმა უნდა მიიღონ აქტიური მონაწილეობა. 

მონაწილეობა GCARD3-ის მესამე საერთაშორისო ფორუმში (სამხრეთ აფრიკა)

      2016 წლის 5-8 აპრილს ქ. იოჰანესბურგში (სამხრეთ აფრიკა) ჩატარდა GCARD3 (აგრალური კვლევის გლობალური ფორუმის) მესამე საერთაშორისო თათბირი. პირველი ორი ჩატარდა ქ. მონპელიეში (საფრანგეთი) და ქ. მონტევიდეოში (ურუგვაი). GCARD3 ჩატარებას წინ უძღოდა მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში შესაბამისი ფორუმების ჩატარება, სადაც ძირითადად განიხილებოდა პრიორიტეტული მიმართულებები თითოეული ქვეყნის აგრარულ სექტორში. ფორუმის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო ,,გლობალური ფორუმის” სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა დაCACAARI-ის თავჯდომარემ, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გურამ ალექსიძემ.

     GCARD3 პირველი დღე მიეძღვნა გლობალური ფორუმის პარტნიორთა შეხვედრას, სადაც განიხილებოდა ,,გლობალური ფორუმის” წესდების საბოლოო ვარიანტი, რომელიც გარკვეული შესწორებებით იქნა მიღებული. შემდეგ დღეს, გახსნის ცერემონიალზე სიტყვით გამოვიდნენ სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, ტყის და მეთევზეობის მინისტრი ბატონი ზოკვანა და ,,გლობალური ფორუმის” აღმასრულებელი მდივანი დოქტ. მარკ ჰოლდერნესი, რომელმაც ოლაპარაკა იმ გზაზე, რაც იქნა განვლილი წინა პერიოდში და განიხილა პერსპექტივები. აქვე ვრცელი მოხსენებით გამოვიდა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კვლევითი ცენტრის პრეზიდენტი და დირექტორი, დოქტ. შადრაკ მოეფული.

     GCARD3 ფარგლებში მუშაობა გაგრძელდა ხუთ სექციაში: კვლევა და საბოლოო მიზნები; შედეგების ჩვენება; მეცნიერების მომავალი; მდგრადი აგრობიზნესის განვითარება; სოფლის უკეთესი მომავალი. თითოეულ სექციაში შერჩეული იქნა სპეციალისტები, რომლებიც ხელმძღვანელობას უწევდნენ სექციიის მსვლელობას.

afrikaაკად. გ. ალექსიძე GCARD3-ის საერთაშორისო თათბირის მონაწილეებთან (2016 წლის 5-8 აპრილი, ქ. იოჰანესბურგში, სამხრეთ აფრიკა)

     თათბირის მეორე დღე, მთლიანად მიეძღვნა სამხრეთ აფრიკის აგრარული კვლევის ცენტრის მუშაობას, რომელიც მდებარეობს ქ. პრეტორიის მახლობლად, სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე. ცენტრის ძირითადი მიმართულებებია: სელექცია, როგორც მცენარეთა, ასევე ცხოველების. (მიღებული აქვთ გვალვაგამძლე სიმინდი, ხორბლის ჯიშები, რომლებიც გამძლეა ჟანგებისადმი. საინტერესოა ,რომ დონორად იყენებენ ქართულ ჯიშ-მახას. ასევე მიღებული აქვთ ატმის, ვაშლის, ქლიავის, ვაზის ახალი ჯიშები). მნიშვნელოვანი მიმართულებაა მცენარეთა დაცვა მავნებლებისა და დავადებისაგან, სადაც უპირატესობას ანიჭებენ ბიოლოგიურ მეთოდს. მნიშვნელოვან კვლევებს აწარმოებენ კლიმატის უარყოფითი გავლენის შესამცირებელ მეთოდებზე; მნიშვნელოვანი სამუშაოები ტარდება ცხოველთა დავადებების დიაგნოსტიკაზე და ბრძოლის ღონისძიებებზე; მოსავლის აღების შემდგომ ტექნოლოგიებზე და სხვა. ფორუმის მონაწილეებმა დაათვალიერეს ცენტრის გენბანკი და კარტოფილის ქსოვილის კულტურის შესანახი ლაბორატორია, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით, მათ შორის კრიო შენახვის აპარატურები და სხვა. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ცენტრში ბიოტექნოლოგიურ კვლევებს და წყლის კონსერვაციის საკითხებს. თათბირის დანარჩენი დღეები მიეძღვნა სექციურ მუშაობას და ბოლოს კვლავ პლენარულ სხდომას, სადაც შეჯამდა ჩატარებული მუშაობის შედეგები. მომდევნოGCARD4 გაიმართება ორი წლის შემდეგ.

     თათბირის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო მსოფლიოს 500-მდე სპეციალისტმა - მეცნიერებმა, პრაქტიკოსებმა, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა, ფერმერებმა, ქალთა ორგანიზაციებმა. აკად. გ. ალექსიძესთან ერთად საქართველოდან ფორუმის მუშაობაში მონაწილეობდა აგრეთვე მარიამ ჯორჯაძე, ბიოლოგიური ასოციაციის "ელკანა"-ს დირექტორი, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი; მათ დააფიქსირეს თავიანთი გამოსვლები მრგვალი მაგიდის მუშაობის პერიოდში. 

ინფორმაცია გამომცემლობის დაფუძნების შესახებ

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკად. გ. ალექსიძის ბრძანებით აკადემიაში შეიქმნა და დაფუძნდა გამომცემლობა "აგრო", როგორც მისი შიდა სტრუქტურული ფორმირება, საქართველოში მომქმედი კანონებისა და კანონქვემდებარე აქტების მოთხოვნათა დაცვით.

     გამომცემლობის მიზანს წარმოადგენს მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის განვითარებისა და მოთხოვნების, აგრეთვე საბაზრო ურთიერთობათა მოტივაციების გათვალისწინებით, აგრარულ სფეროსთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი სფეროების მიხედვით საგამომცემლო-სარედაქციო საქმიანობის ორგანიზაცია, რაც მყარ საფუძველს შექმნის აკადემიის მეცნიერული და ეკონომიკური პოტენციალის განმტკიცებისათვის.

     დასახული მიზნის მისაღწევად გამომცემლობა "აგრო"-ს ძირითად ამოცანებს შეადგენს:

- ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა მოზიდვის და მათთან აქტიური თანამშრომლობის გზით საფუძველი ჩაუყაროს და დაამკვიდროს ახლებური ხედვისა და სტილის, თანამედროვე, პროგრესული მოთხოვნების შესაბამისი, საგამომცემლო-სარედაქციო საქმიანობა;

- საგამომცემლო-სარედაქციო საქმიანობა მიმართული იქნას მიზნობრივი სამეცნიერო, მეთოდოლოგიური, პოპულარული და გამოყენებითი ხასიათის, სასწავლო, კვალიფიკაციის ამაღლების, საინფორმაციო, სარეკომენდაციო, საკონსულტაციო და სხვა სახის პროდუქციის გამოსაცემად;

- გამოსცეს მიზნობრივი და პროფილური ბეჭვდითი პროდუქცია; - განსაზღვროს საქმიანობის მიმართულებების სტრატეგია, პროფილი, სპეციფიკა, მუშაობის სტილი და ფორმები, თემატიკა, სტრუქტურა და სხვა.

ახალი წევრები აკადემიის აკადემიურ საბჭოში

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიურმა საბჭომ მიმდინარე წლის 25 მარტს ახალი წევრები აირჩია. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი, დოქტორი ლევან უჯმაჯურიძე და საქართველოს

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე. აკადემიური საბჭო გულითადად ულოცავს ახალ წევრებს და უსურვებს ნაყოფიერ შემოქმედებით სამეცნიერო საქმიანობას ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეში.

Levan Ujm 1Anatoli G

სტუმრად ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

     2016 წლის 22 მარტს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გ. ალექსიძე, აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკად. ე. შაფაქიძე, პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტ. ა. გიორგაძე და პრეზიდენტის თანაშემწე თ. ეპიტაშვილი იმყოფებოდნენ ქ. ქუთაისში, ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. შეხვედრის მიზანი იყო აკადემიასა და უნივერსიტეტს შორის 2013 წელს გაფორმებული მემორანდუმის ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობა და სოფლის მეურნეობის ძირითადი დარგების განვითარებაში მეცნიერული პოტენციალის გამოყენების არსებული მდგომარეობა.

 

     Qutaisi 1მარცხნიდან: სრ. პროფ. ქ. კინწურაშვილი, სრ.პროფ. რ. კოპალიანი, რექტორი- სრ.პროფ. გ. ღავთაძე, აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გ. ალექსიძე, აკად. ე. შაფაქიძე, დოქტ. ა. გიორგაძე. უნივერსიტეტის მხრიდან შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს - რექტორმა, პროფ. გ. ღავთაძემ, აგრარულ მიმართულებაში რექტორის მოადგილემ, პროფ. რ. კოპალიანმა, უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის სტუდენტებმა, პედაგოგებმა და მეცნიერებმა.

     შეხვედრა შესავალი სიტყვით გახსნა პროფ. გ. ღავთაძემ, რომელმაც აღნიშნა აკადემიისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლობის მნიშვნელობის შესახებ, მეცნიერების აქტიური მონაწილეობა უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში და თავის მხრივ აგრარული ფაკულტეტის მონაწილეობა აკადემიის საერთაშორისო თუ ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში, სემინარებში, მრგვალ მაგიდებში და ა.შ.

Qutaisi 2

    Qutaisi 3 აკად. გ. ალექსიძე ა.წერეთლის უნივერსიტეტის აგრონომიული მეცნიერებების დეპარტამენტის თანამშრომლებთანშეხვედრაზე ვრცელი მოხსენება გააკეთა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გ. ალექსიძემ, რომელმაც დამსწრე საზოგადოებას გააცნო აკადემიის სამეცნიერო საქმიანობა და მისი საერთაშორისო ურთიერთობები, ინფორმაციები გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ პოლონეთის, ჩეხეთის, უკრაინის, ბელარუსიის, სამხრეთ კორეის, ჩინეთის, ყაზახეთის, ტაჯიკეთის, უზბეკეთის, აზერბაიჯანის სამეცნიერო-კვლევით ორგანიზაციებთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროებთან, ქვეყნის წამყვან უმაღლეს საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან და სხვა. მომხსენებელმა აგრეთვე აღნიშნა აკადემიის საგამომცემლო საქმიანობა და ფერმერების დახმარების პროგრამები. გაკეთდა ინფორმაცია უნივერსიტეტთან გაფორმებული მემორანდუმის პუნქტების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.Qutaisi 4 აკად. ე. შაფაქიძე აგროსაინჟინრო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან

     დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს პროფ. რ. კოპალიანმა, აგრარული ფაკულტეტის დეკანმა, პროფ. ქ. კინწურაშვილმა, აგრარული მეცნიერების დეპარტამენტის უფროსმა, პროფ. რ. ლორთქიფანიძემ და სხვა.

     გამომსვლელებმა ერთხმად აღნიშნეს ამ ტიპის შეხვედრების დიდი მნიშვნელობა და მიიღეს ცნობად, რომ მომდევნო შეხვედრაზე, აპრილის თვეში, რექტორის მოადგილე, პროფ. რ. კოპალიანი წარდგება აკადემიის აკადემიური საბჭოს წინაშე აგრარული ფაკულტეტის სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშით.

 

 

 

შეხვედრა საქართველოს პარლამენტში

     2016 წლის 21 მარტს საქართველოს პარლამენტში გაიმართა სამეცნიერო ჟურნალის "ქართული პოლიტიკა" პრეზენტაცია. აღნიშნული ჟურნალის დამფუძნებელია ჟიული შარტავას სახელმწიფო პოლიტიკისა და მართვის სადოქტორო სკოლა; ჟურნალის რედაქტორია აკად. როინ მეტრეველი. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების თავმჯდომარეები გ. სამხარაული და ზ. ტყემალაძე, ფრაქციის თავმჯდომარე გ. თოფაძე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ო. დანელია, მინისტრის მოადგილე ი. ნოზაძე, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი ლ. უჯმაჯურიძე, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გ. კვესიტაძე, ვიცე-პრეზიდენტი აკად. რ. მეტრეველი, აკადემიკოს-მდივანი, აკად. ო. ნათიშვილი, აკად. ა. ფარნგიშვილი.

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიიდან შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად გ. ალექსიძემ, აკადემიის ნამდვილმა წევრებმა და წევრ-კორესპონდენტებმა, პრეზიდენტის მოადგილემ, დოქტ. ა. გიორგაძემ.

     პრეზენტაციაზე მოხსენებებით გამოვიდნენ აკად. რ. მეტრეველი, გ. სამხარაული, ო. დანელია, აკად. გ. ალექსიძე.sigeli G AL 1საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ულოცავს გამოჩენილ მეცნიერებს "აგრარულ მეცნიერებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის" საპატიო სიგელით დაჯილდოვებას.

     თავის მოხსენებაში აკად. გ. ალექსიძე შეეხო აგრარული დარგის მეცნიერების განვითარების დღევანდელ მდგომარეობას, პრობლემებს, იმ წარმატებებს, რომელიც აქვთ ამ მიმართულებით დასაქმებულ მეცნიერებს და მათ სამომავლო პერსპექტივებს. მან აღნიშნა აკადემიის როლის მნიშვნელობაზე სოფლის მეურნეობის განვითარების ყველა საფეხურზე, იმ გამოწვევებთან ბრძოლის საკითხებზე, როგორიცაა მსოფლიო გლობალური დათბობა და ამ მიმართულებით სოფლის მეურნეობის მართვის პერსპექტივები, მეცნიერების როლზე სოფლის მეურნეობის შემდგომი აღმავლობისა და განვითარების საქმეში. მომხსენებელმა აგრეთვე აღნიშნა ის სასიკეთო სიახლეები, რომელიც მეაბრეშუმეობის აღდგენას და განვითარებას ეხება, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საქმიან და მჭიდრო კავშირებს საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტთან, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან.

parlam 1შეხვედრის მონაწილეები

   
 
   
 

აკად. გ. ალექსიძემ აღნიშნა აგრეთვე, რომ ჟურნალ "ქართული პოლიტიკის" პირველ ნომერში წარმოდგენილია აკადემიის ათი წევრის მნიშვნელოვანი და საინტერესო სამეცნიერო სტატიები.

     პრეზენტაციის დასასრულს საქართველოს აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ გ. სამხარაულმა "აგრარულ მეცნიერებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის" საპატიო სიგელებით დააჯილდოვა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გ. კვესიტაძე, აკადემიის სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკად. ო. ნათიშვილი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გ. ალექსიძე და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, აკად. ა. ფრანგიშვილი.

 

მემორანდუმი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობის შესახებ

     2016 წლის 17 მარტს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მასპინძლობდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცნიერებს - აკადემიის პრეზიდენტს, აკად. გ. ალექსიძეს, ვიცე-პრეზიდენტს, აკად. გ. ჯაფარიძეს, სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნებს - აკადემიკოსებს გ. მარგველაშვილს, რ. მახარობლიძეს, ზ. ცქიტიშვილს, ჯ. გუგუშვილს, ო. ქეშელაშვილს, აკად. რ. ჩაგელიშვილს, აკად. თ. Yყურაშვილს, პრეზიდენტის მოადგილეს, დოქტ. ა. გიორგაძეს და პრეზიდენტის თანაშემწეს თ. ეპიტაშვილს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხრიდან შეხვედრას ესწრებოდნენ - მინისტრი ო. დანელია, მინისტრის მოადგილეები ი. ნოზაძე, ლ. დავითაშვილი, გ. ცოფურაშვილი და დ. გალეგაშვილი, მინისტრის მრჩევლები და სამინისტროს წამყვანი სპეციალისტები.

   sm 1საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცნიერების შეხვედრა.  შეხვედრის მიზანი იყო თანაშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის.

     მემორანდუმის გაფორმების ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია უზრუნველყოფილი იქნას მჭიდრო და შემოქმედებითი თანამშრომლობა სამინისტროს დეპარტამენტებს, საქვეუწყებო დაწესებულებებსა და აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებებს შორის წარმოებისა და მეცნიერების წინაშე მდგომი ამოცანების ერთობლივ გადაწყვეტაში. მემორანდუმის მიხედვით ორივე უწყება მონაწილეობას მიიღებს ქვეყნის აგრარული პოლიტიკის შემუშავებაში, სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებების განსაზღვრაში, აგრარული პოლიტიკითა და სტრატეგიით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების სამოქმედო გეგმების შედგენაში, დარგობრივი განვითარების პროგრამების შედგენისა და მონიტორინგის მეთოდოლოგიის შემუშავებაში, რეგიონების სამეურნეო-ეკონომიკური თავისებურებების გათვალისწინებით მაღალი ტექნოლოგიების გავრცელების შესაძლებლობების დადგენაში და ა.შ.

sm 2     თანამშრომლობის სფეროები და ფორმებია:

დეგრადირებული მიწების აღდგენისა და კონსოლიდაციის შესახებ რეკომენდაციების მომზადება;

წინადადებების მომზადება - მასობრივი მწარმოებლების საკრედიტო რესურსებით უზრუნველყოფის შესახებ, სოფლის მეურნეობის მექანიზაციისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურების სხვა სფეროების ოპტიმიზაციის შესახებ, ინტეგრირებული მცირე და საშუალო საწარმოების ჩამოყალიბების შესახებ, კოოპერატივების საქმიანობის ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების შესახებ;

     დარგობრივი პროგრამების შედგენისა და განხილვაში ერთობლივი მონაწილეობა, ხელშეკრულების გაფორმება სამინისტროსა და აკადემიას შორის აკადემიის ბაზაზე ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლების მუდმივმოქმედი სასწავლო ცენტრის ჩამოყალიბების შესახებ,sm 3თანამშრომლობის მემორანდუმზე ხელის მოწერის ცერემონიალი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გურამ ალექსიძე და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია. სამინისტროსა და აკადემიის წლიური სამუშაო გეგმების ურთიერთგაცვლა, აკადემიის მიერ მომზადებული და რეცენზირებული აგროწესების, რეკომენდაციების და სხვა სასწავლო და სახელმძღვანელო ლიტერატურის გამოცემა, სამინისტროსა და აკადემიის ვებგვერდზე ერთობლივი ღონისძიებების შესახებ მასალების გაცვლა.

    მემორანდუმი ძალაშია ხელმოწერიდან ხუთი წლის განმავლობაში და მისი გაგრძელება შესაძლებელია ორივე მხარის მიერ თანხმობის შემთხვევაში.

    მხარეების მიერ მემორანდუმის ძირითადი დებულებების გაცნობის შემდეგ გაიმართა აზრთა გაზიარება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სამინისტროს წარმომადგენლებმა და აკადემიის მეცნიერებმა.

   მემორანდუმზე ხელი მოაწერეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გურამ ალექსიძემ.

    სამთავრობო უწყებასა და მეცნიერებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმებამ მკაფიოდ გამოხატა საქართველოს ხელისუფლების კეთილი ნება, რათა მეცნიერებამ დადებითი და წამყვანი როლი შეასრულოს ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეში.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com